Employee information:

dr inż. Piotr Helt

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
 • Stanowisko: Adiunkt dydaktyczny

Contact:

 • E-mail:piotr.helt@pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 7314; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Room Gmach Główny pok.240 
 • WWW: www.piotrhelt.pl 
 • Corresponding address:
  IE - Piotr Helt
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021Z:

 • Monday, at: 14:15 - 15:15, Gmach Główny PW pokój 240
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 , on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )
 • Saturday, at: 12:10 - 13:00, Gmach Główny PW pokój 240
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 w terminach zjazdów, on studies part-time (extramural) (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
1DE1753:A - Projektowanie komputerowe i systemy informacji przestrzennej GR3, 1st half of sem., GM 011
Lab. 1DE1753:A - Projektowanie komputerowe i systemy informacji przestrzennej GR3, 2nd half of sem., GM 12
11:15-12:00
12:15-13:00
Proj. 1DE1639:A - Sieci elektroenergetyczne GR3, GM 204
Lab. 1DM1501:A - Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych GR1, even classes meetings, DOU Do ustalenia
13:15-14:00
14:15-15:00
Office hours 14:15-15:15 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) , in room GG 240
15:15-16:00
16:15-17:00
1DA1701:A - Electrical Safety GR1, MS-Tms MS Teams
17:15-18:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
Office hours 12:10-13:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) w terminach zjazdów, in room GG 240
12:20-13:05
13:10-13:55
2ZE2388:A - Systemy informatyczne w elektroenergetyce GR3, cycle other, GM 12
Lab. 2ZE2388:A - Systemy informatyczne w elektroenergetyce GR3, cycle other, GM 12
14:00-14:45
14:50-15:35

