Employee information:

dr hab. inż. Marcin Iwanowski

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Sterowania
 • Stanowisko: Profesor uczelni
 • Function: Head of Departament

Contact:

 • E-mail:marcin.iwanowski@pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 56 25 
 • Room GE 327, kl. B 
 • WWW: http://www.ee.pw.edu.pl/~iwanowsm/ 
 • Corresponding address:
  ISEP - Marcin Iwanowski
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021Z:

 • Monday, at: 13:00 - 14:00, MS Teams pokój 000
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 , on studies full-time (appointment booking not required )
 • Thursday, at: 09:00 - 10:00, MS Teams pokój 000
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 , on studies full-time (appointment booking not required )

Courses taught in semester 2021Z:

 • 1. 1DI2233 - Analiza danych obrazowych i multimedialnych Laboratory, Czwartek 18:15-20:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • Project, Czwartek 18:15-20:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • Project, Czwartek 08:15-10:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • Lecture, Poniedziałek 14:15-16:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • 2. 1DI1414 - Podstawy reprezentacji i analizy danych Lecture, Czwartek 10:15-12:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • Laboratory, Poniedziałek 12:15-14:00, Room: SK 204
 • Laboratory, Poniedziałek 10:15-12:00, Room: SK 204
 • Laboratory, Wtorek 14:15-16:00, Room: SK 204
 • 3. 1DW1701 - Seminarium dyplomowe inżynierskie Seminar, Wtorek 14:15-16:00, Room: MS-Tms MS Teams

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
Proj. 1DI2233:A - Analiza danych obrazowych i multimedialnych GR1, GR2, GR3, GR4, 2nd half of sem., MS-Tms MS Teams
Office hours 9:00-10:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (appointment booking not required) , in room MS-Tms 000
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DI1414:A - Podstawy reprezentacji i analizy danych GR4, SK 204
1DI1414:A - Podstawy reprezentacji i analizy danych GR1, GR2, GR3, GR4, MS-Tms MS Teams
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DI1414:A - Podstawy reprezentacji i analizy danych GR2, SK 204
Office hours 13:00-14:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (appointment booking not required) , in room MS-Tms 000
13:15-14:00
14:15-15:00
1DI2233:A - Analiza danych obrazowych i multimedialnych GR1, GR2, GR3, GR4, MS-Tms MS Teams
Lab. 1DI1414:A - Podstawy reprezentacji i analizy danych GR1, SK 204
Sem. 1DW1701:R - Seminarium dyplomowe inżynierskie GR1, GR2, GR3, dla kier INF, MS-Tms MS Teams
15:15-16:00
16:15-17:00
17:15-18:00
18:15-19:00
Lab. 1DI2233:A - Analiza danych obrazowych i multimedialnych GR1, GR2, GR3, GR4, 1st half of sem., MS-Tms MS Teams
Proj. 1DI2233:A - Analiza danych obrazowych i multimedialnych GR1, GR2, GR3, GR4, MS-Tms MS Teams
19:15-20:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. Otwarte, publiczne zbiory danych i analiza w środowsku Python projekt indywidualny
2. Trójwymiarowe modelowanie włosów inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
3. Opracowanie i praktyczna implementacj sterowania promieniem lasera z wykorzystaniem Arduino inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
4. Zastosowanie metod uczenia głębokiego do wykrywania cebulek włosowych na obrazach cyfrowych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
5. Wielokamerowy system nadzoru wizyjnego inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
6. Akceleracja algorytmów widzenia komputerowego przy pomocy programowalnych kart graficznych w technologii CUDA inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
7. Wirtualna tablica z wykorzystaniem zestawu kamer inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
8. Metody detekcji długich i wąskich obiektów w obrazie cyfrowym inżynierski magisterski projekt indywidualny

Defended dissertations and projects:

