Employee information:

dr hab. inż. Ryszard Kowalik

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Profesor uczelni

Contact:

 • E-mail:ryszard.kowalik@pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 5608; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Room Gmach Mechaniki pok. 213 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IE - Ryszard Kowalik
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 213
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021Z:

 • Tuesday, at: 13:00 - 14:00, Gmach Mechaniki pokój 213
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 W tym terminie możliwe są również konsultacje z wykorzystaniem platformy Teams, on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 4, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
Office hours 13:00-14:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) W tym terminie możliwe są również konsultacje z wykorzystaniem platformy Teams, in room GM 213
13:15-14:00
14:15-15:00
1DE2211:A - Automatyka elektroenergetyczna cyfrowa GR1, GR2, GR3, MS-Tms MS Teams
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. Power system protection devices cooperation with the use of IEC61850 magisterski
2. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem przekaźników firmy Sprecher i GE. (wykonanie instrukcji lab) inżynierski
3. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem przekaźników firmy Siemens i Sprecher. (wykonanie instrukcji lab) inżynierski
4. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem przekaźników firmy ABB i SIEMENS. (wykonanie instrukcji lab) inżynierski
5. Testy wybranych funkcji dodatkowych przekaźnika e2Tango inżynierski
6. Badanie funkcji lokalizatora zwarć zawartej w przekaźniku 7SD523. (wykonanie instrukcji lab) – RK inżynierski
7. Algorytmy pomiarowe i decyzyjne stosowane w urządzeniach automatyki elektroenergetycznej pracujących w stacjach SN inżynierski
8. WWW, jako uniwersalny interfejs służący do efektywnego określania stanu oraz ustawiania parametrów pracy urządzeń automatyki elektroenergetycznej inżynierski
9. Testowanie zabezpieczeń różnicowych z wykorzystaniem testera mikroprocesorowego CMC oraz biblioteki EngineSoftware magisterski
10. Urządzenia wykorzystywane w systemach monitorowania stanu wyłączników NN inżynierski
11. Systemy monitorowania stanu wyłączników NN inżynierski
12. Wykorzystanie protokołu IEC61850 w wymianie danych między urządzeniami automatyki elektroenergetycznej inżynierski
13. Testowanie zabezpieczeń nadmiarowych z wykorzystaniem testera mikroprocesorowego CMC oraz biblioteki EngineSoftware magisterski
14. Testowanie zabezpieczeń odległościowych z wykorzystaniem testera mikroprocesorowego CMC oraz biblioteki EngineSoftware magisterski
15. Wykorzystanie mikrokontrolera AT32UC3A0512 w automatyce elektroenergetycznej magisterski

Defended dissertations and projects:

