Employee information:

prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Techniki Świetlnej
 • Stanowisko: Profesor

Contact:

 • E-mail:wojciech.zagan@pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 75 60; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Room Gmach Elektrotechniki, pok. 514 
 • WWW: www.ee.pw.edu.pl/TS 
 • Corresponding address:
  IE - Wojciech Żagan
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021Z:

 • Tuesday, at: 12:15 - 13:00, Gmach Elektrotechniki pokój 514
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 W przypadku zawieszenia zajęć konsultacje będą odbywały się online, on studies stacjonarnych i niestacjonarnych (appointment booking not required )

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
2DE2288:A - Zagadnienia wybrane z techniki świetlnej i multimedialnej 1 GR6, cycle other, GE-b 520
Office hours 12:15-13:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (appointment booking not required) W przypadku zawieszenia zajęć konsultacje będą odbywały się online, in room GE-b 514
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
1DE1526:A - Podstawy techniki świetlnej GR1, GR2, GR3, GR4, 1st half of sem., MS-Tms MS Teams
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. Badanie róznych sposobów pomairu strumienia świetlnego pasków LED inżynierski
2. Obliczenia symulacyjne natęzenia oświetlenia od niepunktowych źrodeł światła magisterski
3. Badanie rozkładu natężenia oświetlenia na pionowych płaszczyznach w przestrzeni pomiędzy latarniami magisterski
4. Dokładność pomiarów półcylindrycznego i horyzontalnego natężenia oświetlenia wykonywanych różnymi metodami magisterski
5. Iluminacja kościoła parafialnego w Dębem Wielkim magisterski
6. Projekt iluminacji wybranych staromiejskich kamieniczek w Warszawie inżynierski
7. Realizacja praktyczna sygnalu świetlnego "UWAGA POMIARY" inżynierski
8. Badanie rozkłądów luminancjipręcików świecących diodówek "filament" inżynierski
9. Iluminacja neogotyckiej elewacji zachodniej Domu Dziecka przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie inżynierski
10. Baza danych sprzętu iluminacyjnego uwzględniająca odleglość od obiektu inżynierski
11. Ocena zrealizowanej iluminacji wybranego obiektu x, y, z.. inżynierski
12. Stanowisko laboratoryjne prezentacji badania liniowych źródeł światła LED inżynierski
13. Model mini lumenomierza do pomiaru strumienia świetlnego źródeł LED inżynierski
14. Badanie przeświecalności membram rozpraszajacych Barrisol inżynierski
15. Badanie rozpraszania światła w kloszach reflektorow iluminacyjnych inżynierski
16. Światło intruzyjne w obiekcie iluminowanym inżynierski
17. Symulacyjne obliczenia sprawności iluminacji i strumienia nieużytecznego inżynierski
18. Iluminacja nowoczesnej części gmachu Nowej Kreślarni Politechniki Warszawskiej inżynierski
19. Wykorzystanie programu 3D Max do obliczeń fotometrycznych opraw oświetleniowych inżynierski
20. Bryła fotometryczna ledówek inżynierski
21. Projekt oświetlenia wybranego przejścia dla pieszych inżynierski
22. Ocena iluminacji kościoła pw. Ofiarowania Pańskiego w Warszawie inżynierski
