Informacje o pracowniku:

dr inż. Piotr Helt

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:piotr.helt@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 7314; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Pokój Gmach Główny pok.240 
 • Strona www: www.piotrhelt.pl 
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Piotr Helt
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Czwartek, w godzinach: 15:15 - 16:15, Gmach Główny PW pokój 240
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )
 • Sobota, w godzinach: 12:10 - 13:10, Gmach Główny PW pokój 240
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 w terminach zjazdów, na studiach niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 6, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE2288:A - Systemy informatyczne w elektroenergetyce GR2, GM 12
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE1753:A - Projektowanie komputerowe i systemy informacji przestrzennej GR2, II połowa sem., GM 12
1DE1753:A - Projektowanie komputerowe i systemy informacji przestrzennej GR2, I połowa sem., GM 011
15:15-16:00
Konsultacje 15:15-16:15 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GG 240
16:15-17:00
Proj. 1DE1639:A - Sieci elektroenergetyczne GR3, GM 12
1DA1701:A - Electrical Safety GR1, GR2, SK 107a
Konsultacje 15:15-16:15 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GG 240
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
14:30-15:15
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
Konsultacje 12:10-13:10 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (wymagane zapisy) w terminach zjazdów, w sali GG 240
12:20-13:05
13:10-13:55
2ZE2388:A - Systemy informatyczne w elektroenergetyce GR2, Cykl inny, GM 12
Lab. 2ZE2388:A - Systemy informatyczne w elektroenergetyce GR2, Cykl inny, GM 12
Konsultacje 12:10-13:10 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (wymagane zapisy) w terminach zjazdów, w sali GG 240
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Inteligentne instalacje awaryjne i przeciwpożarowe w budynkach biurowych praca magisterska
2. Rola narzędzi Business Intelligence w Elektroenergetyce praca magisterska
3. Projekt inteligentnej instalacji elektrycznej w budynku hotelowym praca inżynierska
4. Analiza samowystarczalności energetycznej niewielkich obszarów na przykładzie gmin praca magisterska
5. Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych z wykorzystaniem AutoCAD 2002 praca magisterska
6. Mechanizmy i środki ochrony danych w internecie praca magisterska
7. Mechanizmy i środki ochrony danych w internecie praca magisterska
8. Analiza wybranych systemów informacji geograficznej praca magisterska
9. System informatyczny wspomagający rozgrywanie turniejów systemem pucharowym praca magisterska
10. Zarządzanie komunikacją w projekcie informatycznym praca magisterska
11. Zarządzanie komunikacją w projekcie informatycznym praca magisterska
12. Wirtualny dziekanat praca magisterska
13. Baza danych prac dyplomowych praca magisterska
14. Dynamiczne witryny internetowe na przykładzie strony WWW ?Ogłoszenia? praca magisterska
15. Dynamiczne witryny internetowe na przykładzie strony WWW ?Ogłoszenia? praca magisterska
16. Wdrażanie i wykorzystanie systemów CRM w energetyce oraz ich integracja z aktualnie używanymi systemami praca magisterska
17. Portal statystyk internetowych praca magisterska
18. Usprawnienie komunikacji i pracy zespołowej poprzez wprowadzenie technologii Microsoft Share Point praca magisterska
19. Analiza funkcji przestrzennych w systemach GIS klasy ?Open Source? praca magisterska
20. Analiza funkcji przestrzennych w systemach GIS klasy ?Open Source? praca magisterska
21. Integracja środowisk IT typu SOA za pomocą platformy SAP NETWEAVER praca magisterska
22. Geograficzne systemy informacyjne GIS na podstawie programu GRASS praca magisterska
23. ELECTRO CMS system zarządzania treścią strony WWW praca magisterska
