Employee information:

dr hab. inż. Jerzy Marzecki

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
 • Stanowisko: Profesor uczelni

Contact:

 • E-mail:jerzy.marzecki@ien.pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 5626; sekretariat +48 22 234 7255 
 • Room Gmach Główny pok. 239 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IE - Jerzy Marzecki
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2020L:

 • Thursday, at: 13:00 - 13:45, Gmach Główny PW pokój 239
        between 22.02.2020 - 30.09.2020 Tymczasowe konsultacje w razie potrzeby są zalecane drogą elektroniczną w różnych terminach. Jerzy Marzecki, on studies full-time (appointment booking not required )
 • Saturday, at: 12:15 - 13:00, Gmach Główny PW pokój 239
        between 22.02.2020 - 30.09.2020 Tymczasowe konsultacje w razie potrzeby są zalecane drogą elektroniczną w różnych terminach. Jerzy Marzecki, on studies part-time (extramural) (appointment booking not required )

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
Office hours 13:00-13:45 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (appointment booking not required) Tymczasowe konsultacje w razie potrzeby są zalecane drogą elektroniczną w różnych terminach. Jerzy Marzecki, in room GG 239
13:15-14:00
14:15-15:00
1DE2331:A - Niezawodność systemów elektroenergetycznych GR2, 1st half of sem., GM 011
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
Sem. 1ZE2401:A - Seminarium dyplomowe magisterskie GR2, GR3, all meetings, GM 07
09:50-10:35
Sem. 1ZE1801:A - Seminarium dyplomowe inżynierskie GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, all meetings, GM 07
10:40-11:25
11:30-12:15
1ZE1605:A - Instalacje elektryczne GR1, GR2, GR3, first half of meetings, SK 108
12:20-13:05
Office hours 12:15-13:00 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (appointment booking not required) Tymczasowe konsultacje w razie potrzeby są zalecane drogą elektroniczną w różnych terminach. Jerzy Marzecki, in room GG 239
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Wybrane prace projektowe przy modernizacji układów zasilania dużych placówek opieki medycznej ( na przykładzie CZD) praca inżynierska
2. Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji sieci terenowej SN i nn praca magisterska
3. Wybrane zagadnienia techniczno - ekonomiczne związane z poprawą zdolnoścci przesyłowych krajowego systemu elektroenergetycznego praca inżynierska
4. Wyznaczanie obciążeń i rozpływów mocy w sieci miejskiej średniego napięcia praca magisterska
5. Instalacje specjalne prądu stałego i zmiennego aktualnie stosowane w Polsce praca magisterska
6. Główne problemy z zakresu rynku energii elektrycznej w Polsce praca inżynierska
7. Metody optymalnej lokalizacji stacji transformatorowo-rozdzielczej 110 kV/SN w wartościach rynkowych praca magisterska
8. Analiza ekonomiczna terenowych sieci elektroenergetycznych praca inżynierska
9. Wybrane problemy eksploatacji sieci rozdzielczych w miastach praca inżynierska
10. Metody analizy ekonomicznej terenowych sieci elektroenergetycznych praca magisterska
11. Analiza techniczno-ekonomiczna stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 kV/SN praca inżynierska
12. Analiza zużycia energii elektrycznej przez odbiorców wiejskich w Rejonie Energetycznym Łomża w latach 2001-2005 praca magisterska
13. Analiza techniczno - ekonomiczna stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 kV/SN eksploatowanych na terenie RWE STOEN praca magisterska
14. Efektywność wymiany transformatorów i linii w terenowych sieciach niskiego i średniego napięcia praca magisterska
15. Analiza metod obliczania strat technicznych w sieciach rozdzielczych praca inżynierska
16. Analiza techniczno-ekonomiczna stacji transformatorowych SN/nn pracujących w sieciach terenowych praca magisterska
17. Obliczanie niezawodności stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 kV/SN praca magisterska
18. Zasilanie zakładu przemysłowego ? wybrane problemy praca inżynierska
19. Metody lokalizacji stacji Sn/nn w zakładach przemysłowych praca inżynierska
20. Koncepcja zasilania w energię elektryczną osiedla mieszkaniowego praca inżynierska
21. Niezawodność zasilania odbiorców różnych typów praca inżynierska
22. Wpływ warunków rynkowych na lokalizację optymalną stacji transformatorowo-rozdzielczych 110kV/SN praca magisterska
23. Jakość zasilania odbiorców energią elektryczną-wybrane problemy. praca inżynierska
24. Zagadnienia niezawodności stacji transformatorowych SN/nn praca magisterska
25. Niezawodność miejskich stacji transformatorowo - rozdzielczych 110kV/SN praca magisterska
26. Optymalne parametry elementów sieci rozdzielczych praca inżynierska
27. Analiza niezawodności miejskich i terenowych stacji transformatorowych SN/nn praca inżynierska
