Informacje o pracowniku:

prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Siwek

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
 • Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:Krzysztof.Siwek@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 60 15 
 • Pokój GE 220 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/~ksiwek 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Krzysztof Siwek
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Zainteresowania naukowe:
- Przetwarzanie sygnałów, sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, uczenie maszynowe oraz deep learning.
- Metody predykcji i klasyfikacji w problemach inżynierskich, biomedycznych i ochrony środowiska.
- Rozpoznawanie twarzy, gestów, mimiki i emocji.
- Rozpoznawanie obiektów 2D i 3D przy użyciu uczenia maszynowego.
- Zastosowania praktyczne "sztucznego nosa".


Konsultacje w 2018L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Sem. 1DW2301:C - Seminarium dyplomowe magisterskie GR1, GR2, zajęcia w sali GE200 od 8:30, GE-b 200
Ćw. 1DI1209:A - Teoria obwodów i sygnałów GR1, GM 204
09:15-10:00
10:15-11:00
1DR1629:A - Sztuczne sieci neuronowe GR1, GR2, GR3, (przedmiot obieralny, zajęcia z wyłączeniem terminów RW), SK 108
11:15-12:00
DZ1201:A - Elektrotechnika i elektronika GR1, I połowa sem., Audytorium im. Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej, DOU Do ustalenia
Lab. DZ1201:A - Elektrotechnika i elektronika GR1, II połowa sem., SK 102
12:15-13:00
Lab. DZ1206:A - Elektrotechnika i elektronika GR1, II połowa sem., SK 102
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DW2307:A - Pracownia dyplomowa GR5, GR6, Cykl inny, (termin organizacyjny), GE-b 300
15:15-16:00
Lab. DZ1201:A - Elektrotechnika i elektronika GR1, II połowa sem., SK 102
Lab. 1DW2307:A - Pracownia dyplomowa GR5, GR6, Cykl inny, (termin organizacyjny), GE-b 300
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Zastosowanie transfer learning w detekcji obiektów magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
2. Zastosowanie sieci CNN do prognozowania szeregów czasowych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
3. Rozpoznawanie twarzy za pomocą technik Deep Learning inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
4. Zastosowanie programowania genetycznego i optymalizacji globalnej do projektowania filtrów inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
5. Metody data mining w zastosowaniu do przewidywania zachowań użytkownika inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
6. Metody data mining w problemach klasyfikacji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
7. Interpolacja przestrzenna rozkładu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
8. Aplikacja mobilna implementująca dziennik Hausera inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
9. Prognozowanie obciążeń elektroenergetycznych dla potrzeb analiz ekonomicznych magisterski
10. Programowanie genetyczne w zastosowaniu do regresji symbolicznej inżynierski

