Employee information:

prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Techniki Świetlnej
 • Stanowisko: Profesor

Contact:

 • E-mail:wojciech.zagan@pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 75 60; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Room Gmach Elektrotechniki, pok. 514 
 • WWW: www.ee.pw.edu.pl/TS 
 • Corresponding address:
  IE - Wojciech Żagan
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021L:

Courses taught in semester 2021L:

Plan on full-time studies in semester 2021L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
Sem. 1DW2301:G - Seminarium dyplomowe magisterskie GR6, GE-b 520
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2021L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. Badanie ksztaltu plamy świetlnej w iluminacji akcentowej magisterski
2. Obliczenia symulacyjne natęzenia oświetlenia od niepunktowych źrodeł światła magisterski
3. Badanie rozkładu natężenia oświetlenia na pionowych płaszczyznach w przestrzeni pomiędzy latarniami magisterski
4. Ankietowe badania stanu oświetlenia wnętrz mieszkalnych inżynierski
5. Dokładność pomiarów półcylindrycznego i horyzontalnego natężenia oświetlenia wykonywanych różnymi metodami magisterski
6. Iluminacja kościoła parafialnego w Dębem Wielkim magisterski
7. Projekt iluminacji wybranych staromiejskich kamieniczek w Warszawie inżynierski
8. Realizacja praktyczna sygnalu świetlnego "UWAGA POMIARY" inżynierski
9. Badanie rozkłądów luminancjipręcików świecących diodówek "filament" inżynierski
10. Iluminacja neogotyckiej elewacji zachodniej Domu Dziecka przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie inżynierski
11. Baza danych sprzętu iluminacyjnego uwzględniająca odleglość od obiektu inżynierski
12. Ocena zrealizowanej iluminacji wybranego obiektu x, y, z.. inżynierski
13. Stanowisko laboratoryjne prezentacji badania liniowych źródeł światła LED inżynierski
14. Model mini lumenomierza do pomiaru strumienia świetlnego źródeł LED inżynierski
15. Badanie przeświecalności membram rozpraszajacych Barrisol inżynierski
16. Badanie rozpraszania światła w kloszach reflektorow iluminacyjnych inżynierski
17. Światło intruzyjne w obiekcie iluminowanym inżynierski
18. Symulacyjne obliczenia sprawności iluminacji i strumienia nieużytecznego inżynierski
19. Iluminacja nowoczesnej części gmachu Nowej Kreślarni Politechniki Warszawskiej inżynierski
20. Wykorzystanie programu 3D Max do obliczeń fotometrycznych opraw oświetleniowych inżynierski
21. Bryła fotometryczna ledówek inżynierski
22. Projekt oświetlenia wybranego przejścia dla pieszych inżynierski
23. Ocena iluminacji kościoła pw. Ofiarowania Pańskiego w Warszawie inżynierski
24. Ocena iluminacji budynku Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie inżynierski
25. Badanie właściowści transmisynych i releksyjnych sufitowych folii barissol inżynierski
