Employee information:

prof. dr hab. inż. Mirosław Parol

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
 • Stanowisko: Profesor

Contact:

 • E-mail:miroslaw.parol@pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 5862; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Room Gmach Mechaniki pok. 10a 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IE - Mirosław Parol
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021L:

Courses taught in semester 2021L:

Plan on full-time studies in semester 2021L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
1DE2121:A - Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce GR1, GR2, 1st half of sem., SK 108
09:15-10:00
10:15-11:00
1DE1640:A - Inteligentne instalacje elektryczne GR1, GR2, GR3, 1st half of sem., SK 108
11:15-12:00
12:15-13:00
Sem. 1DW2301:D - Seminarium dyplomowe magisterskie GR2, GM 12
13:15-14:00
14:15-15:00
1DE2392:A - Optymalizacja w sieciach i systemach elektroenergetycznych GR2, 1st half of sem., GM 07
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2021L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Defended dissertations and projects:

1. Metody oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego praca magisterska
2. Rynki Energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej praca magisterska
3. Procedury przekształceń sieciowych do obliczania stabilności globalnej SEE praca magisterska
4. Struktury organizacyjne operatorów systemów przesyłowych w Europie praca magisterska
5. Współpraca małej elektrowni wodnej z elektroenergetyczną siecią rozdzielczą praca magisterska
6. Projekt instalacji EIB-TP w domu jednorodzinnym praca magisterska
7. Monitoring i zdalne sterowanie w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych praca magisterska
8. Wizualizacja pracy i zdalne sterowanie instalacjami inteligentnymi EIB za pośrednictwem telefonii komórkowej praca magisterska
9. Wizualizacja pracy i zdalne sterowanie instalacjami inteligentnymi EIB za pośrednictwem telefonii komórkowej praca magisterska
10. Wyznaczanie rozpływów mocy w sieciach rozdzielczych metodami probabilistycznymi ? wykład multimedialny praca magisterska
11. Instalacje inteligentne Instabus EIB-RF praca magisterska
12. Projekt układu zdalnego sterowania łącznikami w sieci napowietrznej SN z wykorzystaniem radiowej sieci trunkingowej praca inżynierska
13. Systemy zarządzania inteligentnym budynkiem praca magisterska
14. Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych niskich napięć praca magisterska
15. Instalacje inteligentne typu LCN praca magisterska
16. Instalacje inteligentne typu Lon Works praca magisterska
17. Baza danych norm w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych praca magisterska
18. Instalacje elektryczne w obiektach sakralnych praca magisterska
19. Zdalna parametryzacja urządzeń elektroenergetycznych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych praca magisterska
20. System telefonii internetowej w inteligentnym budynku praca magisterska
21. Stosowanie rezystorów uziemiających w sieci rozdzielczej SN, a ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych praca magisterska
22. Rozwój sieci 110 kV w dużych aglomeracjach miejsko ? przemysłowych praca magisterska
23. Systemy informatyczne wspomagające układy zasilania bezprzerwowego w inteligentnych budynkach praca magisterska
24. Analiza pracy sieci napowietrznych SN w warunkach miejskich praca magisterska
25. Obliczanie prądów zwarcia oraz prądów uszkodzeniowych w sieciach i instalacjach niskich napięć praca magisterska
26. Prognozowanie długoterminowe zapotrzebowania na moc i energię elektryczną na wybranym obszarze aglomeracji miejskiej praca magisterska
27. Zastosowanie systemu KNX do zdalnego pomiaru zużycia energii elektrycznej, ciepła i wody praca magisterska
28. Identyfikacja źródeł dużego poboru mocy biernej w sieciach rozdzielczych SN i nn spółki dystrybucyjnej praca magisterska
29. Linie kablowe NNN, 110 kV i SN w aglomeracjach miejsko-przemysłowych praca magisterska
30. Ocena stanu linii kablowych SN i nn eksploatowanych przez spółkę dystrybucyjną ? analiza awaryjności oraz określenie dopuszczalnego czasu życia eksploatowanych kabli praca magisterska
31. Zdalne pomiary poboru mocy i zużycia energii elektrycznej przez odbiorców oraz określanie profili obciążeń w wybranych węzłach spółki dystrybucyjnej praca magisterska
32. System KNX a generacja rozproszona energii elektrycznej i ciepła w budynkach praca magisterska
33. Wyznaczanie rozpływów i strat mocy w sieciach rozdzielczych SN i nn współpracujących ze źródłami generacji rozproszonej praca magisterska
34. Systemy zarządzania inteligentnymi budynkami o charakterze biurowym praca magisterska
35. Zasilanie samochodów elektrycznych z sieci rozdzielczych niskich napięć praca magisterska
