Informacje o pracowniku:

dr hab. inż. Krzysztof Siwek

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Profesor uczelni
 • Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:Krzysztof.Siwek@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 60 15 
 • Pokój GE 220 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/~ksiwek 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Krzysztof Siwek
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Zainteresowania naukowe:
- Przetwarzanie sygnałów, sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, uczenie maszynowe oraz deep learning.
- Metody predykcji i klasyfikacji w problemach inżynierskich, biomedycznych i ochrony środowiska.
- Rozpoznawanie twarzy, gestów, mimiki i emocji.
- Rozpoznawanie obiektów 2D i 3D przy użyciu uczenia maszynowego.
- Zastosowania praktyczne "sztucznego nosa".


Konsultacje w 2019Z:

 • Wtorek, w godzinach: 12:15 - 13:00, Gmach Elektrotechniki pokój 220
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 6, zgłoszenia minimum 12 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XXXI/2016-2020 w dniu 23.10.2019 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DR1317:A - Teoria obwodów 2 GR2, zaj. parz., SK 102
Lab. 1DR1317:A - Teoria obwodów 2 GR1, zaj. nieparz., SK 102
Lab. 1DE1302:B - Teoria obwodów 2 GR2, Cykl inny, SK 102
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XXXI/2016-2020 w dniu 23.10.2019 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
11:15-12:00
12:15-13:00
Konsultacje 12:15-13:00 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 220
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DR2238:A - Przemysłowe zastosowania sieci neuronowych GR1, GR2, II połowa sem., SK 103
1DR2238:A - Przemysłowe zastosowania sieci neuronowych GR1, GR2, I połowa sem., SK 103
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
2ZE2332:A - Modelowanie i symulacja układów elektrycznych i elektronicznych GR1, pierwsza połowa zjazdów, SK 103
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Opracowanie pakietu programów do ładowania i obróbki bazy MIT-BIH inżynierski
2. Nowa metoda wykrywania nieprawidłowości w przebiegach EKG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
3. Aplikacja mobilna do kontrolowania działania elektronicznego nosa inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
4. Konstrukcja systemu zbierania odczytów z czujników "wearables devices" w chorobie Parkinsona inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Klasyfikator SVM do predykcji zanieczyszczenia atmosferycznego pyłem zawieszonym PM10 praca magisterska
2. Dwukierunkowy model komunikacji w czasie rzeczywistym z użyciem telefonów komórkowych praca magisterska
3. Zastosowanie HTML5 i CSS3 w budowie witryn internetowych praca inżynierska
4. Budowa aplikacji internetowej z wykorzystaniem wzorca MVC w oparciu o framework CakePHP praca inżynierska
5. Zastosowania przetwarzania w chmurze w projektach naukowych praca inżynierska
6. Zastosowanie HTML5 w nowoczesnych aplikacjach internetowych praca inżynierska
7. Deflektometria i stereoskopia fotometryczna w pomiarach geometrii powierzchni praca inżynierska
8. Projekt i wdrożenie środowiska HPC do prowadzenia obliczeń równoległych. praca magisterska
9. Analiza metod uzupełniania brakujących danych pomiarowych. praca magisterska
10. Zastosowanie WCF do tworzenia aplikacji internetowych. praca magisterska
11. Architektura i optymalizacja wysokowydajnych aplikacji internetowych praca magisterska
12. Detekcja wielu twarzy na zdjeciach praca magisterska
13. Programowanie internetowe dla potrzeb aplikacji mobilnych praca inżynierska
14. Edukacyjna aplikacja internetowa w technologii JEE z wykorzystaniem JSF praca inżynierska
15. Tworzenie witryn responsywnych przy użyciu HTML5 i CSS3 praca inżynierska
16. Serwisy w modelu cloud computing jako droga do optymalizacji kosztów i zasobów praca inżynierska
17. Wykrywanie wartości odstających w zbiorach danych praca magisterska
18. System do wspomagania obsługi logistyki transportu praca inżynierska
19. Porównanie standardów komunikacji szeregowych praca inżynierska
20. Modelowanie i symulacja obwodów elektrycznych za pomocą programu Simulink praca inżynierska
21. Zastosowanie platformy Node.js w aplikacjach biznesowych praca magisterska
22. Power plant economics on the changing european energy market praca magisterska
23. Rozpoznawanie kodów pocztowych przy użyciu sieci CNN praca magisterska
24. Metody synchronizacji danych w środowisku rozproszonym praca magisterska
25. Implementacja i optymalizacja algorytmu carpoolingowego obsługującego przesiadki praca magisterska
26. Wykorzystanie CakePHP i Croogo do tworzenia aplikacji internetowych z mechanizmem wtyczek praca magisterska
27. Projekt aplikacji internetowej do śledzenia błędów wykorzystującej Spring Framework praca inżynierska
28. Aplikacja do zarządzania dietami i treningami praca inżynierska
29. Metody całkowania numerycznego w zastosowaniu do modelowania układów dynamicznych praca inżynierska
30. Grafika 3d w Javie praca magisterska
31. Projekt i implementacja sterownika przemysłowego dla architektury Raspberry Pi praca magisterska
32. Porównanie frameworków umożliwiających tworzenie aplikacji dla systemu Android praca magisterska
