Informacje o pracowniku:

prof. dr hab. inż. Adam Szeląg

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Trakcji Elektrycznej
 • Stanowisko: Profesor

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:adam.szelag@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: (+48 22) 234 73 59 
 • Pokój GE kl. C pok. 509 
 • Strona www: http://www.ztu.ime.pw.edu.pl/ 
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Adam Szeląg
  ul. Koszykowa 75/ Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Środa, w godzinach: 18:15 - 19:00, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 506
        w dniu 29.01.2020 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 1 zgłoszenia z dostępnych 10, zgłoszenia minimum 48 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
1DA1505:A - Electric Traction GR1, GR2, I połowa sem., SK 107a
09:15-10:00
10:15-11:00
1DE1518:A - Trakcja elektryczna GR1, GR2, GR3, GR4, Cykl inny, UWAGA: 15.11 zajęcia jednorazowo przeniesione do sali GG 306, GG 219
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
Proj. 1DE2349:A - Elektroenergetyka systemów transportu proj GR4, II połowa sem., GE-c 506
1DD30W14:A - Automatics of electric transport systems GR1, GE-c 506
15:15-16:00
16:15-17:00
Ćw. 1DA2301:A - Msc. Seminar GR1, GE-c 506
17:15-18:00
18:15-19:00
Konsultacje 18:15-19:00 w dniu 29.01.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-c 506

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
1ZE1734:A - Elektroenergetyka systemów transportu GR4, Cykl inny, GE-c 506
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
1ZE2326:A - Bezpieczeństwo eksploatacji systemów zelektryfikowanego transportu GR4, Cykl inny, GE-c 506
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15
17:20-18:05
18:10-18:55
19:00-19:45

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. EMC issues in traction systems inżynierski magisterski
2. Energy saving solutions in DC electric traction power supply - a study case magisterski
3. Analysis of parameters influencing energy consumption of electric traction vehicles
4. Niezawodność zasilania sieci trakcyjnej inżynierski magisterski
5. Analiza wpływu rodzajów pojazdów trakcyjnych i ich ruchu na obciążenie podstacji trakcyjnych w systemie kV DC - studium przypadku. magisterski
6. Analiza wpływu ruchu taboru z hamowaniem odzyskowym bna funkcjonowanie sieci powrotnej zelektryfikowanego transportu miejskiego inżynierski
7. Przeprowadzenie obliczeń zużycia energii przez wybrany typ pojazdów trakcji elektrycznej na zadanym odcinku inżynierski projekt indywidualny
8. Opracowanie programu obliczeniowego do wstępnego wyznaczania prametrów układu zasilania dla zadanych warunków ruchu i obciązeń inżynierski magisterski
9. Projekt elektryfikacji w systemie 3 kV DC kolejowej linii 1-torowej inżynierski
10. Projekt modernizacji układu zasilania 3 kV DC dla linii 1-torowej inżynierski
11. Analiza wymagań i określenie parametrów układu zasilania systemu 3 kV DC dla kolejowych linii interoperacyjnych magisterski
12. Przeprowadzenie pomiarów wpływu podstacji trakcyjnej na jakość energii elektrycznej w sieci zasilajacej inżynierski magisterski
13. Analiza wyników pomiarów oddziaływania wybranych podstacji trakcyjnych na zasilające linie elektroenergetyczne inżynierski
14. Analiza wyników pomiarów przebiegu obciążeń wybranych podstacji trakcyjnych 3 kV DC inżynierski
15. Analiza statystyczna obciążeń wybranych kolejowych podstacji trakcyjnych 3 kV DC inżynierski
16. Analiza niestandardowych rozwiązań elektrycznego transportu miejskiego inżynierski magisterski
