Informacje o pracowniku:

dr hab. inż. Marcin Iwanowski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Sterowania
 • Stanowisko: Profesor uczelni
 • Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:iwanowski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 56 25 
 • Pokój GE 327, kl. B 
 • Strona www: http://www.ee.pw.edu.pl/~iwanowsm/ 
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Marcin Iwanowski
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Dr hab. Marcin Iwanowski jest specjalistą z zakresu systemów wizyjnych - metod przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych oraz uczenia maszynowego i analizy danych. Ma wieloletnie doświadczenie w tych obszarach w zakresie rozwoju nowych metod oraz w zastosowaniach w szerokim spektrum dziedzin nauki i techniki, m.in. robotyce, inżynierii biomedycznej, materiałowej, środowiska, systemach nadzoru i kontroli dostępu, teledetekcji. Jest autorem lub współautorem 75 publikacji naukowych. Był i jest członkiem komitetów programowych 12 konferencji międzynarodowych, podczas 13 konferencji międzynarodowych przewodniczył sesjom plenarnym. Był recenzentem kilkudziesięciu artykułów naukowych dla 20 międzynarodowych czasopism naukowych w tym m.in. IEEE Transactions on Image Processing, IEEE Transactions on Geosciences and Remote Sensing, IEEE Signal Processing Letters, Pattern Recognition Letters. Recenzował także artykuły zgłoszone na ponad 30 konferencji międzynarodowych.
Dr Iwanowski był promotorem jednego doktora, pełnił też trzykrotnie funkcję recenzenta rozprawy doktorskiej oraz jednokrotnie funkcję recenzenta w przewodzie habilitacyjnym. Brał udział w wielu grantach o zasięgu zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Był recenzentem wniosków grantowych dla NCN, NCBiR i innych instytucji nadzorujących granty. Był wykonawcą i kierownikiem prac realizowanych w ramach zleceń badawczych.
W zakresie aktywności dydaktycznej dr Iwanowski od początku swojej pracy przygotował i prowadził ok. 40 różnych wykładów, zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń dla studentów na wszystkich trzech poziomach studiów. Był także opiekunem ponad 100 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich oraz wielu projektów studenckich. Brał także udział w przygotowywaniu programów studiów pierwszego i drugiego stopnia z zakresu Automatyki i Robotyki oraz Informatyki.
Jest członkiem IEEE (senior member).


Konsultacje w 2019Z:

 • Poniedziałek, w godzinach: 12:00 - 13:00, Gmach Elektrotechniki pokój 327
        w okresie 21.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )
 • Środa, w godzinach: 12:00 - 13:00, Gmach Elektrotechniki pokój 327
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XXXI/2016-2020 w dniu 23.10.2019 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
09:15-10:00
10:15-11:00
Proj. 1DI1530:A - Metody eksploracji danych GR3, II połowa sem., GG 443
Lab. 1DI1530:A - Metody eksploracji danych GR3, I połowa sem., GG 443
11:15-12:00
Konsultacje 12:00-13:00 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 327
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XXXI/2016-2020 w dniu 23.10.2019 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
12:15-13:00
Konsultacje 12:00-13:00 w okresie 21.10.2019 - 21.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 327
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
Lab. PI-BDA-105:A - Odkrywanie danych i wiedzy GR1, Cykl inny, SK 204
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Trójwymiarowe modelowanie włosów inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
2. Opracowanie i praktyczna implementacj sterowania promieniem lasera z wykorzystaniem Arduino inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
3. Zastosowanie metod uczenia głębokiego do wykrywania cebulek włosowych na obrazach cyfrowych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
