Informacje o pracowniku:

dr inż. Piotr Helt

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:piotr.helt@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 7314; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Pokój Gmach Główny pok.240; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5 
 • Strona www: www.piotrhelt.pl 
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Piotr Helt
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019L:

 • Wtorek, w godzinach: 17:00 - 18:00, Gmach Główny PW pokój 240
        w okresie 25.03.2019 - 12.06.2019 W dniu 26.03.2019 konsultacje nie odbędą się z powodów osobistych, na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 6, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )
 • Piątek, w godzinach: 15:00 - 16:00, Gmach Główny PW pokój 240
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych, na studiach niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 6, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Ćw. 1DE2117:A - Matematyka - Metody optymalizacji EN GR1, II połowa sem., GM 12
09:15-10:00
10:15-11:00
1DE2117:A - Matematyka - Metody optymalizacji EN GR1, GR2, GG 306
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DI1635:A - Podstawy sztucznej inteligencji GR1, GM 12
Ćw. 1DE2117:A - Matematyka - Metody optymalizacji EN GR2, II połowa sem., GM 12
Konsultacje 15:00-16:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych, w sali GG 240
15:15-16:00
16:15-17:00
Lab. 1DI1635:A - Podstawy sztucznej inteligencji GR2, GM 12
Konsultacje 17:00-18:00 w okresie 25.03.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) W dniu 26.03.2019 konsultacje nie odbędą się z powodów osobistych, w sali GG 240
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
14:30-15:15
Konsultacje 15:00-16:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych, w sali GG 240
15:20-16:05
16:10-16:55
1ZE2276:A - Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce GR2, GR3, pierwsza połowa zjazdów, GG 226
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
Lab. 1ZE2276:A - Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce GR3, wszystkie zjazdy, GM 12
Proj. 1ZE1605:A - Instalacje elektryczne GR1, GR2, GR3, GR4, wszystkie zjazdy, (termin dodatkowy, wspólny), GM 07
15:40-16:25
16:30-17:15
Lab. 1ZE2276:A - Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce GR2, wszystkie zjazdy, GM 12
17:20-18:05

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Inteligentne instalacje awaryjne i przeciwpożarowe w budynkach biurowych praca magisterska
2. Rola narzędzi Business Intelligence w Elektroenergetyce praca magisterska
3. Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych z wykorzystaniem AutoCAD 2002 praca magisterska
4. Mechanizmy i środki ochrony danych w internecie praca magisterska
5. Mechanizmy i środki ochrony danych w internecie praca magisterska
6. Analiza wybranych systemów informacji geograficznej praca magisterska
7. System informatyczny wspomagający rozgrywanie turniejów systemem pucharowym praca magisterska
8. Zarządzanie komunikacją w projekcie informatycznym praca magisterska
9. Zarządzanie komunikacją w projekcie informatycznym praca magisterska
10. Wirtualny dziekanat praca magisterska
11. Baza danych prac dyplomowych praca magisterska
12. Dynamiczne witryny internetowe na przykładzie strony WWW ?Ogłoszenia? praca magisterska
13. Dynamiczne witryny internetowe na przykładzie strony WWW ?Ogłoszenia? praca magisterska
14. Wdrażanie i wykorzystanie systemów CRM w energetyce oraz ich integracja z aktualnie używanymi systemami praca magisterska
15. Portal statystyk internetowych praca magisterska
16. Usprawnienie komunikacji i pracy zespołowej poprzez wprowadzenie technologii Microsoft Share Point praca magisterska
17. Analiza funkcji przestrzennych w systemach GIS klasy ?Open Source? praca magisterska
