Informacje o pracowniku:

prof. dr hab. inż. Mirosław Parol

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
 • Stanowisko: Profesor
 • Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:miroslaw.parol@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 5862; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Pokój Gmach Mechaniki pok. 10a 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Mirosław Parol
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Czwartek, w godzinach: 13:15 - 14:00, Gmach Mechaniki pokój 10A
        w okresie 3.10.2019 - 31.01.2020 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
1DE2286:A - Mikrosieci prądu przemiennego GR2, I połowa sem., GM 011
13:15-14:00
Konsultacje 13:15-14:00 w okresie 3.10.2019 - 31.01.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GM 10A
14:15-15:00
Proj. 1DE2219:A - Sieci rozdzielcze i przesyłowe GR2, GM 07
Sem. 1DW1701:F - Seminarium dyplomowe inżynierskie GR2, GM 12
1DE2219:A - Sieci rozdzielcze i przesyłowe GR2, GM 011
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
2ZE2386:A - Mikrosieci prądu przemiennego GR2, pierwsza połowa zjazdów, GM 011
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. System KNX RF w domu jednorodzinnym praca inżynierska
2. Metody oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego praca magisterska
3. Rynki Energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej praca magisterska
4. Procedury przekształceń sieciowych do obliczania stabilności globalnej SEE praca magisterska
5. Struktury organizacyjne operatorów systemów przesyłowych w Europie praca magisterska
6. Współpraca małej elektrowni wodnej z elektroenergetyczną siecią rozdzielczą praca magisterska
7. Projekt instalacji EIB-TP w domu jednorodzinnym praca magisterska
8. Monitoring i zdalne sterowanie w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych praca magisterska
9. Wizualizacja pracy i zdalne sterowanie instalacjami inteligentnymi EIB za pośrednictwem telefonii komórkowej praca magisterska
10. Wizualizacja pracy i zdalne sterowanie instalacjami inteligentnymi EIB za pośrednictwem telefonii komórkowej praca magisterska
11. Wyznaczanie rozpływów mocy w sieciach rozdzielczych metodami probabilistycznymi ? wykład multimedialny praca magisterska
12. Instalacje inteligentne Instabus EIB-RF praca magisterska
13. Projekt układu zdalnego sterowania łącznikami w sieci napowietrznej SN z wykorzystaniem radiowej sieci trunkingowej praca inżynierska
14. Systemy zarządzania inteligentnym budynkiem praca magisterska
15. Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych niskich napięć praca magisterska
16. Instalacje inteligentne typu LCN praca magisterska
17. Instalacje inteligentne typu Lon Works praca magisterska
18. Baza danych norm w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych praca magisterska
19. Instalacje elektryczne w obiektach sakralnych praca magisterska
20. Zdalna parametryzacja urządzeń elektroenergetycznych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych praca magisterska
21. System telefonii internetowej w inteligentnym budynku praca magisterska
22. Stosowanie rezystorów uziemiających w sieci rozdzielczej SN, a ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych praca magisterska
23. Rozwój sieci 110 kV w dużych aglomeracjach miejsko ? przemysłowych praca magisterska
24. Systemy informatyczne wspomagające układy zasilania bezprzerwowego w inteligentnych budynkach praca magisterska
25. Analiza pracy sieci napowietrznych SN w warunkach miejskich praca magisterska
26. Obliczanie prądów zwarcia oraz prądów uszkodzeniowych w sieciach i instalacjach niskich napięć praca magisterska
27. Prognozowanie długoterminowe zapotrzebowania na moc i energię elektryczną na wybranym obszarze aglomeracji miejskiej praca magisterska
28. Zastosowanie systemu KNX do zdalnego pomiaru zużycia energii elektrycznej, ciepła i wody praca magisterska
29. Identyfikacja źródeł dużego poboru mocy biernej w sieciach rozdzielczych SN i nn spółki dystrybucyjnej praca magisterska
30. Linie kablowe NNN, 110 kV i SN w aglomeracjach miejsko-przemysłowych praca magisterska
31. Ocena stanu linii kablowych SN i nn eksploatowanych przez spółkę dystrybucyjną ? analiza awaryjności oraz określenie dopuszczalnego czasu życia eksploatowanych kabli praca magisterska
32. Zdalne pomiary poboru mocy i zużycia energii elektrycznej przez odbiorców oraz określanie profili obciążeń w wybranych węzłach spółki dystrybucyjnej praca magisterska
33. System KNX a generacja rozproszona energii elektrycznej i ciepła w budynkach praca magisterska
