Employee information:

dr hab. inż. Bartosz Sawicki

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Profesor uczelni

Contact:

 • E-mail:bartosz.sawicki@pw.edu.pl
 • Phone: 22 234 57 60 
 • Room GE 229 
 • WWW: http://www.iem.pw.edu.pl/~sawickib/ 
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Bartosz Sawicki
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Biography, professional profile:

Methods and tools for computational bioelectromagnetics. Open-source and modern Internet technologies.


Office hours in 2020L:

 • Wednesday, at: 12:00 - 14:00, Gmach Elektrotechniki pokój 229
        between 22.02.2020 - 30.09.2020 Spotkanie na platformie Teams, on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 0, zgłoszenia minimum 0 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
Lab. 1DA1619:A - Electromagnetic Fields GR1, cycle other, GE-b 115
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DA1619:A - Electromagnetic Fields GR2, cycle other, GE-b 115
11:15-12:00
Office hours 12:00-14:00 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (booking in ISOD required) Spotkanie na platformie Teams, in room GE-b 229
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
1DI2152:A - Języki formalne i kompilatory GR1, GR2, GR3, GR4, SK 108
15:15-16:00
16:15-17:00
1DA1619:A - Electromagnetic Fields GR1, GR2, SK 107a
17:15-18:00
18:15-19:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. System przetwarzania i publikowania ogłoszeń przesyłanych w wiadomościach e-mail inżynierski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
2. Wizualizacja linii pola dla wektorowych pól 2D inżynierski magisterski projekt indywidualny

Defended dissertations and projects:

1. Klasyfikacja emocji na podstawie zdjęcia twarzy praca magisterska
2. Rozproszona aplikacja zapewniająca wiarygodne losowanie praca magisterska
3. Application of Elmer software for electromagnetic field simulations praca inżynierska
4. Steganografia w protokole HTTP/2 praca inżynierska
5. IT network modeling using OPNET praca inżynierska
6. IT network modeling using OPNET praca inżynierska
7. Bezpieczeństwo protokołów routingu dynamicznego praca magisterska
8. Szyfrowanie danych po stronie klienta jako metoda podniesienia bezpieczeństwa w chmurze praca inżynierska
9. Wykorzystanie technologii WebGL i GWT do sterowania trójwymiarowej gry sieciowej praca inżynierska
10. Wykorzystanie HTML 5 do prezentacji obiektów trójwymiarowych praca inżynierska
11. Analiza bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych na terenie centralnym Politechniki Warszawskiej praca inżynierska
12. Wykrywanie błędów aplikacji przy pomocy systemów typu Client-Honeypot praca magisterska
13. Prototypowy system zarządzania treścią oparty o mechanizm WebSQL praca magisterska
14. Przegląd metod silnego uwierzytelnienia. praca magisterska
15. Steganografia w ruchu TCP/IP praca magisterska
16. Reprezentacja funkcji BRDF za pomocą funkcji falkowych praca magisterska
17. Model analityczny i pomiaru pola magnetycznego w otoczeniu linii wysokiego napięcia 110kV praca inżynierska
18. Współbieżność w języku Ruby praca magisterska
19. Aplikacja do zarządzania zadaniami w systemie Android praca inżynierska
20. System akwizycji i wizualizacji prostych danych liczbowych na platformę Android praca inżynierska
21. Gra 2D wykorzystująca biblioteki OpenGL na platformę Android praca inżynierska
22. Wykorzystanie biblioteki AndEngine do stworzenia gry planszowej na platformę Android praca inżynierska
23. Wydajne metody łamania kluczy sieci bezprzewodowych praca inżynierska
24. Opracowanie i implementacja mechanizmów ograniczająch użycie pamięci w strukturze słownikowej typu drzewo trie praca magisterska
25. Sposoby łączenia języków programowania na przykładzie kodera TPDU usługi Short Message praca magisterska
26. Badanie zasad pozycjonowania portalu internetowego praca inżynierska
27. Automatyzacja tworzenia gier na przykładzie Tower Defence praca inżynierska
28. Aplikacja mobilna ułatwiająca dostęp do sieci bezprzewodowych chronionych przez Captive Portal praca inżynierska
29. Trójwymiarowa gra w przeglądarce internetowej wspierającej WebGL praca inżynierska
30. Wiarygodny system obliczeń w modelu peer-to-peer praca magisterska
31. Implementacja architektury wtyczkowej w systemie Android praca magisterska
32. Rozszerzenie środowiska izolowanego o obsługę systemu plików we FreeBSD praca inżynierska
33. System dystrybucji treści wspierany siecią p2p zbudowaną w technologii WebRTC praca magisterska
34. Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości w aplikacji na platformie Android praca inżynierska
35. Zaawansowane uwierzytelnianie SRP praca inżynierska
36. System synchronizacji zasobów dyskowych praca inżynierska
37. Wtyczka rozszerzająca system Burp Suite o możliwość uruchamiania narzędzi zewnętrznych praca magisterska
38. System graficznego debugowania shaderów praca magisterska
39. Realizacja koncepcji Smart property w sieci Bitcoin praca inżynierska
40. System wykrywający ataki na bazę danych użytkowników praca inżynierska
41. Gra sieciowa czasu rzeczywistego wykorzystująca technologię HTML5 praca inżynierska
42. Wykorzystanie szkieletu AngularJS do stworzenia nowoczesnej aplikacji internetowej praca inżynierska
43. Bezpieczeństwo II i III warstwy sieci komputerowej modelu OSI praca inżynierska
44. Analiza wydajności klastra wolontariatu obliczeniowego na przykładzie SZTAKI Desktop Grid praca magisterska
45. Wysokowydajna analiza danych przy wykorzystaniu plaformy Hadoop praca inżynierska
46. Metody rozszerzania aplikacji webowych praca magisterska
47. Audyt i poprawa bezpieczeństwa aplikacji mobilnej praca magisterska
48. Wykorzystanie biblioteki OpenCL do podniesienia wydajności rozpoznawania obrazów. praca magisterska
49. Migracja dziennika żywieniowego do technologii MongoDb i Node.js praca inżynierska
50. Wykorzystanie języka Kotlin do stworzenia aplikacji mobilnej praca inżynierska
51. AppSensor jako metoda podniesienia bezpieczeństwa aplikacji internetowej praca inżynierska
52. Mobilna gra roguelike - projekt i implementacja praca inżynierska
53. Silne uwierzytelnianie w aplikacjach internetowych praca inżynierska
54. Powiadomienia w aplikacjach internetowych praca inżynierska
55. Zastosowanie aktywnej obrony aplikacji internetowych praca magisterska
56. Wizualizacja trajektorii międzyplanetarnych przy użyciu biblioteki ThreeJS praca magisterska
57. Badanie metod zapewnienia niezawodności w sieciach lokalnych praca magisterska
58. Platforma do zdalnej kompilacji kodu praca inżynierska
59. Komunikator internetowy wykorzystujący platformę Django praca inżynierska
60. Bezpieczeństwo mobilnych aplikacji hybrydowych praca inżynierska
61. Generowanie map w grach komputerowych praca magisterska
62. Kompilator Python do WebAssembly praca magisterska
63. Kontrola spójności interfejsów aplikacji internetowych praca magisterska
64. System rozszerzeń przy pomocy dynamicznych bibliotek w języku D praca magisterska
65. Generowanie dokumentacji REST API na podstawie kodu napisanego w technologiach Kotlin i Spring praca magisterska
66. Badanie technologii WebAssembly i Asm.js w zastosowaniach kryptograficznych praca magisterska
67. Aplikacja mobilna do szyfrowania wiadomości SMS praca inżynierska
68. Generator terenu w środowisku Unity3D praca inżynierska
69. Użycie języka funkcyjnego w aplikacji internetowej praca inżynierska
70. Zdecentralizowana aplikacja do pożyczek na platformie Ethereum praca inżynierska
71. Mobilny system bankowości w oparciu o kryptowalutę Waves praca inżynierska
72. Uniwersalny system zapisów na wydarzenia publiczne praca inżynierska
73. Rozproszony rejestr informacji o produktach unikatowych praca inżynierska
74. Poufny komunikator internetowy praca inżynierska
75. Security of IT Networks and Electrical Data Transmission praca inżynierska
76. Badanie interfejsu użytkownika trójwymiarowej gry planszowej praca magisterska
77. Silnik rozproszonej bazy danych praca inżynierska
78. System do obliczeń rozproszonych przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych praca inżynierska
79. Rozproszony system głosowań - aplikacja na łańcuchu bloków Ethereum praca magisterska
80. Rozpoznawanie twarzy z wykorzystaniem urządzeń mobilnych praca magisterska
81. Algorytmy sharding w rejestrach rozproszonych praca magisterska
82. System zgłoszeń i obsługi awarii na kampusie PW praca inżynierska
83. Automatyzacja procesu biznesowego na przykładzie systemu obsługi awarii na terenie Politechniki Warszawskiej praca inżynierska
Back