26. Zasada wzmacniania glębi i wysokości w iluminacji -badanie oczekiwanych proporcji luminancji inżynierski
27. Czy aparat fotograficzny może zmierzyć luminancję? inżynierski
28. Maping jako uogólniona metoda iluminacji inżynierski
29. Ocena iluminacji wybranego obiektu nowoczesnego inżynierski
30. Intruzja światła w iluminacji obiektów inżynierski
31. Projekt iluminacji dawnej siedziby PDT Wola inżynierski
32. Iluminacja wybranej kładki dla pieszych inżynierski
33. Iluminacja wieży mariackiej W Malborku inżynierski
34. Iluminacja ratusza staromiejskiego w Malborku magisterski
35. Badanie właściwości fotometrycznych reflektorów z modulami LED projekt indywidualny
36. Projekt oświetlenia tablicy reklamowej inżynierski
37. Badanie oswietlenia tablic reklamowych zlokalizowanych wzdłuż ul. Łopuszańskiej w Warszawie inżynierski
38. Badania oświetlenia zewnętrznego pod kątem oceny intruzyjnego dzialania światła inżynierski
39. Projekt oświetlenia wejscia do Gmachu Elektrotechniki inżynierski
40. Ocena iluminacji elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie inżynierski
41. Koncepcje wykorzystania silkonowych elementów optycznych do konstrukcji sprzętu oświetleniowego inżynierski
42. Stanowisko laboratoryjne do modelowania układu świateł mijania magisterski
43. Wyznaczanie bryły fotometrycznej luminancji inżynierski
44. Klasy wizualizacji iluminacji inżynierski
45. Analiza oferty sprzętu iluminacyjnego wiodących producentów inżynierski
46. Projekt i wykonanie samopoziomującego się wóźka do pomiarów natężenia oświetlenia na jezdni inżynierski
47. Rozpraszanie światła magisterski
48. Temat sformułowany przez studenta inżynierski
49. Badanie cech fotometrycznych lamp sygnałowych wybranego samochodu inżynierski
50. Badanie deklarowanych parametrów fotometrycznych wybranych producentów źródel elektroluminescencyjnych inżynierski
51. Graniczna odległość fotometrowania modułów LED
52. Projekt układu optycznego opraw oświetlenia pośredniego inżynierski
53. Rozpraszanie światła w układach optycznych wykorzystuj ących LED-y inżynierski
54. Badania fotometryczne i kolorymetryczne wybranych modułów LED inżynierski
55. Wizualizacja wyników badań stanu oswietlenia jezdni inżynierski
56. Badanie intruzyjnego działania oświetlenia zewnętrznych tablic reklamowych inżynierski
57. Trwałość elektroluminescencyjnych źródeł światła magisterski projekt indywidualny
58. Badanie trwałości diodówek, modułów LED i LEDów inżynierski
59. Temat zgloszony przez studentów inżynierski
60. Baza danych opraw fotometrycznych magisterski
61. Aplikacja programowa wizualizacji plamy świetlnej opraw oswietleniowych inżynierski
62. Oświetlenie szczelinowe we wnętrzach magisterski
63. Porownanie cech elektrycznych i świetlnych źrodeł światła rożnych producentów inżynierski
64. Iluminacja wybranego obiektu x, y,z... magisterski
65. Badanie cech fotometrycznych i rozwiązań tablic reklamowych inżynierski