1. Porównanie popularnych systemów operacyjnych do zastosowania w architekturze klient - serwer praca magisterska
2. Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów praca magisterska
3. Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów praca magisterska
4. Metody wykrywania i śledzenia twarzy oraz ich implementacja z wykorzystaniem kamery ruchomej praca magisterska
5. Metody wykrywania i śledzenia twarzy oraz ich implementacja z wykorzystaniem kamery ruchomej praca magisterska
6. System Ekspertowy wspomagający pracę prawnika praca magisterska
7. System automatycznej detekcji obiektów na obszarach z kamery cyfrowej praca magisterska
8. Zwiększanie rozdzielczości zdjęć satelitarnych z wykorzystaniem pasma? praca magisterska
9. Opracowanie i realizacja oprogramowania stanowiska laboratoryjnego rozpoznawania obrazów praca magisterska
10. Model konfliktowych gier wieloosobowych określonych przez wektorowe koszty i wypłaty praca magisterska
11. Przekształcanie kolorowych obrazów z wykorzystaniem morfologii matematycznej praca magisterska
12. Implementacja morfologicznych algorytmów przetwarzania obrazów w języku JAVA praca magisterska
13. systemy sterowania wizyjnego obiektów ruchomych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem kamery zewnętrznej praca magisterska
14. Segmentacja obrazów kolorowych metodą linii działu wodnego praca magisterska
15. Optymalizacja morfologicznych algorytmów segmentacji obrazu praca magisterska
16. Lokalizacja położenia z wykorzystaniem rozpoznawania zdjęć tablic adresowych praca magisterska
17. Ocena jakości segmentacji komórek na potrzeby wczesnego wykrywania raka przy pomocy mikroskopii HDR praca magisterska
18. Biometryczne metody identyfikacji na podstawie odcisków palców praca magisterska
19. Opracowanie i realizacja metody digitalizacji dokumentów z wykorzystaniem cyfrowego aparatu fotograficznego praca magisterska
20. Wizyjne sprzężenie zwrotne człowieka z komputerem praca magisterska
21. Metody detekcji narożników w widzeniu komputerowym praca magisterska
22. Opracowanie i realizacja szybkiego algorytmu wykrywania i rozpoznawania tablic rejestracyjnych na zdjęciach pojazdów praca inżynierska
23. Opracowanie koncepcji i realizacja stanowiska laboratoryjnego dla przemysłowego przetwarzania obrazów praca magisterska
24. Wirtualna tablica z wykorzystaniem wizyjnego sprzężenia zwrotnego praca magisterska
25. Logika rozmyta w morfologicznym przetwarzaniu obrazów. praca magisterska
26. Metody indukcji i przycinania drzew decyzyjnych. praca magisterska
27. Rozpoznawanie kodów kreskowych na obrazach praca magisterska
28. Metody równoległej realizacji algorytmu segmentacji wododziałowej. praca magisterska
29. Automatyczne rozpoznawanie obrazów standardowych dokumentów praca magisterska
30. Korekcja zniekształceń geometrycznych w zdjęciach dokumentów wielostronicowych praca inżynierska
31. System sterowania montażem paralaktycznym w oparciu o wizyjne śledzenie obiektów nieba praca magisterska
32. Gra komputerowa sterowana widzeniem komputerowym praca inżynierska
33. Rozpoznawanie numerów rejestracyjnych pojazdów metodą konturową praca inżynierska
34. Śledzenie poruszających się obiektów w sekwencjach obrazów z detekcją przesłaniania praca inżynierska
35. Rozpoznawanie gestów z wykorzystaniem sensora Kinect oraz ukrytych modeli Markowa praca inżynierska
36. Wirtualna tablica wykorzystująca komputerowe przetwarzanie obrazów praca magisterska
37. Wykrywanie obiektów charakterystycznych na zdjęciach satelitarnych i lotniczych praca magisterska
38. Gra symulująca zachowanie obiektów fizycznych z wykorzystaniem widzenia komputerowego praca inżynierska
39. Rozpoznawanie numerów rejestracyjnych metodą analizy zmian jasności pikseli z dopasowaniem wzorca praca magisterska
40. Wykrywanie twarzy na obrazach cyfrowych do indentyfikacji osób na podstawie zdjęć z portali społecznościowych praca inżynierska
41. Rozpoznawanie gestów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem kamery internetowej praca magisterska
42. Wyszukiwanie informacji geograficznej na podstawie zapytań tekstowych z wykorzystaniem internetowych serwisów mapowych praca magisterska
43. Zastosowanie interfejsu wizyjnego do sterowania ruchem obiektów w grach komputerowych praca magisterska
44. Funkcje kosztów dopasowania w stereowizji praca inżynierska
45. Rozpoznanie gestów dłoni w wizyjnym interfejsie człowiek-komputer praca magisterska
