Employee information:

prof. dr hab. inż. Adam Szeląg

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Trakcji Elektrycznej
 • Stanowisko: Profesor

Contact:

 • E-mail:adam.szelag@ien.pw.edu.pl
 • Phone: (+48 22) 234 73 59 
 • Room GE kl. C pok. 509 
 • WWW: http://www.ztu.ime.pw.edu.pl/ 
 • Corresponding address:
  IE - Adam Szeląg
  ul. Koszykowa 75/ Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2020L:

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
1DE1637:A - Elektroenergetyka i oddziaływania w systemach transportu GR3, GE-c 506
09:15-10:00
10:15-11:00
1DE2249:A - Bezpieczeństwo eksploatacji systemów zelektryfikowanego transportu GR4, 1st half of sem., GE-c 506
Proj. 1DA2201:A - Individual Project GR1, GE-c 506
1DE2153:A - Elektroenergetyka systemów transportu GR3, GE-c 506
11:15-12:00
12:15-13:00
1DA1608:A - Power Supply of Electrified Transport Systems GR1, GR2, 1st half of sem., (elective), GE-c 506
1DA2125:A - Automatics and Control of Transport Systems GR1, 1st half of sem., GE-c 506
1DE2154:A - Teoria trakcji elektrycznej GR3, GE-c 506
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
1ZE2287:A - Teoria trakcji elektrycznej GR4, first half of meetings, GE-c 506
14:50-15:35

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. EMC issues in traction systems inżynierski magisterski
2. Energy saving solutions in DC electric traction power supply - a study case magisterski
3. Analysis of parameters influencing energy consumption of electric traction vehicles
4. Niezawodność zasilania sieci trakcyjnej inżynierski magisterski
5. Analiza wpływu rodzajów pojazdów trakcyjnych i ich ruchu na obciążenie podstacji trakcyjnych w systemie kV DC - studium przypadku. magisterski
6. Analiza wpływu ruchu taboru z hamowaniem odzyskowym bna funkcjonowanie sieci powrotnej zelektryfikowanego transportu miejskiego inżynierski
7. Przeprowadzenie obliczeń zużycia energii przez wybrany typ pojazdów trakcji elektrycznej na zadanym odcinku inżynierski projekt indywidualny
8. Opracowanie programu obliczeniowego do wstępnego wyznaczania prametrów układu zasilania dla zadanych warunków ruchu i obciązeń inżynierski magisterski
9. Projekt elektryfikacji w systemie 3 kV DC kolejowej linii 1-torowej inżynierski
10. Projekt modernizacji układu zasilania 3 kV DC dla linii 1-torowej inżynierski
11. Analiza wymagań i określenie parametrów układu zasilania systemu 3 kV DC dla kolejowych linii interoperacyjnych magisterski
12. Przeprowadzenie pomiarów wpływu podstacji trakcyjnej na jakość energii elektrycznej w sieci zasilajacej inżynierski magisterski
13. Analiza wyników pomiarów oddziaływania wybranych podstacji trakcyjnych na zasilające linie elektroenergetyczne inżynierski
14. Analiza wyników pomiarów przebiegu obciążeń wybranych podstacji trakcyjnych 3 kV DC inżynierski
15. Analiza statystyczna obciążeń wybranych kolejowych podstacji trakcyjnych 3 kV DC inżynierski
16. Analiza niestandardowych rozwiązań elektrycznego transportu miejskiego inżynierski magisterski
17. Modernizacja układów zasilania 3 kV DC w celu zwiększenia efektywności odzysku energii magisterski projekt indywidualny
18. Podstacja trakcyjna 3 kV DC o regulowanej charakterystyce z możliwością zwrotu energii do sieci elektroenergetycznej magisterski
19. Wykonaie modelu laboratoryjnego podstcji trakcyjnej DC o regulowanej charakterystyce z możliwością zwrotu energii do sieci elektroenergetycznej. magisterski
20. Przeprowadzenie analiz i pomiarów laboratoryjnych zawartości w.h. prądu pobieranego przez przekształtniki pojazdu trakcyjnego z zasilającej sieci AC inżynierski magisterski
21. Stanowisko laboratoryjne do modelowania układu zasilania DC ze zwrotem energii hamowania elektrycznego do zasilającej sieci elektroenergetycznej. magisterski projekt zespołowy
22. Rozwiązania techniczne w modernizacji układu zasilania trakcji elektrycznej systemu 3 kV DC dla linii 1-torowej. inżynierski
23. Analiza obciążeń odcinka ukladu zasilania trakcji elektrycznej systemu prądu stałego z uwzględnieniem stacjonarnych i mobilnych zasobników energi. magisterski projekt przejściowy
24. Analiza i wyznaczenie parametrów elektrycznych układu zasilania i sieci zasilającej i powrotnej systemu zasilania linii kolejowej 2x25kV 50Hz. magisterski
25. Projekt podstacji trakcyjnej do zasilania odcinka sieci tramwajowej inżynierski
26. Projekt podstacji trakcyjnej 3kV DC do zasilania linii szybkiej kolejowej inżynierski magisterski
27. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania EMC w układach zasilania trakcji elektrycznej z silnikami prądu przemiennego. magisterski
28. Analiza i badania zwarć po stronie prądu stałego w obwodach prostownikowych z trakcyjnymi prostownikami 12-stopulsowymi magisterski
29. Analiza zakłóceń wprowadzanych do sieci elektroenergetycznej przez system trakcji 25 kV 50 Hz inżynierski magisterski
30. Wyznaczenie sprawności sieci trakcyjnej dla wybranych odcinków zasilania systemu 3kV prądu stałego w określonych warunkach ruchu pociągów magisterski
31. Opracowanie modelu i opracowanie algorytmu sterowania zasobnika energii w układzie zasilania trakcji tramwajowej inżynierski magisterski
32. Analiza wymagań dotyczących układu zasilania linii kolejowych w obszarach styku systemów 3kV DC i 2x25kV 50Hz magisterski
33. Opracowanie przykładowego zastosowania programowalnego urządzenia pomiarowego do automatyzacji pomiarów w obwodach trakcji elektrycznej inżynierski

