Informacje o pracowniku:

dr hab. inż. Dariusz Baczyński

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
 • Stanowisko: Profesor uczelni

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 7659 
 • Pokój Gmach Mechaniki pok. 3a 
 • Strona www: http://www.ien.pw.edu.pl 
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Dariusz Baczyński
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Wtorek, w godzinach: 14:30 - 16:00, Gmach Główny PW pokój 214
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE2288:A - Systemy informatyczne w elektroenergetyce GR2, GM 12
11:15-12:00
12:15-13:00
1DE2288:A - Systemy informatyczne w elektroenergetyce GR2, I połowa sem., GM 011
13:15-14:00
14:15-15:00
Konsultacje 14:30-16:00 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GG 214
15:15-16:00
16:15-17:00
1DE1515:A - Instalacje elektryczne GR1, GR2, GR3, GR4, I połowa sem., SK 108
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
14:30-15:15
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Skutki ekonomiczno-techniczne regulacji prawnych w zakresie OZE w Polsce praca magisterska
2. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie rolniczym wykorzystującym energię elektryczną i cieplną produkowaną w panelach PVT praca inżynierska
3. Badanie wpływu rozwoju energetyki wiatrowej na bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego i potrzeby rozwoju krajowego systemu przesyłowego praca magisterska
4. Analiza metod odzyskiwania danych praca magisterska
5. Przewodowe i bezprzewodowe metody transmisji danych eksploatacyjnych wykorzystywane praktycznie w spółkach dystrybucyjnych praca magisterska
6. Wykorzystanie technologii internetowych do sterowania i monitorowania instalacji inteligentnej za pomocą urządzenia Signum Home Controller praca magisterska
7. Wpływ danych dodatkowych na jakość prognozy krótkoterminowej wykonywanej przy pomocy sieci neuronowych praca magisterska
8. Kierunki rozwoju systemów informatycznych i ich integracja w polskich spółkach dystrybucyjnych praca magisterska
9. Studium projektowe systemu komputerowego wspomagania projektowania w technologii open source praca inżynierska
10. Zastosowanie logiki rozmytej do prognozowania elektroenergetycznego praca magisterska
11. Niezawodność zasilania budynków energią elektryczną praca magisterska
12. Obliczanie wskaźników oceny możliwości wymiany mocy KSE praca inżynierska
13. Estymacja błędu prognozy krótkoterminowej wykonywanej przy użyciu sieci neuronowej praca magisterska
14. Partycjonowanie jako sposób optymalizacji i jego wpływ na zarządzanie danymi w bazie danych na przykładzie Oracle 11g praca magisterska
15. Analiza wydajności serwisu raportowego korzystającego z różnych źródeł danych analitycznych praca magisterska
16. Strojenie serwera bazodanowego ORACLE 11g na przykładzie hurtowni danych praca magisterska
17. Analiza rozwiązań przeciwporażeniowych budownictwa jednorodzinnego w aspekcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii praca magisterska
18. Projekt instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej ostrzegawczej w domu jednorodzinnym wykonanym w technologii szkieletowej praca inżynierska
19. Analiza porównawcza rozwiązań klasy Business Intelligence. praca magisterska
20. Projekt układu zasilania gospodarstwa rolnego z wykorzystaniem OZE praca inżynierska
21. Projekt instalacji elektrycznej w restauracji z salą bankietową. praca inżynierska
22. Studium porównawcze rozwiązań technicznych zasilania rezerwowego domu jednorodzinnego wykorzystującego OZE praca inżynierska
23. Aplikacja do przeprowadzania analiz właściwości ekosystemu praca inżynierska
24. Projekt instalacji elektrycznej w budynku urzędu praca inżynierska
25. Alternatywne zasilenie domku letniskowego bez możliwości przyłączenia do sieci praca inżynierska
26. Analiza jakości działania algorytmu mrówkowego w zadaniu optymalizacji struktur sieci elektroenergetycznych praca inżynierska
27. Analiza porównawcza systemów inteligentnego budynku KNX/EIB oraz SNG-Synergia praca magisterska
28. ANALIZA ALGORYTMÓW DETEKCJI RUCHU W CYFROWYM PRZETWARZANIU OBRAZÓW Z WYKORZYSTANIEM BIBLIOTEKI OPEN CV praca magisterska
29. Hurtownie danych dla narzędzi zorientowanych na analizę giełdy papierów wartościowych praca magisterska
30. Prawno-techniczne aspekty przyłączania odnawialnych źródeł energii. praca magisterska
31. Analiza metod szacowania obciążeń instalacji elektrycznych w budynkach biurowych praca magisterska
32. Projekt instalacji elektrycznej budynku warsztatu samochodowego z zasilaniem rezerwowym wydzielonych obwodów praca inżynierska
33. Projekt instalacji elektrycznej w zakładzie przemysłu drzewnego praca inżynierska
34. Projekt instalacji elektrycznej w budynku szkoły praca inżynierska
35. Studium na temat standaryzacji przekrojów kabli w osiedlowej sieci elektroenergetycznej praca inżynierska
36. Estymacja mocy szczytowych transformatorów SN/nn za pomocą algorytmu pszczelego praca magisterska
37. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie ogrodniczym wymagającym rezerwowania zasilania. praca inżynierska
