Informacje o pracowniku:

dr inż. Piotr Helt

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:piotr.helt@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 7314; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Pokój Gmach Główny pok.240 
 • Strona www: www.piotrhelt.pl 
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Piotr Helt
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Czwartek, w godzinach: 15:15 - 16:15, Gmach Główny PW pokój 240
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )
 • Sobota, w godzinach: 12:10 - 13:10, Gmach Główny PW pokój 240
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 w terminach zjazdów, na studiach niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 6, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE2288:A - Systemy informatyczne w elektroenergetyce GR2, GM 12
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
1DE1753:A - Projektowanie komputerowe i systemy informacji przestrzennej GR2, I połowa sem., GM 011
Lab. 1DE1753:A - Projektowanie komputerowe i systemy informacji przestrzennej GR2, II połowa sem., GM 12
15:15-16:00
Konsultacje 15:15-16:15 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GG 240
16:15-17:00
Proj. 1DE1639:A - Sieci elektroenergetyczne GR3, GM 12
1DA1701:A - Electrical Safety GR1, GR2, (21.11. zajęcia w GG226), SK 107a
Konsultacje 15:15-16:15 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GG 240
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
14:30-15:15
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
Konsultacje 12:10-13:10 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (wymagane zapisy) w terminach zjazdów, w sali GG 240
12:20-13:05
13:10-13:55
2ZE2388:A - Systemy informatyczne w elektroenergetyce GR2, Cykl inny, GM 12
Lab. 2ZE2388:A - Systemy informatyczne w elektroenergetyce GR2, Cykl inny, GM 12
Konsultacje 12:10-13:10 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (wymagane zapisy) w terminach zjazdów, w sali GG 240
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Inteligentne instalacje awaryjne i przeciwpożarowe w budynkach biurowych praca magisterska
2. Rola narzędzi Business Intelligence w Elektroenergetyce praca magisterska
3. Projekt instalacji elektrycznej dla budynku przejścia granicznego praca inżynierska
4. Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych z wykorzystaniem AutoCAD 2002 praca magisterska
5. Mechanizmy i środki ochrony danych w internecie praca magisterska
6. Mechanizmy i środki ochrony danych w internecie praca magisterska
7. Analiza wybranych systemów informacji geograficznej praca magisterska
8. System informatyczny wspomagający rozgrywanie turniejów systemem pucharowym praca magisterska
9. Zarządzanie komunikacją w projekcie informatycznym praca magisterska
10. Zarządzanie komunikacją w projekcie informatycznym praca magisterska
11. Wirtualny dziekanat praca magisterska
12. Baza danych prac dyplomowych praca magisterska
13. Dynamiczne witryny internetowe na przykładzie strony WWW ?Ogłoszenia? praca magisterska
14. Dynamiczne witryny internetowe na przykładzie strony WWW ?Ogłoszenia? praca magisterska
15. Wdrażanie i wykorzystanie systemów CRM w energetyce oraz ich integracja z aktualnie używanymi systemami praca magisterska
16. Portal statystyk internetowych praca magisterska
17. Usprawnienie komunikacji i pracy zespołowej poprzez wprowadzenie technologii Microsoft Share Point praca magisterska
18. Analiza funkcji przestrzennych w systemach GIS klasy ?Open Source? praca magisterska
19. Analiza funkcji przestrzennych w systemach GIS klasy ?Open Source? praca magisterska
20. Integracja środowisk IT typu SOA za pomocą platformy SAP NETWEAVER praca magisterska
21. Geograficzne systemy informacyjne GIS na podstawie programu GRASS praca magisterska
22. ELECTRO CMS system zarządzania treścią strony WWW praca magisterska
23. OKO - system zarządzania siecią salonów optycznych praca magisterska
24. Programowa centrala telefoniczna oparta o technologie VOIP z wykorzystaniem aplikacji ?ASTERIKS? praca magisterska
