Informacje o pracowniku:

dr hab. inż. Bartosz Sawicki

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Profesor uczelni

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:bartosz.sawicki@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 57 60 
 • Pokój GE 229 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/~sawickib/ 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Bartosz Sawicki
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Metody i narzędzia symulacji komputerowej problemów bioelektromagnetyzmu. Otwarte i nowoczesne technologie internetowe.


Konsultacje w 2019Z:

 • Czwartek, w godzinach: 14:15 - 16:00, Gmach Elektrotechniki pokój 229
        w okresie 1.10.2019 - 29.02.2020 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
1DI1526:A - Ochrona danych w systemach informatycznych GR1, GR2, GR3, GE-b AE
Lab. 1DI1526:A - Ochrona danych w systemach informatycznych GR3, SK 103
Lab. 1DI1526:A - Ochrona danych w systemach informatycznych GR2, GE-b 113
13:15-14:00
14:15-15:00
Sem. 1DW1701:N - Seminarium dyplomowe inżynierskie GR1, GR2, GE-b 113
Konsultacje 14:15-16:00 w okresie 1.10.2019 - 29.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 229
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
1ZE1303:A - Podstawy elektromagnetyzmu GR1, GR2, GR3, wszystkie zjazdy, SK 108
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Internetowa platforma wizualizacji 3D produktów unikalnych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
2. System przetwarzania i publikowania ogłoszeń przesyłanych w wiadomościach e-mail inżynierski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
3. Wizualizacja linii pola dla wektorowych pól 2D inżynierski magisterski projekt indywidualny

