Informacje o pracowniku:

dr hab. inż. Jerzy Marzecki

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
 • Stanowisko: Profesor uczelni

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:jerzy.marzecki@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 5626; sekretariat +48 22 234 7255 
 • Pokój Gmach Główny pok. 239 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Jerzy Marzecki
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Piątek, w godzinach: 15:15 - 16:00, Gmach Główny PW pokój 239
        w okresie 2.10.2019 - 2.02.2020 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )
 • Niedziela, w godzinach: 11:30 - 12:15, Gmach Główny PW pokój 239
        w okresie 2.10.2019 - 2.02.2020 , na studiach niestacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
1DE1639:A - Sieci elektroenergetyczne GR1, GR2, GR3, I połowa sem., SK 108
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
Konsultacje 15:15-16:00 w okresie 2.10.2019 - 2.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GG 239
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
14:30-15:15
Konsultacje 15:15-16:00 w okresie 2.10.2019 - 2.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GG 239
15:20-16:05
16:10-16:55
1ZE1515:A - Podstawy elektroenergetyki GR1, GR2, GR3, wszystkie zjazdy, GG 226
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
1ZE1713:A - Sieci elektroenergetyczne GR2, GR3, wszystkie zjazdy, GM 011
09:00-09:45
09:50-10:35
2ZE2319:A - Sieci rozdzielcze i przesyłowe GR2, wszystkie zjazdy, GM 011
10:40-11:25
11:30-12:15
Konsultacje 11:30-12:15 w okresie 2.10.2019 - 2.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GG 239
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Wybrane prace projektowe przy modernizacji układów zasilania dużych placówek opieki medycznej ( na przykładzie CZD) praca inżynierska
2. Analiza techniczno-ekonomiczna rozwiązań konstrukcyjnych terenowych stacji transformatorowych SN/nn praca inżynierska
3. Instalacje specjalne prądu stałego i zmiennego aktualnie stosowane w Polsce praca magisterska
4. Główne problemy z zakresu rynku energii elektrycznej w Polsce praca inżynierska
5. Metody optymalnej lokalizacji stacji transformatorowo-rozdzielczej 110 kV/SN w wartościach rynkowych praca magisterska
6. Analiza ekonomiczna terenowych sieci elektroenergetycznych praca inżynierska
7. Wybrane problemy eksploatacji sieci rozdzielczych w miastach praca inżynierska
8. Metody analizy ekonomicznej terenowych sieci elektroenergetycznych praca magisterska
9. Analiza techniczno-ekonomiczna stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 kV/SN praca inżynierska
10. Analiza zużycia energii elektrycznej przez odbiorców wiejskich w Rejonie Energetycznym Łomża w latach 2001-2005 praca magisterska
11. Analiza techniczno - ekonomiczna stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 kV/SN eksploatowanych na terenie RWE STOEN praca magisterska
12. Efektywność wymiany transformatorów i linii w terenowych sieciach niskiego i średniego napięcia praca magisterska
13. Analiza metod obliczania strat technicznych w sieciach rozdzielczych praca inżynierska
14. Analiza techniczno-ekonomiczna stacji transformatorowych SN/nn pracujących w sieciach terenowych praca magisterska
15. Obliczanie niezawodności stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 kV/SN praca magisterska
16. Zasilanie zakładu przemysłowego ? wybrane problemy praca inżynierska
17. Metody lokalizacji stacji Sn/nn w zakładach przemysłowych praca inżynierska
18. Koncepcja zasilania w energię elektryczną osiedla mieszkaniowego praca inżynierska
19. Niezawodność zasilania odbiorców różnych typów praca inżynierska
20. Wpływ warunków rynkowych na lokalizację optymalną stacji transformatorowo-rozdzielczych 110kV/SN praca magisterska
21. Jakość zasilania odbiorców energią elektryczną-wybrane problemy. praca inżynierska
22. Zagadnienia niezawodności stacji transformatorowych SN/nn praca magisterska
23. Niezawodność miejskich stacji transformatorowo - rozdzielczych 110kV/SN praca magisterska
24. Optymalne parametry elementów sieci rozdzielczych praca inżynierska
25. Analiza niezawodności miejskich i terenowych stacji transformatorowych SN/nn praca inżynierska
26. Metody analiza i oceny ekonomicznej przy projektowaniu sieci terenowych nn i SN praca inżynierska
27. Wyznaczanie obciążeń szczytowych stacji terenowych SN/nn praca inżynierska
28. Optymalne struktury i konfiguracje sieci terenowych SN. praca inżynierska
29. Zagadnienia efektywności wymiany transformatorów w miejskich stacjach SN/nn i 110 kV/SN. praca inżynierska