17. Modernizacja układów zasilania 3 kV DC w celu zwiększenia efektywności odzysku energii magisterski projekt indywidualny
18. Podstacja trakcyjna 3 kV DC o regulowanej charakterystyce z możliwością zwrotu energii do sieci elektroenergetycznej magisterski
19. Wykonaie modelu laboratoryjnego podstcji trakcyjnej DC o regulowanej charakterystyce z możliwością zwrotu energii do sieci elektroenergetycznej. magisterski
20. Przeprowadzenie analiz i pomiarów laboratoryjnych zawartości w.h. prądu pobieranego przez przekształtniki pojazdu trakcyjnego z zasilającej sieci AC inżynierski magisterski
21. Stanowisko laboratoryjne do modelowania układu zasilania DC ze zwrotem energii hamowania elektrycznego do zasilającej sieci elektroenergetycznej. magisterski projekt zespołowy
22. Rozwiązania techniczne w modernizacji układu zasilania trakcji elektrycznej systemu 3 kV DC dla linii 1-torowej. inżynierski
23. Analiza obciążeń odcinka ukladu zasilania trakcji elektrycznej systemu prądu stałego z uwzględnieniem stacjonarnych i mobilnych zasobników energi. magisterski projekt przejściowy
24. Analiza i wyznaczenie parametrów elektrycznych układu zasilania i sieci zasilającej i powrotnej systemu zasilania linii kolejowej 2x25kV 50Hz. magisterski
25. Projekt podstacji trakcyjnej do zasilania odcinka sieci tramwajowej inżynierski
26. Projekt podstacji trakcyjnej 3kV DC do zasilania linii szybkiej kolejowej inżynierski magisterski
27. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania EMC w układach zasilania trakcji elektrycznej z silnikami prądu przemiennego. magisterski
28. Analiza i badania zwarć po stronie prądu stałego w obwodach prostownikowych z trakcyjnymi prostownikami 12-stopulsowymi magisterski
29. Analiza zakłóceń wprowadzanych do sieci elektroenergetycznej przez system trakcji 25 kV 50 Hz inżynierski magisterski
30. Wyznaczenie sprawności sieci trakcyjnej dla wybranych odcinków zasilania systemu 3kV prądu stałego w określonych warunkach ruchu pociągów magisterski
31. Opracowanie modelu i opracowanie algorytmu sterowania zasobnika energii w układzie zasilania trakcji tramwajowej inżynierski magisterski
32. Analiza wymagań dotyczących układu zasilania linii kolejowych w obszarach styku systemów 3kV DC i 2x25kV 50Hz magisterski
33. Opracowanie przykładowego zastosowania programowalnego urządzenia pomiarowego do automatyzacji pomiarów w obwodach trakcji elektrycznej inżynierski

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Problem zakłóceń w pracy urządzeń wygładzających do przekształtników 12 - pulsowych w podstacjach trakcyjnych Kutno - Żychlin - Kłodawa - pomiary i badania symulacyjne praca magisterska
2. Problem zakłóceń w pracy urządzeń wygładzających do przekształtników 12 - pulsowych w podstacjach trakcyjnych Kutno - Żychlin - Kłodawa - pomiary i badania symulacyjne praca inżynierska
3. Analiza układu zasilania Metra Warszawskiego z uwzględnieniem rekuperacji energii praca magisterska
4. Analiza oddziaływań zakłócających obwody torowe w systemie trakcji elektrycznej prądu stałego praca magisterska
5. Zagadnienia jakości energii elektrycznej w aspekcie metod pomiaru parametrów napięcia zasilającego prostownikową podstację trakcyjną praca magisterska
6. Opracowanie metod pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej linii zasilających podstacje trakcyjne prądu stałego z zastosowaniem programowanego miernika typu PM300 firmy Voltech praca magisterska
7. Komputerowy symulator ruchu elektrycznego pojazdu trakcyjnego zasilanego z sieci 3kV prądu stałego. praca magisterska
8. Analiza kosztów energii elektrycznej w aspekcie zmienności ruchu w obszarze grupy podstacji trakcyjnych w warunkach normalnych i awaryjnych praca magisterska