4. Sterowanie kamerą obrotową typu pan-tilt w środowisku wirtualnym inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
5. Wielokamerowy system nadzoru wizyjnego inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
6. Akceleracja algorytmów widzenia komputerowego przy pomocy programowalnych kart graficznych w technologii CUDA inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
7. Wirtualna tablica z wykorzystaniem zestawu kamer inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
8. Metody detekcji długich i wąskich obiektów w obrazie cyfrowym inżynierski magisterski projekt indywidualny

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Porównanie popularnych systemów operacyjnych do zastosowania w architekturze klient - serwer praca magisterska
2. Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów praca magisterska
3. Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów praca magisterska
4. Metody wykrywania i śledzenia twarzy oraz ich implementacja z wykorzystaniem kamery ruchomej praca magisterska
5. Metody wykrywania i śledzenia twarzy oraz ich implementacja z wykorzystaniem kamery ruchomej praca magisterska
6. System Ekspertowy wspomagający pracę prawnika praca magisterska
7. System automatycznej detekcji obiektów na obszarach z kamery cyfrowej praca magisterska
8. Zwiększanie rozdzielczości zdjęć satelitarnych z wykorzystaniem pasma? praca magisterska
9. Opracowanie i realizacja oprogramowania stanowiska laboratoryjnego rozpoznawania obrazów praca magisterska
10. Model konfliktowych gier wieloosobowych określonych przez wektorowe koszty i wypłaty praca magisterska
11. Przekształcanie kolorowych obrazów z wykorzystaniem morfologii matematycznej praca magisterska
12. Implementacja morfologicznych algorytmów przetwarzania obrazów w języku JAVA praca magisterska
13. systemy sterowania wizyjnego obiektów ruchomych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem kamery zewnętrznej praca magisterska
14. Segmentacja obrazów kolorowych metodą linii działu wodnego praca magisterska
15. Optymalizacja morfologicznych algorytmów segmentacji obrazu praca magisterska
16. Lokalizacja położenia z wykorzystaniem rozpoznawania zdjęć tablic adresowych praca magisterska
17. Ocena jakości segmentacji komórek na potrzeby wczesnego wykrywania raka przy pomocy mikroskopii HDR praca magisterska
18. Biometryczne metody identyfikacji na podstawie odcisków palców praca magisterska
19. Opracowanie i realizacja metody digitalizacji dokumentów z wykorzystaniem cyfrowego aparatu fotograficznego praca magisterska
20. Wizyjne sprzężenie zwrotne człowieka z komputerem praca magisterska
21. Metody detekcji narożników w widzeniu komputerowym praca magisterska
22. Opracowanie i realizacja szybkiego algorytmu wykrywania i rozpoznawania tablic rejestracyjnych na zdjęciach pojazdów praca inżynierska
23. Opracowanie koncepcji i realizacja stanowiska laboratoryjnego dla przemysłowego przetwarzania obrazów praca magisterska
24. Wirtualna tablica z wykorzystaniem wizyjnego sprzężenia zwrotnego praca magisterska
25. Logika rozmyta w morfologicznym przetwarzaniu obrazów. praca magisterska
26. Metody indukcji i przycinania drzew decyzyjnych. praca magisterska
27. Rozpoznawanie kodów kreskowych na obrazach praca magisterska
28. Metody równoległej realizacji algorytmu segmentacji wododziałowej. praca magisterska
29. Automatyczne rozpoznawanie obrazów standardowych dokumentów praca magisterska
30. Korekcja zniekształceń geometrycznych w zdjęciach dokumentów wielostronicowych praca inżynierska
31. System sterowania montażem paralaktycznym w oparciu o wizyjne śledzenie obiektów nieba praca magisterska
32. Gra komputerowa sterowana widzeniem komputerowym praca inżynierska
33. Rozpoznawanie numerów rejestracyjnych pojazdów metodą konturową praca inżynierska
34. Śledzenie poruszających się obiektów w sekwencjach obrazów z detekcją przesłaniania praca inżynierska
