Informacje o pracowniku:

dr inż. Łukasz Makowski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:lukasz.makowski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22-234-7357 lub -5606 
 • Pokój GE 206 
 • Strona www: http://www.makowski.edu.pl/ 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Łukasz Makowski
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Elektrotechniki 206
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

* systemy pomiarowe do monitorowania środowiska naturalnego,
* komunikacja i przetwarzanie danych w rozproszonych systemach pomiarowych,
* bezprzewodowe sieci czujnikowe (WSN),
* Internet rzeczy (IoT),
* otwarte oprogramowanie,
* Linuks


Konsultacje w 2017L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2017L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2017L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
1DE1685:A - Transmisja informacji GR8, GR9, I połowa sem., GE-b 105
09:15-10:00
Proj. 1DE1685:A - Transmisja informacji GR9, II połowa sem., (5 tygodni), SK 010
Lab. 1DE1685:A - Transmisja informacji GR9, I połowa sem., (10 tygodni), SK 010
10:15-11:00
Lab. 1DR1616:A - Systemy transmisji danych GR2, II połowa sem., SK 010
11:15-12:00
12:15-13:00
Proj. 1DE1685:A - Transmisja informacji GR8, II połowa sem., (5 tygodni), SK 010
Lab. 1DE1685:A - Transmisja informacji GR8, I połowa sem., (10 tygodni), SK 010
13:15-14:00
Lab. 1DR1616:A - Systemy transmisji danych GR1, GR3, II połowa sem., SK 010
14:15-15:00
1DA1406:A - Electrical Measurements, Instrumentation and Signal Transmission 2 GR1, GR2, II połowa sem., GE-b AE
15:15-16:00
16:15-17:00
Proj. 1DR1620:A - Pracownia dyplomowa inżynierska 1 GR1, GR2, GR3, jeden raz, Zajęcia organizacyjne odbędą się w drugim tygodniu semestru tj. 27.02.2017., SK 107a
1DR1616:A - Systemy transmisji danych GR1, GR2, GR3, I połowa sem., SK 107a
17:15-18:00
1DR1616:A - Systemy transmisji danych GR1, GR2, GR3, I połowa sem., SK 107a

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2017L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Analiza porównawcza narzędzi zdalnego zarządzania systemami Linuks inżynierski projekt przejściowy
2. Optomechaniczny modulator światła inżynierski magisterski
3. Pomiarowy system wbudowany działający w czasie rzeczywistym na bazie Raspberry Pi i systemu GNU/Linux inżynierski magisterski projekt przejściowy
4. Wykorzystanie Yocto Project do realizacji wbudowanego systemu pomiarowego na bazie Raspberry Pi inżynierski magisterski projekt przejściowy
5. Transmisja danych pomiarowych z węzła sieci czujnikowej do serwera za pomocą SOAP inżynierski magisterski projekt przejściowy
6. Transmisja danych pomiarowych z węzła sieci czujnikowej do serwera metodą REST z użyciem XML inżynierski magisterski projekt przejściowy
7. Transmisja danych pomiarowych z węzła sieci czujnikowej do serwera metodą REST z użyciem JSON inżynierski magisterski projekt przejściowy
8. Synchronizacja zegarów czasu rzeczywistego poprzez interfejs radiowy inżynierski projekt przejściowy
9. Synchronizacja zegarów czasu rzeczywistego poprzez interfejs radiowy z aktywną korekcją błędu magisterski
10. Układ do analizy stanu ogniwa zasilającego moduł bezprzewodowej sieci czujnikowej inżynierski
11. Ochrona przed inwersją priorytetów w systemie GNU/Linux inżynierski magisterski
12. Eksperymentalna sieć czujnikowa inżynierski projekt zespołowy projekt przejściowy
13. System pomiarowy na bazie mikrokontrolera CC430F5137 inżynierski projekt przejściowy
14. Opracowanie i wykonanie mieszacza do odbioru pasm DC-LF za pomocą modułu RTL-SDR inżynierski
15. Wielodrożne kolumny głośnikowe z aktywną zwrotnicą i wskaźnikami wysterowania magisterski
16. Modulator i demodulator sygnału świergotowego inżynierski magisterski
17. Lokalizacja obiektu z użyciem modulacji świergotowej
18. Konstrukcja i własności owertonowego generatora kwarcowego inżynierski
19. Rozbudowa GNU Radio inżynierski magisterski
20. Konstrukcja układu pomiarowego do wyznaczania współczynnika fali stojącej inżynierski magisterski
21. Praktyczne realizacje i własności układów próbkująco-pamiętających inżynierski