30. Modernizacja sieci terenowych niskich i średnich napięć infrastruktury energetycznej na terenach kolei. praca inżynierska
31. projekt modernizacji fragmentu sieci terenowej SN i nn. praca inżynierska
32. Koncepcja rozwoju sieci terenowej średniego napięcia praca magisterska
33. Metody deterministyczne wyznaczania rozpływów mocy w sieciach promieniowych SN i nn. praca magisterska
34. Optymalne rozmieszczanie stacji transformatorowych na terenie zakładu przemysłowego. praca magisterska
35. Analiza techniczna terenowej sieci średniego napięcia wybranego Rejonu Energetycznego. praca magisterska
36. Metody prognozowania obciążeń szczytowych dla odbiorców miejskich. praca magisterska
37. Analiza różnorodnych rozwiązań stacji 110 kV/SN na obszarze aglomeracji miejskiej praca magisterska
38. Analiza metod obliczania strat technicznych w sieciach niskiego napięcia praca inżynierska
39. Analiza metod prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną dla odbiorców miejskich praca inżynierska
40. Metody ograniczania strat technicznych w sieciach dystrybucyjnych praca inżynierska
41. Modernizacja miejskich stacji transformatorowo-rozdzielczych 110kV/SN praca magisterska
42. Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn i rozdzielni niskiego napięcia na terenie wybranego zakładu przemysłowego praca magisterska
43. Optymalizacja struktury terenowych sieci średniego napięcia w warunkach rynkowych praca magisterska
44. Obsługa ruchowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV praca inżynierska
45. Projekt stacji elektroenergetycznej 110kV/SN praca inżynierska
46. Analiza istniejącej sieci elektroenergetycznej SN i nn dla potrzeb jej modernizacji. praca magisterska
47. Analiza niezawodności Rozdzielczego Punktu Zasilającego praca magisterska
48. Analiza techniczno-ekonomiczna wymiany linii i transformatorów SN/nN w sieciach miejskich. praca inżynierska
49. Optymalny dobór transformatorów SN/nN w sieciach dystrybucyjnych. praca magisterska
50. Modernizacja układów zasilania stacji 110kV/SN w zakładach przemysłowych. praca magisterska
51. Analiza algorytmów rozwiązywania zadań optymalizacji wieloetapowej rozwoju stacji 110kV/SN praca magisterska
52. Efektywność ekonomiczna wymiany linii i transformatorów SN/nN w sieciach terenowych praca magisterska
53. Optymalizacja wielokryterialna badania rozwoju stacji 110 kV/SN w miastach praca magisterska
54. Analiza techniczna fragmentu miejskiej sieci średniego napięcia w aglomeracji warszawskiej-wybrane zagadnienia praca inżynierska
55. Niezawodność zasilania odbiorów zakładu przemysłowego praca magisterska
56. Analiza techniczno-ekonomiczna przemysłowych sieci elektroenergetycznych średniego napięcia praca magisterska
57. Ustalanie obciążeń eletroenergetycznych w sieci terenowej nN i SN praca inżynierska
58. Wyznaczanie strat technicznych w sieci terenowej SN praca inżynierska
59. Analiza techniczno-ekonomiczna przebudowy linii nn i SN oraz wymiany transformatorów SN/nn w sieci terenowej praca inżynierska
60. Obliczanie niezawodności miejskich i terenowych stacji SN/nN praca inżynierska
61. Analiza techniczno-ekonomiczna terenowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia praca magisterska
62. Zagadnienia wybrane budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych 400 kV w Polsce praca magisterska
63. Analiza niezawodności terenowych sieci SN praca magisterska
64. Zagadnienia wybrane dotyczące modernizacji istniejących linii napowietrznych 220 kV do pracy w podwyższonej temperaturze projektowej praca inżynierska
65. Metody wyznaczania optymalnej lokalizacji stacji 110kV/SN w miastach praca magisterska
66. Analiza niezawodności przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn praca magisterska
67. Wybrane problemy ograniczania strat mocy i energii w sieciach terenowych niskiego i średniego napięcia praca magisterska
68. Lokalizacja optymalna stacji transformatorowych SN/nN i rozdzielnic nN w obiekcie przemysłowym praca magisterska
69. Prognozowanie obciążeń terenowych stacji transformatorowych SN/nn praca magisterska
70. Modernizacja sieci terenowej niskiego i średniego napięcia - zagadnienia wybrane praca inżynierska
71. Analiza techniczno-ekonomiczna dotycząca modernizacji sieci terenowych średniego napięcia praca magisterska
72. Analiza techniczna sieci terenowej średniego napięcia praca inżynierska
73. Poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców miejskich praca magisterska
74. Metody wyznaczania strat technicznych w sieci miejskiej średniego napięcia praca inżynierska