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Inteligentne instalacje awaryjne i przeciwpożarowe w budynkach biurowych praca magisterska
2. Rola narzędzi Business Intelligence w Elektroenergetyce praca magisterska
3. Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych z wykorzystaniem AutoCAD 2002 praca magisterska
4. Mechanizmy i środki ochrony danych w internecie praca magisterska
5. Mechanizmy i środki ochrony danych w internecie praca magisterska
6. Analiza wybranych systemów informacji geograficznej praca magisterska
7. System informatyczny wspomagający rozgrywanie turniejów systemem pucharowym praca magisterska
8. Zarządzanie komunikacją w projekcie informatycznym praca magisterska
9. Zarządzanie komunikacją w projekcie informatycznym praca magisterska
10. Wirtualny dziekanat praca magisterska
11. Baza danych prac dyplomowych praca magisterska
12. Dynamiczne witryny internetowe na przykładzie strony WWW ?Ogłoszenia? praca magisterska
13. Dynamiczne witryny internetowe na przykładzie strony WWW ?Ogłoszenia? praca magisterska
14. Wdrażanie i wykorzystanie systemów CRM w energetyce oraz ich integracja z aktualnie używanymi systemami praca magisterska
15. Portal statystyk internetowych praca magisterska
16. Usprawnienie komunikacji i pracy zespołowej poprzez wprowadzenie technologii Microsoft Share Point praca magisterska
17. Analiza funkcji przestrzennych w systemach GIS klasy ?Open Source? praca magisterska
18. Analiza funkcji przestrzennych w systemach GIS klasy ?Open Source? praca magisterska
19. Integracja środowisk IT typu SOA za pomocą platformy SAP NETWEAVER praca magisterska
20. Geograficzne systemy informacyjne GIS na podstawie programu GRASS praca magisterska
21. ELECTRO CMS system zarządzania treścią strony WWW praca magisterska
22. OKO - system zarządzania siecią salonów optycznych praca magisterska
23. Programowa centrala telefoniczna oparta o technologie VOIP z wykorzystaniem aplikacji ?ASTERIKS? praca magisterska
24. Aplikacja ?HR/PRACOWNIK? do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi praca magisterska
25. Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji w zakładzie przemysłowym praca magisterska
26. Analiza skuteczności marketingu afiliacyjnego jako formy reklamy praca magisterska
27. Korespondencja seryjna z wykorzystaniem technologii AJAX praca magisterska
28. Rozproszone przetwarzanie danych z wykorzystaniem modelu programistycznego Map Reduce praca magisterska
29. Koncepcja rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego z udziałem odnawialnych źródeł energii praca magisterska
30. Wykorzystanie technologii solarnych do zasilania domku jednorodzinnego w energię elektryczną i ciepło praca magisterska
31. Możliwości wdrażania Smart Grid w warunkach Polskich praca magisterska
32. Optymalizacja rozcięć w sieciach rozdzielczych. praca magisterska
33. Projekt instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym z częścią usługową praca inżynierska
34. Projekt instalacji dla typowego budynku wielorodzinnego praca inżynierska
35. Refaktoryzacja aplikacji webowej na przykładzie oprogramowania RawSalad ze szczególnym uwzględnieniem front-endu praca inżynierska
36. Koncepcja wdrażania rozwiązań Smart Grid praca inżynierska
37. Internetowy system prezentacji treści praca inżynierska
38. Projekt portalu internetowego - katalog multimediów praca inżynierska
39. Wspomaganie zarządzania zadaniami - aplikacja internetowa praca inżynierska
40. Aplikacja webowa do obsługi map praca magisterska
41. Wykorzystanie systemów GIS do analiz elektroenergetycznych sieci rozdzielczych praca magisterska
42. Projekt instalacji elektrycznej dla budynku szkolnego praca inżynierska
43. Portal o tematyce kulturalnej z wykorzystaniem Ruby on Rails praca inżynierska
44. System zarządzania treścią na przykładzie sklepu internetowego. praca inżynierska
45. Projekt instalacji elektrycznej w ekologicznym gospodarstwie agroturystycznym praca inżynierska
46. Odbudowa systemu elektroenergetycznego aglomeracji warszawskiej po blackout'cie praca magisterska
47. Wspomaganie nauczania z wykorzystaniem technologii internetowych praca magisterska
48. Analiza wpływu źródeł odnawialnych na elektroenergetyczną sieć rozdzielczą praca magisterska
49. System zarządzania treścią, w oparciu o wirtualny system plików praca magisterska
50. System zarządzania treścią w oparciu o wirtualny system plików praca magisterska
51. Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej praca magisterska
52. Automatyzacja procesu rozpoznawania linii papilarnych praca magisterska
53. Projekt instalacji elektrycznej dla centrum szkoleń informatycznych praca inżynierska
54. Aplikacja internetowa do wspomagania zarządzania przychodnią lekarską praca inżynierska
55. Nowoczesne metody zapewniania bezpieczeństwa systemów informatycznych praca magisterska
56. Odwzorowanie numeryczne rozdzielczych sieci elektroenergetycznych dla celów wyznaczania rozpływów mocy praca magisterska
57. Optymalizacja energetyczna budynków za pomocą instalacji inteligentnych na przykładzie systemu Metasys firmy Johnson Controls praca magisterska
58. Analiza porównawcza zasilania odbiorców za pośrednictwem linii napowietrznych i linii kablowych. praca magisterska
59. Możliwości magazynowania energii elektrycznej praca magisterska
60. Możliwość ograniczenia zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych praca magisterska
61. Inteligentne sieci domowe - przykłady zastosowań. praca inżynierska
62. Efektywność ekonomiczna mikroinstalacji prosumenckich praca magisterska
63. Biznesowy system zarządzania relacjami z klientem (CRM) praca magisterska
64. Obliczenia techniczno-ekonomiczne dotyczące przyłączenia małych gazowych układów kogeneracyjnych do sieci elektroenergetycznych. praca inżynierska
65. Inteligentne instalacje awaryjne i przeciwpożarowe w budynkach biurowych praca magisterska
66. Analiza porównawcza platform aplikacyjnych do budowy aplikacji internetowych ASP.NET Web Forms oraz ASP.NET MVC 4.0 praca magisterska
67. Magazynowanie energii elektrycznej na potrzeby domu jednorodzinnego praca magisterska
