Informacje o pracowniku:

prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Siwek

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
 • Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:Krzysztof.Siwek@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 60 15 
 • Pokój GE 220 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/~ksiwek 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Krzysztof Siwek
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Zainteresowania naukowe:
- Przetwarzanie sygnałów, sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, uczenie maszynowe oraz deep learning.
- Metody predykcji i klasyfikacji w problemach inżynierskich, biomedycznych i ochrony środowiska.
- Rozpoznawanie twarzy, gestów, mimiki i emocji.
- Rozpoznawanie obiektów 2D i 3D przy użyciu uczenia maszynowego.
- Zastosowania praktyczne "sztucznego nosa".


Konsultacje w 2019L:

 • Wtorek, w godzinach: 11:15 - 12:00, Gmach Elektrotechniki pokój 220
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 1 zgłoszenia z dostępnych 6, zgłoszenia minimum 12 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Sem. 1DW2301:C - Seminarium dyplomowe magisterskie GR1, GR2, początek zajęć 8:30, SK 4
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
Lab. DZ1201:A - Elektrotechnika i elektronika GR1, II połowa sem., SK 102
Konsultacje 11:15-12:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 220
12:15-13:00
Ćw. 1DI1209:A - Teoria obwodów i sygnałów GR2, GM 204
1DR1629:A - Sztuczne sieci neuronowe GR1, GR2, GM 011
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Konstrukcja systemu zbierania odczytów z czujników "wearables devices" w chorobie Parkinsona inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK
2. Stacja monitorowania jakości powietrza (PM2.5 i PM10) inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
3. Metody data mining w zastosowaniu do przewidywania zachowań użytkownika inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK
4. Implementacja aplikacji klient-serwer do obliczeń inżynierskich inżynierski
5. Aplikacja klient-serwer do zdalnej kontroli oscyloskopów i generatorów inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
6. Aplikacja zapisująca położenie dziecka na podstawie GPS z telefonu inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
7. Aplikacje hybrydowe i progresywne na Android inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
8. Prognozowanie obciążeń elektroenergetycznych dla potrzeb analiz ekonomicznych magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
9. Zastosowanie transfer learning w detekcji obiektów magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
10. Zastosowanie sieci LSTM do prognozowania inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
11. Aplikacja internetowa do symulacji obwodów elektrycznych i elektronicznych inżynierski projekt indywidualny
12. Bazy nosql w aplikacjach internetowych inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
13. Porównanie sieci głębokich (deep learning) w zastosowaniu do zagadnień klasyfikacji i predykcji inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO recenzja
14. Metody data mining w problemach klasyfikacji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
15. Rozpoznawanie twarzy za pomocą technik Deep Learning inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
16. Opracowanie przeglądu metod prognozowania szeregów czasowych magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
17. Programowanie genetyczne w zastosowaniu do automatycznego programowania inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
18. Zastosowanie programowania genetycznego i optymalizacji globalnej do projektowania filtrów inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
19. Zastosowanie sieci CNN do prognozowania szeregów czasowych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
20. Aplikacja mobilna implementująca dziennik Hausera inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Internetowa platforma strumieniowania wideo z wielu telefonów komórkowych do relacji on-line praca magisterska
2. Klasyfikator SVM do predykcji zanieczyszczenia atmosferycznego pyłem zawieszonym PM10 praca magisterska
3. Dwukierunkowy model komunikacji w czasie rzeczywistym z użyciem telefonów komórkowych praca magisterska
4. Zastosowanie HTML5 i CSS3 w budowie witryn internetowych praca inżynierska
5. Budowa aplikacji internetowej z wykorzystaniem wzorca MVC w oparciu o framework CakePHP praca inżynierska
6. Zastosowania przetwarzania w chmurze w projektach naukowych praca inżynierska
7. Zastosowanie HTML5 w nowoczesnych aplikacjach internetowych praca inżynierska
8. Deflektometria i stereoskopia fotometryczna w pomiarach geometrii powierzchni praca inżynierska
9. Projekt i wdrożenie środowiska HPC do prowadzenia obliczeń równoległych. praca magisterska
10. Analiza metod uzupełniania brakujących danych pomiarowych. praca magisterska
11. Zastosowanie WCF do tworzenia aplikacji internetowych. praca magisterska
12. Architektura i optymalizacja wysokowydajnych aplikacji internetowych praca magisterska
13. Detekcja wielu twarzy na zdjeciach praca magisterska
14. Programowanie internetowe dla potrzeb aplikacji mobilnych praca inżynierska
15. Edukacyjna aplikacja internetowa w technologii JEE z wykorzystaniem JSF praca inżynierska
16. Tworzenie witryn responsywnych przy użyciu HTML5 i CSS3 praca inżynierska
17. Serwisy w modelu cloud computing jako droga do optymalizacji kosztów i zasobów praca inżynierska