9. Analiza kosztów energii elektrycznej w aspekcie zmienności ruchu w obszarze grupy podstacji trakcyjnych w warunkach normalnych i awaryjnych praca inżynierska
10. Analiza funkcjonowania układu zasilania 3 kV DC linii kolejowej na terenie górskim - odcinek Divaca - Koper w transeuropejskim korytarzu transportowym praca magisterska
11. Analiza wpływu podstacji trakcyjnych z regulowanymi charakterystykami na funkcjonowanie układu zasilania metra na przykładzie Metra Warszawskiego praca magisterska
12. Analiza możliwości zwiększenia efektywności odzysku energii hamowania w Metrze Warszawskim poprzez zastosowanie w podstacjach trakcyjnych zasobników energii praca magisterska
13. Analiza możliwości prognozowania ilości energii pobieranej przez podstacje trakcyjne w warunkach zmienności obciążeń praca magisterska
14. Analiza jakości zasilania elektroenergetycznego SN na przykładzie odbiorów zasilanych z GPZ "PKP Energetyka" praca magisterska
15. Analiza zmienności prognozowania ilości energii pobieranej przez podstacje trakcyjne w warunkach zmienności obciążeń praca magisterska
16. Analiza zużycia energii elektrycznej przez pociągi towarowe na trasie E-20 praca magisterska
17. Analiza możliwości wykorzystania lokomotywy 6 - osiowej o mocy 3 MW do prowadzenia szybkich pociągów towarowych na linii E-20 praca magisterska
18. Systemy zdalnego sterowania urządzeń elektroenergetyki trakcji elektrycznej praca magisterska
19. Analiza efektywności modernizacji układu zasilania systemu 3 kV DC na przykładzie wybranego odcinka linii kolejowej praca magisterska
20. Analiza efektywności modernizacji układu zasilania systemu 3 kV DC na przykładzie wybranego odcinka linii kolejowej praca magisterska
21. Opracowanie modelu laboratoryjnego sieci zasilającej i powrotnej do badań zagadnień kompatybilności w układach zasilania pojazdu trakcyjnego praca magisterska
22. Baza danych elektrycznego taboru trakcyjnego FERPET Tabor kolejowy wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej praca magisterska
23. Optymalizacja ruchu pociągów metra ze względu na efektywność hamowania odzyskowego praca magisterska
24. Badania i analiza wpływu zakłóceń w ruchu pociągów elektrycznych na zużycie energii praca magisterska
25. Kompatybilność obwodów i urządzeń sterowania ruchem i łączności kolejowej z systemem kolejowej trakcji elektrycznej praca magisterska
26. Analiza efektywności zastosowania zasobników energii w układzie zasilania trakcji miejskiej na przykładzie Metra Warszawskiego praca magisterska
27. Analiza zagadnień jakości energii elektrycznej w warunkach zasilania podstacji trakcyjnych z sieci SN w świetle obowiązujących norm i przepisów praca magisterska
28. Technologie GSM i GPS - zastosowanie w sterowaniu i pomiarach w taborze kolejowym praca magisterska
29. Analiza oddziaływań elektromagnetycznych podstacji trakcyjnych na otoczenie-przepisy i badania praca magisterska
30. Badania oddziaływań zakłócających prądów odbiorników nieliniowych na sieć zasilającą i możliwości ich zmniejszenia poprzez stosowanie filtrów aktywnych na przykładzie prostownikowej podstacji trakcyjnej praca magisterska
31. Analizy techniczno-ekonomiczne efektywności modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych praca magisterska
32. Analiza wpływu wybranych parametrów jakości zasilania podstacji trakcyjnej 3kV DC na efektywność filtru wygładzającego praca magisterska
33. Projekt podstacji trakcyjnej 3kV DC do zasilania modernizowanej linii kolejowej praca inżynierska
34. Projekt i wykonanie symulatora sterowania podstacji trakcyjnej włączonej w magistralę CAN-Bus praca magisterska
