Informacje o pracowniku:

prof. nzw. dr hab. inż. Michał Śmiałek

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Profesor nadzwyczajny

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:Michal.Smialek@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 73 70 
 • Pokój GE 221 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/~smialek 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Michał Śmiałek
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Metody i narzędzia usprawniające procesy inżynierii oprogramowania. Wytwarzanie oprogramowania sterowane modelami z naciskiem na modelowanie wymagań.


Konsultacje w 2017Z:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2017Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2017Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Proj. 1DI1708:A - Projektowanie oprogramowania GR1, Termin do ustalenia z grupą., GE-b 113
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr X/2016-2020 w dniu 27.09.2017 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
1DA2142:A - Software Engineering 2 GR1, GR2, I połowa sem., GE-b 113
Ćw. 1DA2142:A - Software Engineering 2 GR1, GR2, II połowa sem., GE-b 113
13:15-14:00
14:15-15:00
Sem. 1DW1701:N - Seminarium dyplomowe inżynierskie GR1, GE-b 225
1DI1306:A - Modelowanie oprogramowania w języku UML GR1, GR2, GR3, GG 219
15:15-16:00
16:15-17:00
1DI1708:A - Projektowanie oprogramowania GR1, GR2, GR3, GE-b AE
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2017Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Badanie efektywności tworzenia oprogramowania przy pomocy narzędzia ReDSeeDS magisterski
2. Projekt ReDSeeDS: Wykonanie prostego systemu oprogramowania w narzędziu ReDSeeDS inżynierski
3. Generacja aplikacji mobilnych i webowych na podstawie wymagań magisterski
4. Prosty edytor graficzny języka UML magisterski projekt przejściowy
5. Generator aplikacji mobilnych (Android, iOS itp.) na podstawie wymagań magisterski projekt przejściowy
6. Rozbudowa funkcjonalności narzędzia ReDSeeDS inżynierski magisterski projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
7. Aplikacja webowa w języku Java wygenerowana w narzędziu ReDSeeDS inżynierski projekt zespołowy - IO
8. Przeniesienie isteniejącej aplikacji do technologii webowej inżynierski magisterski projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
9. Skonfigurowanie serwera dla potrzeb zespołu badawczego w obszarze inżynierii oprogramowania projekt indywidualny
10. Wykonanie systemu oprogramowania z zastosowaniem systematycznych technik analizy i projektowania inżynierski
11. Usprawnienie wybranego fragmentu narzędzia wspomagającego wytwarzanie oprogramowania projekt indywidualny projekt przejściowy
12. Projekt REMICS: Generator scenariuszy przypadków użycia na podstawie modeli istniejących systemów magisterski
13. Projekt REMICS: Generator przypadków testowych na podstawie przypadków użycia magisterski
14. Badanie ewolucji oprogramowania wspomaganej narzędziem ReDSeeDS magisterski
15. Język programowania nowej generacji magisterski
16. Narzędzie do zarządzania biblioteką wzorców przypadków użycia magisterski
17. Generator kodu dla scenariuszy przypadków użycia magisterski
18. Projekt COCoaSeeD: Opracowanie systemu programowania języka nowej generacji 'Cocoa' magisterski projekt zespołowy - IO

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Transformacja RSL-UML-Java wykonana w środowsku Epsilon praca magisterska
2. System wspomagający modelowanie obiektowe praca magisterska
3. Język programowania nowej generacji praca magisterska
4. System obsługi gabinetu lekarskiego praca inżynierska
5. Wykonanie systemu call center przy pomocy narzędzia REDSEEDS praca inżynierska
6. Wykorzystanie technologii ECLIPSE RCP do implementacji systemu odzyskiwania logiki istniejących aplikacji praca inżynierska
7. Translacja skryptów testowych do scenariuszy przypadków użycia w języku RSL praca magisterska
8. Studium przypadku dla systemu ReDSeeDS: system alokacji zasobów w projektach praca inżynierska
9. Studium przypadku dla systemu ReDSeeDS: system wyboru wycieczek na podstawie preferencji turysty praca inżynierska
10. Narzędzie do uruchamiania scenariuszy przypadków użycia - generator konfiguracji dla JavaServer Faces praca magisterska
11. Opracowanie języka i edytora zapisu wymagań pozafunkcjonalnych praca magisterska
12. Aplikacja do szybkiego wyszukiwania połączeń komunikacyjnych na urządzenia mobilne praca magisterska
13. Transformacja modeli wymagań w kod warstwy modelu wzorca MVC praca magisterska
14. Implementacja narzędzia w technologii Java EE 6 wspomagającego zarządzanie projektem informatycznym praca inżynierska
15. Transformacja modeli wymagań w kod warstw prezentacji w technologii Flex praca magisterska
16. System obsługi MOSiR zaprojektowany w narzędziu ReDSeeDS praca inżynierska
17. System obsługi MOSiR zaprojektowany w narzędziu ReDSeeDS praca inżynierska
18. Generator kodu z jezyka RSL do technologii Android SDK praca magisterska
19. System obsługi przychodni zdrowia wykonany przy pomocy narzędzia ReDSeeDS praca inżynierska
20. Translacja zdań w języku naturalnym w zdania z kontrolowaną gramatyką praca magisterska
21. Badanie efektywności tworzenia oprogramowania przy pomocy narzędzia ReDSeeDS praca magisterska
22. Metodyka tworzenia systemów w technologiach Oracle Service Bus i webMethods na podstawie precyzyjnych modeli wymagań praca magisterska
23. Metodyka tworzenia systemów w technologiach Oracle Service Bus i webMethods na podstawie precyzyjnych modeli wymagań praca magisterska
24. Transformacja do kodu w technologii JavaFX z języka RSL praca magisterska
25. System czarterowania jachtów jako studium przypadku dla narzędzia ReDSeeDS praca inżynierska
26. System rezerwacji zasobów w organizacji wykonany przy pomocy narzędzia ReDSeeDS praca inżynierska
27. Generator wieloplatformowych aplikacji mobilnych na podstawie wymagań praca magisterska
28. Ocena zastosowania zmian w zwinnej metodyce prowadzenia projektów informatycznych praca magisterska
29. System obsługi zleceń wykonany przy pomocy systematycznych technik analizy i projektowania praca inżynierska
30. Realizacja systemu bankowości elektronicznej w narzędziu ReDSeeDS praca inżynierska
Powrót