1. Funkcje rejestracji zakłóceń zaimplementowane w urządzeniach automatyki firm ABB, Siemens, Schneider, ZPrAE praca inżynierska
2. Testy automatyczne wybranych funkcji zabezpieczeniowych przekaźników firmy Siemens praca magisterska
3. Wykorzystanie urządzeń LAN i WAN do przesyłania danych w elektroenergetyce zawodowej praca inżynierska
4. Urządzenia zabezpieczeniowe nowej generacji współpracujące poprzez sieć IP-Wan praca magisterska
5. Analiza wyników pomiarów jakości energii elektrycznej praca magisterska
6. Wykorzystanie mikrokontrolera ADuC8xx oraz modułu WIZNET IIM7010 w układach pomiarowych praca magisterska
7. Analiza wyników pomiarów jakości energii elektrycznej praca magisterska
8. Algorytm kodowania danych w sieciach LAN stosowanych w elektroenergetyce praca magisterska
9. Wykorzystanie urządzeń LAN i WAN do przesyłania danych w elektroenergetyce zawodowej praca magisterska
10. Nowoczesne urządzenia wykonawcze w automatyce elektroenergetycznej praca magisterska
11. Testowanie urządzeń nowej generacji wykorzystujących protokoły transmisji UCA 2.0 IEC61850 praca magisterska
12. Konwerter tabel systemów zarządzania baz danych praca magisterska
13. Budowa, działanie oraz problemy związane z wykrywaniem i eliminacją usterek systemów automatyki budynków biurowych praca magisterska
14. Wykorzystanie zintegrowanych mikroserwerów TCP/IP w układach mikroprocesorowych na przykładzie IIM 7010 A praca magisterska
15. Układy logiki wewnętrznej nowoczesnych zabezpieczeń elektroenergetycznych na przykładzie urządzenia L90 praca magisterska
16. Zastosowanie współczesnych technik multimedialnych do prezentacji i sprawdzania wiedzy z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej praca magisterska
17. Układy mikroprocesorowe wykorzystujące protokół IEC 61850 praca magisterska
18. Cyfrowe urządzenia zabezpieczeniowe transformatorów na przykładzie przekaźnika T60 praca magisterska
19. Układy logiki wewnętrznej cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych na przykładzie przekaźnika D60 praca magisterska
20. Zabezpieczenia technologiczne transformatorów najwyższej mocy praca magisterska
21. Układy rozliczeniowe energii elektrycznej w obszarach wiejskich praca magisterska
22. Wykorzystanie urządzeń SDH do przesyłania danych między zabezpieczeniami różnicowymi linii WN na przykładzie L90 praca magisterska
23. Lokalizacja miejsca zwarcia linii WN wykorzystująca zjawiska falowa praca magisterska
24. Zastosowanie systemu DSM -51 do realizacji algorytmów wykorzystywanych w automatyce elektroenergetycznej praca magisterska
25. Funkcje cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych transformatorów na przykładzie przekaźnika T60 praca magisterska
26. Analiza i możliwości zastosowania cyfrowych urządzeń zabezpieczających typu MiCOM w rozdzielnicach SN praca magisterska
27. WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII BLUETOOTH DO STEROWANIA URZĄDZEŃ AUTOMATYKI praca inżynierska
28. Funkcje cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych transformatorów na przykładzie przekaźnika T60 praca inżynierska
29. Wykorzystanie szyny procesorowej w automatyce elektroenergetycznej na przykładzie urządzeń firmy GE praca magisterska
30. Wykorzystanie sieci WAN do koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych praca magisterska
31. optymalizacja kosztów energii z wykorzystaniem układów kogeneracyjnych dla przykładowego przedsiębiorstwa. praca magisterska
32. Zastosowanie systemu linux w urządzeniach automatyki elektroenergetycznej. praca magisterska
33. Konstrukcja i cechy funkcjonalne cyfrowych urządzeń pomiarowych w systemach SCADA praca magisterska
34. Wykorzystanie mikrokontrolera STM32 w urządzeniu automatyki elektroenergetycznej praca magisterska
35. Wymiana danych między urządzeniami automatyki elektroenergetycznej z wykorzystaniem łącz Ethernet praca inżynierska
36. Zastosowanie IEC 61850 do wykonania zabezpieczeń szyn zbiorczych strony SN stacji 110/SN praca magisterska
37. Współczesne systemy i urządzenia do monitorowania stanu przełączników zaczepów autotransformatorów praca inżynierska
38. Konstrukcja mikroprocesorowego zabezpieczenia nadprądowego silnika nn praca magisterska
39. Urządzenia wykorzystywane w systemach monitorowania wyłączników NN praca inżynierska