Defended dissertations and projects:

1. Establishing the management system documentation according to ISO 9001:2015 praca magisterska
2. Wymagania TSI podsystemu Energia dla linii kolejowych elektryfikowanych w systemie napięć AC i DC praca inżynierska
3. Regulacje TSI modernizacji linii kolejowych zasilanych napięciem 3 kV DC - studium przypadku dla odcinka linii kolejowej w Polsce. praca inżynierska
4. Problem zakłóceń w pracy urządzeń wygładzających do przekształtników 12 - pulsowych w podstacjach trakcyjnych Kutno - Żychlin - Kłodawa - pomiary i badania symulacyjne praca magisterska
5. Problem zakłóceń w pracy urządzeń wygładzających do przekształtników 12 - pulsowych w podstacjach trakcyjnych Kutno - Żychlin - Kłodawa - pomiary i badania symulacyjne praca inżynierska
6. Analiza układu zasilania Metra Warszawskiego z uwzględnieniem rekuperacji energii praca magisterska
7. Analiza oddziaływań zakłócających obwody torowe w systemie trakcji elektrycznej prądu stałego praca magisterska
8. Zagadnienia jakości energii elektrycznej w aspekcie metod pomiaru parametrów napięcia zasilającego prostownikową podstację trakcyjną praca magisterska
9. Opracowanie metod pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej linii zasilających podstacje trakcyjne prądu stałego z zastosowaniem programowanego miernika typu PM300 firmy Voltech praca magisterska
10. Komputerowy symulator ruchu elektrycznego pojazdu trakcyjnego zasilanego z sieci 3kV prądu stałego. praca magisterska
11. Analiza kosztów energii elektrycznej w aspekcie zmienności ruchu w obszarze grupy podstacji trakcyjnych w warunkach normalnych i awaryjnych praca magisterska
12. Analiza kosztów energii elektrycznej w aspekcie zmienności ruchu w obszarze grupy podstacji trakcyjnych w warunkach normalnych i awaryjnych praca inżynierska
13. Analiza funkcjonowania układu zasilania 3 kV DC linii kolejowej na terenie górskim - odcinek Divaca - Koper w transeuropejskim korytarzu transportowym praca magisterska
14. Analiza wpływu podstacji trakcyjnych z regulowanymi charakterystykami na funkcjonowanie układu zasilania metra na przykładzie Metra Warszawskiego praca magisterska
15. Analiza możliwości zwiększenia efektywności odzysku energii hamowania w Metrze Warszawskim poprzez zastosowanie w podstacjach trakcyjnych zasobników energii praca magisterska
16. Analiza możliwości prognozowania ilości energii pobieranej przez podstacje trakcyjne w warunkach zmienności obciążeń praca magisterska
17. Analiza jakości zasilania elektroenergetycznego SN na przykładzie odbiorów zasilanych z GPZ "PKP Energetyka" praca magisterska
18. Analiza zmienności prognozowania ilości energii pobieranej przez podstacje trakcyjne w warunkach zmienności obciążeń praca magisterska
19. Analiza zużycia energii elektrycznej przez pociągi towarowe na trasie E-20 praca magisterska
20. Analiza możliwości wykorzystania lokomotywy 6 - osiowej o mocy 3 MW do prowadzenia szybkich pociągów towarowych na linii E-20 praca magisterska