25. Aplikacja ?HR/PRACOWNIK? do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi praca magisterska
26. Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji w zakładzie przemysłowym praca magisterska
27. Analiza skuteczności marketingu afiliacyjnego jako formy reklamy praca magisterska
28. Korespondencja seryjna z wykorzystaniem technologii AJAX praca magisterska
29. Rozproszone przetwarzanie danych z wykorzystaniem modelu programistycznego Map Reduce praca magisterska
30. Koncepcja rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego z udziałem odnawialnych źródeł energii praca magisterska
31. Wykorzystanie technologii solarnych do zasilania domku jednorodzinnego w energię elektryczną i ciepło praca magisterska
32. Możliwości wdrażania Smart Grid w warunkach Polskich praca magisterska
33. Optymalizacja rozcięć w sieciach rozdzielczych. praca magisterska
34. Projekt instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym z częścią usługową praca inżynierska
35. Projekt instalacji dla typowego budynku wielorodzinnego praca inżynierska
36. Refaktoryzacja aplikacji webowej na przykładzie oprogramowania RawSalad ze szczególnym uwzględnieniem front-endu praca inżynierska
37. Koncepcja wdrażania rozwiązań Smart Grid praca inżynierska
38. Internetowy system prezentacji treści praca inżynierska
39. Projekt portalu internetowego - katalog multimediów praca inżynierska
40. Wspomaganie zarządzania zadaniami - aplikacja internetowa praca inżynierska
41. Aplikacja webowa do obsługi map praca magisterska
42. Wykorzystanie systemów GIS do analiz elektroenergetycznych sieci rozdzielczych praca magisterska
43. Projekt instalacji elektrycznej dla budynku szkolnego praca inżynierska
44. Portal o tematyce kulturalnej z wykorzystaniem Ruby on Rails praca inżynierska
45. System zarządzania treścią na przykładzie sklepu internetowego. praca inżynierska
46. Projekt instalacji elektrycznej w ekologicznym gospodarstwie agroturystycznym praca inżynierska
47. Odbudowa systemu elektroenergetycznego aglomeracji warszawskiej po blackout'cie praca magisterska
48. Wspomaganie nauczania z wykorzystaniem technologii internetowych praca magisterska
49. Analiza wpływu źródeł odnawialnych na elektroenergetyczną sieć rozdzielczą praca magisterska
50. System zarządzania treścią, w oparciu o wirtualny system plików praca magisterska
51. System zarządzania treścią w oparciu o wirtualny system plików praca magisterska
52. Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej praca magisterska
53. Automatyzacja procesu rozpoznawania linii papilarnych praca magisterska
54. Projekt instalacji elektrycznej dla centrum szkoleń informatycznych praca inżynierska
55. Aplikacja internetowa do wspomagania zarządzania przychodnią lekarską praca inżynierska
56. Nowoczesne metody zapewniania bezpieczeństwa systemów informatycznych praca magisterska
57. Odwzorowanie numeryczne rozdzielczych sieci elektroenergetycznych dla celów wyznaczania rozpływów mocy praca magisterska
58. Optymalizacja energetyczna budynków za pomocą instalacji inteligentnych na przykładzie systemu Metasys firmy Johnson Controls praca magisterska
59. Analiza porównawcza zasilania odbiorców za pośrednictwem linii napowietrznych i linii kablowych. praca magisterska
60. Możliwości magazynowania energii elektrycznej praca magisterska
61. Możliwość ograniczenia zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych praca magisterska
62. Inteligentne sieci domowe - przykłady zastosowań. praca inżynierska
63. Efektywność ekonomiczna mikroinstalacji prosumenckich praca magisterska
64. Biznesowy system zarządzania relacjami z klientem (CRM) praca magisterska
65. Obliczenia techniczno-ekonomiczne dotyczące przyłączenia małych gazowych układów kogeneracyjnych do sieci elektroenergetycznych. praca inżynierska
66. Inteligentne instalacje awaryjne i przeciwpożarowe w budynkach biurowych praca magisterska
67. Analiza porównawcza platform aplikacyjnych do budowy aplikacji internetowych ASP.NET Web Forms oraz ASP.NET MVC 4.0 praca magisterska
