Informacje o pracowniku:

prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Sawicki

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
 • Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:dariusz.sawicki@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 73 28 
 • Pokój GE 212 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Dariusz Sawicki
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Grafika komputerowa, metoda śledzenia promieni, problemy globalnego oświetlenia, zastosowania śledzenia promieni w technice świetlnej, problemy percepcji barw, komunikacja człowiek – komputer.


Konsultacje w 2018L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
1DE2183:A - Interakcja człowiek - maszyna GR7, I połowa sem., GE-b 508
13:15-14:00
14:15-15:00
1DI1601:A - Grafika komputerowa GR1, GR2, GR3, GG 219
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
1ZE1224:A - Języki i metodyka programowania 2 GR1, GR2, GR3, pierwsza połowa zjazdów, SK 108
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
Lab. 1ZE1224:A - Języki i metodyka programowania 2 GR1, wszystkie zjazdy, GE-b 510
14:50-15:35

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Porównanie wybranych aplikacji wspomagających oprogramowanie serwisów internetowych praca inżynierska
2. Próba oceny wartości estetycznej utworu muzycznego praca magisterska
3. Metody generacji obrazów HDRI praca magisterska
4. System komunikacji z komputerem z wykorzystaniem alfabetu Braille'a praca inżynierska
5. Zastosowanie akcelerometrów w biometrii chodu. praca magisterska
6. Bezpieczeństwo komputerowego laboratorium studenckiego praca magisterska
7. Symulacja binauralnego dźwięku trójwymiarowego oraz pogłosu pomieszczenia z użyciem HRTF i metody śledzenia promieni. praca magisterska
8. Symulacja widzenia barwnego praca inżynierska
9. Analiza możliwości aplikacyjno - graficznych środowiska Adobe Flex praca inżynierska
10. Przewodnik deweloperski do kontrolera Microsoft Kinect praca inżynierska
11. Grafika fotorealistyczna na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android praca inżynierska
12. Identyfikacja przeglądarki jako narzędzie zapobiegające przejęciu kontroli sesji w aplikacjach internetowych praca magisterska
13. Zastosowanie BCI do wykrywania kłamstw praca magisterska
14. Wektorowa edycja nierówności powierzchni w grafice 3D czasu rzeczywistego. praca magisterska
15. Wpływ technologii RIA oraz zasad tworzenia interfejsów na odbiór aplikacji internetowych przez użytkownika praca magisterska
16. Symfony2 jako współczesne środowisko programistyczne budowy stron internetowych praca magisterska
17. Implementacja i analiza modelu odbicia światła He-Torrance-Silion-Greenberg praca magisterska
18. Stereoskopia - sposoby przedstawiania, przechowywania oraz wytwarzania. praca inżynierska
19. MLT jako rozwiązanie problemu oświetlenia globalnego praca magisterska
20. Aplikacja do wykonywania zdjęć panoramicznych na platformę Android. praca inżynierska
21. Porównanie metod mapowania tonów w fotografii HDR praca inżynierska
22. Metody wizualizacji danych pomiarowych praca inżynierska
23. Sterowanie gestami praca magisterska
24. Problemy dopasowania geometrycznego i barwnego łączonych obrazów praca magisterska
25. Realizacja animacji szkieletowej praca inżynierska
26. Zagęszczanie siatki obrazowej prezentowanych plików graficznych praca inżynierska
27. The simulation of anisotropic BRDF praca inżynierska
28. Rozpoznawanie emocji mówcy praca magisterska
29. Okulografia na urządzeniu mobilnym praca magisterska
30. Ocena graficznych interfejsów użytkownika na urządzeniach mobilnych praca magisterska
31. The simulation of real camera geometry praca inżynierska
32. Model pracownika dla potrzeb oceny bezpieczeństwa pracy praca magisterska
33. Animacja szkieletowa z wykorzystaniem systemu przechwytywania ruchu praca magisterska
34. Wykorzystanie rozpoznawania mowy do sterowania prezentacją multimedialną praca magisterska
35. Analiza i zastosowania metod przechwytywania ruchu praca inżynierska
36. System akwizycji obrazu do wymiarowania przestrzennego obiektów praca magisterska
37. Implementacja algorytmu analizy widoczności z wykorzystaniem drzewa BSP praca inżynierska
Powrót