Informacje o pracowniku:

dr inż. Ryszard Kowalik

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:ryszard.kowalik@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 5608; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Pokój Gmach Mechaniki pok. 213; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Ryszard Kowalik
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 213
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2018Z:

 • Środa, w godzinach: 14:15 - 15:15, Gmach Mechaniki pokój 213
        w okresie 1.10.2018 - 23.01.2019 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 4, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
1DE2211:A - Automatyka elektroenergetyczna cyfrowa GR1, GR2, GR3, GG 306
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE2223:A - Programowanie urządzeń mikroprocesorowych automatyki elektroenergetycznej GR1, GM 107
Konsultacje 14:15-15:15 w okresie 1.10.2018 - 23.01.2019 (wymagane zapisy) , w sali GM 213
15:15-16:00
16:15-17:00
Lab. 1DE2223:A - Programowanie urządzeń mikroprocesorowych automatyki elektroenergetycznej GR1, (termin dodatkowy), GM 107
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem przekaźników firmy Sprecher i GE. (wykonanie instrukcji lab) inżynierski
2. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem przekaźników firmy Siemens i Sprecher. (wykonanie instrukcji lab) inżynierski
3. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem przekaźników firmy ABB i SIEMENS. (wykonanie instrukcji lab) inżynierski
4. Testy wybranych funkcji dodatkowych przekaźnika e2Tango inżynierski
5. Badanie funkcji lokalizatora zwarć zawartej w przekaźniku 7SD523. (wykonanie instrukcji lab) – RK inżynierski
6. Algorytmy pomiarowe i decyzyjne stosowane w urządzeniach automatyki elektroenergetycznej pracujących w stacjach SN inżynierski
7. WWW, jako uniwersalny interfejs służący do efektywnego określania stanu oraz ustawiania parametrów pracy urządzeń automatyki elektroenergetycznej inżynierski
8. Testowanie zabezpieczeń różnicowych z wykorzystaniem testera mikroprocesorowego CMC oraz biblioteki EngineSoftware magisterski
9. Urządzenia wykorzystywane w systemach monitorowania stanu wyłączników NN inżynierski
10. Systemy monitorowania stanu wyłączników NN inżynierski
11. Wykorzystanie protokołu IEC61850 w wymianie danych między urządzeniami automatyki elektroenergetycznej inżynierski
12. Testowanie zabezpieczeń nadmiarowych z wykorzystaniem testera mikroprocesorowego CMC oraz biblioteki EngineSoftware magisterski
13. Testowanie zabezpieczeń odległościowych z wykorzystaniem testera mikroprocesorowego CMC oraz biblioteki EngineSoftware magisterski
14. Wykorzystanie mikrokontrolera AT32UC3A0512 w automatyce elektroenergetycznej magisterski

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Funkcje rejestracji zakłóceń zaimplementowane w urządzeniach automatyki firm ABB, Siemens, Schneider, ZPrAE praca inżynierska
2. Distance protection - working principle and features praca magisterska
3. Testy automatyczne wybranych funkcji zabezpieczeniowych przekaźników firmy Siemens praca magisterska
4. Konstrukcja i eksploatacja współczesnych systemów sterowania i nadzoru elektroenergetycznych stacji rozdzielczych praca magisterska
5. Wymiana danych w systemach automatyki elektroenergetycznej z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych firmy MOXA praca magisterska
6. Analiza cech funkcjonalnych i możliwości współdziałania funkcji nadprądowej zerowej kierunkowej zaimplementowanej w urządzeniach zabezpieczeniowych kilku wybranych producentów praca magisterska
7. Wykorzystanie urządzeń LAN i WAN do przesyłania danych w elektroenergetyce zawodowej praca inżynierska
8. Urządzenia zabezpieczeniowe nowej generacji współpracujące poprzez sieć IP-Wan praca magisterska
9. Analiza wyników pomiarów jakości energii elektrycznej praca magisterska
10. Wykorzystanie mikrokontrolera ADuC8xx oraz modułu WIZNET IIM7010 w układach pomiarowych praca magisterska
11. Analiza wyników pomiarów jakości energii elektrycznej praca magisterska
12. Algorytm kodowania danych w sieciach LAN stosowanych w elektroenergetyce praca magisterska
13. Wykorzystanie urządzeń LAN i WAN do przesyłania danych w elektroenergetyce zawodowej praca magisterska
14. Nowoczesne urządzenia wykonawcze w automatyce elektroenergetycznej praca magisterska
