Informacje o pracowniku:

dr hab. inż. Dariusz Sawicki

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Profesor uczelni
 • Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:dariusz.sawicki@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 73 28 
 • Pokój GE 212 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Dariusz Sawicki
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Grafika komputerowa, metoda śledzenia promieni, problemy globalnego oświetlenia, zastosowania śledzenia promieni w technice świetlnej, problemy percepcji barw, komunikacja człowiek – komputer.


Konsultacje w 2019Z:

 • Poniedziałek, w godzinach: 16:15 - 18:00, Gmach Elektrotechniki pokój 212
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
1DA1703:A - Computer Graphics GR1, GR2, I połowa sem., GE-b AE
09:15-10:00
10:15-11:00
1DI2216:A - Komunikacja człowiek-komputer GR1, GR2, GE-b AE
11:15-12:00
12:15-13:00
Proj. 1DA1703:A - Computer Graphics GR1, II połowa sem., GE-b 210
13:15-14:00
14:15-15:00
Proj. 1DA1703:A - Computer Graphics GR2, II połowa sem., GE-b 210
15:15-16:00
16:15-17:00
Konsultacje 16:15-18:00 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 212
1DR2242:A - Interakcja człowiek - maszyna GR1, GR2, I połowa sem., GM 011
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15
17:20-18:05

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Porównanie wybranych aplikacji wspomagających oprogramowanie serwisów internetowych praca inżynierska
2. Próba oceny wartości estetycznej utworu muzycznego praca magisterska
3. Metody generacji obrazów HDRI praca magisterska
4. Bezpieczeństwo komputerowego laboratorium studenckiego praca magisterska
5. Symulacja binauralnego dźwięku trójwymiarowego oraz pogłosu pomieszczenia z użyciem HRTF i metody śledzenia promieni. praca magisterska
6. Symulacja widzenia barwnego praca inżynierska
7. Analiza możliwości aplikacyjno - graficznych środowiska Adobe Flex praca inżynierska
8. Przewodnik deweloperski do kontrolera Microsoft Kinect praca inżynierska
9. Grafika fotorealistyczna na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android praca inżynierska
10. Identyfikacja przeglądarki jako narzędzie zapobiegające przejęciu kontroli sesji w aplikacjach internetowych praca magisterska
11. Zastosowanie BCI do wykrywania kłamstw praca magisterska
12. Wektorowa edycja nierówności powierzchni w grafice 3D czasu rzeczywistego. praca magisterska
13. Wpływ technologii RIA oraz zasad tworzenia interfejsów na odbiór aplikacji internetowych przez użytkownika praca magisterska
14. Symfony2 jako współczesne środowisko programistyczne budowy stron internetowych praca magisterska
15. Implementacja i analiza modelu odbicia światła He-Torrance-Silion-Greenberg praca magisterska
16. Stereoskopia - sposoby przedstawiania, przechowywania oraz wytwarzania. praca inżynierska
17. MLT jako rozwiązanie problemu oświetlenia globalnego praca magisterska
18. Aplikacja do wykonywania zdjęć panoramicznych na platformę Android. praca inżynierska
19. Porównanie metod mapowania tonów w fotografii HDR praca inżynierska
20. Metody wizualizacji danych pomiarowych praca inżynierska
21. Sterowanie gestami praca magisterska
22. Problemy dopasowania geometrycznego i barwnego łączonych obrazów praca magisterska
23. Realizacja animacji szkieletowej praca inżynierska
24. Zagęszczanie siatki obrazowej prezentowanych plików graficznych praca inżynierska
25. The simulation of anisotropic BRDF praca inżynierska
26. Rozpoznawanie emocji mówcy praca magisterska
27. Okulografia na urządzeniu mobilnym praca magisterska
28. Ocena graficznych interfejsów użytkownika na urządzeniach mobilnych praca magisterska
29. The simulation of real camera geometry praca inżynierska
30. Model pracownika dla potrzeb oceny bezpieczeństwa pracy praca magisterska
31. Animacja szkieletowa z wykorzystaniem systemu przechwytywania ruchu praca magisterska
32. Wykorzystanie rozpoznawania mowy do sterowania prezentacją multimedialną praca magisterska
33. Analiza i zastosowania metod przechwytywania ruchu praca inżynierska
34. System akwizycji obrazu do wymiarowania przestrzennego obiektów praca magisterska
35. Implementacja algorytmu analizy widoczności z wykorzystaniem drzewa BSP praca inżynierska
36. Zastosowanie akcelerometrów w biometrii chodu. praca magisterska
37. Gry komputerowe dla osób niepełnosprawnych praca magisterska
38. System komunikacji z komputerem z wykorzystaniem alfabetu Braille'a praca inżynierska
39. Advanced model of anisotropic reflection. praca magisterska
40. Ray tracing the short story praca inżynierska
41. Creative sharpening of images praca inżynierska
Powrót