Informacje o pracowniku:

prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Techniki Świetlnej
 • Stanowisko: Profesor

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:wojciech.zagan@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 75 60; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Pokój Gmach Elektrotechniki, pok. 514 
 • Strona www: www.ee.pw.edu.pl/TS 
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Wojciech Żagan
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Wtorek, w godzinach: 13:15 - 14:00, Gmach Elektrotechniki pokój 514
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
1DE1727:A - Iluminacja obiektów GR8, I połowa sem., GE-b 520
09:15-10:00
10:15-11:00
Sem. 1DW1701:D - Seminarium dyplomowe inżynierskie GR8, GE-b 520
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
1DD30W03:A - Vademecum pracy naukowej GR1, Cykl inny, GE-b 517
Konsultacje 13:15-14:00 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 514
14:15-15:00
1DE1506:A - Podstawy techniki świetlnej GR1, GR2, GR3, GR4, GE-b AE
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Projekt iluminacji wybranych staromiejskich kamieniczek w Warszawie inżynierski
2. Realizacja praktyczna sygnalu świetlnego "UWAGA POMIARY" inżynierski
3. Badania modelowe oświetlenia szczelinowego inżynierski
4. Iluminacja kościoła parafialnego w Debem Wielkim magisterski
5. Badanie rozkłądów luminancjipręcików świecących diodówek "filament" inżynierski
6. Iluminacja neogotyckiej elewacji zachodniej Domu Dziecka przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie inżynierski
7. Baza danych sprzętu iluminacyjnego uwzględniająca odleglość od obiektu inżynierski
8. Ocena zrealizowanej iluminacji wybranego obiektu x, y, z.. inżynierski
9. Stanowisko laboratoryjne prezentacji badania liniowych źródeł światła LED inżynierski
10. Model mini lumenomierza do pomiaru strumienia świetlnego źródeł LED inżynierski
11. Badanie przeświecalności membram rozpraszajacych Barrisol inżynierski
12. Badanie rozpraszania światła w kloszach reflektorow iluminacyjnych inżynierski
13. Światło intruzyjne w obiekcie iluminowanym inżynierski
14. Symulacyjne obliczenia sprawności iluminacji i strumienia nieużytecznego inżynierski
15. Iluminacja nowoczesnej części gmachu Nowej Kreślarni Politechniki Warszawskiej inżynierski
16. Wykorzystanie programu 3D Max do obliczeń fotometrycznych opraw oświetleniowych inżynierski
17. Bryła fotometryczna ledówek inżynierski
18. Projekt oświetlenia wybranego przejścia dla pieszych inżynierski
19. Ocena iluminacji kościoła pw. Ofiarowania Pańskiego w Warszawie inżynierski
20. Ocena iluminacji budynku Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie inżynierski
21. Badanie właściowści transmisynych i releksyjnych sufitowych folii barissol inżynierski
22. Zasada wzmacniania glębi i wysokości w iluminacji -badanie oczekiwanych proporcji luminancji inżynierski
23. Czy aparat fotograficzny może zmierzyć luminancję? inżynierski
24. Maping jako uogólniona metoda iluminacji inżynierski
25. Badanie właściwosci fotometrycznych elastycznych elementów optycznych(światłowody, soczewki itp) magisterski
26. Ocena iluminacji wybranego obiektu nowoczesnego inżynierski
27. Intruzja światła w iluminacji obiektów inżynierski
28. Projekt iluminacji dawnej siedziby PDT Wola inżynierski
29. Iluminacja wybranej kładki dla pieszych inżynierski
30. Iluminacja wieży mariackiej W Malborku inżynierski
31. Iluminacja ratusza staromiejskiego w Malborku magisterski
32. Badanie właściwości fotometrycznych reflektorów z modulami LED projekt indywidualny
33. Projekt oświetlenia tablicy reklamowej inżynierski
34. Badanie oswietlenia tablic reklamowych zlokalizowanych wzdłuż ul. Łopuszańskiej w Warszawie inżynierski
