Informacje o pracowniku:

dr hab. inż. Marcin Iwanowski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Sterowania
 • Stanowisko: Profesor uczelni
 • Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:iwanowski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 56 25 
 • Pokój GE 327, kl. B 
 • Strona www: http://www.ee.pw.edu.pl/~iwanowsm/ 
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Marcin Iwanowski
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Dr hab. Marcin Iwanowski jest specjalistą z zakresu systemów wizyjnych - metod przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych oraz uczenia maszynowego i analizy danych. Ma wieloletnie doświadczenie w tych obszarach w zakresie rozwoju nowych metod oraz w zastosowaniach w szerokim spektrum dziedzin nauki i techniki, m.in. robotyce, inżynierii biomedycznej, materiałowej, środowiska, systemach nadzoru i kontroli dostępu, teledetekcji. Jest autorem lub współautorem 75 publikacji naukowych. Był i jest członkiem komitetów programowych 12 konferencji międzynarodowych, podczas 13 konferencji międzynarodowych przewodniczył sesjom plenarnym. Był recenzentem kilkudziesięciu artykułów naukowych dla 20 międzynarodowych czasopism naukowych w tym m.in. IEEE Transactions on Image Processing, IEEE Transactions on Geosciences and Remote Sensing, IEEE Signal Processing Letters, Pattern Recognition Letters. Recenzował także artykuły zgłoszone na ponad 30 konferencji międzynarodowych.
Dr Iwanowski był promotorem jednego doktora, pełnił też trzykrotnie funkcję recenzenta rozprawy doktorskiej oraz jednokrotnie funkcję recenzenta w przewodzie habilitacyjnym. Brał udział w wielu grantach o zasięgu zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Był recenzentem wniosków grantowych dla NCN, NCBiR i innych instytucji nadzorujących granty. Był wykonawcą i kierownikiem prac realizowanych w ramach zleceń badawczych.
W zakresie aktywności dydaktycznej dr Iwanowski od początku swojej pracy przygotował i prowadził ok. 40 różnych wykładów, zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń dla studentów na wszystkich trzech poziomach studiów. Był także opiekunem ponad 100 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich oraz wielu projektów studenckich. Brał także udział w przygotowywaniu programów studiów pierwszego i drugiego stopnia z zakresu Automatyki i Robotyki oraz Informatyki.
Jest członkiem IEEE (senior member).


Konsultacje w 2020L:

 • Poniedziałek, w godzinach: 12:00 - 13:00, Gmach Elektrotechniki pokój 327
        w okresie 22.02.2020 - 30.09.2020 , na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 2 zgłoszenia z dostępnych 8, zgłoszenia minimum 12 godzin przed terminem )
 • Środa, w godzinach: 12:00 - 13:00, Gmach Elektrotechniki pokój 327
        w okresie 22.02.2020 - 30.09.2020 , na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 8, zgłoszenia minimum 12 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2020L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2020L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Sem. 1DW2301:M - Seminarium dyplomowe magisterskie GR1, GR2, GE-b 328
Lab. 1DR2136:A - Systemy wizyjne GR1, Cykl inny, SK 204
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DI1414:A - Podstawy reprezentacji i analizy danych GR1, SK 204
1DR2136:A - Systemy wizyjne GR1, GR2, SK 107a
Sem. 1DA1801:A - Diploma Seminar BSc GR1, GR2, GE-b 300
11:15-12:00
12:15-13:00
Konsultacje 12:00-13:00 w okresie 22.02.2020 - 30.09.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 327
Konsultacje 12:00-13:00 w okresie 22.02.2020 - 30.09.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 327
13:15-14:00
14:15-15:00
1DI1414:A - Podstawy reprezentacji i analizy danych GR1, GR2, GR3, GE-b AE
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2020L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Trójwymiarowe modelowanie włosów inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
2. Opracowanie i praktyczna implementacj sterowania promieniem lasera z wykorzystaniem Arduino inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