21. Systemy zdalnego sterowania urządzeń elektroenergetyki trakcji elektrycznej praca magisterska
22. Analiza efektywności modernizacji układu zasilania systemu 3 kV DC na przykładzie wybranego odcinka linii kolejowej praca magisterska
23. Analiza efektywności modernizacji układu zasilania systemu 3 kV DC na przykładzie wybranego odcinka linii kolejowej praca magisterska
24. Opracowanie modelu laboratoryjnego sieci zasilającej i powrotnej do badań zagadnień kompatybilności w układach zasilania pojazdu trakcyjnego praca magisterska
25. Baza danych elektrycznego taboru trakcyjnego FERPET Tabor kolejowy wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej praca magisterska
26. Optymalizacja ruchu pociągów metra ze względu na efektywność hamowania odzyskowego praca magisterska
27. Badania i analiza wpływu zakłóceń w ruchu pociągów elektrycznych na zużycie energii praca magisterska
28. Kompatybilność obwodów i urządzeń sterowania ruchem i łączności kolejowej z systemem kolejowej trakcji elektrycznej praca magisterska
29. Analiza efektywności zastosowania zasobników energii w układzie zasilania trakcji miejskiej na przykładzie Metra Warszawskiego praca magisterska
30. Analiza zagadnień jakości energii elektrycznej w warunkach zasilania podstacji trakcyjnych z sieci SN w świetle obowiązujących norm i przepisów praca magisterska
31. Technologie GSM i GPS - zastosowanie w sterowaniu i pomiarach w taborze kolejowym praca magisterska
32. Analiza oddziaływań elektromagnetycznych podstacji trakcyjnych na otoczenie-przepisy i badania praca magisterska
33. Badania oddziaływań zakłócających prądów odbiorników nieliniowych na sieć zasilającą i możliwości ich zmniejszenia poprzez stosowanie filtrów aktywnych na przykładzie prostownikowej podstacji trakcyjnej praca magisterska
34. Analizy techniczno-ekonomiczne efektywności modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych praca magisterska
35. Analiza wpływu wybranych parametrów jakości zasilania podstacji trakcyjnej 3kV DC na efektywność filtru wygładzającego praca magisterska
36. Projekt podstacji trakcyjnej 3kV DC do zasilania modernizowanej linii kolejowej praca inżynierska
37. Projekt i wykonanie symulatora sterowania podstacji trakcyjnej włączonej w magistralę CAN-Bus praca magisterska
38. Projekt i wykonanie symulatora sterowania podstacji trakcyjnej włączonej w magistralę CAN-Bus praca magisterska
39. Koncepcja zasilania linii kolejowej dużej prędkości w systemie 2 x 25 kV praca magisterska
40. Projekt podstacji trakcyjnej 3kV DC do zasilania linii szybkiej kolejowej. praca inżynierska
41. Analiza obciążeń podstacji trakcyjnych systemu 3 kV DC linii CMK na odcinku Grodzisk Maz. - Zawiercie modernizowanej dla wprowadzenie ruchu pociągów z prędkościami do 200-220 km/h praca magisterska
42. Analiza obciążeń układu zasilania 3 kV DC modernizowanej dla zwiększonych prędkości jazdy pociągów linii kolejowej E-65 na odcinku Warszawa-Gdańsk praca magisterska