68. Analiza techniczno-ekonomiczna wymiany linii napowietrznych na linie kablowe w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych. praca magisterska
69. Projekt instalacji elektrycznej dla obiektu hotelowego praca inżynierska
70. Wykorzystanie algorytmów genetycznych do wyznaczania optymalnej lokalizacji wybranych elementów FACTS we współczesnym systemie przesyłowym praca magisterska
71. Opracowanie programu komputerowego do wyznaczania optymalnych rozcięć w sieciach SN i nn z wykorzystaniem danych z systemu GIS praca magisterska
72. Rola narzędzi Business Intelligence w Elektroenergetyce praca magisterska
73. Rozbudowa przemysłowej sieci elektroenergetycznej na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy praca inżynierska
74. Komputerowe wspomaganie projektowania osiedlowych sieci elektroenergetycznych praca magisterska
75. Segmentation of electricity consumers praca inżynierska
76. Analiza możliwości zastosowania kabla nadprzewodzącego średniego napięcia w obszarze podmiejskim praca magisterska
77. Optymalizacja planu pracy elektrowni wirtualnych na rynku energii elektrycznej praca magisterska
78. Analiza układów zasilania obiektów typu Data Center praca magisterska
79. Analiza techniczno-ekonomiczna systemów oświetlenia awaryjnego oraz instalacji i systemów przeciwpożarowych w budynkach biurowych praca magisterska
80. Analiza techniczno-ekonomiczna systemów oświetlenia awaryjnego oraz instalacji i systemów przeciwpożarowych w budynkach szpitalnych praca magisterska
81. Analiza procesu projektowania instalacji elektrycznych w budynkach medycznych praca magisterska
82. Analiza techniczno-ekonomiczna systemów monitoringu wizyjnego CCTV w budynku biurowym jako elementów składowych systemów BMS (Building Management System) praca magisterska
83. Projekt wybranego fragmentu instalacji elektrycznej dla budynku szpitalnego praca inżynierska
84. Analiza techniczno-ekonomiczna systemów automatyki HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) w laboratorium chemicznym jako elementów składowych systemów BMS (Building Management System) praca magisterska
85. Wpływ rozwoju energetyki prosumenckiej na KSE i elektroenergetyczną sieć rozdzielczą. praca magisterska
86. Możliwości optymalizacji zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych z wykorzystaniem magazynów energii praca magisterska
87. Analiza techniczno – ekonomiczna rozwiązań dotyczących modernizacji instalacji elektrycznych pracujących w układzie TN-C w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych praca magisterska
88. Analiza techniczno - ekonomiczna systemów okablowania strukturalnego oraz systemów zasilania gwarantowanego w budynkach biurowych praca magisterska
89. Analiza techniczno-ekonomiczna rozwoju elektrycznego transportu publicznego praca magisterska
90. Porównanie systemów informatycznych przeznaczonych do wykonywania analiz sieci rozdzielczych praca magisterska
91. Koncepcja zastosowania systemu zarządzania budynkiem dla dużego budynku biurowego praca magisterska
92. Analiza techniczno-ekonomiczna rozwoju indywidualnego transportu elektrycznego praca magisterska
93. Inteligentne sieci domowe z bezprzewodowym systemem sterowania urządzeniami domowymi praca magisterska
94. Możliwości zmniejszania „śladu węglowego” w aspekcie wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej praca magisterska
95. Rola klastrów energii w krajowym systemie elektroenergetycznym praca magisterska
96. Analiza samowystarczalności energetycznej niewielkich obszarów na przykładzie gmin praca magisterska
97. Projekt inteligentnej instalacji elektrycznej w budynku hotelowym praca inżynierska
98. Koncepcja zastosowania Systemu Operacyjnego do Zarządzania Hotelem (Hotel Operating System - HOS) dla budynku hotelowego praca magisterska
99. Analiza techniczno-ekonomiczna zasilania obiektów typu Data Center praca magisterska
100. Algorytm mrówkowy - implementacja przykładowej aplikacji praca inżynierska
101. Projekt instalacji elektrycznej dla budynku przejścia granicznego praca inżynierska
102. The design of replacement power supply for oil pump factory praca inżynierska
103. The exemplary design of wind farm in Oman praca inżynierska
104. The design of accumulator installation for solar farm praca inżynierska
105. Hybrydowy system zasilania energią wiatrową i słoneczną dla gospodarstw domowych praca inżynierska
106. Analiza wpływu tworzonego europejskiego rynku energii elektrycznej na Krajowy System Elektroenergetyczny praca magisterska
107. The design of phtovoltaic system for the household praca inżynierska
108. Poprawa efektywności energetycznej obiektu biurowo-hotelowego z wykorzystaniem systemu zarządzania budynkiem praca magisterska
109. Analiza możliwości magazynowania energii elektrycznej praca magisterska
110. Perspektywy rozwoju energetyki prosumenckiej praca magisterska
111. Design of electrical installation in a single-family residential building praca inżynierska
112. Aplikacja internetowa do zarządzania placówką medyczną praca inżynierska
113. Projekt instalacji elektrycznej w budynku urzędu gminy z instalacją fotowoltaiczną i punktami ładowania samochodów elektrycznych praca inżynierska
114. The design of photovoltaic system for a school building praca inżynierska
115. The project of a selected part of electrical installation of the hotel supplied by the wind turbine praca inżynierska
116. The project of powering a holiday resort with water turbines praca inżynierska
117. The design of electrical installation for an office building with photovoltaic panels praca inżynierska
118. Projekt instalacji elektrycznej dla budynku jednorodzinnego z panelami fotowoltaicznymi praca inżynierska
119. Zastosowanie algorytmu mrówkowego do wyznaczania optymalnego połączenia drogowego praca inżynierska
120. Średnioterminowe prognozowanie zużycia energii elektrycznej w dużym przedsiębiorstwie przy użyciu sztucznych sieci neuronowych typu MLP oraz metod statystycznych praca magisterska
121. Analiza celowości rozwoju e-mobilności w Polsce pod kątem wpływu na środowisko oraz Krajowy System Elektroenergetyczny praca magisterska
Back