40. Współpraca modułu łącza ETHERNET/IP z dydaktycznym systemem mikroprocesorowym DSM51 praca inżynierska
41. Współczesne systemy i urządzenia służące do sterowania chłodzeniem transformatora NN praca inżynierska
42. Współczesne systemy i urządzenia do monitorowania stanu przepustów transformatorów NN praca inżynierska
43. Modele cieplne stosowane w układach chłodzenia oraz sygnalizacji stanów awaryjnych transformatorów NN praca inżynierska
44. Przetwornica DC/DC zasilana z sieci trakcyjnej 660V z wykorzystaniem tranzystorów polowych praca magisterska
45. Układy logiki wewnętrznej urządzeń automatyki elektroenergetycznej oraz programy służące do ich programowania na przykładzie przekaźnika serii P443 i programu S1 firmy Schneider Electric praca magisterska
46. Wykorzystanie sieci WAN w układach zabezpieczeń różnicowych linii przesyłowej praca magisterska
47. Wykorzystanie sieci WAN w układach zabezpieczeń różnicowych w linii przesyłowych praca magisterska
48. Testowanie urządzeń zabezpieczeniowych z wykorzystaniem symulatorów czasu rzeczywistego praca magisterska
49. Testowanie automatyki zabezpieczeniowej bloku generator-transformator praca magisterska
50. Rejestracja zakłóceń w układach automatyki wykorzystujących IEC61850 praca inżynierska
51. Układy logiki wewnętrznej urządzeń automatyki elektroenergetycznej oraz programy służące do ich programowania na przykładzie przekaźnika L90 programu Enervista firmy GE praca magisterska
52. Współczesne systemy i urządzenia monitorowania stanu przepustów transformatorów. praca inżynierska
53. Monitorowanie stanu wyłączników – układy pracy urządzeń oraz ich funkcje praca inżynierska
54. Systemy i urządzenia służące do sterowania chłodzeniem transformatora praca inżynierska
55. Wykorzystanie sieci Profibus, Profinet w przemyśle praca magisterska
56. Układy logiki wewnętrznej urządzeń automatyki elektroenergetycznej oraz programy służące do ich programowania na przykładzie przekaźnika serii REL650 i programu firmy ABB praca magisterska
57. Urządzenia zdalnego monitorowania stanu centrów przetwarzania danych serwerowni wykorzystywanych w elektroenergetyce praca magisterska
58. Wykorzystanie sieci IP i SDH w elektroenergetyce, budowa i diagnostyka urządzeń oraz rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych praca inżynierska
59. Badania funkcji zabezpieczenia różnicowego linii w urządzeniu 7SD532 praca inżynierska
60. Współczesne mikrokontrolery wykorzystywane w roli jednostek centralnych urządzeń automatyki praca magisterska
61. Metody oraz układy diagnozowania stanu technicznego transformatorów mocy praca magisterska
62. Testy automatyczne funkcji zabezpieczeniowych działających w terminalach odległościowych na przykładzie zabezpieczeń D60 i REL oraz oprogramowania Test Universe praca magisterska
63. Testy wybranych funkcji zabezpieczeniowych stosowanych w przekaźnikach firmy Siemens do ochrony linii WN praca magisterska
64. Układ automatyki stacji SN z polami odnawialnych źródeł energii wykorzystujący wymianę danych w IEC61850 praca magisterska
65. Testy układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem urządzeń firmy Schneider oraz urządzeń firmy ABB praca magisterska
66. Testowanie zabezpieczeń elektroenergetycznych generacji IEC 61850 praca magisterska
67. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem przekaźników firmy Siemens i GE. (wykonanie instrukcji lab) praca inżynierska
68. Testy wybranych funkcji zabezpieczeniowych stosowanych w przekaźnikach firmy ABB do ochrony linii WN praca inżynierska
69. Testy wewnętrznych lokalizatorów miejsca zwarcia stosowanych w zabezpieczeniach linii WN/NN praca inżynierska
70. Zintegrowane systemy BMS (Building Management Systems) stosowane w inteligentnych budynkach. Analiza technologii zarządzania informacją praca magisterska
71. Testy wybranych funkcji zabezpieczeniowych stosowanych w przekaźnikach firmy Schneider do ochrony linii WN praca magisterska
72. Falowa lokalizacja miejsca zwarcia linii WN wykorzystujaca zjawiska falowe praca magisterska
73. Analiza cech funkcji rejestracji zakłóceń w przekaźnikach zabezpieczeniowych pod kątem wykonania rozproszonego systemu rejestracji stacji NN praca magisterska
74. Analiza i testy funkcji wybranych urządzeń automatyki elektroenergetycznej pod kątem możliwości ich zastosowania w układach lokalizacji miejsca zwarcia praca magisterska