35. Badania oświetlenia zewnętrznego pod kątem oceny intruzyjnego dzialania światła inżynierski
36. Projekt oświetlenia wejscia do Gmachu Elektrotechniki inżynierski
37. Ocena iluminacji elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie inżynierski
38. Koncepcje wykorzystania silkonowych elementów optycznych do konstrukcji sprzętu oświetleniowego inżynierski
39. Stanowisko laboratoryjne do modelowania układu świateł mijania magisterski
40. Wyznaczanie bryły fotometrycznej luminancji inżynierski
41. Klasy wizualizacji iluminacji inżynierski
42. Analiza oferty sprzętu iluminacyjnego wiodących producentów inżynierski
43. Projekt i wykonanie samopoziomującego się wóźka do pomiarów natężenia oświetlenia na jezdni inżynierski
44. Rozpraszanie światła magisterski
45. Temat sformułowany przez studenta inżynierski
46. Badanie cech fotometrycznych lamp sygnałowych wybranego samochodu inżynierski
47. Badanie deklarowanych parametrów fotometrycznych wybranych producentów źródel elektroluminescencyjnych inżynierski
48. Graniczna odległość fotometrowania modułów LED
49. Projekt układu optycznego opraw oświetlenia pośredniego inżynierski
50. Rozpraszanie światła w układach optycznych wykorzystuj ących LED-y inżynierski
51. Badania fotometryczne i kolorymetryczne wybranych modułów LED inżynierski
52. Wizualizacja wyników badań stanu oswietlenia jezdni inżynierski
53. Badanie intruzyjnego działania oświetlenia zewnętrznych tablic reklamowych inżynierski
54. Ankietowe badania akceptacji poczynań iluminacyjnych inżynierski projekt zespołowy
55. Trwałość elektroluminescencyjnych źródeł światła magisterski projekt indywidualny
56. Badanie trwałości diodówek, modułów LED i LEDów inżynierski
57. Temat zgloszony przez studentów inżynierski
58. Baza danych opraw fotometrycznych magisterski
59. Aplikacja programowa wizualizacji plamy świetlnej opraw oswietleniowych inżynierski
60. Oświetlenie szczelinowe we wnętrzach magisterski
61. Porownanie cech elektrycznych i świetlnych źrodeł światła rożnych producentów inżynierski
62. Iluminacja wybranego obiektu x, y,z... magisterski
63. Badanie cech fotometrycznych i rozwiązań tablic reklamowych inżynierski

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Iluminacja budynku dawnej Komory wodnej w Warszawie praca inżynierska
2. Ocena iluminacji Zamku Królewskiego w Warszawie praca inżynierska
3. Ocena iluminacji obiektów sakralnych w Bialymstoku praca inżynierska
4. Oświetlenie sygnałowe lądowisk helikopterów praca inżynierska
5. Ocena fotometryczna i kolorymetryczna reflektorów i lamp sygnałowych samochodu Toyota Yaris praca magisterska
6. Badanie stanu oświetlenia na wybranych ulicach Warszawy praca inżynierska
7. Iluminacja kościoła neogotyckiego p.w. Matki Boskiej Pocieszenia w Żyrardowie praca magisterska
8. Iluminacja kościoła św. Piotra i Pawła w Warszawie praca magisterska
9. Iluminacja kościoła pw. św. Antoniego Marii Zaccarii w Warszawie. praca magisterska
10. Iluminacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie praca magisterska
11. Iluminacja mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu praca magisterska
12. Oświetlenie kabiny pasażerskiej samolotów praca magisterska
13. Symulacja oświetlenia nawigacyjnego lotniska praca magisterska
14. Iluminacja Pałacu Branickich w Warszawie praca magisterska
15. Iluminacja Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola praca magisterska
16. Badanie sprawności oświetlenia w iluminacji obiektów praca magisterska
17. Analiza i ocena iluminacji zabytkowych obiektów Rzymu praca inżynierska
18. Wielofunkcyjna matryca informacyjno-sygnałowa z wykorzystaniem LED praca magisterska
19. Iluminacja budynku Metropolita na placu Piłsudskiego w Warszawie praca magisterska
20. Iluminacja ratusza w Sandomierzu praca magisterska