23. Ocena iluminacji budynku Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie inżynierski
24. Badanie właściowści transmisynych i releksyjnych sufitowych folii barissol inżynierski
25. Zasada wzmacniania glębi i wysokości w iluminacji -badanie oczekiwanych proporcji luminancji inżynierski
26. Czy aparat fotograficzny może zmierzyć luminancję? inżynierski
27. Maping jako uogólniona metoda iluminacji inżynierski
28. Ocena iluminacji wybranego obiektu nowoczesnego inżynierski
29. Intruzja światła w iluminacji obiektów inżynierski
30. Projekt iluminacji dawnej siedziby PDT Wola inżynierski
31. Iluminacja wybranej kładki dla pieszych inżynierski
32. Iluminacja wieży mariackiej W Malborku inżynierski
33. Iluminacja ratusza staromiejskiego w Malborku magisterski
34. Badanie właściwości fotometrycznych reflektorów z modulami LED projekt indywidualny
35. Projekt oświetlenia tablicy reklamowej inżynierski
36. Badanie oswietlenia tablic reklamowych zlokalizowanych wzdłuż ul. Łopuszańskiej w Warszawie inżynierski
37. Badania oświetlenia zewnętrznego pod kątem oceny intruzyjnego dzialania światła inżynierski
38. Projekt oświetlenia wejscia do Gmachu Elektrotechniki inżynierski
39. Ocena iluminacji elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie inżynierski
40. Koncepcje wykorzystania silkonowych elementów optycznych do konstrukcji sprzętu oświetleniowego inżynierski
41. Stanowisko laboratoryjne do modelowania układu świateł mijania magisterski
42. Wyznaczanie bryły fotometrycznej luminancji inżynierski
43. Klasy wizualizacji iluminacji inżynierski
44. Analiza oferty sprzętu iluminacyjnego wiodących producentów inżynierski
45. Projekt i wykonanie samopoziomującego się wóźka do pomiarów natężenia oświetlenia na jezdni inżynierski
46. Rozpraszanie światła magisterski
47. Temat sformułowany przez studenta inżynierski
48. Badanie cech fotometrycznych lamp sygnałowych wybranego samochodu inżynierski
49. Badanie deklarowanych parametrów fotometrycznych wybranych producentów źródel elektroluminescencyjnych inżynierski
50. Graniczna odległość fotometrowania modułów LED
51. Projekt układu optycznego opraw oświetlenia pośredniego inżynierski
52. Rozpraszanie światła w układach optycznych wykorzystuj ących LED-y inżynierski
53. Badania fotometryczne i kolorymetryczne wybranych modułów LED inżynierski
54. Wizualizacja wyników badań stanu oswietlenia jezdni inżynierski
55. Badanie intruzyjnego działania oświetlenia zewnętrznych tablic reklamowych inżynierski
56. Trwałość elektroluminescencyjnych źródeł światła magisterski projekt indywidualny
57. Badanie trwałości diodówek, modułów LED i LEDów inżynierski
58. Temat zgloszony przez studentów inżynierski
59. Baza danych opraw fotometrycznych magisterski
60. Aplikacja programowa wizualizacji plamy świetlnej opraw oswietleniowych inżynierski
61. Oświetlenie szczelinowe we wnętrzach magisterski
62. Porownanie cech elektrycznych i świetlnych źrodeł światła rożnych producentów inżynierski
63. Iluminacja wybranego obiektu x, y,z... magisterski
64. Badanie cech fotometrycznych i rozwiązań tablic reklamowych inżynierski