18. Analiza funkcji przestrzennych w systemach GIS klasy ?Open Source? praca magisterska
19. Integracja środowisk IT typu SOA za pomocą platformy SAP NETWEAVER praca magisterska
20. Geograficzne systemy informacyjne GIS na podstawie programu GRASS praca magisterska
21. ELECTRO CMS system zarządzania treścią strony WWW praca magisterska
22. OKO - system zarządzania siecią salonów optycznych praca magisterska
23. Programowa centrala telefoniczna oparta o technologie VOIP z wykorzystaniem aplikacji ?ASTERIKS? praca magisterska
24. Aplikacja ?HR/PRACOWNIK? do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi praca magisterska
25. Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji w zakładzie przemysłowym praca magisterska
26. Analiza skuteczności marketingu afiliacyjnego jako formy reklamy praca magisterska
27. Korespondencja seryjna z wykorzystaniem technologii AJAX praca magisterska
28. Rozproszone przetwarzanie danych z wykorzystaniem modelu programistycznego Map Reduce praca magisterska
29. Koncepcja rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego z udziałem odnawialnych źródeł energii praca magisterska
30. Wykorzystanie technologii solarnych do zasilania domku jednorodzinnego w energię elektryczną i ciepło praca magisterska
31. Możliwości wdrażania Smart Grid w warunkach Polskich praca magisterska
32. Optymalizacja rozcięć w sieciach rozdzielczych. praca magisterska
33. Projekt instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym z częścią usługową praca inżynierska
34. Projekt instalacji dla typowego budynku wielorodzinnego praca inżynierska
35. Refaktoryzacja aplikacji webowej na przykładzie oprogramowania RawSalad ze szczególnym uwzględnieniem front-endu praca inżynierska
36. Koncepcja wdrażania rozwiązań Smart Grid praca inżynierska
37. Internetowy system prezentacji treści praca inżynierska
38. Projekt portalu internetowego - katalog multimediów praca inżynierska
39. Wspomaganie zarządzania zadaniami - aplikacja internetowa praca inżynierska
40. Aplikacja webowa do obsługi map praca magisterska
41. Wykorzystanie systemów GIS do analiz elektroenergetycznych sieci rozdzielczych praca magisterska
42. Projekt instalacji elektrycznej dla budynku szkolnego praca inżynierska
43. Portal o tematyce kulturalnej z wykorzystaniem Ruby on Rails praca inżynierska
44. System zarządzania treścią na przykładzie sklepu internetowego. praca inżynierska
45. Projekt instalacji elektrycznej w ekologicznym gospodarstwie agroturystycznym praca inżynierska
46. Odbudowa systemu elektroenergetycznego aglomeracji warszawskiej po blackout'cie praca magisterska
47. Wspomaganie nauczania z wykorzystaniem technologii internetowych praca magisterska
48. Analiza wpływu źródeł odnawialnych na elektroenergetyczną sieć rozdzielczą praca magisterska
49. System zarządzania treścią, w oparciu o wirtualny system plików praca magisterska
50. System zarządzania treścią w oparciu o wirtualny system plików praca magisterska
51. Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej praca magisterska
52. Automatyzacja procesu rozpoznawania linii papilarnych praca magisterska
53. Projekt instalacji elektrycznej dla centrum szkoleń informatycznych praca inżynierska
54. Aplikacja internetowa do wspomagania zarządzania przychodnią lekarską praca inżynierska
55. Nowoczesne metody zapewniania bezpieczeństwa systemów informatycznych praca magisterska
56. Odwzorowanie numeryczne rozdzielczych sieci elektroenergetycznych dla celów wyznaczania rozpływów mocy praca magisterska
57. Optymalizacja energetyczna budynków za pomocą instalacji inteligentnych na przykładzie systemu Metasys firmy Johnson Controls praca magisterska
58. Analiza porównawcza zasilania odbiorców za pośrednictwem linii napowietrznych i linii kablowych. praca magisterska
59. Możliwości magazynowania energii elektrycznej praca magisterska
60. Możliwość ograniczenia zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych praca magisterska