36. Projektowanie instalacji oświetleniowych zasilających źródła wyładowcze. praca inżynierska
37. Projekt instalacji inteligentnej typu KNX w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zakresie sterowania systemami grzewczymi praca inżynierska
38. Ocena zagrożenia porażeniowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym praca inżynierska
39. Koncepcja stanowiska laboratoryjnego instalacji inteligentnej typu KNX IP praca inżynierska
40. Miejskie sieci rozdzielcze średnich napięć w Polsce oraz w krajach europejskich praca magisterska
41. Współpraca źródeł rozproszonych z sieciami miejskimi SN i nn praca inżynierska
42. Projekt instalacji inteligentnej typu KNX w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zakresie zarządzania energią praca inżynierska
43. projekt instalacji inteligentnej typu KNX w budynku mieszkalnym dedykowanej dla osób starszych praca inżynierska
44. Projekt instalacji inteligentnej typu KNX w zakresie instalacji oświetleniowej z lampami typu LED praca inżynierska
45. Stabilność napięciowa w mikrosieciach niskiego napięcia praca magisterska
46. Projekt instalacji inteligentnej typu KNX w budynku mieszkalnym umożliwiającej wykonywanie pomiarów zużycia mediów praca inżynierska
47. Projekt układu zasilania urządzeń przeciwpożarowych w budynku wielokondygnacyjnym praca inżynierska
48. Projekt instalacji inteligentnej typu KNX w hali sportowej praca inżynierska
49. Miejskie sieci rozdzielcze niskiego napięcia w Polsce oraz w krajach europejskich praca magisterska
50. Przyłączanie rozproszonych źródeł energii do sieci średnich napięć w Polsce oraz w krajach europejskich praca magisterska
51. Prognozowanie długoterminowe zapotrzebowania na moc i energię elektryczną za pomocą metod ekstrapolacji trendu praca magisterska
52. Wyznaczanie impedancji pętli zwarciowej w sieciach i instalacjach niskiego napięcia praca inżynierska
53. Praca wyspowa mikrosieci niskiego napięcia praca inżynierska
54. Projektowanie sieci wewnętrznych morskich farm wiatrowych praca magisterska
55. Ogniwa fotowoltaiczne w sieciach rozdzielczych niskich napięć praca magisterska
56. Analiza techniczno-ekonomiczna przejścia z napięcia 15 kV na 20 kV na przykładzie eksploatowanych układów sieciowych praca magisterska
57. Działanie prądu elektrycznego na organizmy ludzkie praca inżynierska
58. Wyznaczanie rozkładu pola elektrycznego oraz pola magnetycznego w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych praca inżynierska
59. Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach elektrycznych niskiego napięcia pracujących w układzie TN praca inżynierska
60. Niezawodność wewnętrznych sieci elektroenergetycznych średnich napięć morskich farm wiatrowych praca magisterska
61. Przyłączanie rozproszonych źródeł energii do sieci niskich napięć w Polsce oraz w krajach europejskich praca magisterska
62. Projektowanie połączeń kablowych WN (NN) morskich farm wiatrowych z lądową siecią elektroenergetyczną praca magisterska
63. Instalacje i systemy w inteligentnych budynkach funkcjonujące w ramach koncepcji inteligentnych miast na przykładzie systemu KNX praca inżynierska
64. Ocena niezawodności zasilania odbiorców przyłączonych do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych praca inżynierska
65. Optymalizacja konfiguracji sieci dystrybucyjnych SN za pomocą algorytmu PSO (Particle Swarm Optimization) praca magisterska
66. Projektowanie miejskich sieci osiedlowych średniego napięcia praca magisterska
67. Współpraca pojazdów elektrycznych z miejskimi sieciami dystrybucyjnymi niskich napięć praca inżynierska
68. Instalacje i systemy w inteligentnych domach funkcjonujące w ramach koncepcji inteligentnych wsi na przykładzie systemu KNX praca inżynierska
69. Profile zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w elementach miejskich sieci dystrybucyjnych niskich napięć w różnych horyzontach czasowych praca magisterska
70. Optymalizacja poziomów napięć w sieciach dystrybucyjnych SN i nn za pomocą algorytmu PSO (Particle Swarm Optimization) praca magisterska
71. Odwzorowanie inżynierskie miejskich sieci dystrybucyjnych niskich napięć praca inżynierska
72. Optymalizacja kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych SN za pomocą algorytmu PSO (Particle Swarm Optimization) praca magisterska
73. Wykrywanie pracy wyspowej w sieciach dystrybucyjnych niskich napięć praca magisterska
74. System KNX RF w domu jednorodzinnym praca inżynierska
75. Harmoniczne w mikrosieciach niskiego napięcia prądu przemiennego praca magisterska
76. Asymetria prądów i napięć w terenowych sieciach dystrybucyjnych niskich napięć praca magisterska
77. Regulacja napięcia w terenowych sieciach dystrybucyjnych niskich napięć praca inżynierska
Back