15. Testowanie urządzeń nowej generacji wykorzystujących protokoły transmisji UCA 2.0 IEC61850 praca magisterska
16. Konwerter tabel systemów zarządzania baz danych praca magisterska
17. Budowa, działanie oraz problemy związane z wykrywaniem i eliminacją usterek systemów automatyki budynków biurowych praca magisterska
18. Wykorzystanie zintegrowanych mikroserwerów TCP/IP w układach mikroprocesorowych na przykładzie IIM 7010 A praca magisterska
19. Układy logiki wewnętrznej nowoczesnych zabezpieczeń elektroenergetycznych na przykładzie urządzenia L90 praca magisterska
20. Zastosowanie współczesnych technik multimedialnych do prezentacji i sprawdzania wiedzy z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej praca magisterska
21. Układy mikroprocesorowe wykorzystujące protokół IEC 61850 praca magisterska
22. Cyfrowe urządzenia zabezpieczeniowe transformatorów na przykładzie przekaźnika T60 praca magisterska
23. Układy logiki wewnętrznej cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych na przykładzie przekaźnika D60 praca magisterska
24. Zabezpieczenia technologiczne transformatorów najwyższej mocy praca magisterska
25. Układy rozliczeniowe energii elektrycznej w obszarach wiejskich praca magisterska
26. Wykorzystanie urządzeń SDH do przesyłania danych między zabezpieczeniami różnicowymi linii WN na przykładzie L90 praca magisterska
27. Lokalizacja miejsca zwarcia linii WN wykorzystująca zjawiska falowa praca magisterska
28. Zastosowanie systemu DSM -51 do realizacji algorytmów wykorzystywanych w automatyce elektroenergetycznej praca magisterska
29. Funkcje cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych transformatorów na przykładzie przekaźnika T60 praca magisterska
30. Analiza i możliwości zastosowania cyfrowych urządzeń zabezpieczających typu MiCOM w rozdzielnicach SN praca magisterska
31. WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII BLUETOOTH DO STEROWANIA URZĄDZEŃ AUTOMATYKI praca inżynierska
32. Funkcje cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych transformatorów na przykładzie przekaźnika T60 praca inżynierska
33. Wykorzystanie szyny procesorowej w automatyce elektroenergetycznej na przykładzie urządzeń firmy GE praca magisterska
34. Wykorzystanie sieci WAN do koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych praca magisterska
35. optymalizacja kosztów energii z wykorzystaniem układów kogeneracyjnych dla przykładowego przedsiębiorstwa. praca magisterska
36. Zastosowanie systemu linux w urządzeniach automatyki elektroenergetycznej. praca magisterska
37. Konstrukcja i cechy funkcjonalne cyfrowych urządzeń pomiarowych w systemach SCADA praca magisterska
38. Wykorzystanie mikrokontrolera STM32 w urządzeniu automatyki elektroenergetycznej praca magisterska
39. Wymiana danych między urządzeniami automatyki elektroenergetycznej z wykorzystaniem łącz Ethernet praca inżynierska
40. Zastosowanie IEC 61850 do wykonania zabezpieczeń szyn zbiorczych strony SN stacji 110/SN praca magisterska
41. Współczesne systemy i urządzenia do monitorowania stanu przełączników zaczepów autotransformatorów praca inżynierska
42. Konstrukcja mikroprocesorowego zabezpieczenia nadprądowego silnika nn praca magisterska
43. Urządzenia wykorzystywane w systemach monitorowania wyłączników NN praca inżynierska
44. Współpraca modułu łącza ETHERNET/IP z dydaktycznym systemem mikroprocesorowym DSM51 praca inżynierska
45. Współczesne systemy i urządzenia służące do sterowania chłodzeniem transformatora NN praca inżynierska
46. Współczesne systemy i urządzenia do monitorowania stanu przepustów transformatorów NN praca inżynierska
47. Modele cieplne stosowane w układach chłodzenia oraz sygnalizacji stanów awaryjnych transformatorów NN praca inżynierska
48. Przetwornica DC/DC zasilana z sieci trakcyjnej 660V z wykorzystaniem tranzystorów polowych praca magisterska
49. Układy logiki wewnętrznej urządzeń automatyki elektroenergetycznej oraz programy służące do ich programowania na przykładzie przekaźnika serii P443 i programu S1 firmy Schneider Electric praca magisterska
50. Wykorzystanie sieci WAN w układach zabezpieczeń różnicowych linii przesyłowej praca magisterska
51. Wykorzystanie sieci WAN w układach zabezpieczeń różnicowych w linii przesyłowych praca magisterska