61. Inteligentne sieci domowe - przykłady zastosowań. praca inżynierska
62. Efektywność ekonomiczna mikroinstalacji prosumenckich praca magisterska
63. Biznesowy system zarządzania relacjami z klientem (CRM) praca magisterska
64. Obliczenia techniczno-ekonomiczne dotyczące przyłączenia małych gazowych układów kogeneracyjnych do sieci elektroenergetycznych. praca inżynierska
65. Inteligentne instalacje awaryjne i przeciwpożarowe w budynkach biurowych praca magisterska
66. Analiza porównawcza platform aplikacyjnych do budowy aplikacji internetowych ASP.NET Web Forms oraz ASP.NET MVC 4.0 praca magisterska
67. Magazynowanie energii elektrycznej na potrzeby domu jednorodzinnego praca magisterska
68. Analiza techniczno-ekonomiczna wymiany linii napowietrznych na linie kablowe w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych. praca magisterska
69. Projekt instalacji elektrycznej dla obiektu hotelowego praca inżynierska
70. Wykorzystanie algorytmów genetycznych do wyznaczania optymalnej lokalizacji wybranych elementów FACTS we współczesnym systemie przesyłowym praca magisterska
71. Opracowanie programu komputerowego do wyznaczania optymalnych rozcięć w sieciach SN i nn z wykorzystaniem danych z systemu GIS praca magisterska
72. Rozbudowa przemysłowej sieci elektroenergetycznej na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy praca inżynierska
73. Rola narzędzi Business Intelligence w Elektroenergetyce praca magisterska
74. Segmentation of electricity consumers praca inżynierska
75. Komputerowe wspomaganie projektowania osiedlowych sieci elektroenergetycznych praca magisterska
76. Analiza możliwości zastosowania kabla nadprzewodzącego średniego napięcia w obszarze podmiejskim praca magisterska
77. Analiza układów zasilania obiektów typu Data Center praca magisterska
78. Optymalizacja planu pracy elektrowni wirtualnych na rynku energii elektrycznej praca magisterska
79. Analiza techniczno-ekonomiczna systemów oświetlenia awaryjnego oraz instalacji i systemów przeciwpożarowych w budynkach biurowych praca magisterska
80. Analiza techniczno-ekonomiczna systemów oświetlenia awaryjnego oraz instalacji i systemów przeciwpożarowych w budynkach szpitalnych praca magisterska
81. Analiza procesu projektowania instalacji elektrycznych w budynkach medycznych praca magisterska
82. Analiza techniczno-ekonomiczna systemów monitoringu wizyjnego CCTV w budynku biurowym jako elementów składowych systemów BMS (Building Management System) praca magisterska
83. Projekt wybranego fragmentu instalacji elektrycznej dla budynku szpitalnego praca inżynierska
84. Analiza techniczno-ekonomiczna systemów automatyki HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) w laboratorium chemicznym jako elementów składowych systemów BMS (Building Management System) praca magisterska
85. Możliwości optymalizacji zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych z wykorzystaniem magazynów energii praca magisterska
86. Wpływ rozwoju energetyki prosumenckiej na KSE i elektroenergetyczną sieć rozdzielczą. praca magisterska
87. Analiza techniczno – ekonomiczna rozwiązań dotyczących modernizacji instalacji elektrycznych pracujących w układzie TN-C w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych praca magisterska
88. Analiza techniczno - ekonomiczna systemów okablowania strukturalnego oraz systemów zasilania gwarantowanego w budynkach biurowych praca magisterska
89. Porównanie systemów informatycznych przeznaczonych do wykonywania analiz sieci rozdzielczych praca magisterska
90. Analiza techniczno-ekonomiczna rozwoju elektrycznego transportu publicznego praca magisterska
91. Koncepcja zastosowania systemu zarządzania budynkiem dla dużego budynku biurowego praca magisterska
92. Analiza techniczno-ekonomiczna rozwoju indywidualnego transportu elektrycznego praca magisterska
Powrót