Defended dissertations and projects:

1. Terenowe pomiary diagnostyczne urządzeń nawigacji świetlnej lotnisk praca magisterska
2. Ocena fotometryczna i kolorymetryczna reflektorów i lamp sygnałowych samochodu Toyota Yaris praca magisterska
3. Badanie stanu oświetlenia na wybranych ulicach Warszawy praca inżynierska
4. Iluminacja kościoła neogotyckiego p.w. Matki Boskiej Pocieszenia w Żyrardowie praca magisterska
5. Iluminacja kościoła św. Piotra i Pawła w Warszawie praca magisterska
6. Iluminacja kościoła pw. św. Antoniego Marii Zaccarii w Warszawie. praca magisterska
7. Iluminacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie praca magisterska
8. Iluminacja mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu praca magisterska
9. Oświetlenie kabiny pasażerskiej samolotów praca magisterska
10. Symulacja oświetlenia nawigacyjnego lotniska praca magisterska
11. Iluminacja Pałacu Branickich w Warszawie praca magisterska
12. Iluminacja Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola praca magisterska
13. Badanie sprawności oświetlenia w iluminacji obiektów praca magisterska
14. Analiza i ocena iluminacji zabytkowych obiektów Rzymu praca inżynierska
15. Wielofunkcyjna matryca informacyjno-sygnałowa z wykorzystaniem LED praca magisterska
16. Iluminacja budynku Metropolita na placu Piłsudskiego w Warszawie praca magisterska
17. Iluminacja ratusza w Sandomierzu praca magisterska
18. Efekty specjalne w oświetleniu scenicznym praca magisterska
19. Symulacja komputerowa iluminacji Pałacu na Wodzie w Warszawie praca magisterska
20. Oświetlenie planu filmowego praca magisterska
21. Projekt iluminacji mostu Śląsko-Dąbrowskiego w Warszawie praca magisterska
22. Iluminacja bazyliki Św. Jana w Lateranie w Rzymie praca magisterska
23. Iluminacja kościoła pw. Piotra i Pawła przy Szumiącej w Warszawie praca magisterska
24. Analiza i ocena iluminacji mostów warszawskich praca magisterska
25. Oprawy oświetlenia pośredniego w zastosowaniach zewnętrznych praca magisterska
26. Iluminacja kościoła p.w. Świętej Twórcy w Kołbieli praca magisterska
27. Badania cech fotometrycznych tablic reklamowych zlokalizowanych przy ulicach praca inżynierska
28. Ocena iluminacji mostu Śląsko-Dąbrowskiego praca inżynierska
29. Wpływ światła na człowieka praca inżynierska
30. Badanie struktury wykorzystywanych źródeł światła w oświetlaniu mieszkań praca inżynierska
31. Rozkład luminancji w scenografii wybranego przedstawienia teatralnego praca inżynierska
32. Przegląd najważniejszych aplikacji diod elektroluminoscencyjnych praca inżynierska
33. Iluminacja Pałacyku Rektorskiego na ulicy Koszykowej w Warszawie praca inżynierska
34. Porównanie cech elektrycznych i świetlnych źródeł światła różnych producentów praca inżynierska
35. Wielokryterialna analiza możliwości i następstw modernizacji oświetlenia domu jednorodzinnego praca inżynierska
36. Wpływ światła intruzyjnego na mieszkańców DS Bratniak-Muszelka praca inżynierska
37. Iluminacja kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Męczenników Polskich w Przysieku kujawsko-pomorskim praca magisterska
38. Projekt iluminacji kościoła neogotyckiego w Liwie praca magisterska
39. Projekt iluminacji Pałacu Ogińskich w Siedlcach praca inżynierska
40. Iluminacja dworca kolejowego w Skierniewicach praca magisterska
41. Iluminacja zespołu obiektów Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie praca magisterska
42. Badanie cech fotometrycznych i rozwiązań technicznych oświetleniowych tablic reklamowych praca inżynierska
43. Iluminacja zabytków gotyckich na przykładzie zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim praca inżynierska
44. Iluminacja bramy wjazdowej do Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej praca inżynierska
45. Projekt iluminacji ratusza w Skoczowie praca inżynierska
46. Iluminacja kościoła w Ożarowie Mazowieckim praca inżynierska
47. Badanie rozwiązań oświetleniowych wybranych tablic reklamowych praca inżynierska
48. Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych. praca inżynierska
49. Dynamiczna oprawa oświetlenia utworów muzycznych praca inżynierska
50. Wpływ temperatury na właściwości fotometryczne świetlówek i diodówek. praca inżynierska
51. Projekt ozdobnej oprawy oświetleniowej ze źródłami elektroluminescencyjnymi praca inżynierska
52. Wykorzystanie programu symulacyjnego Photopia do badania właściwości fotometrycznych rożnych profilów odbłyśnika praca magisterska
53. Studium iluminacji obiektów barokowych na przykładzie pałacu Zamoyskich w Kozłówce praca magisterska
54. Projekt iluminacji elewacji frontowej pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie praca magisterska
55. Iluminacja palacu Buchholtzów w Supraślu praca magisterska
56. Badanie deklarowanych parametrów fotometrycznych źródeł elektroluminescencyjnych wybranych producentów praca inżynierska