28. Metody analiza i oceny ekonomicznej przy projektowaniu sieci terenowych nn i SN praca inżynierska
29. Wyznaczanie obciążeń szczytowych stacji terenowych SN/nn praca inżynierska
30. Optymalne struktury i konfiguracje sieci terenowych SN. praca inżynierska
31. Zagadnienia efektywności wymiany transformatorów w miejskich stacjach SN/nn i 110 kV/SN. praca inżynierska
32. Modernizacja sieci terenowych niskich i średnich napięć infrastruktury energetycznej na terenach kolei. praca inżynierska
33. projekt modernizacji fragmentu sieci terenowej SN i nn. praca inżynierska
34. Koncepcja rozwoju sieci terenowej średniego napięcia praca magisterska
35. Metody deterministyczne wyznaczania rozpływów mocy w sieciach promieniowych SN i nn. praca magisterska
36. Optymalne rozmieszczanie stacji transformatorowych na terenie zakładu przemysłowego. praca magisterska
37. Analiza techniczna terenowej sieci średniego napięcia wybranego Rejonu Energetycznego. praca magisterska
38. Metody prognozowania obciążeń szczytowych dla odbiorców miejskich. praca magisterska
39. Analiza różnorodnych rozwiązań stacji 110 kV/SN na obszarze aglomeracji miejskiej praca magisterska
40. Analiza metod obliczania strat technicznych w sieciach niskiego napięcia praca inżynierska
41. Analiza metod prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną dla odbiorców miejskich praca inżynierska
42. Metody ograniczania strat technicznych w sieciach dystrybucyjnych praca inżynierska
43. Modernizacja miejskich stacji transformatorowo-rozdzielczych 110kV/SN praca magisterska
44. Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn i rozdzielni niskiego napięcia na terenie wybranego zakładu przemysłowego praca magisterska
45. Optymalizacja struktury terenowych sieci średniego napięcia w warunkach rynkowych praca magisterska
46. Obsługa ruchowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV praca inżynierska
47. Projekt stacji elektroenergetycznej 110kV/SN praca inżynierska
48. Analiza istniejącej sieci elektroenergetycznej SN i nn dla potrzeb jej modernizacji. praca magisterska
49. Analiza niezawodności Rozdzielczego Punktu Zasilającego praca magisterska
50. Analiza techniczno-ekonomiczna wymiany linii i transformatorów SN/nN w sieciach miejskich. praca inżynierska
51. Optymalny dobór transformatorów SN/nN w sieciach dystrybucyjnych. praca magisterska
52. Modernizacja układów zasilania stacji 110kV/SN w zakładach przemysłowych. praca magisterska
53. Analiza algorytmów rozwiązywania zadań optymalizacji wieloetapowej rozwoju stacji 110kV/SN praca magisterska
54. Efektywność ekonomiczna wymiany linii i transformatorów SN/nN w sieciach terenowych praca magisterska
55. Optymalizacja wielokryterialna badania rozwoju stacji 110 kV/SN w miastach praca magisterska
56. Analiza techniczna fragmentu miejskiej sieci średniego napięcia w aglomeracji warszawskiej-wybrane zagadnienia praca inżynierska
57. Niezawodność zasilania odbiorów zakładu przemysłowego praca magisterska
58. Analiza techniczno-ekonomiczna przemysłowych sieci elektroenergetycznych średniego napięcia praca magisterska
59. Ustalanie obciążeń eletroenergetycznych w sieci terenowej nN i SN praca inżynierska
60. Wyznaczanie strat technicznych w sieci terenowej SN praca inżynierska
61. Analiza techniczno-ekonomiczna przebudowy linii nn i SN oraz wymiany transformatorów SN/nn w sieci terenowej praca inżynierska
62. Obliczanie niezawodności miejskich i terenowych stacji SN/nN praca inżynierska
63. Analiza techniczno-ekonomiczna terenowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia praca magisterska
64. Zagadnienia wybrane budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych 400 kV w Polsce praca magisterska
65. Analiza niezawodności terenowych sieci SN praca magisterska
66. Zagadnienia wybrane dotyczące modernizacji istniejących linii napowietrznych 220 kV do pracy w podwyższonej temperaturze projektowej praca inżynierska
67. Metody wyznaczania optymalnej lokalizacji stacji 110kV/SN w miastach praca magisterska
68. Analiza niezawodności przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn praca magisterska
69. Wybrane problemy ograniczania strat mocy i energii w sieciach terenowych niskiego i średniego napięcia praca magisterska
70. Lokalizacja optymalna stacji transformatorowych SN/nN i rozdzielnic nN w obiekcie przemysłowym praca magisterska
71. Prognozowanie obciążeń terenowych stacji transformatorowych SN/nn praca magisterska
72. Modernizacja sieci terenowej niskiego i średniego napięcia - zagadnienia wybrane praca inżynierska
73. Analiza techniczno-ekonomiczna dotycząca modernizacji sieci terenowych średniego napięcia praca magisterska
74. Analiza techniczna sieci terenowej średniego napięcia praca inżynierska
75. Poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców miejskich praca magisterska
76. Metody wyznaczania strat technicznych w sieci miejskiej średniego napięcia praca inżynierska