35. Projekt i wykonanie symulatora sterowania podstacji trakcyjnej włączonej w magistralę CAN-Bus praca magisterska
36. Koncepcja zasilania linii kolejowej dużej prędkości w systemie 2 x 25 kV praca magisterska
37. Projekt podstacji trakcyjnej 3kV DC do zasilania linii szybkiej kolejowej. praca inżynierska
38. Analiza obciążeń podstacji trakcyjnych systemu 3 kV DC linii CMK na odcinku Grodzisk Maz. - Zawiercie modernizowanej dla wprowadzenie ruchu pociągów z prędkościami do 200-220 km/h praca magisterska
39. Analiza obciążeń układu zasilania 3 kV DC modernizowanej dla zwiększonych prędkości jazdy pociągów linii kolejowej E-65 na odcinku Warszawa-Gdańsk praca magisterska
40. Opracowanie metody obliczeń i programu komputerowego do wyznaczania obciążeń odcinka zelektryfikowanej w systemie 2x25 kV 50 Hz linii kolejowej praca magisterska
41. Opracowanie wstępnej koncepcji układu zasilania dla projektowanej linii tramwajowej w Kielcach praca magisterska
42. Wybrane zagadnienia kompatybilności obwodów z przekształtnikami w elektrycznych pojazdach trakcyjnych - analiza i pomiary. praca magisterska
43. Współczesny spalinowy tabor kolejowy w Polsce, analiza modernizacji wybranych typów lokomotyw oraz propozycja poszerzonej modernizacji wybranego typu lokomotywy manewrowej. praca magisterska
44. Projekt podstacji trakcyjnej 3kV DC do zasilania linii kolejowej pociągów podwyższonej prędkości praca inżynierska
45. Analiza możliwości wykorzystania różnego typu przetworników pomiarowych do pomiarów wyższych harmonicznych prądu w pojazdach trakcyjnych zasilanych z sieci prądu stałego. praca magisterska
46. Projekt podstacji trakcyjnej 1,5 kV DC do zasilania II linii metra warszawskiego praca inżynierska
47. Projekt podstacji trakcyjnej systemu 3 kV DC do zasilania linii kolejowej o ruchu pociągów z prędkościami 220-250km/h. praca magisterska
48. Fizyczny model systemu 2x25kV z modelem pojazdu trakcyjnego z silnikiem asynchronicznym. Budowa i badanie praca magisterska
49. Fizyczny model systemu 2x25kV z modelem pojazdu trakcyjnego z silnikiem asynchronicznym. Budowa i badanie praca magisterska
50. Rozdzielnica średniego napięcia do prostownikowej podstacji trakcyjnej - od projektu do dostawy praca magisterska
51. ROZDZIELNICA 3kV DC DO PROSTOWNIKOWEJ PODSTACJI TRAKCYJNEJ TRAKCJI KOLEJOWEJ – OD PROJEKTU DO DOSTAWY praca inżynierska
52. MOBILNA PODSTACJA TRAKCYJNA W SYSTEMIE 3 KV DC praca magisterska
53. Pomiar zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych z podstacji trakcyjnej w Mińsku Mazowieckim praca inżynierska
54. Podstacje trakcyjne - porównanie wariantu zasilania skupionego i rozproszonego na danym obszarze zasilania trakcji tramwajowej praca inżynierska
55. SUPERKONDENSATOROWY, MOBILNY, AUTONOMICZNY, TRAMWAJOWY ZASOBNIK ENERGII UWZGLĘDNIAJĄCY POTRZEBY SIECI TRAKCYJNEJ praca magisterska
56. SUPERKONDENSATOROWY, MOBILNY, AUTONOMICZNY, TRAMWAJOWY ZASOBNIK ENERGII UWZGLĘDNIAJĄCY POTRZEBY SIECI TRAKCYJNEJ praca magisterska
57. Analiza wymagań i określenie parametrów układu zasilania systemu 3 kV DC dla kolejowych linii interoperacyjnych praca magisterska
58. Projekt podstacji trakcyjnej w systemie 3 kV DC do zasilania linii szybkiej kolejowej praca inżynierska
59. Projekt modernizacji układu zasilania 3kV DC dla linii 1-torowej praca inżynierska
60. Non-conventional electrical public transport praca inżynierska
61. Projekt elektryfikacji w systemie 3 kV DC kolejowej linii jednotorowej na odcinku Ełk-Korsze praca inżynierska
62. Analiza możliwości zastosowania zasobników energii w układzie zasilania trakcji tramwajowej prądu stałego praca magisterska
Powrót