Informacje o pracowniku:

dr hab. inż. Dariusz Baczyński

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
 • Stanowisko: Profesor uczelni

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 7659 
 • Pokój Gmach Mechaniki pok. 3a 
 • Strona www: http://www.ien.pw.edu.pl 
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Dariusz Baczyński
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Wtorek, w godzinach: 14:30 - 16:00, Gmach Główny PW pokój 214
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XXXI/2016-2020 w dniu 23.10.2019 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE2288:A - Systemy informatyczne w elektroenergetyce GR2, GM 12
11:15-12:00
12:15-13:00
1DE2288:A - Systemy informatyczne w elektroenergetyce GR2, I połowa sem., GM 011
13:15-14:00
14:15-15:00
Konsultacje 14:30-16:00 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GG 214
15:15-16:00
16:15-17:00
1DE1515:A - Instalacje elektryczne GR1, GR2, GR3, GR4, I połowa sem., SK 108
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
14:30-15:15
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Ocena możliwości wykorzystania energetycznego lasów praca magisterska
2. Badanie wpływu rozwoju energetyki wiatrowej na bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego i potrzeby rozwoju krajowego systemu przesyłowego praca magisterska
3. Analiza metod odzyskiwania danych praca magisterska
4. Przewodowe i bezprzewodowe metody transmisji danych eksploatacyjnych wykorzystywane praktycznie w spółkach dystrybucyjnych praca magisterska
5. Wykorzystanie technologii internetowych do sterowania i monitorowania instalacji inteligentnej za pomocą urządzenia Signum Home Controller praca magisterska
6. Wpływ danych dodatkowych na jakość prognozy krótkoterminowej wykonywanej przy pomocy sieci neuronowych praca magisterska
7. Kierunki rozwoju systemów informatycznych i ich integracja w polskich spółkach dystrybucyjnych praca magisterska
8. Studium projektowe systemu komputerowego wspomagania projektowania w technologii open source praca inżynierska
9. Zastosowanie logiki rozmytej do prognozowania elektroenergetycznego praca magisterska
10. Niezawodność zasilania budynków energią elektryczną praca magisterska
11. Obliczanie wskaźników oceny możliwości wymiany mocy KSE praca inżynierska
12. Estymacja błędu prognozy krótkoterminowej wykonywanej przy użyciu sieci neuronowej praca magisterska
13. Partycjonowanie jako sposób optymalizacji i jego wpływ na zarządzanie danymi w bazie danych na przykładzie Oracle 11g praca magisterska
14. Analiza wydajności serwisu raportowego korzystającego z różnych źródeł danych analitycznych praca magisterska
15. Strojenie serwera bazodanowego ORACLE 11g na przykładzie hurtowni danych praca magisterska
16. Analiza rozwiązań przeciwporażeniowych budownictwa jednorodzinnego w aspekcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii praca magisterska
17. Projekt instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej ostrzegawczej w domu jednorodzinnym wykonanym w technologii szkieletowej praca inżynierska
18. Analiza porównawcza rozwiązań klasy Business Intelligence. praca magisterska
19. Projekt układu zasilania gospodarstwa rolnego z wykorzystaniem OZE praca inżynierska
20. Projekt instalacji elektrycznej w restauracji z salą bankietową. praca inżynierska
21. Studium porównawcze rozwiązań technicznych zasilania rezerwowego domu jednorodzinnego wykorzystującego OZE praca inżynierska
22. Aplikacja do przeprowadzania analiz właściwości ekosystemu praca inżynierska
23. Projekt instalacji elektrycznej w budynku urzędu praca inżynierska
24. Alternatywne zasilenie domku letniskowego bez możliwości przyłączenia do sieci praca inżynierska
25. Analiza jakości działania algorytmu mrówkowego w zadaniu optymalizacji struktur sieci elektroenergetycznych praca inżynierska
26. Analiza porównawcza systemów inteligentnego budynku KNX/EIB oraz SNG-Synergia praca magisterska
27. ANALIZA ALGORYTMÓW DETEKCJI RUCHU W CYFROWYM PRZETWARZANIU OBRAZÓW Z WYKORZYSTANIEM BIBLIOTEKI OPEN CV praca magisterska
28. Hurtownie danych dla narzędzi zorientowanych na analizę giełdy papierów wartościowych praca magisterska
29. Prawno-techniczne aspekty przyłączania odnawialnych źródeł energii. praca magisterska
30. Analiza metod szacowania obciążeń instalacji elektrycznych w budynkach biurowych praca magisterska
31. Projekt instalacji elektrycznej budynku warsztatu samochodowego z zasilaniem rezerwowym wydzielonych obwodów praca inżynierska
32. Projekt instalacji elektrycznej w zakładzie przemysłu drzewnego praca inżynierska
33. Projekt instalacji elektrycznej w budynku szkoły praca inżynierska
34. Studium na temat standaryzacji przekrojów kabli w osiedlowej sieci elektroenergetycznej praca inżynierska
35. Estymacja mocy szczytowych transformatorów SN/nn za pomocą algorytmu pszczelego praca magisterska
36. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie ogrodniczym wymagającym rezerwowania zasilania. praca inżynierska
37. Projekt instalacji elektrycznej w ośrodku wypoczynkowym składającym się z domków letniskowych praca inżynierska
38. Projekt instalacji elektrycznej w obiekcie zabytkowym. praca inżynierska
39. Analiza metod wyznaczania rozpływu mocy dla sieci rozdzielczych z przyłączoną generacją rozproszoną praca magisterska
40. Analiza skutków rozdzielenia instytucjonalnego operatorów systemów dystrybucyjnych i spółek obrotu energią elektryczną praca magisterska
41. Analiza zapotrzebowania na moc i energię bierną w budynkach biurowych praca magisterska
42. Analiza techniczno-ekonomiczna zmiany napięcia miejskiej sieci rozdzielczej SN praca magisterska
43. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie hodowlanym z przyłączonymi źródłami OZE praca inżynierska
44. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie rolniczo-hodowlanym wykorzystującym energię elektryczną produkowaną w skojarzeniu (CHP) praca inżynierska
45. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie hodowlanym wymagającym rezerwowania zasilania praca inżynierska
46. Systemy nadzorowania parametrów termicznych i mechanicznych pracy napowietrznych linii elektroenergetycznych praca magisterska
47. Analiza zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w budynkach usługowo-handlowych praca magisterska
48. Zarządzanie popytem w polskiej elektroenergetyce praca magisterska
49. Koncepcja i model symulacyjny systemu automatyki budynkowej z wykorzystaniem analizy obrazu praca magisterska
50. Wykorzystanie biomasy w ramach odnawialnych źródeł energii w polityce elektroenergetycznej kraju praca inżynierska
51. Analiza możliwości zastosowania magazynów energii w mikrosieciach praca magisterska
52. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie sadowniczym z przyłączonymi źródłami OZE praca inżynierska
53. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie ogrodniczym wymagającym rezerwowania zasilania praca inżynierska
54. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie ogrodniczym wykorzystującym energię elektryczną produkowaną w skojarzeniu (CHP) praca inżynierska
55. Metody zwiększenia przepustowości elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kV praca magisterska
56. Zarządzanie odbiorami podczas pracy wyspowej mikrosieci niskiego napięcia praca magisterska
57. Koncepcja funkcjonowania lokalnych rynków energii elektrycznej w Polsce praca magisterska
58. Analiza szeregów czasowych produkcji energii ze źródeł odnawialnych pod kątem niezależności energetycznej wybranego obszaru praca magisterska
59. Analiza wpływu doboru danych wejściowych na jakość prognoz w procesie prognozowania krótkoterminowego produkcji energii z farm wiatrowych praca magisterska
60. Analiza możliwości wykorzystania automatycznej klasyfikacji obrazów w procesie wspomagania inwentaryzacji sieci elektroenergetycznych praca magisterska
61. Analiza narzędzi komputerowych do wyznaczania rozpływów mocy dla sieci rozdzielczych z dużym udziałem odbiorników 1-fazowych i niesymetrycznych praca magisterska
62. Analiza techniczno-ekonomiczna instalacji elektrycznych w budynkach biurowych pod kątem opłacalności stosowania rozwiązań KNX i przyłączania źródeł OZE praca magisterska
63. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie rolno-hodowlanym wykorzystującym energetycznie produkty działalności rolniczej praca inżynierska
64. Budowa urządzenia do zdalnego nadzorowania zużycia energii elektrycznej w instalacji nn praca magisterska
65. Rozwiązania techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych w technologii High Temperature Low Sag (HTLS) praca magisterska
66. Budowa urządzenia zgodnego z ideą IoT (Internet of Things) do zbierania informacji o sposobie użytkowania energii przez odbiornik nn praca magisterska
67. Identyfikacja możliwości kształtowania mocy generowanej w małych elektrowniach wodnych w horyzoncie kilkudniowym praca magisterska
68. Analiza zapotrzebowania na moc i energię elektryczną wielkopowierzchniowych obiektów handlowych AGD i RTV praca magisterska
69. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie rolno-hodowlanym wykorzystującym energię elektryczną produkowaną w źródłach fotowoltaicznych praca inżynierska
70. Analiza możliwości wykorzystania danych bieżących o produkcji w procesie prognozowania ultrakrótkoterminowego produkcji energii z turbin wiatrowych praca magisterska
71. Program komputerowy do weryfikacji doboru zabezpieczeń w instalacji elektrycznej niskiego napięcia praca inżynierska
72. Analiza kosztów dostosowania podsystemu przesyłowego do różnych wariantów prognoz długoterminowych praca magisterska
73. Analiza porównawcza Towarowej Giełdy Energii i giełdy Nord Pool w kontekście organizacji handlu energią elektryczną w Polsce praca magisterska
Powrót