Informacje o pracowniku:

dr hab. inż. Bartosz Sawicki

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Profesor nadzwyczajny

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:bartosz.sawicki@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 57 60 
 • Pokój GE 229 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/~sawickib/ 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Bartosz Sawicki
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Metody i narzędzia symulacji komputerowej problemów bioelektromagnetyzmu. Otwarte i nowoczesne technologie internetowe.


Konsultacje w 2017Z:

 • Czwartek, w godzinach: 12:15 - 14:00, Gmach Elektrotechniki pokój 229
        w okresie 1.10.2017 - 28.01.2018 W dniu 2.11.2017 konsultacje nie odbędą się. Zapraszam w następnym tygodniu., na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2017Z:

 • 1. 1DI1538 - Bezpieczeństwo aplikacji internetowych i mobilnych Laboratoria, Czwartek 08:15-10:00, Sala: GE-b 113
 • 2. 1DE1204 - Podstawy elektromagnetyzmu Ćwiczenia, Poniedziałek 12:15-14:00, Sala: GM 204
 • Ćwiczenia, Poniedziałek 14:15-16:00, Sala: GM 204
 • Ćwiczenia, Poniedziałek 12:15-14:00, Sala: GM 204
 • Ćwiczenia, Poniedziałek 14:15-16:00, Sala: GM 204
 • Wykład, Piątek 17:50-19:25, Sala: SK 108

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2017Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XII/2016-2020 w dniu 22.11.2017 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
Lab. 1DI1538:A - Bezpieczeństwo aplikacji internetowych i mobilnych GR1, GR2, GR3, GE-b 113
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
Ćw. 1DE1204:B - Podstawy elektromagnetyzmu GR5, zaj. parz., GM 204
Ćw. 1DE1204:B - Podstawy elektromagnetyzmu GR6, zaj. nieparz., GM 204
Konsultacje 12:15-14:00 w okresie 1.10.2017 - 28.01.2018 (zapisy niewymagane) W dniu 2.11.2017 konsultacje nie odbędą się. Zapraszam w następnym tygodniu., w sali GE-b 229
13:15-14:00
14:15-15:00
Ćw. 1DE1204:B - Podstawy elektromagnetyzmu GR7, zaj. parz., GM 204
Ćw. 1DE1204:B - Podstawy elektromagnetyzmu GR8, zaj. nieparz., GM 204
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2017Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
1ZE1303:A - Podstawy elektromagnetyzmu GR1, GR2, GR3, wszystkie zjazdy, SK 108
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. System przetwarzania i publikowania ogłoszeń przesyłanych w wiadomościach e-mail inżynierski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
2. Wizualizacja linii pola dla wektorowych pól 2D inżynierski magisterski projekt indywidualny

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Bezpieczeństwo protokołów routingu dynamicznego praca magisterska
2. Szyfrowanie danych po stronie klienta jako metoda podniesienia bezpieczeństwa w chmurze praca inżynierska
3. Wykorzystanie technologii WebGL i GWT do sterowania trójwymiarowej gry sieciowej praca inżynierska
4. Wykorzystanie HTML 5 do prezentacji obiektów trójwymiarowych praca inżynierska
5. Analiza bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych na terenie centralnym Politechniki Warszawskiej praca inżynierska
6. Wykrywanie błędów aplikacji przy pomocy systemów typu Client-Honeypot praca magisterska
7. Prototypowy system zarządzania treścią oparty o mechanizm WebSQL praca magisterska
8. Przegląd metod silnego uwierzytelnienia. praca magisterska
9. Steganografia w ruchu TCP/IP praca magisterska
10. Reprezentacja funkcji BRDF za pomocą funkcji falkowych praca magisterska
11. Model analityczny i pomiaru pola magnetycznego w otoczeniu linii wysokiego napięcia 110kV praca inżynierska
12. Współbieżność w języku Ruby praca magisterska
13. Aplikacja do zarządzania zadaniami w systemie Android praca inżynierska
14. System akwizycji i wizualizacji prostych danych liczbowych na platformę Android praca inżynierska
15. Gra 2D wykorzystująca biblioteki OpenGL na platformę Android praca inżynierska
16. Wykorzystanie biblioteki AndEngine do stworzenia gry planszowej na platformę Android praca inżynierska
17. Wydajne metody łamania kluczy sieci bezprzewodowych praca inżynierska
18. Opracowanie i implementacja mechanizmów ograniczająch użycie pamięci w strukturze słownikowej typu drzewo trie praca magisterska
19. Sposoby łączenia języków programowania na przykładzie kodera TPDU usługi Short Message praca magisterska
20. Badanie zasad pozycjonowania portalu internetowego praca inżynierska
21. Automatyzacja tworzenia gier na przykładzie Tower Defence praca inżynierska
22. Aplikacja mobilna ułatwiająca dostęp do sieci bezprzewodowych chronionych przez Captive Portal praca inżynierska
23. Trójwymiarowa gra w przeglądarce internetowej wspierającej WebGL praca inżynierska
24. Wiarygodny system obliczeń w modelu peer-to-peer praca magisterska
25. Implementacja architektury wtyczkowej w systemie Android praca magisterska
26. Rozszerzenie środowiska izolowanego o obsługę systemu plików we FreeBSD praca inżynierska
27. System dystrybucji treści wspierany siecią p2p zbudowaną w technologii WebRTC praca magisterska
28. Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości w aplikacji na platformie Android praca inżynierska
29. Zaawansowane uwierzytelnianie SRP praca inżynierska
30. System synchronizacji zasobów dyskowych praca inżynierska
31. Wtyczka rozszerzająca system Burp Suite o możliwość uruchamiania narzędzi zewnętrznych praca magisterska
32. System graficznego debugowania shaderów praca magisterska
33. Realizacja koncepcji Smart property w sieci Bitcoin praca inżynierska
34. System wykrywający ataki na bazę danych użytkowników praca inżynierska
35. Gra sieciowa czasu rzeczywistego wykorzystująca technologię HTML5 praca inżynierska
36. Wykorzystanie szkieletu AngularJS do stworzenia nowoczesnej aplikacji internetowej praca inżynierska
37. Bezpieczeństwo II i III warstwy sieci komputerowej modelu OSI praca inżynierska
38. Analiza wydajności klastra wolontariatu obliczeniowego na przykładzie SZTAKI Desktop Grid praca magisterska
39. Wysokowydajna analiza danych przy wykorzystaniu plaformy Hadoop praca inżynierska
40. Metody rozszerzania aplikacji webowych praca magisterska
41. Audyt i poprawa bezpieczeństwa aplikacji mobilnej praca magisterska
42. Wykorzystanie biblioteki OpenCL do podniesienia wydajności rozpoznawania obrazów. praca magisterska
43. Migracja dziennika żywieniowego do technologii MongoDb i Node.js praca inżynierska
44. Wykorzystanie języka Kotlin do stworzenia aplikacji mobilnej praca inżynierska
45. AppSensor jako metoda podniesienia bezpieczeństwa aplikacji internetowej praca inżynierska
46. Mobilna gra roguelike - projekt i implementacja praca inżynierska
47. Silne uwierzytelnianie w aplikacjach internetowych praca inżynierska
48. Powiadomienia w aplikacjach internetowych praca inżynierska
49. Zastosowanie aktywnej obrony aplikacji internetowych praca magisterska
50. Wizualizacja trajektorii międzyplanetarnych przy użyciu biblioteki ThreeJS praca magisterska
51. Badanie metod zapewnienia niezawodności w sieciach lokalnych praca magisterska
52. Platforma do zdalnej kompilacji kodu praca inżynierska
Powrót