Informacje o pracowniku:

dr inż. Łukasz Makowski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:lukasz.makowski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22-234-7357 lub -5606 
 • Pokój GE 206 
 • Strona www: http://www.makowski.edu.pl/ 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Łukasz Makowski
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Elektrotechniki 206
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Rozproszone systemy pomiarowe, bezprzewodowe sieci czujnikowe (WSN), Internet rzeczy (IoT). Wolne i otwarte oprogramowanie na komputerach osobistych i wbudowanych.


Konsultacje w 2019L:

 • Czwartek, w godzinach: 15:15 - 16:45, Gmach Elektrotechniki pokój 206
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 6, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

 • 1. 1DA1406 - Electrical Measurements, Instrumentation and Signal Transmission 2 Wykład, Piątek 14:15-16:00, Sala: GE-b AE
 • 2. 1DE2180 - Programowanie systemów wbudowanych Wykład, Poniedziałek 14:15-16:00, Sala: SK 107a
 • Laboratoria, Poniedziałek 12:15-14:00, Sala: GE-b 508
 • Projekt, Poniedziałek 16:15-18:00, Sala: GE-b 504
 • Laboratoria, Czwartek 08:15-12:00, Sala: GE-b 508
 • Projekt, Czwartek 08:15-12:00, Sala: GE-b 504
 • Laboratoria, Czwartek 08:15-12:00, Sala: GE-b 508
 • Projekt, Czwartek 08:15-12:00, Sala: GE-b 504
 • Wykład, Poniedziałek 14:15-16:00, Sala: SK 107a
 • 3. 1DR1616 - Systemy transmisji danych Wykład, Poniedziałek 16:15-18:00, Sala: SK 107a
 • Laboratoria, Poniedziałek 13:15-16:00, Sala: SK 010
 • 4. 1DE1685 - Transmisja informacji Wykład, Czwartek 12:15-14:00, Sala: GE-b 113
 • Projekt, Czwartek 12:15-15:00, Sala: SK 010
 • Laboratoria, Piątek 09:15-12:00, Sala: SK 010

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Lab. 1DE2180:A - Programowanie systemów wbudowanych GR5, Cykl inny, GE-b 508
Proj. 1DE2180:A - Programowanie systemów wbudowanych GR7, GE-b 504
Lab. 1DE2180:A - Programowanie systemów wbudowanych GR7, Cykl inny, GE-b 508
Proj. 1DE2180:A - Programowanie systemów wbudowanych GR5, GE-b 504
09:15-10:00
Lab. 1DE1685:A - Transmisja informacji GR5, Cykl inny, SK 010
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE2180:A - Programowanie systemów wbudowanych GR5, Cykl inny, GE-b 508
Proj. 1DE1685:A - Transmisja informacji GR5, II połowa sem., SK 010
1DE1685:A - Transmisja informacji GR5, I połowa sem., GE-b 113
13:15-14:00
14:15-15:00
1DE2180:A - Programowanie systemów wbudowanych GR7, I połowa sem., SK 107a
1DE2180:A - Programowanie systemów wbudowanych GR5, I połowa sem., SK 107a
Lab. 1DR1616:A - Systemy transmisji danych GR1, GR2, II połowa sem., 5 tygodni, SK 010
1DA1406:A - Electrical Measurements, Instrumentation and Signal Transmission 2 GR1, GR2, II połowa sem., GE-b AE
15:15-16:00
Konsultacje 15:15-16:45 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 206
16:15-17:00
Proj. 1DE2180:A - Programowanie systemów wbudowanych GR5, Cykl inny, GE-b 504
1DR1616:A - Systemy transmisji danych GR1, GR2, I połowa sem., SK 107a
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
14:30-15:15
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Dystrybucja skryptów dla urządzeń brzegowych IoT zabezpieczona technologią Blockchain inżynierski magisterski
2. Bezpieczeństwo transmisji danych wybranej platformy Internetu Rzeczy inżynierski magisterski
3. Stanowisko laboratoryjne demonstrujące wykorzystanie diagramów oczkowych do badania łączy optycznych inżynierski magisterski
4. Analiza porównawcza platform Internetu Rzeczy inżynierski
5. Reflektometr antenowy jako urządzenie IoT inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
6. Układ pomiarowy do wyznaczania współczynnika fali stojącej inżynierski
7. Nowy widget deski rozdzielczej platformy Internetu Rzeczy inżynierski magisterski
8. Kontroler drukarki 3D zrealizowany na platformie Internetu rzeczy inżynierski
9. Optomechaniczny modulator światła inżynierski magisterski
10. Wykorzystanie Yocto Project do realizacji wbudowanego systemu pomiarowego na bazie Raspberry Pi inżynierski magisterski projekt przejściowy
11. Transmisja danych pomiarowych z węzła sieci czujnikowej do serwera za pomocą SOAP inżynierski magisterski projekt przejściowy
12. Transmisja danych pomiarowych z węzła sieci czujnikowej do serwera metodą REST z użyciem XML inżynierski magisterski projekt przejściowy
13. Synchronizacja zegarów czasu rzeczywistego poprzez interfejs radiowy z aktywną korekcją błędu magisterski
14. Układ do analizy stanu ogniwa zasilającego moduł bezprzewodowej sieci czujnikowej inżynierski
15. Ochrona przed inwersją priorytetów w systemie GNU/Linux inżynierski magisterski
16. Eksperymentalna sieć czujnikowa inżynierski projekt zespołowy projekt przejściowy
17. Opracowanie i wykonanie mieszacza do odbioru pasm DC-LF za pomocą modułu RTL-SDR inżynierski

