Informacje o pracowniku:

dr inż. Ryszard Kowalik

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 5608; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Pokój Gmach Mechaniki pok. 213 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Ryszard Kowalik
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 213
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Środa, w godzinach: 14:15 - 15:00, Gmach Mechaniki pokój 213
        w okresie 1.10.2019 - 31.01.2020 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 4, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE2223:A - Programowanie urządzeń mikroprocesorowych automatyki elektroenergetycznej GR1, GM 107
11:15-12:00
12:15-13:00
1DE2211:A - Automatyka elektroenergetyczna cyfrowa GR1, GR2, GR3, GM 011
13:15-14:00
14:15-15:00
Konsultacje 14:15-15:00 w okresie 1.10.2019 - 31.01.2020 (wymagane zapisy) , w sali GM 213
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Power system protection devices cooperation with the use of IEC61850 magisterski
2. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem przekaźników firmy Sprecher i GE. (wykonanie instrukcji lab) inżynierski
3. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem przekaźników firmy Siemens i Sprecher. (wykonanie instrukcji lab) inżynierski
4. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem przekaźników firmy ABB i SIEMENS. (wykonanie instrukcji lab) inżynierski
5. Testy wybranych funkcji dodatkowych przekaźnika e2Tango inżynierski
6. Badanie funkcji lokalizatora zwarć zawartej w przekaźniku 7SD523. (wykonanie instrukcji lab) – RK inżynierski
7. Algorytmy pomiarowe i decyzyjne stosowane w urządzeniach automatyki elektroenergetycznej pracujących w stacjach SN inżynierski
8. WWW, jako uniwersalny interfejs służący do efektywnego określania stanu oraz ustawiania parametrów pracy urządzeń automatyki elektroenergetycznej inżynierski
9. Testowanie zabezpieczeń różnicowych z wykorzystaniem testera mikroprocesorowego CMC oraz biblioteki EngineSoftware magisterski
10. Urządzenia wykorzystywane w systemach monitorowania stanu wyłączników NN inżynierski
11. Systemy monitorowania stanu wyłączników NN inżynierski
12. Wykorzystanie protokołu IEC61850 w wymianie danych między urządzeniami automatyki elektroenergetycznej inżynierski
13. Testowanie zabezpieczeń nadmiarowych z wykorzystaniem testera mikroprocesorowego CMC oraz biblioteki EngineSoftware magisterski
14. Testowanie zabezpieczeń odległościowych z wykorzystaniem testera mikroprocesorowego CMC oraz biblioteki EngineSoftware magisterski
15. Wykorzystanie mikrokontrolera AT32UC3A0512 w automatyce elektroenergetycznej magisterski

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Funkcje rejestracji zakłóceń zaimplementowane w urządzeniach automatyki firm ABB, Siemens, Schneider, ZPrAE praca inżynierska
2. Testy automatyczne wybranych funkcji zabezpieczeniowych przekaźników firmy Siemens praca magisterska
3. Opracowanie rozwiązania cyfrowych obwodów wtórnych pola linii napowietrznej NN z wykorzystaniem oprogramowania EPLAN praca magisterska
4. Modele urządzeń elektroenergetycznych oraz ich wykorzystanie w analizie działania wybranych funkcji zabezpieczeniowych sieci SN praca magisterska
5. Supervisory control and data acquisition systems of modern power system substations praca magisterska
6. Wykorzystanie urządzeń LAN i WAN do przesyłania danych w elektroenergetyce zawodowej praca inżynierska
7. Urządzenia zabezpieczeniowe nowej generacji współpracujące poprzez sieć IP-Wan praca magisterska
8. Analiza wyników pomiarów jakości energii elektrycznej praca magisterska
9. Wykorzystanie mikrokontrolera ADuC8xx oraz modułu WIZNET IIM7010 w układach pomiarowych praca magisterska
10. Analiza wyników pomiarów jakości energii elektrycznej praca magisterska
11. Algorytm kodowania danych w sieciach LAN stosowanych w elektroenergetyce praca magisterska
12. Wykorzystanie urządzeń LAN i WAN do przesyłania danych w elektroenergetyce zawodowej praca magisterska
13. Nowoczesne urządzenia wykonawcze w automatyce elektroenergetycznej praca magisterska
14. Testowanie urządzeń nowej generacji wykorzystujących protokoły transmisji UCA 2.0 IEC61850 praca magisterska
15. Konwerter tabel systemów zarządzania baz danych praca magisterska
16. Budowa, działanie oraz problemy związane z wykrywaniem i eliminacją usterek systemów automatyki budynków biurowych praca magisterska
17. Wykorzystanie zintegrowanych mikroserwerów TCP/IP w układach mikroprocesorowych na przykładzie IIM 7010 A praca magisterska
18. Układy logiki wewnętrznej nowoczesnych zabezpieczeń elektroenergetycznych na przykładzie urządzenia L90 praca magisterska