Defended dissertations and projects:

1. Ocena fotometryczna i kolorymetryczna reflektorów i lamp sygnałowych samochodu Toyota Yaris praca magisterska
2. Badanie stanu oświetlenia na wybranych ulicach Warszawy praca inżynierska
3. Iluminacja kościoła neogotyckiego p.w. Matki Boskiej Pocieszenia w Żyrardowie praca magisterska
4. Iluminacja kościoła św. Piotra i Pawła w Warszawie praca magisterska
5. Iluminacja kościoła pw. św. Antoniego Marii Zaccarii w Warszawie. praca magisterska
6. Iluminacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie praca magisterska
7. Iluminacja mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu praca magisterska
8. Oświetlenie kabiny pasażerskiej samolotów praca magisterska
9. Symulacja oświetlenia nawigacyjnego lotniska praca magisterska
10. Iluminacja Pałacu Branickich w Warszawie praca magisterska
11. Iluminacja Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola praca magisterska
12. Badanie sprawności oświetlenia w iluminacji obiektów praca magisterska
13. Analiza i ocena iluminacji zabytkowych obiektów Rzymu praca inżynierska
14. Wielofunkcyjna matryca informacyjno-sygnałowa z wykorzystaniem LED praca magisterska
15. Iluminacja budynku Metropolita na placu Piłsudskiego w Warszawie praca magisterska
16. Iluminacja ratusza w Sandomierzu praca magisterska
17. Efekty specjalne w oświetleniu scenicznym praca magisterska
18. Symulacja komputerowa iluminacji Pałacu na Wodzie w Warszawie praca magisterska
19. Oświetlenie planu filmowego praca magisterska
20. Projekt iluminacji mostu Śląsko-Dąbrowskiego w Warszawie praca magisterska
21. Iluminacja bazyliki Św. Jana w Lateranie w Rzymie praca magisterska
22. Iluminacja kościoła pw. Piotra i Pawła przy Szumiącej w Warszawie praca magisterska
23. Analiza i ocena iluminacji mostów warszawskich praca magisterska
24. Oprawy oświetlenia pośredniego w zastosowaniach zewnętrznych praca magisterska
25. Iluminacja kościoła p.w. Świętej Twórcy w Kołbieli praca magisterska
26. Badania cech fotometrycznych tablic reklamowych zlokalizowanych przy ulicach praca inżynierska
27. Ocena iluminacji mostu Śląsko-Dąbrowskiego praca inżynierska
28. Wpływ światła na człowieka praca inżynierska
29. Badanie struktury wykorzystywanych źródeł światła w oświetlaniu mieszkań praca inżynierska
30. Rozkład luminancji w scenografii wybranego przedstawienia teatralnego praca inżynierska
31. Przegląd najważniejszych aplikacji diod elektroluminoscencyjnych praca inżynierska
32. Iluminacja Pałacyku Rektorskiego na ulicy Koszykowej w Warszawie praca inżynierska
33. Porównanie cech elektrycznych i świetlnych źródeł światła różnych producentów praca inżynierska
34. Wielokryterialna analiza możliwości i następstw modernizacji oświetlenia domu jednorodzinnego praca inżynierska
35. Wpływ światła intruzyjnego na mieszkańców DS Bratniak-Muszelka praca inżynierska
36. Iluminacja kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Męczenników Polskich w Przysieku kujawsko-pomorskim praca magisterska
37. Projekt iluminacji kościoła neogotyckiego w Liwie praca magisterska
38. Projekt iluminacji Pałacu Ogińskich w Siedlcach praca inżynierska
39. Iluminacja dworca kolejowego w Skierniewicach praca magisterska
40. Iluminacja zespołu obiektów Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie praca magisterska
41. Badanie cech fotometrycznych i rozwiązań technicznych oświetleniowych tablic reklamowych praca inżynierska
42. Iluminacja zabytków gotyckich na przykładzie zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim praca inżynierska
43. Iluminacja bramy wjazdowej do Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej praca inżynierska
44. Projekt iluminacji ratusza w Skoczowie praca inżynierska
45. Iluminacja kościoła w Ożarowie Mazowieckim praca inżynierska
46. Badanie rozwiązań oświetleniowych wybranych tablic reklamowych praca inżynierska
47. Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych. praca inżynierska
48. Dynamiczna oprawa oświetlenia utworów muzycznych praca inżynierska
49. Wpływ temperatury na właściwości fotometryczne świetlówek i diodówek. praca inżynierska
50. Projekt ozdobnej oprawy oświetleniowej ze źródłami elektroluminescencyjnymi praca inżynierska
51. Wykorzystanie programu symulacyjnego Photopia do badania właściwości fotometrycznych rożnych profilów odbłyśnika praca magisterska
52. Studium iluminacji obiektów barokowych na przykładzie pałacu Zamoyskich w Kozłówce praca magisterska
53. Projekt iluminacji elewacji frontowej pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie praca magisterska
54. Iluminacja palacu Buchholtzów w Supraślu praca magisterska
55. Badanie deklarowanych parametrów fotometrycznych źródeł elektroluminescencyjnych wybranych producentów praca inżynierska