38. Projekt instalacji elektrycznej w ośrodku wypoczynkowym składającym się z domków letniskowych praca inżynierska
39. Projekt instalacji elektrycznej w obiekcie zabytkowym. praca inżynierska
40. Analiza metod wyznaczania rozpływu mocy dla sieci rozdzielczych z przyłączoną generacją rozproszoną praca magisterska
41. Analiza skutków rozdzielenia instytucjonalnego operatorów systemów dystrybucyjnych i spółek obrotu energią elektryczną praca magisterska
42. Analiza zapotrzebowania na moc i energię bierną w budynkach biurowych praca magisterska
43. Analiza techniczno-ekonomiczna zmiany napięcia miejskiej sieci rozdzielczej SN praca magisterska
44. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie hodowlanym z przyłączonymi źródłami OZE praca inżynierska
45. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie rolniczo-hodowlanym wykorzystującym energię elektryczną produkowaną w skojarzeniu (CHP) praca inżynierska
46. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie hodowlanym wymagającym rezerwowania zasilania praca inżynierska
47. Systemy nadzorowania parametrów termicznych i mechanicznych pracy napowietrznych linii elektroenergetycznych praca magisterska
48. Analiza zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w budynkach usługowo-handlowych praca magisterska
49. Zarządzanie popytem w polskiej elektroenergetyce praca magisterska
50. Koncepcja i model symulacyjny systemu automatyki budynkowej z wykorzystaniem analizy obrazu praca magisterska
51. Wykorzystanie biomasy w ramach odnawialnych źródeł energii w polityce elektroenergetycznej kraju praca inżynierska
52. Analiza możliwości zastosowania magazynów energii w mikrosieciach praca magisterska
53. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie sadowniczym z przyłączonymi źródłami OZE praca inżynierska
54. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie ogrodniczym wymagającym rezerwowania zasilania praca inżynierska
55. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie ogrodniczym wykorzystującym energię elektryczną produkowaną w skojarzeniu (CHP) praca inżynierska
56. Metody zwiększenia przepustowości elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kV praca magisterska
57. Zarządzanie odbiorami podczas pracy wyspowej mikrosieci niskiego napięcia praca magisterska
58. Koncepcja funkcjonowania lokalnych rynków energii elektrycznej w Polsce praca magisterska
59. Analiza szeregów czasowych produkcji energii ze źródeł odnawialnych pod kątem niezależności energetycznej wybranego obszaru praca magisterska
60. Analiza wpływu doboru danych wejściowych na jakość prognoz w procesie prognozowania krótkoterminowego produkcji energii z farm wiatrowych praca magisterska
61. Analiza możliwości wykorzystania automatycznej klasyfikacji obrazów w procesie wspomagania inwentaryzacji sieci elektroenergetycznych praca magisterska
62. Analiza narzędzi komputerowych do wyznaczania rozpływów mocy dla sieci rozdzielczych z dużym udziałem odbiorników 1-fazowych i niesymetrycznych praca magisterska
63. Analiza techniczno-ekonomiczna instalacji elektrycznych w budynkach biurowych pod kątem opłacalności stosowania rozwiązań KNX i przyłączania źródeł OZE praca magisterska
64. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie rolno-hodowlanym wykorzystującym energetycznie produkty działalności rolniczej praca inżynierska
65. Budowa urządzenia do zdalnego nadzorowania zużycia energii elektrycznej w instalacji nn praca magisterska
66. Rozwiązania techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych w technologii High Temperature Low Sag (HTLS) praca magisterska
67. Budowa urządzenia zgodnego z ideą IoT (Internet of Things) do zbierania informacji o sposobie użytkowania energii przez odbiornik nn praca magisterska
68. Identyfikacja możliwości kształtowania mocy generowanej w małych elektrowniach wodnych w horyzoncie kilkudniowym praca magisterska
69. Analiza zapotrzebowania na moc i energię elektryczną wielkopowierzchniowych obiektów handlowych AGD i RTV praca magisterska
70. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie rolno-hodowlanym wykorzystującym energię elektryczną produkowaną w źródłach fotowoltaicznych praca inżynierska
71. Analiza możliwości wykorzystania danych bieżących o produkcji w procesie prognozowania ultrakrótkoterminowego produkcji energii z turbin wiatrowych praca magisterska
72. Program komputerowy do weryfikacji doboru zabezpieczeń w instalacji elektrycznej niskiego napięcia praca inżynierska
73. Analiza kosztów dostosowania podsystemu przesyłowego do różnych wariantów prognoz długoterminowych praca magisterska
74. Analiza porównawcza Towarowej Giełdy Energii i giełdy Nord Pool w kontekście organizacji handlu energią elektryczną w Polsce praca magisterska
75. Ocena możliwości wykorzystania energetycznego lasów praca magisterska
76. Analiza techniczno-ekonomiczna dotycząca możliwości zapewnienia niezależności energetycznej w ośrodku badawczym praca magisterska
Powrót