Informacje o pracowniku:

dr hab. inż. Krzysztof Siwek

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Profesor uczelni
 • Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:Krzysztof.Siwek@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 60 15 
 • Pokój GE 220 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/~ksiwek 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Krzysztof Siwek
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Zainteresowania naukowe:
- Przetwarzanie sygnałów, sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, uczenie maszynowe oraz deep learning.
- Metody predykcji i klasyfikacji w problemach inżynierskich, biomedycznych i ochrony środowiska.
- Rozpoznawanie twarzy, gestów, mimiki i emocji.
- Rozpoznawanie obiektów 2D i 3D przy użyciu uczenia maszynowego.
- Zastosowania praktyczne "sztucznego nosa".


Konsultacje w 2019Z:

 • Wtorek, w godzinach: 12:15 - 13:00, Gmach Elektrotechniki pokój 220
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 6, zgłoszenia minimum 12 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DR1317:A - Teoria obwodów 2 GR1, zaj. nieparz., SK 102
Lab. 1DR1317:A - Teoria obwodów 2 GR2, zaj. parz., SK 102
Lab. 1DE1302:B - Teoria obwodów 2 GR2, Cykl inny, SK 102
11:15-12:00
12:15-13:00
Konsultacje 12:15-13:00 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 220
13:15-14:00
14:15-15:00
1DR2238:A - Przemysłowe zastosowania sieci neuronowych GR1, GR2, I połowa sem., SK 103
Lab. 1DR2238:A - Przemysłowe zastosowania sieci neuronowych GR1, GR2, II połowa sem., SK 103
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
2ZE2332:A - Modelowanie i symulacja układów elektrycznych i elektronicznych GR1, pierwsza połowa zjazdów, SK 103
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Opracowanie pakietu programów do ładowania i obróbki bazy MIT-BIH inżynierski
2. Nowa metoda wykrywania nieprawidłowości w przebiegach EKG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
3. Aplikacja mobilna do kontrolowania działania elektronicznego nosa inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
4. Konstrukcja systemu zbierania odczytów z czujników "wearables devices" w chorobie Parkinsona inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. System stymulacji mięśni i nerwów praca magisterska
2. Projekt stacji pomiarowej do badania poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego praca inżynierska
3. Deep encoder-decoder structure for recommendation engines praca inżynierska
4. Klasyfikator SVM do predykcji zanieczyszczenia atmosferycznego pyłem zawieszonym PM10 praca magisterska
5. Dwukierunkowy model komunikacji w czasie rzeczywistym z użyciem telefonów komórkowych praca magisterska
6. Zastosowanie HTML5 i CSS3 w budowie witryn internetowych praca inżynierska
7. Budowa aplikacji internetowej z wykorzystaniem wzorca MVC w oparciu o framework CakePHP praca inżynierska
8. Zastosowania przetwarzania w chmurze w projektach naukowych praca inżynierska
9. Zastosowanie HTML5 w nowoczesnych aplikacjach internetowych praca inżynierska
10. Deflektometria i stereoskopia fotometryczna w pomiarach geometrii powierzchni praca inżynierska
11. Projekt i wdrożenie środowiska HPC do prowadzenia obliczeń równoległych. praca magisterska
12. Analiza metod uzupełniania brakujących danych pomiarowych. praca magisterska
13. Zastosowanie WCF do tworzenia aplikacji internetowych. praca magisterska
14. Architektura i optymalizacja wysokowydajnych aplikacji internetowych praca magisterska
15. Detekcja wielu twarzy na zdjeciach praca magisterska
16. Programowanie internetowe dla potrzeb aplikacji mobilnych praca inżynierska
17. Edukacyjna aplikacja internetowa w technologii JEE z wykorzystaniem JSF praca inżynierska
18. Tworzenie witryn responsywnych przy użyciu HTML5 i CSS3 praca inżynierska
19. Serwisy w modelu cloud computing jako droga do optymalizacji kosztów i zasobów praca inżynierska
20. Wykrywanie wartości odstających w zbiorach danych praca magisterska
21. System do wspomagania obsługi logistyki transportu praca inżynierska
22. Porównanie standardów komunikacji szeregowych praca inżynierska
23. Modelowanie i symulacja obwodów elektrycznych za pomocą programu Simulink praca inżynierska
24. Zastosowanie platformy Node.js w aplikacjach biznesowych praca magisterska
25. Power plant economics on the changing european energy market praca magisterska
26. Rozpoznawanie kodów pocztowych przy użyciu sieci CNN praca magisterska
27. Metody synchronizacji danych w środowisku rozproszonym praca magisterska
28. Implementacja i optymalizacja algorytmu carpoolingowego obsługującego przesiadki praca magisterska
29. Wykorzystanie CakePHP i Croogo do tworzenia aplikacji internetowych z mechanizmem wtyczek praca magisterska
30. Projekt aplikacji internetowej do śledzenia błędów wykorzystującej Spring Framework praca inżynierska
31. Aplikacja do zarządzania dietami i treningami praca inżynierska
32. Metody całkowania numerycznego w zastosowaniu do modelowania układów dynamicznych praca inżynierska
33. Grafika 3d w Javie praca magisterska
34. Projekt i implementacja sterownika przemysłowego dla architektury Raspberry Pi praca magisterska
35. Porównanie frameworków umożliwiających tworzenie aplikacji dla systemu Android praca magisterska
36. Edukacyjna gra geograficzna na system Android praca inżynierska