75. Systemy wspomagania dyspozytorów w sieciach dystrybucyjnych praca inżynierska
76. Poprawa efektywności energetycznej przesyłu energii elektrycznej w sieciach WN przy stosowaniu nowych konstrukcji przewodów napowietrznych praca magisterska
77. Analiza metod stosowanych w ocenie niezawodności sieci średniego napięcia praca magisterska
78. Strategia rozwoju stacji transformatorowej SN/nn praca magisterska
79. Układy zasilania potrzeb własnych w stacjach elektroenergetycznych WN praca magisterska
80. Zagadnienia niezawodności dostaw energii elektrycznej do obiektów służby zdrowia. praca magisterska
81. Lokalizacja Rozdzielczych Punktów Zasilających (RPZ) w miastach w warunkach rynkowych praca magisterska
82. Optymalna regulacja napięcia w sieciach terenowych SN i nn praca magisterska
83. Analiza techniczno-ekonomiczna fragmentu sieci SN w aglomeracji miejskiej praca magisterska
84. Analiza wpływu rozwiązań konstrukcyjnych budowy linii napowietrznych SN i WN na wartość strat mocy i energii praca magisterska
85. Metody wyznaczania rozpływów mocy w sieci terenowej średniego napięcia praca inżynierska
86. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych stacji 110 kV/SN w aglomeracji miejskiej praca magisterska
87. Różnorodność wyposażenia stacji elektroenergetycznych SN/nn dla osiągnięcia pożądanych funkcjonalności tych stacji praca magisterska
88. Metody wyznaczania zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w zakładach przemysłowych praca magisterska
89. Analiza niezawodności miejskich stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 kV/SN praca magisterska
90. Analiza niezawodności sieci przemysłowej średniego napięcia praca magisterska
91. Analiza kryteriów budowy stacji transformatorowych SN/nn na obszarach wiejskich praca magisterska
92. Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia praca magisterska
93. Wybrane problemy modernizacji terenowych sieci elektroenergetycznych praca magisterska
94. Projektowanie dwutorowych linii elektroenergetycznych 400 kV praca magisterska
95. Metody wyznaczania rozpływów mocy podczas planowania rozwoju sieci terenowych SN praca magisterska
96. Optymalizacja struktury miejskich sieci elektroenergetycznych średniego napięcia praca magisterska
97. Analiza metod wyznaczania strat technicznych w sieci terenowej średniego napięcia praca magisterska
98. Rozmieszczenie źródeł generacji rozproszonej w sieci rozdzielczej średniego napięcia praca magisterska
99. Prognozowanie obciążeń stacji transformatorowych SN/nn w miastach praca magisterska
100. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych miejskich stacji transformatorowych SN/nn praca inżynierska
101. Analiza niezawodności terenowych i miejskich stacji transformatorowych SN/nn praca magisterska
102. Modernizacja rozdzielnic 110 kV miejskich stacji 110 kV/SN praca magisterska
103. Wyznaczanie obciążeń i rozpływów mocy w sieci terenowej średniego napięcia praca magisterska
104. Optymalna lokalizacja stacji SN/nn i rozdzielnic nn w zakładach przemysłowych praca magisterska
105. Modernizacja terenowych sieci niskiego napięcia praca inżynierska
106. Analiza kryteriów technicznych dotyczących oceny możliwości przyłączania źródeł generacji rozproszonej do sieci SN praca magisterska
107. Linie napowietrzne WN z przewodami wysokotemperaturowymi jako alternatywa dla rozwiązań tradycyjnych (z punktu widzenia wybranych uwarunkowań techniczno-ekonomicznych) praca magisterska
108. Metody wyznaczania obciążeń w sieci miejskiej średniego napięcia praca inżynierska
109. Analiza niezawodności przemysłowej sieci średniego napięcia praca magisterska
110. Analiza kosztów zawodności zasilania energią elektryczną odbiorcy przemysłowego i komunalnego praca magisterska
111. Modernizacja miejskich sieci elektroenergetycznych nn i SN praca magisterska
112. Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji sieci terenowych SN i nn praca magisterska
113. Planowanie rozwoju stacji 110 kV/SN w warunkach rynkowych praca magisterska
114. Analiza techniczno - ekonomiczna różnych rozwiązań konstrukcyjnych linii napowietrznych wysokiego napięcia praca magisterska
115. Ocena niezawodności terenowych i miejskich stacji transformatorowych SN/nn praca magisterska
116. Analiza techniczno - ekonomiczna modernizacji sieci miejskich SN i nn praca magisterska
117. Analiza kryteriów technicznych dotyczących oceny możliwości przyłączania źródeł generacji rozproszonej do sieci terenowej SN praca magisterska
118. Modernizacja rozdzielnic 110 kV przemysłowych stacji 110 kV/SN praca magisterska
Powrót