24. OKO - system zarządzania siecią salonów optycznych praca magisterska
25. Programowa centrala telefoniczna oparta o technologie VOIP z wykorzystaniem aplikacji ?ASTERIKS? praca magisterska
26. Aplikacja ?HR/PRACOWNIK? do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi praca magisterska
27. Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji w zakładzie przemysłowym praca magisterska
28. Analiza skuteczności marketingu afiliacyjnego jako formy reklamy praca magisterska
29. Korespondencja seryjna z wykorzystaniem technologii AJAX praca magisterska
30. Rozproszone przetwarzanie danych z wykorzystaniem modelu programistycznego Map Reduce praca magisterska
31. Koncepcja rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego z udziałem odnawialnych źródeł energii praca magisterska
32. Wykorzystanie technologii solarnych do zasilania domku jednorodzinnego w energię elektryczną i ciepło praca magisterska
33. Możliwości wdrażania Smart Grid w warunkach Polskich praca magisterska
34. Optymalizacja rozcięć w sieciach rozdzielczych. praca magisterska
35. Projekt instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym z częścią usługową praca inżynierska
36. Projekt instalacji dla typowego budynku wielorodzinnego praca inżynierska
37. Refaktoryzacja aplikacji webowej na przykładzie oprogramowania RawSalad ze szczególnym uwzględnieniem front-endu praca inżynierska
38. Koncepcja wdrażania rozwiązań Smart Grid praca inżynierska
39. Internetowy system prezentacji treści praca inżynierska
40. Projekt portalu internetowego - katalog multimediów praca inżynierska
41. Wspomaganie zarządzania zadaniami - aplikacja internetowa praca inżynierska
42. Aplikacja webowa do obsługi map praca magisterska
43. Wykorzystanie systemów GIS do analiz elektroenergetycznych sieci rozdzielczych praca magisterska
44. Projekt instalacji elektrycznej dla budynku szkolnego praca inżynierska
45. Portal o tematyce kulturalnej z wykorzystaniem Ruby on Rails praca inżynierska
46. System zarządzania treścią na przykładzie sklepu internetowego. praca inżynierska
47. Projekt instalacji elektrycznej w ekologicznym gospodarstwie agroturystycznym praca inżynierska
48. Odbudowa systemu elektroenergetycznego aglomeracji warszawskiej po blackout'cie praca magisterska
49. Wspomaganie nauczania z wykorzystaniem technologii internetowych praca magisterska
50. Analiza wpływu źródeł odnawialnych na elektroenergetyczną sieć rozdzielczą praca magisterska
51. System zarządzania treścią, w oparciu o wirtualny system plików praca magisterska
52. System zarządzania treścią w oparciu o wirtualny system plików praca magisterska
53. Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej praca magisterska
54. Automatyzacja procesu rozpoznawania linii papilarnych praca magisterska
55. Projekt instalacji elektrycznej dla centrum szkoleń informatycznych praca inżynierska
56. Aplikacja internetowa do wspomagania zarządzania przychodnią lekarską praca inżynierska
57. Nowoczesne metody zapewniania bezpieczeństwa systemów informatycznych praca magisterska
58. Odwzorowanie numeryczne rozdzielczych sieci elektroenergetycznych dla celów wyznaczania rozpływów mocy praca magisterska
59. Optymalizacja energetyczna budynków za pomocą instalacji inteligentnych na przykładzie systemu Metasys firmy Johnson Controls praca magisterska
60. Analiza porównawcza zasilania odbiorców za pośrednictwem linii napowietrznych i linii kablowych. praca magisterska
61. Możliwości magazynowania energii elektrycznej praca magisterska
62. Możliwość ograniczenia zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych praca magisterska
63. Inteligentne sieci domowe - przykłady zastosowań. praca inżynierska
64. Efektywność ekonomiczna mikroinstalacji prosumenckich praca magisterska
65. Biznesowy system zarządzania relacjami z klientem (CRM) praca magisterska