3. Zastosowanie metod uczenia głębokiego do wykrywania cebulek włosowych na obrazach cyfrowych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
4. Sterowanie kamerą obrotową typu pan-tilt w środowisku wirtualnym inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
5. Wielokamerowy system nadzoru wizyjnego inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
6. Akceleracja algorytmów widzenia komputerowego przy pomocy programowalnych kart graficznych w technologii CUDA inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
7. Wirtualna tablica z wykorzystaniem zestawu kamer inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
8. Metody detekcji długich i wąskich obiektów w obrazie cyfrowym inżynierski magisterski projekt indywidualny

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Filtry obrazowe zachowujące kontrast krawędzi obiektów w obrazie praca magisterska
2. Metody poprawy kontrastu obrazów cyfrowych praca magisterska
3. Porównanie popularnych systemów operacyjnych do zastosowania w architekturze klient - serwer praca magisterska
4. Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów praca magisterska
5. Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów praca magisterska
6. Metody wykrywania i śledzenia twarzy oraz ich implementacja z wykorzystaniem kamery ruchomej praca magisterska
7. Metody wykrywania i śledzenia twarzy oraz ich implementacja z wykorzystaniem kamery ruchomej praca magisterska
8. System Ekspertowy wspomagający pracę prawnika praca magisterska
9. System automatycznej detekcji obiektów na obszarach z kamery cyfrowej praca magisterska
10. Zwiększanie rozdzielczości zdjęć satelitarnych z wykorzystaniem pasma? praca magisterska
11. Opracowanie i realizacja oprogramowania stanowiska laboratoryjnego rozpoznawania obrazów praca magisterska
12. Model konfliktowych gier wieloosobowych określonych przez wektorowe koszty i wypłaty praca magisterska
13. Przekształcanie kolorowych obrazów z wykorzystaniem morfologii matematycznej praca magisterska
14. Implementacja morfologicznych algorytmów przetwarzania obrazów w języku JAVA praca magisterska
15. systemy sterowania wizyjnego obiektów ruchomych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem kamery zewnętrznej praca magisterska
16. Segmentacja obrazów kolorowych metodą linii działu wodnego praca magisterska
17. Optymalizacja morfologicznych algorytmów segmentacji obrazu praca magisterska
18. Lokalizacja położenia z wykorzystaniem rozpoznawania zdjęć tablic adresowych praca magisterska
19. Ocena jakości segmentacji komórek na potrzeby wczesnego wykrywania raka przy pomocy mikroskopii HDR praca magisterska
20. Biometryczne metody identyfikacji na podstawie odcisków palców praca magisterska
21. Opracowanie i realizacja metody digitalizacji dokumentów z wykorzystaniem cyfrowego aparatu fotograficznego praca magisterska
22. Wizyjne sprzężenie zwrotne człowieka z komputerem praca magisterska
23. Metody detekcji narożników w widzeniu komputerowym praca magisterska
24. Opracowanie i realizacja szybkiego algorytmu wykrywania i rozpoznawania tablic rejestracyjnych na zdjęciach pojazdów praca inżynierska
25. Opracowanie koncepcji i realizacja stanowiska laboratoryjnego dla przemysłowego przetwarzania obrazów praca magisterska
26. Wirtualna tablica z wykorzystaniem wizyjnego sprzężenia zwrotnego praca magisterska
27. Logika rozmyta w morfologicznym przetwarzaniu obrazów. praca magisterska
28. Metody indukcji i przycinania drzew decyzyjnych. praca magisterska
29. Rozpoznawanie kodów kreskowych na obrazach praca magisterska
30. Metody równoległej realizacji algorytmu segmentacji wododziałowej. praca magisterska
31. Automatyczne rozpoznawanie obrazów standardowych dokumentów praca magisterska
32. Korekcja zniekształceń geometrycznych w zdjęciach dokumentów wielostronicowych praca inżynierska
33. System sterowania montażem paralaktycznym w oparciu o wizyjne śledzenie obiektów nieba praca magisterska
34. Gra komputerowa sterowana widzeniem komputerowym praca inżynierska
35. Rozpoznawanie numerów rejestracyjnych pojazdów metodą konturową praca inżynierska
36. Śledzenie poruszających się obiektów w sekwencjach obrazów z detekcją przesłaniania praca inżynierska