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Fotometr na Arduino praca inżynierska
2. Bezprzewodowy, inteligentny domofon praca magisterska
3. Budowa systemu monitorującego dostęp do pomieszczenia w oparciu o minikomputer Raspberry Pi praca inżynierska
4. Wykorzystanie biblioteki Qwt do realizacji oprogramowania przyrządów pomiarowych. praca magisterska
5. Wykorzystanie technologii Nokia WRT w aplikacjach mobilnych praca magisterska
6. Komputerowa realizacja efektu pogłosu na przykładzie modułu VST praca magisterska
7. Wybrane aspekty bezpieczeństwa systemu mikroprocesorowego z wbudowanym modemem GSM praca magisterska
8. Problemy konstrukcji, kalibracji i wykorzystania anemometru-anemoskopu praca inżynierska
9. Ministacja pogodowa na bazie Raspberry Pi praca inżynierska
10. Wykorzystanie Raspberry Pi do budowy analizatora sieci WiFi praca inżynierska
11. Ultradźwiękowy miernik odległości ze wskaźnikiem na linijce LED praca inżynierska
12. Mikroprocesorowo sterowana matryca diod wykorzystująca multipleksowanie praca inżynierska
13. Aplikacja dla systemu GNU/Linux do zdalnej obsługi wybranych funkcji oscyloskopu praca inżynierska
14. Detekcja sygnałów radiowych pasma VLF praca inżynierska
15. Odbiór i dekodowanie sygnału DCF77 z użyciem Raspberry Pi praca inżynierska
16. Rozbudowa Raspberry Pi o moduł radiowy praca inżynierska
17. Rozbudowa Raspberry Pi o moduł określania położenia praca magisterska
18. Rozszerzenie Raspberry Pi o moduł generatora programowalnego praca inżynierska
19. Budowa aplikacji mobilnej do rejestrowania czasu pracy w oparciu o koncepcję The Clean Architecture praca inżynierska
20. Wykorzystanie transformacji świergotowej w analizie obrazów praca inżynierska
21. Aplikacja sieciowa do wizualizacji stanu jonosfery praca inżynierska
22. Bezprzewodowa kamera z transmisją obrazu za pomocą WiFi praca inżynierska
23. Zastosowanie komunikacji bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.11 w oparciu o mikrokontroler z rdzeniem ARM Cortex-M4 praca inżynierska
24. Bezpieczna komunikacja bezprzewodowa w sieci czujnikowej opartej o standard Bluetooth Low Energy praca magisterska
25. Pomiary układu zasilania balonu stratosferycznego praca inżynierska
26. Rozszerzenie Raspberry Pi o moduł generatora VCO praca inżynierska
27. Konstrukcja i analiza działania anteny typu "mini-whip" PA0RDT praca inżynierska
28. Wielodrożne kolumny głośnikowe z pasywną zwrotnicą i wskaźnikami wysterowania praca inżynierska
29. Zdalnie sterowany oscylator sterowany napięciem na platformie Arduino praca inżynierska
30. Praktyczne realizacje powielaczy częstotliwości praca inżynierska
31. Wykorzystanie modułu Peltiera do stabilizacji temperaturowej półprzewodników praca inżynierska
32. Wykorzystanie SUSE OpenStack Cloud do realizacji systemu pomiarowego praca inżynierska
33. Przestrzenny zegar diodowy z bezprzewodowym zasilaniem praca inżynierska
Powrót