19. Zastosowanie współczesnych technik multimedialnych do prezentacji i sprawdzania wiedzy z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej praca magisterska
20. Układy mikroprocesorowe wykorzystujące protokół IEC 61850 praca magisterska
21. Cyfrowe urządzenia zabezpieczeniowe transformatorów na przykładzie przekaźnika T60 praca magisterska
22. Układy logiki wewnętrznej cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych na przykładzie przekaźnika D60 praca magisterska
23. Zabezpieczenia technologiczne transformatorów najwyższej mocy praca magisterska
24. Układy rozliczeniowe energii elektrycznej w obszarach wiejskich praca magisterska
25. Wykorzystanie urządzeń SDH do przesyłania danych między zabezpieczeniami różnicowymi linii WN na przykładzie L90 praca magisterska
26. Lokalizacja miejsca zwarcia linii WN wykorzystująca zjawiska falowa praca magisterska
27. Zastosowanie systemu DSM -51 do realizacji algorytmów wykorzystywanych w automatyce elektroenergetycznej praca magisterska
28. Funkcje cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych transformatorów na przykładzie przekaźnika T60 praca magisterska
29. Analiza i możliwości zastosowania cyfrowych urządzeń zabezpieczających typu MiCOM w rozdzielnicach SN praca magisterska
30. WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII BLUETOOTH DO STEROWANIA URZĄDZEŃ AUTOMATYKI praca inżynierska
31. Funkcje cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych transformatorów na przykładzie przekaźnika T60 praca inżynierska
32. Wykorzystanie szyny procesorowej w automatyce elektroenergetycznej na przykładzie urządzeń firmy GE praca magisterska
33. Wykorzystanie sieci WAN do koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych praca magisterska
34. optymalizacja kosztów energii z wykorzystaniem układów kogeneracyjnych dla przykładowego przedsiębiorstwa. praca magisterska
35. Zastosowanie systemu linux w urządzeniach automatyki elektroenergetycznej. praca magisterska
36. Konstrukcja i cechy funkcjonalne cyfrowych urządzeń pomiarowych w systemach SCADA praca magisterska
37. Wykorzystanie mikrokontrolera STM32 w urządzeniu automatyki elektroenergetycznej praca magisterska
38. Wymiana danych między urządzeniami automatyki elektroenergetycznej z wykorzystaniem łącz Ethernet praca inżynierska
39. Zastosowanie IEC 61850 do wykonania zabezpieczeń szyn zbiorczych strony SN stacji 110/SN praca magisterska
40. Współczesne systemy i urządzenia do monitorowania stanu przełączników zaczepów autotransformatorów praca inżynierska
41. Konstrukcja mikroprocesorowego zabezpieczenia nadprądowego silnika nn praca magisterska
42. Urządzenia wykorzystywane w systemach monitorowania wyłączników NN praca inżynierska
43. Współpraca modułu łącza ETHERNET/IP z dydaktycznym systemem mikroprocesorowym DSM51 praca inżynierska
44. Współczesne systemy i urządzenia służące do sterowania chłodzeniem transformatora NN praca inżynierska
45. Współczesne systemy i urządzenia do monitorowania stanu przepustów transformatorów NN praca inżynierska
46. Modele cieplne stosowane w układach chłodzenia oraz sygnalizacji stanów awaryjnych transformatorów NN praca inżynierska
47. Przetwornica DC/DC zasilana z sieci trakcyjnej 660V z wykorzystaniem tranzystorów polowych praca magisterska
48. Układy logiki wewnętrznej urządzeń automatyki elektroenergetycznej oraz programy służące do ich programowania na przykładzie przekaźnika serii P443 i programu S1 firmy Schneider Electric praca magisterska
49. Wykorzystanie sieci WAN w układach zabezpieczeń różnicowych linii przesyłowej praca magisterska
50. Wykorzystanie sieci WAN w układach zabezpieczeń różnicowych w linii przesyłowych praca magisterska
51. Testowanie urządzeń zabezpieczeniowych z wykorzystaniem symulatorów czasu rzeczywistego praca magisterska
52. Testowanie automatyki zabezpieczeniowej bloku generator-transformator praca magisterska
53. Rejestracja zakłóceń w układach automatyki wykorzystujących IEC61850 praca inżynierska
54. Układy logiki wewnętrznej urządzeń automatyki elektroenergetycznej oraz programy służące do ich programowania na przykładzie przekaźnika L90 programu Enervista firmy GE praca magisterska
55. Współczesne systemy i urządzenia monitorowania stanu przepustów transformatorów. praca inżynierska
56. Monitorowanie stanu wyłączników – układy pracy urządzeń oraz ich funkcje praca inżynierska
57. Systemy i urządzenia służące do sterowania chłodzeniem transformatora praca inżynierska
58. Wykorzystanie sieci Profibus, Profinet w przemyśle praca magisterska
59. Układy logiki wewnętrznej urządzeń automatyki elektroenergetycznej oraz programy służące do ich programowania na przykładzie przekaźnika serii REL650 i programu firmy ABB praca magisterska