37. Implementacja systemu do rejestrowania czasu pracy pracowników w firmie praca inżynierska
38. Projekt i realizacja aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android praca inżynierska
39. Projekt aplikacji webowej do zarządzania magazynem praca inżynierska
40. Aplikacja webowa do udostępniania materiałów naukowych wykorzystująca platformę programistyczną Django praca inżynierska
41. Analiza podejścia mapowania obiektowo-relacyjnego na podstawie wybranych bibliotek praca magisterska
42. System rozpoznawania komend głosowych przy wykorzystaniu analizy mel-cepstralnej praca inżynierska
43. Programowanie genetyczne w zastosowaniu do regresji symbolicznej praca inżynierska
44. Moduł do generowania raportów z SQL praca inżynierska
45. Porównanie wydajności serwisów RESTful w językach Java i Go praca magisterska
46. Projekt i implementacja rozszerzenia do przeglądarki Mozilla Firefox opartego o Add-on SDK, REST API i OAuth praca inżynierska
47. Projektowanie i wdrożenie architektury dla jednostronicowych aplikacji internetowych w języku JavaScript praca magisterska
48. Architektura i optymalizacja środowiska raportowego w oparciu o bazę danych Oracle 11g, narzędzia Oracle BI oraz JasperSoft BI praca magisterska
49. Analiza tekstu z wykorzystaniem narzędzi SAS praca inżynierska
50. Optymalizacja parametrów analogowych filtrów pasywnych i aktywnych z wykorzystaniem algorytmów genetycznych praca magisterska
51. Zastosowanie metod przetwarzania Big Data do klasyfikacji poziomów zanieczyszczeń powietrza praca magisterska
52. Mobilny system rejestracji pozycji GPS pracownika praca inżynierska
53. Budowa aplikacji do obsługi magazynu w technologii Java Spring praca inżynierska
54. Zastosowanie Spring MVC do tworzenia aplikacji internetowych praca inżynierska
55. Projekt aplikacji klient-serwer w technologii AngularJS ze współpracą z Node.js praca inżynierska
56. Uczenie przez wzmacnianie w zastosowaniu dla uczenia głębokiego praca magisterska
57. Budowa i porównanie modeli do prognozowania cen na towarowej giełdzie energii praca magisterska
58. Zastosowanie sieci extreme learning machine do rozpoznawania twarzy praca magisterska
59. System do zdalnej kontroli aplikacji konsolowych praca magisterska
60. Predykcja obciążeń elektroenergetycznych w KSE z użyciem konwolucyjnych sieci neuronowych praca magisterska
61. Budowa zdecentralizowanych aplikacji internetowych w oparciu o technologię blockchain praca magisterska
62. Rozpoznawanie twarzy przy użyciu konwolucyjnych sieci neuronowych praca magisterska
63. Projekt i optymalizacja sieci CNN do rozpoznawania cyfr pisanych ręcznie praca inżynierska
64. Opracowanie modelu sterowania autonomicznego samochodu przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych praca inżynierska
65. Zastosowanie sieci LSTM w problemach praktycznych praca inżynierska
66. Opracowanie modelu sterowania autonomicznego samochodu przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych praca inżynierska
67. Aplikacja internetowa w technologii .NET WebAPI do zarządzania treningami i dietą praca inżynierska
68. Metody prognozowania obciążeń elektroenergetycznych przy wykorzystaniu sieci CNN praca inżynierska
69. Wykorzystanie techniki "transfer learning" do klasyfikacji obrazów praca inżynierska
70. Funkcjonalny symulator robota praca inżynierska
71. Aplikacja internetowa do zarządzania finansami z wykorzystaniem Vue.JS i Express.JS praca inżynierska
72. Zastosowanie głębokich sieci neuronowych do prognozowania zanieczyszczeń atmosferycznych PM2,5 praca magisterska
73. Metody data mining w zastosowaniu do analizy obciążeń systemu elektroenergetycznego praca magisterska
74. Responsywna aplikacja internetowa do zarządzania zadaniami pracowników praca inżynierska
75. Głębokie sieci neuronowe w zastosowaniu do rozpoznawania twarzy praca inżynierska
76. Programowanie genetyczne w zastosowaniu do automatycznego projektowania filtrów praca inżynierska
77. Metody pomiaru zawartości pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym w inteligentnym domu praca inżynierska
78. Internetowa platforma strumieniowania wideo z wielu telefonów komórkowych do relacji on-line praca magisterska
79. Wykorzystanie uczenia ze wzmacnianiem do budowy sztucznej inteligencji w grze "Czołgi" praca inżynierska
80. System do obliczeń rozproszonych w języku Java Script praca inżynierska
81. Porównanie aplikacji progresywnych i hybrydowych do weryfikacji tożsamości użytkownika z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych praca magisterska
82. Rozpoznawanie twarzy przy użyciu sieci ResNet praca magisterska
83. Klasyfikacja nieprawidłowości w sygnale EKG przy użyciu głębokich sieci neuronowych praca magisterska
84. Predykcja poziomu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z użyciem głębokich sieci neuronowych LSTM praca magisterska
85. Smart house project based on BroadLink devices and Raspberry Pi praca inżynierska
86. Prognozowanie kursów kryptowalut przy użyciu głębokich sieci neuronowych praca magisterska
87. Zastosowanie głębokich sieci LSTM do prognozowania szeregów czasowych praca magisterska
88. Zastosowanie sieci Inception-ResNet w rozpoznawaniu twarzy praca magisterska
89. Zaawansowane metody predykcji przy wykorzystaniu sieci LSTM i technik baggingu praca magisterska
Powrót