Informacje o pracowniku:

dr inż. Waldemar Graniszewski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Sterowania
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:waldemar.graniszewski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 5126 
 • Pokój GE 519, kl. B 
 • Strona www: www.isep.pw.edu.pl/~graniszw 
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Waldemar Graniszewski
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2020L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2020L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2020L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Lab. 1DI2154:A - Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych GR2, Cykl inny, (3 spotkania w ustalonych terminach), GE-b 326
Lab. 1DI2154:A - Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych GR2, Cykl inny, (3 spotkania w ustalonych terminach), GE-b 326
1DI1640:A - Systemy wbudowane i internet rzeczy GR1, GR2, I połowa sem., GE-b AE
1DR1617:A - Zarządzanie systemami sieciowymi GR1, GR2, I połowa sem., SK 108
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DI2154:A - Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych GR4, Cykl inny, GE-b 326
Lab. 1DI2154:A - Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych GR4, Cykl inny, (3 spotkania w ustalonych terminach), GE-b 326
1DM1211:A - Systemy operacyjne i sieci komputerowe GR1, GE-b AE
Lab. 1DR1617:A - Zarządzanie systemami sieciowymi GR1, Cykl inny, GE-b 326
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DR1617:A - Zarządzanie systemami sieciowymi GR2, Cykl inny, GE-b 326
13:15-14:00
14:15-15:00
1DR2316:A - Bezpieczeństwo systemów i sieci informatycznych GR1, GR2, Cykl inny, GE-b AE
1DI2154:A - Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych GR1, GR2, GR3, GR4, GE-b AE
15:15-16:00
16:15-17:00
Lab. 1DR2316:A - Bezpieczeństwo systemów i sieci informatycznych GR1, GR2, Cykl inny, (zajęcia blokowe w ustalonych terminach), GE-b 326
Lab. 1DR2316:A - Bezpieczeństwo systemów i sieci informatycznych GR1, GR2, Cykl inny, (zajęcia blokowe w ustalonych terminach), GE-b 326
17:15-18:00
18:15-19:00
19:15-20:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2020L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Stworzenie symulacji całej sieci przemysłowej elektrowni w testowania scenariuszy cyberataku i obrony inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
2. Zainstalowanie istniejącego symulatora procesu w elektrowni (napisanego w Matlabie) i podłączenie go ze sterownikami PLC inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
3. Synchronizacja Active Directory z LDAP projekt indywidualny

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Metody automatycznej instalacji wybranych systemów operacyjnych praca magisterska
2. Przegląd wybranych metod filtracji ruchu w Internecie praca magisterska
3. Zaprojektowanie i wykonanie portalu wspomagającego obsługę konferencji praca magisterska
4. Zaprojektowanie i wykonanie portalu wspomagającego obsługę konferencji praca magisterska
5. Przetwarzanie wysokowydajne na przykładzie technik siatkowych praca magisterska
6. Narzędzia do zarządzania infrastrukturą informatyczną na przykładzie HP Open View Network Node Manager praca magisterska
7. Projekt i implementacja systemu zarządzania treścią (wcms) na przykładzie portalu tematycznego praca magisterska
8. Zastosowania algorytmów mrówkowych praca magisterska
9. Instalacja i konfiguracja serwera autentykacji dostępu do sieci lokalnej na wybranym przykładzie praca magisterska
10. Budowanie bezpiecznych scentralizowanych sieci WiFi praca magisterska
11. Projekt i implementacja systemu finanoswo-księgowego dla osób niewidomych praca magisterska
12. Implementacja wybranego serwera poczty elektronicznej w środowisku usług katalogowych praca magisterska
13. Zastosowanie technologii Ethernet w budowie infrastruktury sieciowej na przykładzie modernizacji sieci szkieletowej w STOEN S.A. do prędkości 10GB/s praca magisterska
14. Opracowanie i wdrożenie zasad zabezpieczeń dla sieci komputerowej w oparciu o wybrane narzędzia. praca magisterska
15. Zarządzanie tożsamością i architekturą pojedynczego logowania w heterogenicznych systemach komputerowych. praca magisterska
16. Środowisko usług katalogowych z wykorzystaniem wybranego serwera katalogowego praca magisterska
17. Wykorzystanie technologii Open Source w budowaniu aplikacji internetowych wspierających zarządzanie zasobami firmy praca magisterska
18. Opracowanie i wdrożenie aktywnego monitoringu sieci komputerowej praca magisterska
19. Bezpieczeństwo i zarządzanie węzłem sieci teleinformatycznych praca magisterska
20. Nowoczesne frameworki ułatwiające korzystanie z platformy J2EE praca magisterska
21. Przegląd technik wirtualizacji i implementacja wybranego rozwiązania w oparciu o wybraną platformę programowo - sprzętową praca magisterska
22. Zagadnienia bezpieczeństwa i sposoby reagowania na zagrożenia sieci komputerowych praca magisterska
23. Analiza zagrożeń w sieciach komputerowych za pomocą technik Honeypot praca magisterska
24. Autoryzowany dostęp do sieci lokalnej w środowisku sieci bezprzewodowych praca magisterska
25. Zarządzanie, monitorowanie i zabezpieczanie sieci lokalnych na przykładzie sieci komputerowej Wydziału Elektrycznego praca magisterska
26. Opracowanie i implementacja algorytmów generowania obrazów panoramicznych poprzez sklejanie pojedynczyhc klatek filmu praca magisterska
27. Bezpieczeństwo sieci IP przy wykorzystaniu Cisco IOS Firewall Feature Set praca magisterska
28. Bezpieczeństwo sieci IP przy wykorzystaniu Cisco IOS Firewall Feature Set praca magisterska
29. Monitorowanie i diagnozowanie działania systemu i aplikacji komputerowych na przykładzie systemu operacyjnego Solaris praca magisterska
30. Lokalizacja obiektów z wykorzystaniem technologii GPS praca magisterska
31. Lokalizacja obiektów z wykorzystaniem technologii GPS praca magisterska
32. Projekt i wykonanie systemu do rozproszonego wyszukiwania na przykładzie danych osobowych praca magisterska
33. Sendmail-budowa i konfiguracja praca magisterska
34. Systemy monitorowania incydentów sieciowych praca magisterska
35. Systemy monitorowania urządzeń i serwisów w sieciach praca magisterska
36. Analiza i prównanie metod oraz narzędzi do testowania oprogramowania praca magisterska
37. Oprogramowanie serwerów dla małego przedsiębiorstwa w oparciu o rozwiązania Open Source praca magisterska
38. Analiza, zaprojektowanie i wykonanie aplikacji do badania wybranych parametrów transmisji wpływających na jakość usług (QoS) głosowych w sieciach IP praca magisterska
39. Analiza i projektowanie sieci VPN z wykorzystaniem IPSec praca inżynierska
40. Analiza macierzy RAID praca inżynierska
41. Analiza wybranych metod zapewniania redundancji w sieciach teleinformatycznych praca magisterska
42. Analiza porównawcza wybranych rozwiązań wirtualizacji zasobów serwerów dla dużych organizacji praca inżynierska
43. Analiza, zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania certyfikatami praca magisterska
44. Overview and analysis of chosen network steganography methods praca inżynierska
45. Analiza porównawcza wybranych systemów klastrowej pamięci masowej praca magisterska
46. Przegląd metod analizy szkodliwego oprogramowania praca inżynierska
47. Aplikacja mobilna sterująca urządzeniami zewnętrznymi praca inżynierska
48. Projekt i implementacja aplikacji mobilnej wspomagającej zawody szermiercze praca inżynierska
Powrót