Informacje o pracowniku:

dr inż. Łukasz Makowski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:lukasz.makowski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22-234-7357 lub -5606 
 • Pokój GE 206 
 • Strona www: http://www.makowski.edu.pl/ 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Łukasz Makowski
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Elektrotechniki 206
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Rozproszone systemy pomiarowe, bezprzewodowe sieci czujnikowe (WSN), Internet rzeczy (IoT). Wolne i otwarte oprogramowanie na komputerach osobistych i wbudowanych.


Konsultacje w 2018L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
Lab. 1DE1685:A - Transmisja informacji GR7, Cykl inny, 10 terminów zajęć w semestrze., SK 010
10:15-11:00
Lab. 1DR1616:A - Systemy transmisji danych GR2, II połowa sem., SK 010
11:15-12:00
12:15-13:00
1DE1685:A - Transmisja informacji GR7, I połowa sem., GE-b 105
13:15-14:00
Lab. 1DR1616:A - Systemy transmisji danych GR1, II połowa sem., SK 010
14:15-15:00
Lab. 1DW2307:A - Pracownia dyplomowa GR5, GR6, Cykl inny, (termin organizacyjny), GE-b 300
Lab. 1DR1616:A - Systemy transmisji danych GR1, II połowa sem., SK 010
Proj. 1DE1685:A - Transmisja informacji GR7, Cykl inny, 5 spotkań w semestrze. 26.04, 10.05, 17.05, 24.05, 07.06, SK 010
1DA1406:A - Electrical Measurements, Instrumentation and Signal Transmission 2 GR1, GR2, II połowa sem., GE-b AE
15:15-16:00
16:15-17:00
1DR1616:A - Systemy transmisji danych GR1, GR2, GR3, I połowa sem., SK 107a
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Konstrukcja układu pomiarowego do wyznaczania współczynnika fali stojącej inżynierski
2. Optomechaniczny modulator światła inżynierski magisterski
3. Wykorzystanie Yocto Project do realizacji wbudowanego systemu pomiarowego na bazie Raspberry Pi inżynierski magisterski projekt przejściowy
4. Transmisja danych pomiarowych z węzła sieci czujnikowej do serwera za pomocą SOAP inżynierski magisterski projekt przejściowy
5. Transmisja danych pomiarowych z węzła sieci czujnikowej do serwera metodą REST z użyciem XML inżynierski magisterski projekt przejściowy
6. Transmisja danych pomiarowych z węzła sieci czujnikowej do serwera metodą REST z użyciem JSON inżynierski magisterski projekt przejściowy
7. Synchronizacja zegarów czasu rzeczywistego poprzez interfejs radiowy z aktywną korekcją błędu magisterski
8. Układ do analizy stanu ogniwa zasilającego moduł bezprzewodowej sieci czujnikowej inżynierski
9. Ochrona przed inwersją priorytetów w systemie GNU/Linux inżynierski magisterski
10. Eksperymentalna sieć czujnikowa inżynierski projekt zespołowy projekt przejściowy
11. System pomiarowy na bazie mikrokontrolera CC430F5137 inżynierski projekt przejściowy
12. Opracowanie i wykonanie mieszacza do odbioru pasm DC-LF za pomocą modułu RTL-SDR inżynierski
13. Modulator i demodulator sygnału świergotowego inżynierski magisterski
14. Lokalizacja obiektu z użyciem modulacji świergotowej
15. Konstrukcja i własności owertonowego generatora kwarcowego inżynierski
16. Rozbudowa GNU Radio inżynierski magisterski

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Wykorzystanie biblioteki Qwt do realizacji oprogramowania przyrządów pomiarowych. praca magisterska
2. Wykorzystanie technologii Nokia WRT w aplikacjach mobilnych praca magisterska
3. Komputerowa realizacja efektu pogłosu na przykładzie modułu VST praca magisterska
4. Wybrane aspekty bezpieczeństwa systemu mikroprocesorowego z wbudowanym modemem GSM praca magisterska
5. Problemy konstrukcji, kalibracji i wykorzystania anemometru-anemoskopu praca inżynierska
6. Ministacja pogodowa na bazie Raspberry Pi praca inżynierska
7. Wykorzystanie Raspberry Pi do budowy analizatora sieci WiFi praca inżynierska
8. Ultradźwiękowy miernik odległości ze wskaźnikiem na linijce LED praca inżynierska
9. Mikroprocesorowo sterowana matryca diod wykorzystująca multipleksowanie praca inżynierska
10. Aplikacja dla systemu GNU/Linux do zdalnej obsługi wybranych funkcji oscyloskopu praca inżynierska
11. Detekcja sygnałów radiowych pasma VLF praca inżynierska
12. Odbiór i dekodowanie sygnału DCF77 z użyciem Raspberry Pi praca inżynierska
13. Rozbudowa Raspberry Pi o moduł radiowy praca inżynierska
14. Rozbudowa Raspberry Pi o moduł określania położenia praca magisterska
15. Rozszerzenie Raspberry Pi o moduł generatora programowalnego praca inżynierska
16. Budowa aplikacji mobilnej do rejestrowania czasu pracy w oparciu o koncepcję The Clean Architecture praca inżynierska
17. Wykorzystanie transformacji świergotowej w analizie obrazów praca inżynierska
18. Aplikacja sieciowa do wizualizacji stanu jonosfery praca inżynierska
19. Bezprzewodowa kamera z transmisją obrazu za pomocą WiFi praca inżynierska
20. Zastosowanie komunikacji bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.11 w oparciu o mikrokontroler z rdzeniem ARM Cortex-M4 praca inżynierska
21. Bezpieczna komunikacja bezprzewodowa w sieci czujnikowej opartej o standard Bluetooth Low Energy praca magisterska
22. Pomiary układu zasilania balonu stratosferycznego praca inżynierska
23. Rozszerzenie Raspberry Pi o moduł generatora VCO praca inżynierska
24. Konstrukcja i analiza działania anteny typu "mini-whip" PA0RDT praca inżynierska
25. Wielodrożne kolumny głośnikowe z pasywną zwrotnicą i wskaźnikami wysterowania praca inżynierska
26. Zdalnie sterowany oscylator sterowany napięciem na platformie Arduino praca inżynierska
27. Praktyczne realizacje powielaczy częstotliwości praca inżynierska
28. Wykorzystanie modułu Peltiera do stabilizacji temperaturowej półprzewodników praca inżynierska
29. Wykorzystanie SUSE OpenStack Cloud do realizacji systemu pomiarowego praca inżynierska
30. Przestrzenny zegar diodowy z bezprzewodowym zasilaniem praca inżynierska
31. Bezprzewodowy, inteligentny domofon praca magisterska
32. Budowa systemu monitorującego dostęp do pomieszczenia w oparciu o minikomputer Raspberry Pi praca inżynierska
33. Budowa odbiornika radiowego na bazie modułu RDA5807M praca inżynierska
34. Sprzętowe generowanie liczb losowych praca inżynierska
35. Sprzętowe wspomaganie szyfrowania w systemach wbudowanych z użyciem mikrokontrolera typu PIC praca inżynierska
36. Fotometr na Arduino praca inżynierska
37. Analiza porównawcza narzędzi zdalnego zarządzania systemami Linuks praca inżynierska
38. Sieć czujnikowa do pomiaru wibracji wykorzystująca standard Bluetooth 4.2 praca inżynierska
39. Trójosiowy system stabilizacji kamery mechanicznie izolujący ją od operatora praca inżynierska
40. Wykorzystanie sensorów inercyjnych do pomiarów przechyleń praca inżynierska
Powrót