46. Obrazowa baza danych z mechanizmem wyszukiwania obrazów praca inżynierska
47. Zastosowanie metod rozpoznawania twarzy do opisu zdjeć praca inżynierska
48. Rozpoznawanie znaków na podstawie ich trajektorii praca magisterska
49. Metody punktów charakterystycznych i ich zastosowanie do systemu wspomagania zwiedzania praca magisterska
50. Metody wyznaczania trajektorii przeszukiwania wybranych warstw mapy rastrowej praca magisterska
51. System wizyjnej kontroli jakości z wykorzystaniem tylnego oświetlenia obiektu. praca magisterska
52. Śledzenie ruchomych obiektów z wykorzystaniem ruchomej kamery typu pan-tilt praca magisterska
53. System lokalizacji i rozpoznawania znaków drogowych na obrazach cyfrowych praca magisterska
54. System wizyjny wspomagający układanie kostki Rubika praca magisterska
55. Zastosowanie sieci neuronowych do nauki reguł automatów komórkowych praca inżynierska
56. Rejestracja i interpretacja gestów dłoni przy pomocy sensora Kinect praca magisterska
57. Condition Monitoring System as one of the Industry 4.0 Trends praca magisterska
58. Metody polepszania jakości obrazów z zachowaniem kontrastu krawędzi praca magisterska
59. Interfejs człowiek-komputer z wykorzystaniem układu kamer praca magisterska
60. Przetwarzanie obrazów z tomografu optycznego praca magisterska
61. Metody śledzenia wielu obiektów w sekwencjach obrazów praca inżynierska
62. Identyfikacja monet metodami deskryptorowymi praca inżynierska
63. Śledzenie poruszających się pojazdów w sekwencji wideo praca inżynierska
64. Automatyczne tworzenie efektu komiksu na zdjęciach cyfrowych praca magisterska
65. Generowanie efektów malarskich w obrazach cyfrowych praca magisterska
66. Wykrywanie symboli na mapach archiwalnych z wykorzystanem metod morfologicznych praca magisterska
67. Zastosowanie metod uczenia głębokiego do detekcji symboli topograficznych na mapach archiwalnych praca magisterska
68. Metody łączenia sąsiadujących klatek sekwencji obrazów w panoramy praca magisterska
69. Wizyjne algorytmy analizy ruchu drogowego praca magisterska
70. Wyznaczanie trajektorii poruszania się obiektu w warunkach niepełnej informacji o otoczeniu praca magisterska
71. Zastowanie sieci głębokiego uczenia do nawigacji pojazdu w grze symulacyjnej praca magisterska
72. Porównanie metod i narzędzi wykorzystywanych w modelowaniu rozszerzonej rzeczywistości praca magisterska
73. Metody uczenia nienadzorowanego do kategoryzacji utworów muzycznych praca inżynierska
74. Metody filtracji medianowej obrazów barwnych praca inżynierska
75. Rozwiązywanie Sudoku przez uczenie ze wzmocnieniem praca inżynierska
76. Przetwarzanie obrazów ze skanera rentgenowskiego praca magisterska
77. Wizyjne sterowanie promieniem lasera z wykorzystaniem deflektora praca magisterska
78. Wizyjne sterowanie małym robotem mobilnym praca inżynierska
79. Human activities recognition system based on sequence of 2d pose images praca magisterska
80. Filtry obrazowe zachowujące kontrast krawędzi obiektów w obrazie praca magisterska
81. Metody poprawy kontrastu obrazów cyfrowych praca magisterska
82. System wizyjny wspomagający pracę demonstracyjnego stanowiska automatyki przemysłowej praca magisterska
83. Metody detekcji skóry na obrazach cyfrowych praca magisterska
84. Sterowanie kamerą obrotową typu pan-tilt w środowisku wirtualnym praca magisterska
85. Modelowanie i ekstrakcja cech sekwencji wideo przedstawiających ruchy szermierza praca inżynierska
86. Metody oceny tekstowych zapytań do baz obrazów praca inżynierska
87. Aplikacja internetowa do wizualiacji i predykcji danych dotyczących epidemii COVID'19 praca inżynierska
88. Analiza porównawcza wybranych detektorów obiektów na obrazach praca inżynierska
89. Rozpoznawanie gestów w czasie rzeczywistym praca inżynierska
90. Automatyczne wczytywanie danych z faktur praca magisterska
91. Metody generowania słownego opisu położenia obiektów sceny wizyjnej praca magisterska
92. Generowanie podpisów pod zdjęciami z wykorzystaniem sieci głębokiego uczenia praca magisterska
93. Transfer stylu z wykorzystaniem sieci głębokiego uczenia praca magisterska
94. Generowanie podpisów pod zdjęciami z wykorzystaniem sieci głębokiego uczenia praca magisterska
95. Metody detekcji interakcji człowiek-obiekt z wykorzystaniem klasycznych metod klasyfikacji praca magisterska
96. Detekcja cebulek włosowych na obrazach trichoskopowych z wykorzystaniem sieci splotowych praca magisterska
Back