52. Testowanie urządzeń zabezpieczeniowych z wykorzystaniem symulatorów czasu rzeczywistego praca magisterska
53. Testowanie automatyki zabezpieczeniowej bloku generator-transformator praca magisterska
54. Rejestracja zakłóceń w układach automatyki wykorzystujących IEC61850 praca inżynierska
55. Układy logiki wewnętrznej urządzeń automatyki elektroenergetycznej oraz programy służące do ich programowania na przykładzie przekaźnika L90 programu Enervista firmy GE praca magisterska
56. Współczesne systemy i urządzenia monitorowania stanu przepustów transformatorów. praca inżynierska
57. Monitorowanie stanu wyłączników – układy pracy urządzeń oraz ich funkcje praca inżynierska
58. Systemy i urządzenia służące do sterowania chłodzeniem transformatora praca inżynierska
59. Wykorzystanie sieci Profibus, Profinet w przemyśle praca magisterska
60. Układy logiki wewnętrznej urządzeń automatyki elektroenergetycznej oraz programy służące do ich programowania na przykładzie przekaźnika serii REL650 i programu firmy ABB praca magisterska
61. Urządzenia zdalnego monitorowania stanu centrów przetwarzania danych serwerowni wykorzystywanych w elektroenergetyce praca magisterska
62. Wykorzystanie sieci IP i SDH w elektroenergetyce, budowa i diagnostyka urządzeń oraz rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych praca inżynierska
63. Badania funkcji zabezpieczenia różnicowego linii w urządzeniu 7SD532 praca inżynierska
64. Metody oraz układy diagnozowania stanu technicznego transformatorów mocy praca magisterska
65. Współczesne mikrokontrolery wykorzystywane w roli jednostek centralnych urządzeń automatyki praca magisterska
66. Testy automatyczne funkcji zabezpieczeniowych działających w terminalach odległościowych na przykładzie zabezpieczeń D60 i REL oraz oprogramowania Test Universe praca magisterska
67. Testy wybranych funkcji zabezpieczeniowych stosowanych w przekaźnikach firmy Siemens do ochrony linii WN praca magisterska
68. Układ automatyki stacji SN z polami odnawialnych źródeł energii wykorzystujący wymianę danych w IEC61850 praca magisterska
69. Testy układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem urządzeń firmy Schneider oraz urządzeń firmy ABB praca magisterska
70. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem przekaźników firmy Siemens i GE. (wykonanie instrukcji lab) praca inżynierska
71. Testowanie zabezpieczeń elektroenergetycznych generacji IEC 61850 praca magisterska
72. Testy wewnętrznych lokalizatorów miejsca zwarcia stosowanych w zabezpieczeniach linii WN/NN praca inżynierska
73. Testy wybranych funkcji zabezpieczeniowych stosowanych w przekaźnikach firmy ABB do ochrony linii WN praca inżynierska
74. Zintegrowane systemy BMS (Building Management Systems) stosowane w inteligentnych budynkach. Analiza technologii zarządzania informacją praca magisterska
75. Testy wybranych funkcji zabezpieczeniowych stosowanych w przekaźnikach firmy Schneider do ochrony linii WN praca magisterska
76. Falowa lokalizacja miejsca zwarcia linii WN wykorzystujaca zjawiska falowe praca magisterska
77. Właściwości wybranych funkcji zabezpieczeniowych implementowanych we współczesnych urządzeniach automatyki elektroenergetycznej praca magisterska
78. Analiza cech funkcji rejestracji zakłóceń w przekaźnikach zabezpieczeniowych pod kątem wykonania rozproszonego systemu rejestracji stacji NN praca magisterska
79. Analiza i testy funkcji wybranych urządzeń automatyki elektroenergetycznej pod kątem możliwości ich zastosowania w układach lokalizacji miejsca zwarcia praca magisterska
80. Niezawodność układów automatyki elektroenergetycznej transformatorów mocy praca magisterska
81. Procesor ARM jako jednostka centralna dydaktyczngo systemu mikroprocesorowego praca magisterska
82. Opracowanie modeli matematycznych podstawowych elementów układów automatyki elektroenergetycznej w programie MATLAB lub OCTAVE. praca inżynierska
83. Testy funkcji nadprądowych zawartych w zabezpieczeniu UTX3 praca inżynierska
84. Testowanie zabezpieczeń odległościowych z wykorzystaniem testera mikroprocesorowego CMC oraz biblioteki EngineSoftware praca magisterska
85. Analiza i testy funkcji PMU wybranego urządzenia/urządzeń automatyki elektroenergetycznej praca magisterska
86. Analiza układów pracy urządzeń automatyki stacji elektroenergetycznych praca magisterska
Powrót