21. Efekty specjalne w oświetleniu scenicznym praca magisterska
22. Symulacja komputerowa iluminacji Pałacu na Wodzie w Warszawie praca magisterska
23. Oświetlenie planu filmowego praca magisterska
24. Projekt iluminacji mostu Śląsko-Dąbrowskiego w Warszawie praca magisterska
25. Iluminacja bazyliki Św. Jana w Lateranie w Rzymie praca magisterska
26. Iluminacja kościoła pw. Piotra i Pawła przy Szumiącej w Warszawie praca magisterska
27. Analiza i ocena iluminacji mostów warszawskich praca magisterska
28. Oprawy oświetlenia pośredniego w zastosowaniach zewnętrznych praca magisterska
29. Iluminacja kościoła p.w. Świętej Twórcy w Kołbieli praca magisterska
30. Badania cech fotometrycznych tablic reklamowych zlokalizowanych przy ulicach praca inżynierska
31. Ocena iluminacji mostu Śląsko-Dąbrowskiego praca inżynierska
32. Wpływ światła na człowieka praca inżynierska
33. Badanie struktury wykorzystywanych źródeł światła w oświetlaniu mieszkań praca inżynierska
34. Rozkład luminancji w scenografii wybranego przedstawienia teatralnego praca inżynierska
35. Przegląd najważniejszych aplikacji diod elektroluminoscencyjnych praca inżynierska
36. Iluminacja Pałacyku Rektorskiego na ulicy Koszykowej w Warszawie praca inżynierska
37. Porównanie cech elektrycznych i świetlnych źródeł światła różnych producentów praca inżynierska
38. Wielokryterialna analiza możliwości i następstw modernizacji oświetlenia domu jednorodzinnego praca inżynierska
39. Wpływ światła intruzyjnego na mieszkańców DS Bratniak-Muszelka praca inżynierska
40. Iluminacja kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Męczenników Polskich w Przysieku kujawsko-pomorskim praca magisterska
41. Projekt iluminacji kościoła neogotyckiego w Liwie praca magisterska
42. Projekt iluminacji Pałacu Ogińskich w Siedlcach praca inżynierska
43. Iluminacja dworca kolejowego w Skierniewicach praca magisterska
44. Iluminacja zespołu obiektów Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie praca magisterska
45. Badanie cech fotometrycznych i rozwiązań technicznych oświetleniowych tablic reklamowych praca inżynierska
46. Iluminacja zabytków gotyckich na przykładzie zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim praca inżynierska
47. Iluminacja bramy wjazdowej do Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej praca inżynierska
48. Projekt iluminacji ratusza w Skoczowie praca inżynierska
49. Iluminacja kościoła w Ożarowie Mazowieckim praca inżynierska
50. Badanie rozwiązań oświetleniowych wybranych tablic reklamowych praca inżynierska
51. Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych. praca inżynierska
52. Dynamiczna oprawa oświetlenia utworów muzycznych praca inżynierska
53. Wpływ temperatury na właściwości fotometryczne świetlówek i diodówek. praca inżynierska
54. Projekt ozdobnej oprawy oświetleniowej ze źródłami elektroluminescencyjnymi praca inżynierska
55. Wykorzystanie programu symulacyjnego Photopia do badania właściwości fotometrycznych rożnych profilów odbłyśnika praca magisterska
56. Studium iluminacji obiektów barokowych na przykładzie pałacu Zamoyskich w Kozłówce praca magisterska
57. Projekt iluminacji elewacji frontowej pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie praca magisterska
58. Iluminacja palacu Buchholtzów w Supraślu praca magisterska
59. Badanie deklarowanych parametrów fotometrycznych źródeł elektroluminescencyjnych wybranych producentów praca inżynierska
60. Weryfikacja przepisów dotyczących intruzji światła na przykładzie wybranego obiektu praca inżynierska
61. Iluminacja kościoła w Bliznem Łaszczyńskiego praca inżynierska
62. Projekt ozdobnej oprawy oświetleniowej z wykorzystaniem diód elektroluminescencyjnych praca inżynierska
63. Nowoczesna karta katalogowa oprawy oświetleniowej praca inżynierska