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Klasyfikator SVM do predykcji zanieczyszczenia atmosferycznego pyłem zawieszonym PM10 praca magisterska
2. Dwukierunkowy model komunikacji w czasie rzeczywistym z użyciem telefonów komórkowych praca magisterska
3. Zastosowanie HTML5 i CSS3 w budowie witryn internetowych praca inżynierska
4. Budowa aplikacji internetowej z wykorzystaniem wzorca MVC w oparciu o framework CakePHP praca inżynierska
5. Zastosowania przetwarzania w chmurze w projektach naukowych praca inżynierska
6. Zastosowanie HTML5 w nowoczesnych aplikacjach internetowych praca inżynierska
7. Deflektometria i stereoskopia fotometryczna w pomiarach geometrii powierzchni praca inżynierska
8. Projekt i wdrożenie środowiska HPC do prowadzenia obliczeń równoległych. praca magisterska
9. Analiza metod uzupełniania brakujących danych pomiarowych. praca magisterska
10. Zastosowanie WCF do tworzenia aplikacji internetowych. praca magisterska
11. Architektura i optymalizacja wysokowydajnych aplikacji internetowych praca magisterska
12. Detekcja wielu twarzy na zdjeciach praca magisterska
13. Programowanie internetowe dla potrzeb aplikacji mobilnych praca inżynierska
14. Edukacyjna aplikacja internetowa w technologii JEE z wykorzystaniem JSF praca inżynierska
15. Tworzenie witryn responsywnych przy użyciu HTML5 i CSS3 praca inżynierska
16. Serwisy w modelu cloud computing jako droga do optymalizacji kosztów i zasobów praca inżynierska
17. Wykrywanie wartości odstających w zbiorach danych praca magisterska
18. System do wspomagania obsługi logistyki transportu praca inżynierska
19. Porównanie standardów komunikacji szeregowych praca inżynierska
20. Modelowanie i symulacja obwodów elektrycznych za pomocą programu Simulink praca inżynierska
21. Zastosowanie platformy Node.js w aplikacjach biznesowych praca magisterska
22. Power plant economics on the changing european energy market praca magisterska
23. Rozpoznawanie kodów pocztowych przy użyciu sieci CNN praca magisterska
24. Metody synchronizacji danych w środowisku rozproszonym praca magisterska
25. Implementacja i optymalizacja algorytmu carpoolingowego obsługującego przesiadki praca magisterska
26. Wykorzystanie CakePHP i Croogo do tworzenia aplikacji internetowych z mechanizmem wtyczek praca magisterska
27. Projekt aplikacji internetowej do śledzenia błędów wykorzystującej Spring Framework praca inżynierska
28. Aplikacja do zarządzania dietami i treningami praca inżynierska
29. Metody całkowania numerycznego w zastosowaniu do modelowania układów dynamicznych praca inżynierska
30. Grafika 3d w Javie praca magisterska
31. Projekt i implementacja sterownika przemysłowego dla architektury Raspberry Pi praca magisterska
32. Porównanie frameworków umożliwiających tworzenie aplikacji dla systemu Android praca magisterska
33. Edukacyjna gra geograficzna na system Android praca inżynierska
34. Implementacja systemu do rejestrowania czasu pracy pracowników w firmie praca inżynierska
35. Projekt i realizacja aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android praca inżynierska
36. Projekt aplikacji webowej do zarządzania magazynem praca inżynierska
37. Aplikacja webowa do udostępniania materiałów naukowych wykorzystująca platformę programistyczną Django praca inżynierska
38. Analiza podejścia mapowania obiektowo-relacyjnego na podstawie wybranych bibliotek praca magisterska
39. System rozpoznawania komend głosowych przy wykorzystaniu analizy mel-cepstralnej praca inżynierska
40. Programowanie genetyczne w zastosowaniu do regresji symbolicznej praca inżynierska
41. Moduł do generowania raportów z SQL praca inżynierska
42. Porównanie wydajności serwisów RESTful w językach Java i Go praca magisterska
43. Projekt i implementacja rozszerzenia do przeglądarki Mozilla Firefox opartego o Add-on SDK, REST API i OAuth praca inżynierska
44. Projektowanie i wdrożenie architektury dla jednostronicowych aplikacji internetowych w języku JavaScript praca magisterska
45. Architektura i optymalizacja środowiska raportowego w oparciu o bazę danych Oracle 11g, narzędzia Oracle BI oraz JasperSoft BI praca magisterska
46. Analiza tekstu z wykorzystaniem narzędzi SAS praca inżynierska
47. Optymalizacja parametrów analogowych filtrów pasywnych i aktywnych z wykorzystaniem algorytmów genetycznych praca magisterska
48. Zastosowanie metod przetwarzania Big Data do klasyfikacji poziomów zanieczyszczeń powietrza praca magisterska
49. Mobilny system rejestracji pozycji GPS pracownika praca inżynierska
50. Budowa aplikacji do obsługi magazynu w technologii Java Spring praca inżynierska
51. Zastosowanie Spring MVC do tworzenia aplikacji internetowych praca inżynierska
52. Projekt aplikacji klient-serwer w technologii AngularJS ze współpracą z Node.js praca inżynierska
53. Uczenie przez wzmacnianie w zastosowaniu dla uczenia głębokiego praca magisterska
54. Budowa i porównanie modeli do prognozowania cen na towarowej giełdzie energii praca magisterska
55. Zastosowanie sieci extreme learning machine do rozpoznawania twarzy praca magisterska
56. System do zdalnej kontroli aplikacji konsolowych praca magisterska
57. Predykcja obciążeń elektroenergetycznych w KSE z użyciem konwolucyjnych sieci neuronowych praca magisterska
58. Budowa zdecentralizowanych aplikacji internetowych w oparciu o technologię blockchain praca magisterska
59. Rozpoznawanie twarzy przy użyciu konwolucyjnych sieci neuronowych praca magisterska
60. Projekt i optymalizacja sieci CNN do rozpoznawania cyfr pisanych ręcznie praca inżynierska
61. Opracowanie modelu sterowania autonomicznego samochodu przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych praca inżynierska
62. Zastosowanie sieci LSTM w problemach praktycznych praca inżynierska
63. Opracowanie modelu sterowania autonomicznego samochodu przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych praca inżynierska
64. Aplikacja internetowa w technologii .NET WebAPI do zarządzania treningami i dietą praca inżynierska
65. Metody prognozowania obciążeń elektroenergetycznych przy wykorzystaniu sieci CNN praca inżynierska
66. Wykorzystanie techniki "transfer learning" do klasyfikacji obrazów praca inżynierska
67. Funkcjonalny symulator robota praca inżynierska
68. Aplikacja internetowa do zarządzania finansami z wykorzystaniem Vue.JS i Express.JS praca inżynierska
69. Zastosowanie głębokich sieci neuronowych do prognozowania zanieczyszczeń atmosferycznych PM2,5 praca magisterska
Powrót