68. Magazynowanie energii elektrycznej na potrzeby domu jednorodzinnego praca magisterska
69. Analiza techniczno-ekonomiczna wymiany linii napowietrznych na linie kablowe w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych. praca magisterska
70. Projekt instalacji elektrycznej dla obiektu hotelowego praca inżynierska
71. Wykorzystanie algorytmów genetycznych do wyznaczania optymalnej lokalizacji wybranych elementów FACTS we współczesnym systemie przesyłowym praca magisterska
72. Opracowanie programu komputerowego do wyznaczania optymalnych rozcięć w sieciach SN i nn z wykorzystaniem danych z systemu GIS praca magisterska
73. Rozbudowa przemysłowej sieci elektroenergetycznej na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy praca inżynierska
74. Rola narzędzi Business Intelligence w Elektroenergetyce praca magisterska
75. Segmentation of electricity consumers praca inżynierska
76. Komputerowe wspomaganie projektowania osiedlowych sieci elektroenergetycznych praca magisterska
77. Analiza możliwości zastosowania kabla nadprzewodzącego średniego napięcia w obszarze podmiejskim praca magisterska
78. Analiza układów zasilania obiektów typu Data Center praca magisterska
79. Optymalizacja planu pracy elektrowni wirtualnych na rynku energii elektrycznej praca magisterska
80. Analiza techniczno-ekonomiczna systemów oświetlenia awaryjnego oraz instalacji i systemów przeciwpożarowych w budynkach biurowych praca magisterska
81. Analiza techniczno-ekonomiczna systemów oświetlenia awaryjnego oraz instalacji i systemów przeciwpożarowych w budynkach szpitalnych praca magisterska
82. Analiza procesu projektowania instalacji elektrycznych w budynkach medycznych praca magisterska
83. Analiza techniczno-ekonomiczna systemów monitoringu wizyjnego CCTV w budynku biurowym jako elementów składowych systemów BMS (Building Management System) praca magisterska
84. Projekt wybranego fragmentu instalacji elektrycznej dla budynku szpitalnego praca inżynierska
85. Analiza techniczno-ekonomiczna systemów automatyki HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) w laboratorium chemicznym jako elementów składowych systemów BMS (Building Management System) praca magisterska
86. Możliwości optymalizacji zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych z wykorzystaniem magazynów energii praca magisterska
87. Wpływ rozwoju energetyki prosumenckiej na KSE i elektroenergetyczną sieć rozdzielczą. praca magisterska
88. Analiza techniczno – ekonomiczna rozwiązań dotyczących modernizacji instalacji elektrycznych pracujących w układzie TN-C w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych praca magisterska
89. Analiza techniczno - ekonomiczna systemów okablowania strukturalnego oraz systemów zasilania gwarantowanego w budynkach biurowych praca magisterska
90. Porównanie systemów informatycznych przeznaczonych do wykonywania analiz sieci rozdzielczych praca magisterska
91. Analiza techniczno-ekonomiczna rozwoju elektrycznego transportu publicznego praca magisterska
92. Koncepcja zastosowania systemu zarządzania budynkiem dla dużego budynku biurowego praca magisterska
93. Analiza techniczno-ekonomiczna rozwoju indywidualnego transportu elektrycznego praca magisterska
94. Inteligentne sieci domowe z bezprzewodowym systemem sterowania urządzeniami domowymi praca magisterska
95. Możliwości zmniejszania „śladu węglowego” w aspekcie wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej praca magisterska
96. Rola klastrów energii w krajowym systemie elektroenergetycznym praca magisterska
97. Projekt inteligentnej instalacji elektrycznej w budynku hotelowym praca inżynierska
98. Analiza samowystarczalności energetycznej niewielkich obszarów na przykładzie gmin praca magisterska
99. Koncepcja zastosowania Systemu Operacyjnego do Zarządzania Hotelem (Hotel Operating System - HOS) dla budynku hotelowego praca magisterska
100. Analiza techniczno-ekonomiczna zasilania obiektów typu Data Center praca magisterska
Powrót