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Rozpoznawanie emocji na podstawie zdjęcia twarzy praca magisterska
2. Bezpieczeństwo protokołów routingu dynamicznego praca magisterska
3. Szyfrowanie danych po stronie klienta jako metoda podniesienia bezpieczeństwa w chmurze praca inżynierska
4. Wykorzystanie technologii WebGL i GWT do sterowania trójwymiarowej gry sieciowej praca inżynierska
5. Wykorzystanie HTML 5 do prezentacji obiektów trójwymiarowych praca inżynierska
6. Analiza bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych na terenie centralnym Politechniki Warszawskiej praca inżynierska
7. Wykrywanie błędów aplikacji przy pomocy systemów typu Client-Honeypot praca magisterska
8. Prototypowy system zarządzania treścią oparty o mechanizm WebSQL praca magisterska
9. Przegląd metod silnego uwierzytelnienia. praca magisterska
10. Steganografia w ruchu TCP/IP praca magisterska
11. Reprezentacja funkcji BRDF za pomocą funkcji falkowych praca magisterska
12. Model analityczny i pomiaru pola magnetycznego w otoczeniu linii wysokiego napięcia 110kV praca inżynierska
13. Współbieżność w języku Ruby praca magisterska
14. Aplikacja do zarządzania zadaniami w systemie Android praca inżynierska
15. System akwizycji i wizualizacji prostych danych liczbowych na platformę Android praca inżynierska
16. Gra 2D wykorzystująca biblioteki OpenGL na platformę Android praca inżynierska
17. Wykorzystanie biblioteki AndEngine do stworzenia gry planszowej na platformę Android praca inżynierska
18. Wydajne metody łamania kluczy sieci bezprzewodowych praca inżynierska
19. Opracowanie i implementacja mechanizmów ograniczająch użycie pamięci w strukturze słownikowej typu drzewo trie praca magisterska
20. Sposoby łączenia języków programowania na przykładzie kodera TPDU usługi Short Message praca magisterska
21. Badanie zasad pozycjonowania portalu internetowego praca inżynierska
22. Automatyzacja tworzenia gier na przykładzie Tower Defence praca inżynierska
23. Aplikacja mobilna ułatwiająca dostęp do sieci bezprzewodowych chronionych przez Captive Portal praca inżynierska
24. Trójwymiarowa gra w przeglądarce internetowej wspierającej WebGL praca inżynierska
25. Wiarygodny system obliczeń w modelu peer-to-peer praca magisterska
26. Implementacja architektury wtyczkowej w systemie Android praca magisterska
27. Rozszerzenie środowiska izolowanego o obsługę systemu plików we FreeBSD praca inżynierska
28. System dystrybucji treści wspierany siecią p2p zbudowaną w technologii WebRTC praca magisterska
29. Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości w aplikacji na platformie Android praca inżynierska
30. Zaawansowane uwierzytelnianie SRP praca inżynierska
31. System synchronizacji zasobów dyskowych praca inżynierska
32. Wtyczka rozszerzająca system Burp Suite o możliwość uruchamiania narzędzi zewnętrznych praca magisterska
33. System graficznego debugowania shaderów praca magisterska
34. Realizacja koncepcji Smart property w sieci Bitcoin praca inżynierska
35. System wykrywający ataki na bazę danych użytkowników praca inżynierska
36. Gra sieciowa czasu rzeczywistego wykorzystująca technologię HTML5 praca inżynierska
37. Wykorzystanie szkieletu AngularJS do stworzenia nowoczesnej aplikacji internetowej praca inżynierska
38. Bezpieczeństwo II i III warstwy sieci komputerowej modelu OSI praca inżynierska
39. Analiza wydajności klastra wolontariatu obliczeniowego na przykładzie SZTAKI Desktop Grid praca magisterska
40. Wysokowydajna analiza danych przy wykorzystaniu plaformy Hadoop praca inżynierska
41. Metody rozszerzania aplikacji webowych praca magisterska
42. Audyt i poprawa bezpieczeństwa aplikacji mobilnej praca magisterska
43. Wykorzystanie biblioteki OpenCL do podniesienia wydajności rozpoznawania obrazów. praca magisterska
44. Migracja dziennika żywieniowego do technologii MongoDb i Node.js praca inżynierska
45. Wykorzystanie języka Kotlin do stworzenia aplikacji mobilnej praca inżynierska
46. AppSensor jako metoda podniesienia bezpieczeństwa aplikacji internetowej praca inżynierska
47. Mobilna gra roguelike - projekt i implementacja praca inżynierska
48. Silne uwierzytelnianie w aplikacjach internetowych praca inżynierska
49. Powiadomienia w aplikacjach internetowych praca inżynierska
50. Zastosowanie aktywnej obrony aplikacji internetowych praca magisterska
51. Wizualizacja trajektorii międzyplanetarnych przy użyciu biblioteki ThreeJS praca magisterska
52. Badanie metod zapewnienia niezawodności w sieciach lokalnych praca magisterska
53. Platforma do zdalnej kompilacji kodu praca inżynierska
54. Komunikator internetowy wykorzystujący platformę Django praca inżynierska
55. Bezpieczeństwo mobilnych aplikacji hybrydowych praca inżynierska
56. Generowanie map w grach komputerowych praca magisterska
57. Kompilator Python do WebAssembly praca magisterska
58. Kontrola spójności interfejsów aplikacji internetowych praca magisterska
59. System rozszerzeń przy pomocy dynamicznych bibliotek w języku D praca magisterska
60. Generowanie dokumentacji REST API na podstawie kodu napisanego w technologiach Kotlin i Spring praca magisterska
61. Badanie technologii WebAssembly i Asm.js w zastosowaniach kryptograficznych praca magisterska
62. Aplikacja mobilna do szyfrowania wiadomości SMS praca inżynierska
63. Generator terenu w środowisku Unity3D praca inżynierska
64. Użycie języka funkcyjnego w aplikacji internetowej praca inżynierska
65. Zdecentralizowana aplikacja do pożyczek na platformie Ethereum praca inżynierska
66. Mobilny system bankowości w oparciu o kryptowalutę Waves praca inżynierska
67. Uniwersalny system zapisów na wydarzenia publiczne praca inżynierska
68. Rozproszony rejestr informacji o produktach unikatowych praca inżynierska
69. Poufny komunikator internetowy praca inżynierska
70. Security of IT Networks and Electrical Data Transmission praca inżynierska
71. Badanie interfejsu użytkownika trójwymiarowej gry planszowej praca magisterska
72. Silnik rozproszonej bazy danych praca inżynierska
73. System do obliczeń rozproszonych przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych praca inżynierska
74. Rozproszony system głosowań - aplikacja na łańcuchu bloków Ethereum praca magisterska
75. Rozpoznawanie twarzy z wykorzystaniem urządzeń mobilnych praca magisterska
76. Algorytmy sharding w rejestrach rozproszonych praca magisterska
77. System zgłoszeń i obsługi awarii na kampusie PW praca inżynierska
78. Automatyzacja procesu biznesowego na przykładzie systemu obsługi awarii na terenie Politechniki Warszawskiej praca inżynierska
Powrót