77. Systemy wspomagania dyspozytorów w sieciach dystrybucyjnych praca inżynierska
78. Poprawa efektywności energetycznej przesyłu energii elektrycznej w sieciach WN przy stosowaniu nowych konstrukcji przewodów napowietrznych praca magisterska
79. Analiza metod stosowanych w ocenie niezawodności sieci średniego napięcia praca magisterska
80. Strategia rozwoju stacji transformatorowej SN/nn praca magisterska
81. Układy zasilania potrzeb własnych w stacjach elektroenergetycznych WN praca magisterska
82. Zagadnienia niezawodności dostaw energii elektrycznej do obiektów służby zdrowia. praca magisterska
83. Lokalizacja Rozdzielczych Punktów Zasilających (RPZ) w miastach w warunkach rynkowych praca magisterska
84. Optymalna regulacja napięcia w sieciach terenowych SN i nn praca magisterska
85. Analiza techniczno-ekonomiczna fragmentu sieci SN w aglomeracji miejskiej praca magisterska
86. Analiza wpływu rozwiązań konstrukcyjnych budowy linii napowietrznych SN i WN na wartość strat mocy i energii praca magisterska
87. Metody wyznaczania rozpływów mocy w sieci terenowej średniego napięcia praca inżynierska
88. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych stacji 110 kV/SN w aglomeracji miejskiej praca magisterska
89. Różnorodność wyposażenia stacji elektroenergetycznych SN/nn dla osiągnięcia pożądanych funkcjonalności tych stacji praca magisterska
90. Metody wyznaczania zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w zakładach przemysłowych praca magisterska
91. Analiza niezawodności miejskich stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 kV/SN praca magisterska
92. Analiza niezawodności sieci przemysłowej średniego napięcia praca magisterska
93. Analiza kryteriów budowy stacji transformatorowych SN/nn na obszarach wiejskich praca magisterska
94. Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia praca magisterska
95. Wybrane problemy modernizacji terenowych sieci elektroenergetycznych praca magisterska
96. Projektowanie dwutorowych linii elektroenergetycznych 400 kV praca magisterska
97. Metody wyznaczania rozpływów mocy podczas planowania rozwoju sieci terenowych SN praca magisterska
98. Optymalizacja struktury miejskich sieci elektroenergetycznych średniego napięcia praca magisterska
99. Analiza metod wyznaczania strat technicznych w sieci terenowej średniego napięcia praca magisterska
100. Rozmieszczenie źródeł generacji rozproszonej w sieci rozdzielczej średniego napięcia praca magisterska
101. Prognozowanie obciążeń stacji transformatorowych SN/nn w miastach praca magisterska
102. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych miejskich stacji transformatorowych SN/nn praca inżynierska
103. Analiza niezawodności terenowych i miejskich stacji transformatorowych SN/nn praca magisterska
104. Modernizacja rozdzielnic 110 kV miejskich stacji 110 kV/SN praca magisterska
105. Wyznaczanie obciążeń i rozpływów mocy w sieci terenowej średniego napięcia praca magisterska
106. Optymalna lokalizacja stacji SN/nn i rozdzielnic nn w zakładach przemysłowych praca magisterska
107. Modernizacja terenowych sieci niskiego napięcia praca inżynierska
108. Analiza kryteriów technicznych dotyczących oceny możliwości przyłączania źródeł generacji rozproszonej do sieci SN praca magisterska
109. Linie napowietrzne WN z przewodami wysokotemperaturowymi jako alternatywa dla rozwiązań tradycyjnych (z punktu widzenia wybranych uwarunkowań techniczno-ekonomicznych) praca magisterska
110. Metody wyznaczania obciążeń w sieci miejskiej średniego napięcia praca inżynierska
111. Analiza niezawodności przemysłowej sieci średniego napięcia praca magisterska
112. Analiza kosztów zawodności zasilania energią elektryczną odbiorcy przemysłowego i komunalnego praca magisterska
113. Modernizacja miejskich sieci elektroenergetycznych nn i SN praca magisterska
114. Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji sieci terenowych SN i nn praca magisterska
115. Planowanie rozwoju stacji 110 kV/SN w warunkach rynkowych praca magisterska
116. Analiza techniczno - ekonomiczna różnych rozwiązań konstrukcyjnych linii napowietrznych wysokiego napięcia praca magisterska
117. Ocena niezawodności terenowych i miejskich stacji transformatorowych SN/nn praca magisterska
118. Analiza techniczno - ekonomiczna modernizacji sieci miejskich SN i nn praca magisterska
119. Analiza kryteriów technicznych dotyczących oceny możliwości przyłączania źródeł generacji rozproszonej do sieci terenowej SN praca magisterska
120. Modernizacja rozdzielnic 110 kV przemysłowych stacji 110 kV/SN praca magisterska
121. Analiza techniczno-ekonomiczna rozwiązań konstrukcyjnych terenowych stacji transformatorowych SN/nn praca inżynierska
122. Analiza techniczno - ekonomiczna rozwiązań konstrukcyjnych stacji 110 kV/SN w miastach praca magisterska
Back