37. Rozpoznawanie gestów z wykorzystaniem sensora Kinect oraz ukrytych modeli Markowa praca inżynierska
38. Wirtualna tablica wykorzystująca komputerowe przetwarzanie obrazów praca magisterska
39. Wykrywanie obiektów charakterystycznych na zdjęciach satelitarnych i lotniczych praca magisterska
40. Gra symulująca zachowanie obiektów fizycznych z wykorzystaniem widzenia komputerowego praca inżynierska
41. Rozpoznawanie numerów rejestracyjnych metodą analizy zmian jasności pikseli z dopasowaniem wzorca praca magisterska
42. Wykrywanie twarzy na obrazach cyfrowych do indentyfikacji osób na podstawie zdjęć z portali społecznościowych praca inżynierska
43. Rozpoznawanie gestów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem kamery internetowej praca magisterska
44. Wyszukiwanie informacji geograficznej na podstawie zapytań tekstowych z wykorzystaniem internetowych serwisów mapowych praca magisterska
45. Rozpoznanie gestów dłoni w wizyjnym interfejsie człowiek-komputer praca magisterska
46. Zastosowanie interfejsu wizyjnego do sterowania ruchem obiektów w grach komputerowych praca magisterska
47. Funkcje kosztów dopasowania w stereowizji praca inżynierska
48. Obrazowa baza danych z mechanizmem wyszukiwania obrazów praca inżynierska
49. Rozpoznawanie znaków na podstawie ich trajektorii praca magisterska
50. Zastosowanie metod rozpoznawania twarzy do opisu zdjeć praca inżynierska
51. Metody punktów charakterystycznych i ich zastosowanie do systemu wspomagania zwiedzania praca magisterska
52. Metody wyznaczania trajektorii przeszukiwania wybranych warstw mapy rastrowej praca magisterska
53. System wizyjnej kontroli jakości z wykorzystaniem tylnego oświetlenia obiektu. praca magisterska
54. Śledzenie ruchomych obiektów z wykorzystaniem ruchomej kamery typu pan-tilt praca magisterska
55. System lokalizacji i rozpoznawania znaków drogowych na obrazach cyfrowych praca magisterska
56. System wizyjny wspomagający układanie kostki Rubika praca magisterska
57. Zastosowanie sieci neuronowych do nauki reguł automatów komórkowych praca inżynierska
58. Rejestracja i interpretacja gestów dłoni przy pomocy sensora Kinect praca magisterska
59. Condition Monitoring System as one of the Industry 4.0 Trends praca magisterska
60. Metody polepszania jakości obrazów z zachowaniem kontrastu krawędzi praca magisterska
61. Interfejs człowiek-komputer z wykorzystaniem układu kamer praca magisterska
62. Przetwarzanie obrazów z tomografu optycznego praca magisterska
63. Metody śledzenia wielu obiektów w sekwencjach obrazów praca inżynierska
64. Identyfikacja monet metodami deskryptorowymi praca inżynierska
65. Śledzenie poruszających się pojazdów w sekwencji wideo praca inżynierska
66. Automatyczne tworzenie efektu komiksu na zdjęciach cyfrowych praca magisterska
67. Generowanie efektów malarskich w obrazach cyfrowych praca magisterska
68. Wykrywanie symboli na mapach archiwalnych z wykorzystanem metod morfologicznych praca magisterska
69. Wizyjne algorytmy analizy ruchu drogowego praca magisterska
70. Wyznaczanie trajektorii poruszania się obiektu w warunkach niepełnej informacji o otoczeniu praca magisterska
71. Metody łączenia sąsiadujących klatek sekwencji obrazów w panoramy praca magisterska
72. Zastosowanie metod uczenia głębokiego do detekcji symboli topograficznych na mapach archiwalnych praca magisterska
73. Zastowanie sieci głębokiego uczenia do nawigacji pojazdu w grze symulacyjnej praca magisterska
74. Porównanie metod i narzędzi wykorzystywanych w modelowaniu rozszerzonej rzeczywistości praca magisterska
75. Rozwiązywanie Sudoku przez uczenie ze wzmocnieniem praca inżynierska
76. Metody uczenia nienadzorowanego do kategoryzacji utworów muzycznych praca inżynierska
77. Metody filtracji medianowej obrazów barwnych praca inżynierska
78. Przetwarzanie obrazów ze skanera rentgenowskiego praca magisterska
79. Wizyjne sterowanie promieniem lasera z wykorzystaniem deflektora praca magisterska
80. Human activities recognition system based on sequence of 2d pose images praca magisterska
81. Wizyjne sterowanie małym robotem mobilnym praca inżynierska
Powrót