43. Opracowanie metody obliczeń i programu komputerowego do wyznaczania obciążeń odcinka zelektryfikowanej w systemie 2x25 kV 50 Hz linii kolejowej praca magisterska
44. Opracowanie wstępnej koncepcji układu zasilania dla projektowanej linii tramwajowej w Kielcach praca magisterska
45. Wybrane zagadnienia kompatybilności obwodów z przekształtnikami w elektrycznych pojazdach trakcyjnych - analiza i pomiary. praca magisterska
46. Współczesny spalinowy tabor kolejowy w Polsce, analiza modernizacji wybranych typów lokomotyw oraz propozycja poszerzonej modernizacji wybranego typu lokomotywy manewrowej. praca magisterska
47. Projekt podstacji trakcyjnej 3kV DC do zasilania linii kolejowej pociągów podwyższonej prędkości praca inżynierska
48. Analiza możliwości wykorzystania różnego typu przetworników pomiarowych do pomiarów wyższych harmonicznych prądu w pojazdach trakcyjnych zasilanych z sieci prądu stałego. praca magisterska
49. Projekt podstacji trakcyjnej 1,5 kV DC do zasilania II linii metra warszawskiego praca inżynierska
50. Projekt podstacji trakcyjnej systemu 3 kV DC do zasilania linii kolejowej o ruchu pociągów z prędkościami 220-250km/h. praca magisterska
51. Fizyczny model systemu 2x25kV z modelem pojazdu trakcyjnego z silnikiem asynchronicznym. Budowa i badanie praca magisterska
52. Fizyczny model systemu 2x25kV z modelem pojazdu trakcyjnego z silnikiem asynchronicznym. Budowa i badanie praca magisterska
53. Rozdzielnica średniego napięcia do prostownikowej podstacji trakcyjnej - od projektu do dostawy praca magisterska
54. ROZDZIELNICA 3kV DC DO PROSTOWNIKOWEJ PODSTACJI TRAKCYJNEJ TRAKCJI KOLEJOWEJ – OD PROJEKTU DO DOSTAWY praca inżynierska
55. MOBILNA PODSTACJA TRAKCYJNA W SYSTEMIE 3 KV DC praca magisterska
56. Pomiar zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych z podstacji trakcyjnej w Mińsku Mazowieckim praca inżynierska
57. Podstacje trakcyjne - porównanie wariantu zasilania skupionego i rozproszonego na danym obszarze zasilania trakcji tramwajowej praca inżynierska
58. SUPERKONDENSATOROWY, MOBILNY, AUTONOMICZNY, TRAMWAJOWY ZASOBNIK ENERGII UWZGLĘDNIAJĄCY POTRZEBY SIECI TRAKCYJNEJ praca magisterska
59. SUPERKONDENSATOROWY, MOBILNY, AUTONOMICZNY, TRAMWAJOWY ZASOBNIK ENERGII UWZGLĘDNIAJĄCY POTRZEBY SIECI TRAKCYJNEJ praca magisterska
60. Analiza wymagań i określenie parametrów układu zasilania systemu 3 kV DC dla kolejowych linii interoperacyjnych praca magisterska
61. Projekt podstacji trakcyjnej w systemie 3 kV DC do zasilania linii szybkiej kolejowej praca inżynierska
62. Projekt modernizacji układu zasilania 3kV DC dla linii 1-torowej praca inżynierska
63. Non-conventional electrical public transport praca inżynierska
64. Projekt elektryfikacji w systemie 3 kV DC kolejowej linii jednotorowej na odcinku Ełk-Korsze praca inżynierska
65. Analiza możliwości zastosowania zasobników energii w układzie zasilania trakcji tramwajowej prądu stałego praca magisterska
Back