35. Rozpoznawanie gestów z wykorzystaniem sensora Kinect oraz ukrytych modeli Markowa praca inżynierska
36. Wirtualna tablica wykorzystująca komputerowe przetwarzanie obrazów praca magisterska
37. Wykrywanie obiektów charakterystycznych na zdjęciach satelitarnych i lotniczych praca magisterska
38. Gra symulująca zachowanie obiektów fizycznych z wykorzystaniem widzenia komputerowego praca inżynierska
39. Rozpoznawanie numerów rejestracyjnych metodą analizy zmian jasności pikseli z dopasowaniem wzorca praca magisterska
40. Wykrywanie twarzy na obrazach cyfrowych do indentyfikacji osób na podstawie zdjęć z portali społecznościowych praca inżynierska
41. Rozpoznawanie gestów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem kamery internetowej praca magisterska
42. Wyszukiwanie informacji geograficznej na podstawie zapytań tekstowych z wykorzystaniem internetowych serwisów mapowych praca magisterska
43. Rozpoznanie gestów dłoni w wizyjnym interfejsie człowiek-komputer praca magisterska
44. Zastosowanie interfejsu wizyjnego do sterowania ruchem obiektów w grach komputerowych praca magisterska
45. Funkcje kosztów dopasowania w stereowizji praca inżynierska
46. Obrazowa baza danych z mechanizmem wyszukiwania obrazów praca inżynierska
47. Rozpoznawanie znaków na podstawie ich trajektorii praca magisterska
48. Zastosowanie metod rozpoznawania twarzy do opisu zdjeć praca inżynierska
49. Metody punktów charakterystycznych i ich zastosowanie do systemu wspomagania zwiedzania praca magisterska
50. Metody wyznaczania trajektorii przeszukiwania wybranych warstw mapy rastrowej praca magisterska
51. System wizyjnej kontroli jakości z wykorzystaniem tylnego oświetlenia obiektu. praca magisterska
52. Śledzenie ruchomych obiektów z wykorzystaniem ruchomej kamery typu pan-tilt praca magisterska
53. System lokalizacji i rozpoznawania znaków drogowych na obrazach cyfrowych praca magisterska
54. System wizyjny wspomagający układanie kostki Rubika praca magisterska
55. Zastosowanie sieci neuronowych do nauki reguł automatów komórkowych praca inżynierska
56. Rejestracja i interpretacja gestów dłoni przy pomocy sensora Kinect praca magisterska
57. Condition Monitoring System as one of the Industry 4.0 Trends praca magisterska
58. Metody polepszania jakości obrazów z zachowaniem kontrastu krawędzi praca magisterska
59. Interfejs człowiek-komputer z wykorzystaniem układu kamer praca magisterska
60. Przetwarzanie obrazów z tomografu optycznego praca magisterska
61. Metody śledzenia wielu obiektów w sekwencjach obrazów praca inżynierska
62. Identyfikacja monet metodami deskryptorowymi praca inżynierska
63. Śledzenie poruszających się pojazdów w sekwencji wideo praca inżynierska
64. Automatyczne tworzenie efektu komiksu na zdjęciach cyfrowych praca magisterska
65. Generowanie efektów malarskich w obrazach cyfrowych praca magisterska
66. Wykrywanie symboli na mapach archiwalnych z wykorzystanem metod morfologicznych praca magisterska
67. Wizyjne algorytmy analizy ruchu drogowego praca magisterska
68. Wyznaczanie trajektorii poruszania się obiektu w warunkach niepełnej informacji o otoczeniu praca magisterska
69. Metody łączenia sąsiadujących klatek sekwencji obrazów w panoramy praca magisterska
70. Zastosowanie metod uczenia głębokiego do detekcji symboli topograficznych na mapach archiwalnych praca magisterska
71. Zastowanie sieci głębokiego uczenia do nawigacji pojazdu w grze symulacyjnej praca magisterska
72. Porównanie metod i narzędzi wykorzystywanych w modelowaniu rozszerzonej rzeczywistości praca magisterska
73. Rozwiązywanie Sudoku przez uczenie ze wzmocnieniem praca inżynierska
74. Metody uczenia nienadzorowanego do kategoryzacji utworów muzycznych praca inżynierska
75. Metody filtracji medianowej obrazów barwnych praca inżynierska
76. Przetwarzanie obrazów ze skanera rentgenowskiego praca magisterska
77. Wizyjne sterowanie promieniem lasera z wykorzystaniem deflektora praca magisterska
Powrót