56. Weryfikacja przepisów dotyczących intruzji światła na przykładzie wybranego obiektu praca inżynierska
57. Iluminacja kościoła w Bliznem Łaszczyńskiego praca inżynierska
58. Projekt ozdobnej oprawy oświetleniowej z wykorzystaniem diód elektroluminescencyjnych praca inżynierska
59. Nowoczesna karta katalogowa oprawy oświetleniowej praca inżynierska
60. Iluminacja gmachu Biblioteki Krasińskich w Warszawie praca inżynierska
61. Iluminacja kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siemiatyczach praca inżynierska
62. Iluminacja kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Tczowie praca magisterska
63. Ocena oświetlenia elektrycznego pomieszczeń i peronów na dworcu kolejowym Warszawa Wschodnia praca magisterska
64. Projekt iluminacji frontowej elewacji kamienicy Józefa Grodzickiegow Warszawie praca magisterska
65. Analiza możliwości i bariery wykorzystania opraw LED w oświetleniu drogowym praca magisterska
66. Analiza stanu obecnego i możliwości oświetlenia tablic reklamowych praca magisterska
67. Badanie odczucia progowych zmian luminancji praca magisterska
68. Analiza zamienności źródeł światła na przykładzie zamienników z LED praca magisterska
69. Wykorzystanie światła barwnego w iluminacji na przykładzie zamku w Mosznej praca magisterska
70. Ocena iluminacji kościoła Farnego w Ostrołęce praca inżynierska
71. Nowe wyzwania, możliwości i potrzeby oświetlenia wnętrz mieszkalnych praca magisterska
72. Projekt oświetlenia wybranego przejscia dla pieszych praca inżynierska
73. Badanie parametrów świetlnych i eksploatacyjnych przenośnego i pomocniczego sprzetu oświetleniowego ze źródłami LED praca inżynierska
74. Iluminacja kościoła św. Brata Alberta i Andrzeja w Warszawie praca inżynierska
75. Ocena i analiza iluminacji toruńskiej starówki praca inżynierska
76. Iluminacja kościoła pw. św. Brata Alberta w Łukowie praca inżynierska
77. Iluminacja Zamku w Lublinie praca inżynierska
78. Badanie wrażliwości parametrów oświetleniowych ulicy na dokładność montażową urządzeń oświetleniowych”. praca magisterska
79. Projekt iluminacji elewacji zachodniej "domu bez kantów" praca magisterska
80. Obliczenia fotometryczne reflektora łyżkowego praca magisterska
81. Projekt iluminacji budynku Dworca Centralnego w Warszawie praca magisterska
82. Ocena iluminacji kościoła p. w. św. Alojzego Orione na pl. Starynkiewicza w Warszawie praca inżynierska
83. Iluminacja kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny w Radomiu praca inżynierska
84. Oświetlenie pośrednie szczelinowe praca magisterska
85. Oświetlenie poręczowe ulic praca magisterska
86. Iluminacja bramy wjazdowej kościoła w Leśnej Podlaskiej praca inżynierska
87. Iluminacja jednorodzinnego domu mieszkalnego praca inżynierska
88. Rozwój oświetlenia samochodowego praca inżynierska
89. Systemy nawigacji świetlnej lotnisk na przykładzie lotnisk regionalnych praca inżynierska
90. Iluminacja dzwonnicy kościola p.w. Zwiastowania NMP w Pułtusku praca inżynierska
91. Album iluminacji warszawskich praca inżynierska
92. Analiza porównawcza potencjału obliczeniowego i dokładności używanych programów symulacyjnych oświetlenia praca magisterska
93. W poszukiwaniu intruzji światła praca magisterska
94. Generowanie strumienia świetlnego przez różne rozwiązania konstrukcyjne ledówek praca inżynierska
95. Iluminacja elewacji południowej budynku Prosta Tower w Warszawie praca magisterska
96. Projekt iluminacji budynku Muzeum Woli w Warszawie praca inżynierska
97. Iluminacja kościoła parafialnego na Górcach w Warszawie praca inżynierska
98. Iluminacja pierzei południowo-wschodniej rynku Starego Miasta w Warszawie praca inżynierska
99. Oświetlenie wybranego przejścia dla pieszych. praca inżynierska
100. Iluminacja Sanktuarium Jana Pawła II w Radzyminie praca magisterska
101. Badanie właściwości odbiciowych nawierzchni drogowych w różnych stanach pogodowych praca magisterska
102. Badanie opinii publicznej na temat iluminacji obiektów praca magisterska
103. Ocena osiągnięć fotometrycznych świateł głównych i sygnałowych samochodu Peugeot 206 praca magisterska
104. Iluminacja budynku dawnej Komory wodnej w Warszawie praca inżynierska
105. Ocena iluminacji Zamku Królewskiego w Warszawie praca inżynierska
106. Ocena iluminacji obiektów sakralnych w Bialymstoku praca inżynierska
107. Oświetlenie sygnałowe lądowisk helikopterów praca inżynierska
108. Ocena realizacji oświetlenia wybranych przejść dla pieszych praca inżynierska
109. Iluminacja budynku dworca kolejowego w Grodzisku Mazowieckim praca magisterska
110. Iluminacja zabytkowej zabudowy rynku starego Miasta w Olsztynie praca magisterska
111. Iluminacja wiaduktu Zielony Most na autostradzie A2 praca inżynierska
Back