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Symulacje wybranych algorytmów trasowania dla bezprzewodowych sieci czujnikowych praca magisterska
2. Wykorzystanie biblioteki Qwt do realizacji oprogramowania przyrządów pomiarowych. praca magisterska
3. Wykorzystanie technologii Nokia WRT w aplikacjach mobilnych praca magisterska
4. Komputerowa realizacja efektu pogłosu na przykładzie modułu VST praca magisterska
5. Wybrane aspekty bezpieczeństwa systemu mikroprocesorowego z wbudowanym modemem GSM praca magisterska
6. Problemy konstrukcji, kalibracji i wykorzystania anemometru-anemoskopu praca inżynierska
7. Ministacja pogodowa na bazie Raspberry Pi praca inżynierska
8. Wykorzystanie Raspberry Pi do budowy analizatora sieci WiFi praca inżynierska
9. Ultradźwiękowy miernik odległości ze wskaźnikiem na linijce LED praca inżynierska
10. Mikroprocesorowo sterowana matryca diod wykorzystująca multipleksowanie praca inżynierska
11. Aplikacja dla systemu GNU/Linux do zdalnej obsługi wybranych funkcji oscyloskopu praca inżynierska
12. Detekcja sygnałów radiowych pasma VLF praca inżynierska
13. Odbiór i dekodowanie sygnału DCF77 z użyciem Raspberry Pi praca inżynierska
14. Rozbudowa Raspberry Pi o moduł radiowy praca inżynierska
15. Rozbudowa Raspberry Pi o moduł określania położenia praca magisterska
16. Rozszerzenie Raspberry Pi o moduł generatora programowalnego praca inżynierska
17. Budowa aplikacji mobilnej do rejestrowania czasu pracy w oparciu o koncepcję The Clean Architecture praca inżynierska
18. Wykorzystanie transformacji świergotowej w analizie obrazów praca inżynierska
19. Aplikacja sieciowa do wizualizacji stanu jonosfery praca inżynierska
20. Bezprzewodowa kamera z transmisją obrazu za pomocą WiFi praca inżynierska
21. Zastosowanie komunikacji bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.11 w oparciu o mikrokontroler z rdzeniem ARM Cortex-M4 praca inżynierska
22. Bezpieczna komunikacja bezprzewodowa w sieci czujnikowej opartej o standard Bluetooth Low Energy praca magisterska
23. Pomiary układu zasilania balonu stratosferycznego praca inżynierska
24. Rozszerzenie Raspberry Pi o moduł generatora VCO praca inżynierska
25. Konstrukcja i analiza działania anteny typu "mini-whip" PA0RDT praca inżynierska
26. Wielodrożne kolumny głośnikowe z pasywną zwrotnicą i wskaźnikami wysterowania praca inżynierska
27. Zdalnie sterowany oscylator sterowany napięciem na platformie Arduino praca inżynierska
28. Praktyczne realizacje powielaczy częstotliwości praca inżynierska
29. Wykorzystanie modułu Peltiera do stabilizacji temperaturowej półprzewodników praca inżynierska
30. Wykorzystanie SUSE OpenStack Cloud do realizacji systemu pomiarowego praca inżynierska
31. Przestrzenny zegar diodowy z bezprzewodowym zasilaniem praca inżynierska
32. Bezprzewodowy, inteligentny domofon praca magisterska
33. Budowa systemu monitorującego dostęp do pomieszczenia w oparciu o minikomputer Raspberry Pi praca inżynierska
34. Budowa odbiornika radiowego na bazie modułu RDA5807M praca inżynierska
35. Sprzętowe generowanie liczb losowych praca inżynierska
36. Sprzętowe wspomaganie szyfrowania w systemach wbudowanych z użyciem mikrokontrolera typu PIC praca inżynierska
37. Fotometr na Arduino praca inżynierska
38. Analiza porównawcza narzędzi zdalnego zarządzania systemami Linuks praca inżynierska
39. Sieć czujnikowa do pomiaru wibracji wykorzystująca standard Bluetooth 4.2 praca inżynierska
40. Trójosiowy system stabilizacji kamery mechanicznie izolujący ją od operatora praca inżynierska
41. Wykorzystanie sensorów inercyjnych do pomiarów przechyleń praca inżynierska
42. System RIOT i jego możliwości w urządzeniach Internetu rzeczy praca inżynierska
43. Chronograf fotoelektryczny balistyki początkowej śrutu ASG praca inżynierska
Powrót