33. Edukacyjna gra geograficzna na system Android praca inżynierska
34. Implementacja systemu do rejestrowania czasu pracy pracowników w firmie praca inżynierska
35. Projekt i realizacja aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android praca inżynierska
36. Projekt aplikacji webowej do zarządzania magazynem praca inżynierska
37. Aplikacja webowa do udostępniania materiałów naukowych wykorzystująca platformę programistyczną Django praca inżynierska
38. Analiza podejścia mapowania obiektowo-relacyjnego na podstawie wybranych bibliotek praca magisterska
39. System rozpoznawania komend głosowych przy wykorzystaniu analizy mel-cepstralnej praca inżynierska
40. Programowanie genetyczne w zastosowaniu do regresji symbolicznej praca inżynierska
41. Moduł do generowania raportów z SQL praca inżynierska
42. Porównanie wydajności serwisów RESTful w językach Java i Go praca magisterska
43. Projekt i implementacja rozszerzenia do przeglądarki Mozilla Firefox opartego o Add-on SDK, REST API i OAuth praca inżynierska
44. Projektowanie i wdrożenie architektury dla jednostronicowych aplikacji internetowych w języku JavaScript praca magisterska
45. Architektura i optymalizacja środowiska raportowego w oparciu o bazę danych Oracle 11g, narzędzia Oracle BI oraz JasperSoft BI praca magisterska
46. Analiza tekstu z wykorzystaniem narzędzi SAS praca inżynierska
47. Optymalizacja parametrów analogowych filtrów pasywnych i aktywnych z wykorzystaniem algorytmów genetycznych praca magisterska
48. Zastosowanie metod przetwarzania Big Data do klasyfikacji poziomów zanieczyszczeń powietrza praca magisterska
49. Mobilny system rejestracji pozycji GPS pracownika praca inżynierska
50. Budowa aplikacji do obsługi magazynu w technologii Java Spring praca inżynierska
51. Zastosowanie Spring MVC do tworzenia aplikacji internetowych praca inżynierska
52. Projekt aplikacji klient-serwer w technologii AngularJS ze współpracą z Node.js praca inżynierska
53. Uczenie przez wzmacnianie w zastosowaniu dla uczenia głębokiego praca magisterska
54. Budowa i porównanie modeli do prognozowania cen na towarowej giełdzie energii praca magisterska
55. Zastosowanie sieci extreme learning machine do rozpoznawania twarzy praca magisterska
56. System do zdalnej kontroli aplikacji konsolowych praca magisterska
57. Predykcja obciążeń elektroenergetycznych w KSE z użyciem konwolucyjnych sieci neuronowych praca magisterska
58. Budowa zdecentralizowanych aplikacji internetowych w oparciu o technologię blockchain praca magisterska
59. Rozpoznawanie twarzy przy użyciu konwolucyjnych sieci neuronowych praca magisterska
60. Projekt i optymalizacja sieci CNN do rozpoznawania cyfr pisanych ręcznie praca inżynierska
61. Opracowanie modelu sterowania autonomicznego samochodu przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych praca inżynierska
62. Zastosowanie sieci LSTM w problemach praktycznych praca inżynierska
63. Opracowanie modelu sterowania autonomicznego samochodu przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych praca inżynierska
64. Aplikacja internetowa w technologii .NET WebAPI do zarządzania treningami i dietą praca inżynierska
65. Metody prognozowania obciążeń elektroenergetycznych przy wykorzystaniu sieci CNN praca inżynierska
66. Wykorzystanie techniki "transfer learning" do klasyfikacji obrazów praca inżynierska
67. Funkcjonalny symulator robota praca inżynierska
68. Aplikacja internetowa do zarządzania finansami z wykorzystaniem Vue.JS i Express.JS praca inżynierska
69. Zastosowanie głębokich sieci neuronowych do prognozowania zanieczyszczeń atmosferycznych PM2,5 praca magisterska
70. Metody data mining w zastosowaniu do analizy obciążeń systemu elektroenergetycznego praca magisterska
71. Responsywna aplikacja internetowa do zarządzania zadaniami pracowników praca inżynierska
72. Głębokie sieci neuronowe w zastosowaniu do rozpoznawania twarzy praca inżynierska
73. Programowanie genetyczne w zastosowaniu do automatycznego projektowania filtrów praca inżynierska
74. Metody pomiaru zawartości pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym w inteligentnym domu praca inżynierska
75. Internetowa platforma strumieniowania wideo z wielu telefonów komórkowych do relacji on-line praca magisterska
76. Wykorzystanie uczenia ze wzmacnianiem do budowy sztucznej inteligencji w grze "Czołgi" praca inżynierska
77. System do obliczeń rozproszonych w języku Java Script praca inżynierska
78. Porównanie aplikacji progresywnych i hybrydowych do weryfikacji tożsamości użytkownika z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych praca magisterska
79. Rozpoznawanie twarzy przy użyciu sieci ResNet praca magisterska
80. Klasyfikacja nieprawidłowości w sygnale EKG przy użyciu głębokich sieci neuronowych praca magisterska
81. Predykcja poziomu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z użyciem głębokich sieci neuronowych LSTM praca magisterska
82. Smart house project based on BroadLink devices and Raspberry Pi praca inżynierska
83. Prognozowanie kursów kryptowalut przy użyciu głębokich sieci neuronowych praca magisterska
84. Zastosowanie głębokich sieci LSTM do prognozowania szeregów czasowych praca magisterska
Powrót