66. Obliczenia techniczno-ekonomiczne dotyczące przyłączenia małych gazowych układów kogeneracyjnych do sieci elektroenergetycznych. praca inżynierska
67. Inteligentne instalacje awaryjne i przeciwpożarowe w budynkach biurowych praca magisterska
68. Analiza porównawcza platform aplikacyjnych do budowy aplikacji internetowych ASP.NET Web Forms oraz ASP.NET MVC 4.0 praca magisterska
69. Magazynowanie energii elektrycznej na potrzeby domu jednorodzinnego praca magisterska
70. Analiza techniczno-ekonomiczna wymiany linii napowietrznych na linie kablowe w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych. praca magisterska
71. Projekt instalacji elektrycznej dla obiektu hotelowego praca inżynierska
72. Wykorzystanie algorytmów genetycznych do wyznaczania optymalnej lokalizacji wybranych elementów FACTS we współczesnym systemie przesyłowym praca magisterska
73. Opracowanie programu komputerowego do wyznaczania optymalnych rozcięć w sieciach SN i nn z wykorzystaniem danych z systemu GIS praca magisterska
74. Rozbudowa przemysłowej sieci elektroenergetycznej na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy praca inżynierska
75. Rola narzędzi Business Intelligence w Elektroenergetyce praca magisterska
76. Segmentation of electricity consumers praca inżynierska
77. Komputerowe wspomaganie projektowania osiedlowych sieci elektroenergetycznych praca magisterska
78. Analiza możliwości zastosowania kabla nadprzewodzącego średniego napięcia w obszarze podmiejskim praca magisterska
79. Analiza układów zasilania obiektów typu Data Center praca magisterska
80. Optymalizacja planu pracy elektrowni wirtualnych na rynku energii elektrycznej praca magisterska
81. Analiza techniczno-ekonomiczna systemów oświetlenia awaryjnego oraz instalacji i systemów przeciwpożarowych w budynkach biurowych praca magisterska
82. Analiza techniczno-ekonomiczna systemów oświetlenia awaryjnego oraz instalacji i systemów przeciwpożarowych w budynkach szpitalnych praca magisterska
83. Analiza procesu projektowania instalacji elektrycznych w budynkach medycznych praca magisterska
84. Analiza techniczno-ekonomiczna systemów monitoringu wizyjnego CCTV w budynku biurowym jako elementów składowych systemów BMS (Building Management System) praca magisterska
85. Projekt wybranego fragmentu instalacji elektrycznej dla budynku szpitalnego praca inżynierska
86. Analiza techniczno-ekonomiczna systemów automatyki HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) w laboratorium chemicznym jako elementów składowych systemów BMS (Building Management System) praca magisterska
87. Możliwości optymalizacji zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych z wykorzystaniem magazynów energii praca magisterska
88. Wpływ rozwoju energetyki prosumenckiej na KSE i elektroenergetyczną sieć rozdzielczą. praca magisterska
89. Analiza techniczno – ekonomiczna rozwiązań dotyczących modernizacji instalacji elektrycznych pracujących w układzie TN-C w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych praca magisterska
90. Analiza techniczno - ekonomiczna systemów okablowania strukturalnego oraz systemów zasilania gwarantowanego w budynkach biurowych praca magisterska
91. Porównanie systemów informatycznych przeznaczonych do wykonywania analiz sieci rozdzielczych praca magisterska
92. Analiza techniczno-ekonomiczna rozwoju elektrycznego transportu publicznego praca magisterska
93. Koncepcja zastosowania systemu zarządzania budynkiem dla dużego budynku biurowego praca magisterska
94. Analiza techniczno-ekonomiczna rozwoju indywidualnego transportu elektrycznego praca magisterska
95. Inteligentne sieci domowe z bezprzewodowym systemem sterowania urządzeniami domowymi praca magisterska
96. Możliwości zmniejszania „śladu węglowego” w aspekcie wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej praca magisterska
97. Rola klastrów energii w krajowym systemie elektroenergetycznym praca magisterska
Powrót