57. Weryfikacja przepisów dotyczących intruzji światła na przykładzie wybranego obiektu praca inżynierska
58. Iluminacja kościoła w Bliznem Łaszczyńskiego praca inżynierska
59. Projekt ozdobnej oprawy oświetleniowej z wykorzystaniem diód elektroluminescencyjnych praca inżynierska
60. Nowoczesna karta katalogowa oprawy oświetleniowej praca inżynierska
61. Iluminacja gmachu Biblioteki Krasińskich w Warszawie praca inżynierska
62. Iluminacja kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siemiatyczach praca inżynierska
63. Iluminacja kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Tczowie praca magisterska
64. Ocena oświetlenia elektrycznego pomieszczeń i peronów na dworcu kolejowym Warszawa Wschodnia praca magisterska
65. Projekt iluminacji frontowej elewacji kamienicy Józefa Grodzickiegow Warszawie praca magisterska
66. Analiza możliwości i bariery wykorzystania opraw LED w oświetleniu drogowym praca magisterska
67. Analiza stanu obecnego i możliwości oświetlenia tablic reklamowych praca magisterska
68. Badanie odczucia progowych zmian luminancji praca magisterska
69. Analiza zamienności źródeł światła na przykładzie zamienników z LED praca magisterska
70. Wykorzystanie światła barwnego w iluminacji na przykładzie zamku w Mosznej praca magisterska
71. Ocena iluminacji kościoła Farnego w Ostrołęce praca inżynierska
72. Nowe wyzwania, możliwości i potrzeby oświetlenia wnętrz mieszkalnych praca magisterska
73. Projekt oświetlenia wybranego przejscia dla pieszych praca inżynierska
74. Badanie parametrów świetlnych i eksploatacyjnych przenośnego i pomocniczego sprzetu oświetleniowego ze źródłami LED praca inżynierska
75. Iluminacja kościoła św. Brata Alberta i Andrzeja w Warszawie praca inżynierska
76. Ocena i analiza iluminacji toruńskiej starówki praca inżynierska
77. Iluminacja kościoła pw. św. Brata Alberta w Łukowie praca inżynierska
78. Iluminacja Zamku w Lublinie praca inżynierska
79. Badanie wrażliwości parametrów oświetleniowych ulicy na dokładność montażową urządzeń oświetleniowych”. praca magisterska
80. Projekt iluminacji elewacji zachodniej "domu bez kantów" praca magisterska
81. Obliczenia fotometryczne reflektora łyżkowego praca magisterska
82. Projekt iluminacji budynku Dworca Centralnego w Warszawie praca magisterska
83. Ocena iluminacji kościoła p. w. św. Alojzego Orione na pl. Starynkiewicza w Warszawie praca inżynierska
84. Iluminacja kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny w Radomiu praca inżynierska
85. Oświetlenie pośrednie szczelinowe praca magisterska
86. Oświetlenie poręczowe ulic praca magisterska
87. Iluminacja bramy wjazdowej kościoła w Leśnej Podlaskiej praca inżynierska
88. Iluminacja jednorodzinnego domu mieszkalnego praca inżynierska
89. Rozwój oświetlenia samochodowego praca inżynierska
90. Systemy nawigacji świetlnej lotnisk na przykładzie lotnisk regionalnych praca inżynierska
91. Iluminacja dzwonnicy kościola p.w. Zwiastowania NMP w Pułtusku praca inżynierska
92. Album iluminacji warszawskich praca inżynierska
93. Analiza porównawcza potencjału obliczeniowego i dokładności używanych programów symulacyjnych oświetlenia praca magisterska
94. W poszukiwaniu intruzji światła praca magisterska
95. Generowanie strumienia świetlnego przez różne rozwiązania konstrukcyjne ledówek praca inżynierska
96. Iluminacja elewacji południowej budynku Prosta Tower w Warszawie praca magisterska
97. Projekt iluminacji budynku Muzeum Woli w Warszawie praca inżynierska
98. Iluminacja kościoła parafialnego na Górcach w Warszawie praca inżynierska
99. Iluminacja pierzei południowo-wschodniej rynku Starego Miasta w Warszawie praca inżynierska
100. Oświetlenie wybranego przejścia dla pieszych. praca inżynierska
101. Iluminacja Sanktuarium Jana Pawła II w Radzyminie praca magisterska
102. Badanie właściwości odbiciowych nawierzchni drogowych w różnych stanach pogodowych praca magisterska
103. Badanie opinii publicznej na temat iluminacji obiektów praca magisterska
104. Ocena osiągnięć fotometrycznych świateł głównych i sygnałowych samochodu Peugeot 206 praca magisterska
105. Iluminacja budynku dawnej Komory wodnej w Warszawie praca inżynierska
106. Ocena iluminacji Zamku Królewskiego w Warszawie praca inżynierska
107. Ocena iluminacji obiektów sakralnych w Bialymstoku praca inżynierska
108. Oświetlenie sygnałowe lądowisk helikopterów praca inżynierska
109. Ocena realizacji oświetlenia wybranych przejść dla pieszych praca inżynierska
110. Iluminacja budynku dworca kolejowego w Grodzisku Mazowieckim praca magisterska
111. Iluminacja zabytkowej zabudowy rynku starego Miasta w Olsztynie praca magisterska
112. Iluminacja wiaduktu Zielony Most na autostradzie A2 praca inżynierska
113. Badania modelowe oświetlenia szczelinowego praca magisterska
114. Wrażliwość oka ludzkiego na zmiany barwy światła praca magisterska
Back