Informacje o pracowniku:

prof. nzw. dr hab. inż. Michał Śmiałek

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Profesor nadzwyczajny

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:Michal.Smialek@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 60 78 
 • Pokój GE 221 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/~smialek 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Michał Śmiałek
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Metody i narzędzia usprawniające procesy inżynierii oprogramowania. Wytwarzanie oprogramowania sterowane modelami z naciskiem na modelowanie wymagań.


Konsultacje w 2017Z:

 • Wtorek, w godzinach: 11:00 - 12:00, Gmach Elektrotechniki pokój 221
        w okresie 1.10.2017 - 28.01.2018 UWAGA: chęć udziału w konsultacjach oraz temat spotkania należy zgłosić mailowo, na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 1 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2017Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2017Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XII/2016-2020 w dniu 22.11.2017 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
09:15-10:00
10:15-11:00
Konsultacje 11:00-12:00 w okresie 1.10.2017 - 28.01.2018 (wymagane zapisy) UWAGA: chęć udziału w konsultacjach oraz temat spotkania należy zgłosić mailowo, w sali GE-b 221
1DD3-IZ02:A - Zaawansowane zagadnienia modelowania oprogramowania GR1, GE-b 113
11:15-12:00
12:15-13:00
Proj. 1DI1708:A - Projektowanie oprogramowania GR1, GE-b 510
Ćw. 1DA2142:A - Software Engineering 2 GR1, GR2, GE-b 113
13:15-14:00
1DA2142:A - Software Engineering 2 GR1, GR2, GE-b 113
14:15-15:00
1DI1708:A - Projektowanie oprogramowania GR1, GR2, GR3, I połowa sem., GG 226
Sem. 1DW1701:N - Seminarium dyplomowe inżynierskie GR1, GE-b 113
1DI1306:A - Modelowanie oprogramowania w języku UML GR1, GR2, GR3, GG 219
15:15-16:00
16:15-17:00
1DI1708:A - Projektowanie oprogramowania GR1, GR2, GR3, I połowa sem., GE-b AE
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2017Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Wykonanie aplikacji mobilnej z wykorzystaniem systematycznych metod inżynierii oprogramowania inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
2. Aplikacja dla diabetyków inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
3. Badanie efektywności tworzenia oprogramowania przy pomocy narzędzia ReDSeeDS magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
4. Prosty edytor graficzny języka UML inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
5. System automatycznej generacji kodu aplikacji webowych magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
6. Rozbudowa edytora języka RSL inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
7. Wykonanie systemu w technologii webowej z wykorzystaniem narzędzia ReDSeeDS inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
8. Wykonanie aplikacji webowej z wykorzystaniem systematycznych metod inżynierii oprogramowania inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
9. Wykonanie prostego systemu oprogramowania w narzędziu ReDSeeDS inżynierski projekt indywidualny
10. System automatycznej generacji aplikacji mobilnych (Android, iOS itp.) magisterski projekt przejściowy
11. Przeniesienie isteniejącej aplikacji do technologii webowej inżynierski magisterski projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
12. Skonfigurowanie serwera dla potrzeb zespołu badawczego w obszarze inżynierii oprogramowania projekt indywidualny
13. Projekt REMICS: Generator scenariuszy przypadków użycia na podstawie modeli istniejących systemów magisterski
14. Projekt REMICS: Generator przypadków testowych na podstawie przypadków użycia magisterski
15. Badanie ewolucji oprogramowania wspomaganej narzędziem ReDSeeDS magisterski
16. Język programowania nowej generacji magisterski
17. Narzędzie do zarządzania biblioteką wzorców przypadków użycia magisterski
18. Projekt COCoaSeeD: Opracowanie systemu programowania języka nowej generacji 'Cocoa' magisterski projekt zespołowy - IO

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. System wspomagający modelowanie obiektowe praca magisterska
2. Język programowania nowej generacji praca magisterska
3. System obsługi gabinetu lekarskiego praca inżynierska
4. Wykonanie systemu call center przy pomocy narzędzia REDSEEDS praca inżynierska
5. Wykorzystanie technologii ECLIPSE RCP do implementacji systemu odzyskiwania logiki istniejących aplikacji praca inżynierska
6. Translacja skryptów testowych do scenariuszy przypadków użycia w języku RSL praca magisterska
7. Studium przypadku dla systemu ReDSeeDS: system alokacji zasobów w projektach praca inżynierska
8. Studium przypadku dla systemu ReDSeeDS: system wyboru wycieczek na podstawie preferencji turysty praca inżynierska
9. Narzędzie do uruchamiania scenariuszy przypadków użycia - generator konfiguracji dla JavaServer Faces praca magisterska
10. Opracowanie języka i edytora zapisu wymagań pozafunkcjonalnych praca magisterska
11. Aplikacja do szybkiego wyszukiwania połączeń komunikacyjnych na urządzenia mobilne praca magisterska
12. Transformacja modeli wymagań w kod warstwy modelu wzorca MVC praca magisterska
13. Implementacja narzędzia w technologii Java EE 6 wspomagającego zarządzanie projektem informatycznym praca inżynierska
14. Transformacja modeli wymagań w kod warstw prezentacji w technologii Flex praca magisterska
15. System obsługi MOSiR zaprojektowany w narzędziu ReDSeeDS praca inżynierska
16. System obsługi MOSiR zaprojektowany w narzędziu ReDSeeDS praca inżynierska
17. Generator kodu z jezyka RSL do technologii Android SDK praca magisterska
18. System obsługi przychodni zdrowia wykonany przy pomocy narzędzia ReDSeeDS praca inżynierska
19. Translacja zdań w języku naturalnym w zdania z kontrolowaną gramatyką praca magisterska
20. Badanie efektywności tworzenia oprogramowania przy pomocy narzędzia ReDSeeDS praca magisterska
21. Metodyka tworzenia systemów w technologiach Oracle Service Bus i webMethods na podstawie precyzyjnych modeli wymagań praca magisterska
22. Metodyka tworzenia systemów w technologiach Oracle Service Bus i webMethods na podstawie precyzyjnych modeli wymagań praca magisterska
23. Transformacja do kodu w technologii JavaFX z języka RSL praca magisterska
24. System czarterowania jachtów jako studium przypadku dla narzędzia ReDSeeDS praca inżynierska
25. System rezerwacji zasobów w organizacji wykonany przy pomocy narzędzia ReDSeeDS praca inżynierska
26. Generator wieloplatformowych aplikacji mobilnych na podstawie wymagań praca magisterska
27. Ocena zastosowania zmian w zwinnej metodyce prowadzenia projektów informatycznych praca magisterska
28. System obsługi zleceń wykonany przy pomocy systematycznych technik analizy i projektowania praca inżynierska
29. Realizacja systemu bankowości elektronicznej w narzędziu ReDSeeDS praca inżynierska
30. Transformacja RSL-UML-Java wykonana w środowsku Epsilon praca magisterska
Powrót