75. Właściwości wybranych funkcji zabezpieczeniowych implementowanych we współczesnych urządzeniach automatyki elektroenergetycznej praca magisterska
76. Niezawodność układów automatyki elektroenergetycznej transformatorów mocy praca magisterska
77. Procesor ARM jako jednostka centralna dydaktyczngo systemu mikroprocesorowego praca magisterska
78. Testy funkcji nadprądowych zawartych w zabezpieczeniu UTX3 praca inżynierska
79. Opracowanie modeli matematycznych podstawowych elementów układów automatyki elektroenergetycznej w programie MATLAB lub OCTAVE. praca inżynierska
80. Testowanie zabezpieczeń odległościowych z wykorzystaniem testera mikroprocesorowego CMC oraz biblioteki EngineSoftware praca magisterska
81. Analiza i testy funkcji PMU wybranego urządzenia/urządzeń automatyki elektroenergetycznej praca magisterska
82. Analiza układów pracy urządzeń automatyki stacji elektroenergetycznych praca magisterska
83. Konstrukcja i eksploatacja współczesnych systemów sterowania i nadzoru elektroenergetycznych stacji rozdzielczych praca magisterska
84. Wymiana danych w systemach automatyki elektroenergetycznej z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych firmy MOXA praca magisterska
85. Analiza cech funkcjonalnych i możliwości współdziałania funkcji nadprądowej zerowej kierunkowej zaimplementowanej w urządzeniach zabezpieczeniowych kilku wybranych producentów praca magisterska
86. Distance protection - working principle and features praca magisterska
87. Układy logiki programowalnej wykorzystywane w przekaźnikach różnych producentów praca magisterska
88. WWW, jako uniwersalny interfejs służący do efektywnego określania stanu oraz ustawiania parametrów pracy urządzeń automatyki elektroenergetycznej praca inżynierska
89. Lokalizacja miejsca zwarcia w sieciach WN praca inżynierska
90. Testowanie funkcji różnicowej na przykładzie wybranego urządzenia zabezpieczeniowego praca inżynierska
91. Układy i urządzenia cyfrowego pola stacji elektroenergetycznej praca magisterska
92. Zastosowanie rozwiązań technologicznych IEC 61850 w systemach sterowania stacji elektroenergetycznych praca magisterska
93. Metody obliczania wartości nastawczych wybranych funkcji współczesnych urządzeń zabezpieczeniowych praca magisterska
94. Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania praca inżynierska
95. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem przekaźników firmy SIEMENS praca inżynierska
96. Modele urządzeń elektroenergetycznych oraz ich wykorzystanie w analizie działania wybranych funkcji zabezpieczeniowych sieci SN praca magisterska
97. Opracowanie rozwiązania cyfrowych obwodów wtórnych pola linii napowietrznej NN z wykorzystaniem oprogramowania EPLAN praca magisterska
98. Supervisory control and data acquisition systems of modern power system substations praca magisterska
99. Testy automatyczne wybranych funkcji urządzenia zabezpieczeniowego e2Tango praca inżynierska
100. Cechy i przykłady aplikacji nowoczesnych wyłaczników nn na przykladzie urządzeń f. Schneider Electric praca inżynierska
101. Wykorzystanie sterownika mikroprocesorowego z układem Cortex oraz środowiska KEIL uVision w realizacji podstawowych algorytmów zabezpieczeniowych. praca magisterska
102. Zastosowanie światłowodowych systemów telekomunikacyjnych wykorzystywawanych do przesyłania komunikatów miedzy zabezpieczeniami w sieciach elektroenergetycznych praca magisterska
103. Modelowanie działania funkcji zabezpieczeniowych oraz zakłóceń występujących w sieci SN praca inżynierska
104. Protection system of power distribution network with the influence of renewable energy praca magisterska
105. Modelling methods protection functions and telecommunication functions used for efficient protection of power system elements praca magisterska
106. Differential protection devices and systems modeling methods praca magisterska
107. Models of meauring and decision making alghorithms used in modern power system protection devices praca magisterska
108. Models of the heating and cooling process of a power transformer explaining the influence of ambient temperature and dynamic load on hot spot temperature praca magisterska
109. Modeling of distance protections and methods of their coordination with the use of modulation types known in telecommunications praca magisterska
Back