Employee information:

dr hab. inż. Krzysztof Siwek

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Profesor uczelni
 • Function: Head of Departament

Contact:

 • E-mail:Krzysztof.Siwek@ee.pw.edu.pl
 • Phone: 22 234 60 15 
 • Room GE 220 
 • WWW: http://www.iem.pw.edu.pl/~ksiwek 
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Krzysztof Siwek
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Biography, professional profile:

Neural networks, signal processing and genetic algorithms. Practical application of the developed methods for prediction and classification problems.


Office hours in 2020L:

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
1DA1212:A - Circuits and Systems 1 GR1, GR2, SK 108
Sem. 1DW2301:C - Seminarium dyplomowe magisterskie GR1, GR2, Zajęcia odbywają się w godz. 8:30-10:00, SK 4
1DR1629:A - Sztuczne sieci neuronowe GR1, GR2, Zajęcia odbywają się w godz. 8:30-10:00, SK 107a
09:15-10:00
10:15-11:00
1DR1217:A - Teoria obwodów 1 GR1, GR2, GE-b AE
11:15-12:00
12:15-13:00
1DI1209:A - Teoria obwodów i sygnałów GR1, GR2, GR3, GE-b AE
1DM1205:A - Analiza obwodów elektrycznych GR1, UWAGA: zmiana sali od 02.03.2020, GM 203
Ćw. 1DE1202:B - Teoria obwodów 1 GR4, GM 203
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00
1DE1011:A - Teoria obwodów - przedmiot wyrównawczy GR8, cycle other, terminy zajęć - zgodnie z ustaleniem z prowadzącym, DOU Do ustalenia
17:15-18:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
Ćw. 1ZE1222:A - Teoria obwodów 1 GR2, all meetings, zakończone, SK 107a
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. Aplikacja mobilna do kontrolowania działania elektronicznego nosa inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
2. Konstrukcja systemu zbierania odczytów z czujników "wearables devices" w chorobie Parkinsona inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK

Defended dissertations and projects:

1. System stymulacji mięśni i nerwów praca magisterska
2. Zastosowanie technik Reinforcement Learning w sterowaniu pojazdem autonomicznym praca magisterska
3. Opracowanie systemu automatycznej kontroli upraw i metod predykcji plonów praca magisterska
4. Zastosowanie głębokich i klasycznych sieci neuronowych do predykcji poziomu pyłu zawieszonego w powietrzu praca magisterska
5. Klasyfikator SVM do predykcji zanieczyszczenia atmosferycznego pyłem zawieszonym PM10 praca magisterska
6. Dwukierunkowy model komunikacji w czasie rzeczywistym z użyciem telefonów komórkowych praca magisterska
7. Zastosowanie HTML5 i CSS3 w budowie witryn internetowych praca inżynierska
8. Budowa aplikacji internetowej z wykorzystaniem wzorca MVC w oparciu o framework CakePHP praca inżynierska
9. Zastosowania przetwarzania w chmurze w projektach naukowych praca inżynierska
10. Zastosowanie HTML5 w nowoczesnych aplikacjach internetowych praca inżynierska
11. Deflektometria i stereoskopia fotometryczna w pomiarach geometrii powierzchni praca inżynierska
12. Projekt i wdrożenie środowiska HPC do prowadzenia obliczeń równoległych. praca magisterska
13. Analiza metod uzupełniania brakujących danych pomiarowych. praca magisterska
14. Zastosowanie WCF do tworzenia aplikacji internetowych. praca magisterska
15. Architektura i optymalizacja wysokowydajnych aplikacji internetowych praca magisterska
16. Detekcja wielu twarzy na zdjeciach praca magisterska
17. Programowanie internetowe dla potrzeb aplikacji mobilnych praca inżynierska
18. Edukacyjna aplikacja internetowa w technologii JEE z wykorzystaniem JSF praca inżynierska
19. Tworzenie witryn responsywnych przy użyciu HTML5 i CSS3 praca inżynierska
20. Serwisy w modelu cloud computing jako droga do optymalizacji kosztów i zasobów praca inżynierska
21. Wykrywanie wartości odstających w zbiorach danych praca magisterska
22. System do wspomagania obsługi logistyki transportu praca inżynierska
23. Porównanie standardów komunikacji szeregowych praca inżynierska
24. Modelowanie i symulacja obwodów elektrycznych za pomocą programu Simulink praca inżynierska
25. Zastosowanie platformy Node.js w aplikacjach biznesowych praca magisterska
26. Power plant economics on the changing european energy market praca magisterska
27. Rozpoznawanie kodów pocztowych przy użyciu sieci CNN praca magisterska
28. Metody synchronizacji danych w środowisku rozproszonym praca magisterska
29. Implementacja i optymalizacja algorytmu carpoolingowego obsługującego przesiadki praca magisterska
30. Wykorzystanie CakePHP i Croogo do tworzenia aplikacji internetowych z mechanizmem wtyczek praca magisterska
31. Projekt aplikacji internetowej do śledzenia błędów wykorzystującej Spring Framework praca inżynierska
32. Aplikacja do zarządzania dietami i treningami praca inżynierska
33. Metody całkowania numerycznego w zastosowaniu do modelowania układów dynamicznych praca inżynierska
34. Grafika 3d w Javie praca magisterska
35. Projekt i implementacja sterownika przemysłowego dla architektury Raspberry Pi praca magisterska
36. Porównanie frameworków umożliwiających tworzenie aplikacji dla systemu Android praca magisterska
37. Edukacyjna gra geograficzna na system Android praca inżynierska
38. Implementacja systemu do rejestrowania czasu pracy pracowników w firmie praca inżynierska
39. Projekt i realizacja aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android praca inżynierska
40. Projekt aplikacji webowej do zarządzania magazynem praca inżynierska
41. Aplikacja webowa do udostępniania materiałów naukowych wykorzystująca platformę programistyczną Django praca inżynierska
42. Analiza podejścia mapowania obiektowo-relacyjnego na podstawie wybranych bibliotek praca magisterska
43. System rozpoznawania komend głosowych przy wykorzystaniu analizy mel-cepstralnej praca inżynierska
44. Programowanie genetyczne w zastosowaniu do regresji symbolicznej praca inżynierska
45. Moduł do generowania raportów z SQL praca inżynierska
46. Porównanie wydajności serwisów RESTful w językach Java i Go praca magisterska
47. Projekt i implementacja rozszerzenia do przeglądarki Mozilla Firefox opartego o Add-on SDK, REST API i OAuth praca inżynierska
48. Projektowanie i wdrożenie architektury dla jednostronicowych aplikacji internetowych w języku JavaScript praca magisterska
49. Architektura i optymalizacja środowiska raportowego w oparciu o bazę danych Oracle 11g, narzędzia Oracle BI oraz JasperSoft BI praca magisterska
50. Analiza tekstu z wykorzystaniem narzędzi SAS praca inżynierska
51. Optymalizacja parametrów analogowych filtrów pasywnych i aktywnych z wykorzystaniem algorytmów genetycznych praca magisterska
52. Zastosowanie metod przetwarzania Big Data do klasyfikacji poziomów zanieczyszczeń powietrza praca magisterska
53. Mobilny system rejestracji pozycji GPS pracownika praca inżynierska
54. Budowa aplikacji do obsługi magazynu w technologii Java Spring praca inżynierska
55. Zastosowanie Spring MVC do tworzenia aplikacji internetowych praca inżynierska
56. Projekt aplikacji klient-serwer w technologii AngularJS ze współpracą z Node.js praca inżynierska
57. Uczenie przez wzmacnianie w zastosowaniu dla uczenia głębokiego praca magisterska
58. Budowa i porównanie modeli do prognozowania cen na towarowej giełdzie energii praca magisterska
59. Zastosowanie sieci extreme learning machine do rozpoznawania twarzy praca magisterska
60. System do zdalnej kontroli aplikacji konsolowych praca magisterska
61. Predykcja obciążeń elektroenergetycznych w KSE z użyciem konwolucyjnych sieci neuronowych praca magisterska
62. Budowa zdecentralizowanych aplikacji internetowych w oparciu o technologię blockchain praca magisterska
63. Rozpoznawanie twarzy przy użyciu konwolucyjnych sieci neuronowych praca magisterska
64. Projekt i optymalizacja sieci CNN do rozpoznawania cyfr pisanych ręcznie praca inżynierska
65. Opracowanie modelu sterowania autonomicznego samochodu przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych praca inżynierska
66. Zastosowanie sieci LSTM w problemach praktycznych praca inżynierska
67. Opracowanie modelu sterowania autonomicznego samochodu przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych praca inżynierska
68. Aplikacja internetowa w technologii .NET WebAPI do zarządzania treningami i dietą praca inżynierska
69. Metody prognozowania obciążeń elektroenergetycznych przy wykorzystaniu sieci CNN praca inżynierska
70. Wykorzystanie techniki "transfer learning" do klasyfikacji obrazów praca inżynierska
71. Funkcjonalny symulator robota praca inżynierska
72. Aplikacja internetowa do zarządzania finansami z wykorzystaniem Vue.JS i Express.JS praca inżynierska
73. Zastosowanie głębokich sieci neuronowych do prognozowania zanieczyszczeń atmosferycznych PM2,5 praca magisterska
74. Metody data mining w zastosowaniu do analizy obciążeń systemu elektroenergetycznego praca magisterska
75. Responsywna aplikacja internetowa do zarządzania zadaniami pracowników praca inżynierska
76. Głębokie sieci neuronowe w zastosowaniu do rozpoznawania twarzy praca inżynierska
77. Programowanie genetyczne w zastosowaniu do automatycznego projektowania filtrów praca inżynierska
78. Metody pomiaru zawartości pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym w inteligentnym domu praca inżynierska
79. Internetowa platforma strumieniowania wideo z wielu telefonów komórkowych do relacji on-line praca magisterska
80. Wykorzystanie uczenia ze wzmacnianiem do budowy sztucznej inteligencji w grze "Czołgi" praca inżynierska
81. System do obliczeń rozproszonych w języku Java Script praca inżynierska
82. Porównanie aplikacji progresywnych i hybrydowych do weryfikacji tożsamości użytkownika z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych praca magisterska
83. Rozpoznawanie twarzy przy użyciu sieci ResNet praca magisterska
84. Klasyfikacja nieprawidłowości w sygnale EKG przy użyciu głębokich sieci neuronowych praca magisterska
85. Predykcja poziomu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z użyciem głębokich sieci neuronowych LSTM praca magisterska
86. Smart house project based on BroadLink devices and Raspberry Pi praca inżynierska
87. Prognozowanie kursów kryptowalut przy użyciu głębokich sieci neuronowych praca magisterska
88. Zastosowanie głębokich sieci LSTM do prognozowania szeregów czasowych praca magisterska
89. Zastosowanie sieci Inception-ResNet w rozpoznawaniu twarzy praca magisterska
90. Zaawansowane metody predykcji przy wykorzystaniu sieci LSTM i technik baggingu praca magisterska
91. Projekt stacji pomiarowej do badania poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego praca inżynierska
92. Deep encoder-decoder structure for recommendation engines praca inżynierska
93. Projekt i budowa stacji do pomiaru zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego praca inżynierska
94. Opracowanie systemu automatycznej kontroli upraw i metod predykcji plonów praca magisterska
Back