34. Wyznaczanie rozpływów i strat mocy w sieciach rozdzielczych SN i nn współpracujących ze źródłami generacji rozproszonej praca magisterska
35. Systemy zarządzania inteligentnymi budynkami o charakterze biurowym praca magisterska
36. Zasilanie samochodów elektrycznych z sieci rozdzielczych niskich napięć praca magisterska
37. Projektowanie instalacji oświetleniowych zasilających źródła wyładowcze. praca inżynierska
38. Projekt instalacji inteligentnej typu KNX w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zakresie sterowania systemami grzewczymi praca inżynierska
39. Ocena zagrożenia porażeniowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym praca inżynierska
40. Koncepcja stanowiska laboratoryjnego instalacji inteligentnej typu KNX IP praca inżynierska
41. Miejskie sieci rozdzielcze średnich napięć w Polsce oraz w krajach europejskich praca magisterska
42. Współpraca źródeł rozproszonych z sieciami miejskimi SN i nn praca inżynierska
43. Projekt instalacji inteligentnej typu KNX w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zakresie zarządzania energią praca inżynierska
44. projekt instalacji inteligentnej typu KNX w budynku mieszkalnym dedykowanej dla osób starszych praca inżynierska
45. Projekt instalacji inteligentnej typu KNX w zakresie instalacji oświetleniowej z lampami typu LED praca inżynierska
46. Stabilność napięciowa w mikrosieciach niskiego napięcia praca magisterska
47. Projekt instalacji inteligentnej typu KNX w budynku mieszkalnym umożliwiającej wykonywanie pomiarów zużycia mediów praca inżynierska
48. Projekt układu zasilania urządzeń przeciwpożarowych w budynku wielokondygnacyjnym praca inżynierska
49. Projekt instalacji inteligentnej typu KNX w hali sportowej praca inżynierska
50. Miejskie sieci rozdzielcze niskiego napięcia w Polsce oraz w krajach europejskich praca magisterska
51. Przyłączanie rozproszonych źródeł energii do sieci średnich napięć w Polsce oraz w krajach europejskich praca magisterska
52. Prognozowanie długoterminowe zapotrzebowania na moc i energię elektryczną za pomocą metod ekstrapolacji trendu praca magisterska
53. Wyznaczanie impedancji pętli zwarciowej w sieciach i instalacjach niskiego napięcia praca inżynierska
54. Praca wyspowa mikrosieci niskiego napięcia praca inżynierska
55. Projektowanie sieci wewnętrznych morskich farm wiatrowych praca magisterska
56. Ogniwa fotowoltaiczne w sieciach rozdzielczych niskich napięć praca magisterska
57. Analiza techniczno-ekonomiczna przejścia z napięcia 15 kV na 20 kV na przykładzie eksploatowanych układów sieciowych praca magisterska
58. Wyznaczanie rozkładu pola elektrycznego oraz pola magnetycznego w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych praca inżynierska
59. Działanie prądu elektrycznego na organizmy ludzkie praca inżynierska
60. Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach elektrycznych niskiego napięcia pracujących w układzie TN praca inżynierska
61. Niezawodność wewnętrznych sieci elektroenergetycznych średnich napięć morskich farm wiatrowych praca magisterska
62. Przyłączanie rozproszonych źródeł energii do sieci niskich napięć w Polsce oraz w krajach europejskich praca magisterska
63. Projektowanie połączeń kablowych WN (NN) morskich farm wiatrowych z lądową siecią elektroenergetyczną praca magisterska
64. Instalacje i systemy w inteligentnych budynkach funkcjonujące w ramach koncepcji inteligentnych miast na przykładzie systemu KNX praca inżynierska
65. Ocena niezawodności zasilania odbiorców przyłączonych do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych praca inżynierska
66. Optymalizacja konfiguracji sieci dystrybucyjnych SN za pomocą algorytmu PSO (Particle Swarm Optimization) praca magisterska
67. Projektowanie miejskich sieci osiedlowych średniego napięcia praca magisterska
68. Współpraca pojazdów elektrycznych z miejskimi sieciami dystrybucyjnymi niskich napięć praca inżynierska
69. Instalacje i systemy w inteligentnych domach funkcjonujące w ramach koncepcji inteligentnych wsi na przykładzie systemu KNX praca inżynierska
70. Profile zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w elementach miejskich sieci dystrybucyjnych niskich napięć w różnych horyzontach czasowych praca magisterska
71. Optymalizacja poziomów napięć w sieciach dystrybucyjnych SN i nn za pomocą algorytmu PSO (Particle Swarm Optimization) praca magisterska
72. Odwzorowanie inżynierskie miejskich sieci dystrybucyjnych niskich napięć praca inżynierska
73. Optymalizacja kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych SN za pomocą algorytmu PSO (Particle Swarm Optimization) praca magisterska
74. Wykrywanie pracy wyspowej w sieciach dystrybucyjnych niskich napięć praca magisterska
Powrót