64. Iluminacja gmachu Biblioteki Krasińskich w Warszawie praca inżynierska
65. Iluminacja kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siemiatyczach praca inżynierska
66. Iluminacja kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Tczowie praca magisterska
67. Ocena oświetlenia elektrycznego pomieszczeń i peronów na dworcu kolejowym Warszawa Wschodnia praca magisterska
68. Projekt iluminacji frontowej elewacji kamienicy Józefa Grodzickiegow Warszawie praca magisterska
69. Analiza możliwości i bariery wykorzystania opraw LED w oświetleniu drogowym praca magisterska
70. Analiza stanu obecnego i możliwości oświetlenia tablic reklamowych praca magisterska
71. Badanie odczucia progowych zmian luminancji praca magisterska
72. Analiza zamienności źródeł światła na przykładzie zamienników z LED praca magisterska
73. Wykorzystanie światła barwnego w iluminacji na przykładzie zamku w Mosznej praca magisterska
74. Iluminacja Zamku w Lublinie praca inżynierska
75. Ocena iluminacji kościoła Farnego w Ostrołęce praca inżynierska
76. Iluminacja kościoła św. Brata Alberta i Andrzeja w Warszawie praca inżynierska
77. Iluminacja kościoła pw. św. Brata Alberta w Łukowie praca inżynierska
78. Nowe wyzwania, możliwości i potrzeby oświetlenia wnętrz mieszkalnych praca magisterska
79. Ocena i analiza iluminacji toruńskiej starówki praca inżynierska
80. Badanie parametrów świetlnych i eksploatacyjnych przenośnego i pomocniczego sprzetu oświetleniowego ze źródłami LED praca inżynierska
81. Projekt oświetlenia wybranego przejscia dla pieszych praca inżynierska
82. Projekt iluminacji budynku Dworca Centralnego w Warszawie praca magisterska
83. Badanie wrażliwości parametrów oświetleniowych ulicy na dokładność montażową urządzeń oświetleniowych”. praca magisterska
84. Projekt iluminacji elewacji zachodniej "domu bez kantów" praca magisterska
85. Obliczenia fotometryczne reflektora łyżkowego praca magisterska
86. Ocena iluminacji kościoła p. w. św. Alojzego Orione na pl. Starynkiewicza w Warszawie praca inżynierska
87. Iluminacja kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny w Radomiu praca inżynierska
88. Oświetlenie pośrednie szczelinowe praca magisterska
89. Oświetlenie poręczowe ulic praca magisterska
90. Album iluminacji warszawskich praca inżynierska
91. Iluminacja dzwonnicy kościola p.w. Zwiastowania NMP w Pułtusku praca inżynierska
92. Iluminacja bramy wjazdowej kościoła w Leśnej Podlaskiej praca inżynierska
93. Iluminacja jednorodzinnego domu mieszkalnego praca inżynierska
94. Systemy nawigacji świetlnej lotnisk na przykładzie lotnisk regionalnych praca inżynierska
95. Rozwój oświetlenia samochodowego praca inżynierska
96. Analiza porównawcza potencjału obliczeniowego i dokładności używanych programów symulacyjnych oświetlenia praca magisterska
97. W poszukiwaniu intruzji światła praca magisterska
98. Generowanie strumienia świetlnego przez różne rozwiązania konstrukcyjne ledówek praca inżynierska
99. Iluminacja elewacji południowej budynku Prosta Tower w Warszawie praca magisterska
100. Iluminacja pierzei południowo-wschodniej rynku Starego Miasta w Warszawie praca inżynierska
101. Projekt iluminacji budynku Muzeum Woli w Warszawie praca inżynierska
102. Iluminacja kościoła parafialnego na Górcach w Warszawie praca inżynierska
103. Badanie właściwości odbiciowych nawierzchni drogowych w różnych stanach pogodowych praca magisterska
104. Badanie opinii publicznej na temat iluminacji obiektów praca magisterska
105. Ocena osiągnięć fotometrycznych świateł głównych i sygnałowych samochodu Peugeot 206 praca magisterska
106. Iluminacja Sanktuarium Jana Pawła II w Radzyminie praca magisterska
107. Oświetlenie wybranego przejścia dla pieszych. praca inżynierska
Powrót