18. Wykrywanie wartości odstających w zbiorach danych praca magisterska
19. System do wspomagania obsługi logistyki transportu praca inżynierska
20. Porównanie standardów komunikacji szeregowych praca inżynierska
21. Modelowanie i symulacja obwodów elektrycznych za pomocą programu Simulink praca inżynierska
22. Zastosowanie platformy Node.js w aplikacjach biznesowych praca magisterska
23. Power plant economics on the changing european energy market praca magisterska
24. Rozpoznawanie kodów pocztowych przy użyciu sieci CNN praca magisterska
25. Metody synchronizacji danych w środowisku rozproszonym praca magisterska
26. Implementacja i optymalizacja algorytmu carpoolingowego obsługującego przesiadki praca magisterska
27. Wykorzystanie CakePHP i Croogo do tworzenia aplikacji internetowych z mechanizmem wtyczek praca magisterska
28. Projekt aplikacji internetowej do śledzenia błędów wykorzystującej Spring Framework praca inżynierska
29. Aplikacja do zarządzania dietami i treningami praca inżynierska
30. Metody całkowania numerycznego w zastosowaniu do modelowania układów dynamicznych praca inżynierska
31. Grafika 3d w Javie praca magisterska
32. Projekt i implementacja sterownika przemysłowego dla architektury Raspberry Pi praca magisterska
33. Porównanie frameworków umożliwiających tworzenie aplikacji dla systemu Android praca magisterska
34. Edukacyjna gra geograficzna na system Android praca inżynierska
35. Implementacja systemu do rejestrowania czasu pracy pracowników w firmie praca inżynierska
36. Projekt i realizacja aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android praca inżynierska
37. Projekt aplikacji webowej do zarządzania magazynem praca inżynierska
38. Aplikacja webowa do udostępniania materiałów naukowych wykorzystująca platformę programistyczną Django praca inżynierska
39. Analiza podejścia mapowania obiektowo-relacyjnego na podstawie wybranych bibliotek praca magisterska
40. System rozpoznawania komend głosowych przy wykorzystaniu analizy mel-cepstralnej praca inżynierska
41. Programowanie genetyczne w zastosowaniu do regresji symbolicznej praca inżynierska
42. Moduł do generowania raportów z SQL praca inżynierska
43. Porównanie wydajności serwisów RESTful w językach Java i Go praca magisterska
44. Projekt i implementacja rozszerzenia do przeglądarki Mozilla Firefox opartego o Add-on SDK, REST API i OAuth praca inżynierska
45. Projektowanie i wdrożenie architektury dla jednostronicowych aplikacji internetowych w języku JavaScript praca magisterska
46. Architektura i optymalizacja środowiska raportowego w oparciu o bazę danych Oracle 11g, narzędzia Oracle BI oraz JasperSoft BI praca magisterska
47. Analiza tekstu z wykorzystaniem narzędzi SAS praca inżynierska
48. Optymalizacja parametrów analogowych filtrów pasywnych i aktywnych z wykorzystaniem algorytmów genetycznych praca magisterska
49. Zastosowanie metod przetwarzania Big Data do klasyfikacji poziomów zanieczyszczeń powietrza praca magisterska
50. Mobilny system rejestracji pozycji GPS pracownika praca inżynierska
51. Budowa aplikacji do obsługi magazynu w technologii Java Spring praca inżynierska
52. Zastosowanie Spring MVC do tworzenia aplikacji internetowych praca inżynierska
53. Projekt aplikacji klient-serwer w technologii AngularJS ze współpracą z Node.js praca inżynierska
54. Uczenie przez wzmacnianie w zastosowaniu dla uczenia głębokiego praca magisterska
55. Budowa i porównanie modeli do prognozowania cen na towarowej giełdzie energii praca magisterska
56. Zastosowanie sieci extreme learning machine do rozpoznawania twarzy praca magisterska
57. System do zdalnej kontroli aplikacji konsolowych praca magisterska
58. Predykcja obciążeń elektroenergetycznych w KSE z użyciem konwolucyjnych sieci neuronowych praca magisterska
59. Budowa zdecentralizowanych aplikacji internetowych w oparciu o technologię blockchain praca magisterska
60. Rozpoznawanie twarzy przy użyciu konwolucyjnych sieci neuronowych praca magisterska
61. Projekt i optymalizacja sieci CNN do rozpoznawania cyfr pisanych ręcznie praca inżynierska
62. Opracowanie modelu sterowania autonomicznego samochodu przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych praca inżynierska
63. Zastosowanie sieci LSTM w problemach praktycznych praca inżynierska
64. Opracowanie modelu sterowania autonomicznego samochodu przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych praca inżynierska
65. Aplikacja internetowa w technologii .NET WebAPI do zarządzania treningami i dietą praca inżynierska
66. Metody prognozowania obciążeń elektroenergetycznych przy wykorzystaniu sieci CNN praca inżynierska
67. Wykorzystanie techniki "transfer learning" do klasyfikacji obrazów praca inżynierska
68. Funkcjonalny symulator robota praca inżynierska
69. Aplikacja internetowa do zarządzania finansami z wykorzystaniem Vue.JS i Express.JS praca inżynierska
70. Zastosowanie głębokich sieci neuronowych do prognozowania zanieczyszczeń atmosferycznych PM2,5 praca magisterska
71. Metody data mining w zastosowaniu do analizy obciążeń systemu elektroenergetycznego praca magisterska
72. Responsywna aplikacja internetowa do zarządzania zadaniami pracowników praca inżynierska
73. Głębokie sieci neuronowe w zastosowaniu do rozpoznawania twarzy praca inżynierska
74. Programowanie genetyczne w zastosowaniu do automatycznego projektowania filtrów praca inżynierska
75. Metody pomiaru zawartości pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym w inteligentnym domu praca inżynierska
Powrót