60. Urządzenia zdalnego monitorowania stanu centrów przetwarzania danych serwerowni wykorzystywanych w elektroenergetyce praca magisterska
61. Wykorzystanie sieci IP i SDH w elektroenergetyce, budowa i diagnostyka urządzeń oraz rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych praca inżynierska
62. Badania funkcji zabezpieczenia różnicowego linii w urządzeniu 7SD532 praca inżynierska
63. Metody oraz układy diagnozowania stanu technicznego transformatorów mocy praca magisterska
64. Współczesne mikrokontrolery wykorzystywane w roli jednostek centralnych urządzeń automatyki praca magisterska
65. Testy automatyczne funkcji zabezpieczeniowych działających w terminalach odległościowych na przykładzie zabezpieczeń D60 i REL oraz oprogramowania Test Universe praca magisterska
66. Testy wybranych funkcji zabezpieczeniowych stosowanych w przekaźnikach firmy Siemens do ochrony linii WN praca magisterska
67. Układ automatyki stacji SN z polami odnawialnych źródeł energii wykorzystujący wymianę danych w IEC61850 praca magisterska
68. Testy układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem urządzeń firmy Schneider oraz urządzeń firmy ABB praca magisterska
69. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem przekaźników firmy Siemens i GE. (wykonanie instrukcji lab) praca inżynierska
70. Testowanie zabezpieczeń elektroenergetycznych generacji IEC 61850 praca magisterska
71. Testy wewnętrznych lokalizatorów miejsca zwarcia stosowanych w zabezpieczeniach linii WN/NN praca inżynierska
72. Testy wybranych funkcji zabezpieczeniowych stosowanych w przekaźnikach firmy ABB do ochrony linii WN praca inżynierska
73. Zintegrowane systemy BMS (Building Management Systems) stosowane w inteligentnych budynkach. Analiza technologii zarządzania informacją praca magisterska
74. Testy wybranych funkcji zabezpieczeniowych stosowanych w przekaźnikach firmy Schneider do ochrony linii WN praca magisterska
75. Falowa lokalizacja miejsca zwarcia linii WN wykorzystujaca zjawiska falowe praca magisterska
76. Właściwości wybranych funkcji zabezpieczeniowych implementowanych we współczesnych urządzeniach automatyki elektroenergetycznej praca magisterska
77. Analiza cech funkcji rejestracji zakłóceń w przekaźnikach zabezpieczeniowych pod kątem wykonania rozproszonego systemu rejestracji stacji NN praca magisterska
78. Analiza i testy funkcji wybranych urządzeń automatyki elektroenergetycznej pod kątem możliwości ich zastosowania w układach lokalizacji miejsca zwarcia praca magisterska
79. Niezawodność układów automatyki elektroenergetycznej transformatorów mocy praca magisterska
80. Procesor ARM jako jednostka centralna dydaktyczngo systemu mikroprocesorowego praca magisterska
81. Opracowanie modeli matematycznych podstawowych elementów układów automatyki elektroenergetycznej w programie MATLAB lub OCTAVE. praca inżynierska
82. Testy funkcji nadprądowych zawartych w zabezpieczeniu UTX3 praca inżynierska
83. Testowanie zabezpieczeń odległościowych z wykorzystaniem testera mikroprocesorowego CMC oraz biblioteki EngineSoftware praca magisterska
84. Analiza i testy funkcji PMU wybranego urządzenia/urządzeń automatyki elektroenergetycznej praca magisterska
85. Analiza układów pracy urządzeń automatyki stacji elektroenergetycznych praca magisterska
86. Analiza cech funkcjonalnych i możliwości współdziałania funkcji nadprądowej zerowej kierunkowej zaimplementowanej w urządzeniach zabezpieczeniowych kilku wybranych producentów praca magisterska
87. Konstrukcja i eksploatacja współczesnych systemów sterowania i nadzoru elektroenergetycznych stacji rozdzielczych praca magisterska
88. Wymiana danych w systemach automatyki elektroenergetycznej z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych firmy MOXA praca magisterska
89. Distance protection - working principle and features praca magisterska
90. Układy logiki programowalnej wykorzystywane w przekaźnikach różnych producentów praca magisterska
91. WWW, jako uniwersalny interfejs służący do efektywnego określania stanu oraz ustawiania parametrów pracy urządzeń automatyki elektroenergetycznej praca inżynierska
92. Lokalizacja miejsca zwarcia w sieciach WN praca inżynierska
93. Testowanie funkcji różnicowej na przykładzie wybranego urządzenia zabezpieczeniowego praca inżynierska
94. Układy i urządzenia cyfrowego pola stacji elektroenergetycznej praca magisterska
95. Zastosowanie rozwiązań technologicznych IEC 61850 w systemach sterowania stacji elektroenergetycznych praca magisterska
96. Metody obliczania wartości nastawczych wybranych funkcji współczesnych urządzeń zabezpieczeniowych praca magisterska
Powrót