Employee information:

dr hab. inż. Michał Śmiałek

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Profesor uczelni

Contact:

 • E-mail:Michal.Smialek@ee.pw.edu.pl
 • Phone: 22 234 60 78 
 • Room GE 221 
 • WWW: smialek.iem.pw.edu.pl 
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Michał Śmiałek
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Biography, professional profile:

Methods and tools for the improvement of software engineering processes. Model-driven software development with the emphasis on requirements models.


Office hours in 2020L:

 • Wednesday, at: 12:30 - 14:00, Gmach Elektrotechniki pokój 221
        between 22.02.2020 - 30.09.2020 , on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 16 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
Office hours 12:30-14:00 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (booking in ISOD required) , in room GE-b 221
13:15-14:00
14:15-15:00
1DI1615:A - Inżynieria wymagań oprogramowania GR1, GR2, SK 108
15:15-16:00
16:15-17:00
Proj. 1DI2214:A - Projekt przejściowy GR1, GR2, termin roboczy, DOU Do ustalenia
17:15-18:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. Projekt BalticLSC: zintegrowany edytor specjalizowanego języka programowania nowej generacji inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
2. Projekt BalticLSC: uniwersalny edytor diagramów w języku graficznym inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
3. Projekt BalticLSC: kompilator specjalizowanego języka programowania nowej generacji inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
4. Wykonanie aplikacji mobilnej z wykorzystaniem systematycznych metod inżynierii oprogramowania inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
5. Badanie efektywności tworzenia oprogramowania przy pomocy narzędzia ReDSeeDS magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
6. Prosty edytor graficzny języka UML inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
7. System automatycznej generacji kodu aplikacji webowych magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
8. Rozbudowa edytora języka RSL inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
9. Wykonanie systemu w technologii webowej z wykorzystaniem narzędzia ReDSeeDS inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
10. Wykonanie aplikacji webowej z wykorzystaniem systematycznych metod inżynierii oprogramowania inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
11. Wykonanie prostego systemu oprogramowania w narzędziu ReDSeeDS inżynierski projekt indywidualny
12. System automatycznej generacji aplikacji mobilnych (Android, iOS itp.) magisterski projekt przejściowy
13. Przeniesienie isteniejącej aplikacji do technologii webowej inżynierski magisterski projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
14. Badanie ewolucji oprogramowania wspomaganej narzędziem ReDSeeDS magisterski
15. Język programowania nowej generacji magisterski
16. Narzędzie do zarządzania biblioteką wzorców przypadków użycia magisterski

Defended dissertations and projects:

1. Zastosowanie technologii Blockchain do weryfikacji obliczeń rozproszonych praca magisterska
2. System wspomagający modelowanie obiektowe praca magisterska
3. Język programowania nowej generacji praca magisterska
4. System obsługi gabinetu lekarskiego praca inżynierska
5. Wykonanie systemu call center przy pomocy narzędzia REDSEEDS praca inżynierska
6. Wykorzystanie technologii ECLIPSE RCP do implementacji systemu odzyskiwania logiki istniejących aplikacji praca inżynierska
7. Translacja skryptów testowych do scenariuszy przypadków użycia w języku RSL praca magisterska
8. Studium przypadku dla systemu ReDSeeDS: system alokacji zasobów w projektach praca inżynierska
9. Studium przypadku dla systemu ReDSeeDS: system wyboru wycieczek na podstawie preferencji turysty praca inżynierska
10. Narzędzie do uruchamiania scenariuszy przypadków użycia - generator konfiguracji dla JavaServer Faces praca magisterska
11. Opracowanie języka i edytora zapisu wymagań pozafunkcjonalnych praca magisterska
12. Aplikacja do szybkiego wyszukiwania połączeń komunikacyjnych na urządzenia mobilne praca magisterska
13. Transformacja modeli wymagań w kod warstwy modelu wzorca MVC praca magisterska
14. Implementacja narzędzia w technologii Java EE 6 wspomagającego zarządzanie projektem informatycznym praca inżynierska
15. Transformacja modeli wymagań w kod warstw prezentacji w technologii Flex praca magisterska
16. System obsługi MOSiR zaprojektowany w narzędziu ReDSeeDS praca inżynierska
17. System obsługi MOSiR zaprojektowany w narzędziu ReDSeeDS praca inżynierska
18. Generator kodu z jezyka RSL do technologii Android SDK praca magisterska
19. System obsługi przychodni zdrowia wykonany przy pomocy narzędzia ReDSeeDS praca inżynierska
20. Translacja zdań w języku naturalnym w zdania z kontrolowaną gramatyką praca magisterska
21. Badanie efektywności tworzenia oprogramowania przy pomocy narzędzia ReDSeeDS praca magisterska
22. Metodyka tworzenia systemów w technologiach Oracle Service Bus i webMethods na podstawie precyzyjnych modeli wymagań praca magisterska
23. Metodyka tworzenia systemów w technologiach Oracle Service Bus i webMethods na podstawie precyzyjnych modeli wymagań praca magisterska
24. Transformacja do kodu w technologii JavaFX z języka RSL praca magisterska
25. System czarterowania jachtów jako studium przypadku dla narzędzia ReDSeeDS praca inżynierska
26. System rezerwacji zasobów w organizacji wykonany przy pomocy narzędzia ReDSeeDS praca inżynierska
27. Generator wieloplatformowych aplikacji mobilnych na podstawie wymagań praca magisterska
28. Ocena zastosowania zmian w zwinnej metodyce prowadzenia projektów informatycznych praca magisterska
29. System obsługi zleceń wykonany przy pomocy systematycznych technik analizy i projektowania praca inżynierska
30. Realizacja systemu bankowości elektronicznej w narzędziu ReDSeeDS praca inżynierska
31. Transformacja RSL-UML-Java wykonana w środowsku Epsilon praca magisterska
32. Specyfikacja wymagań systemu zarządzania kartami płatniczymi praca inżynierska
33. Aplikacja webowa wypożyczalni samochodów prywatnych wykonana w systematycznej metodyce inżynierii oprogramowania praca inżynierska
34. System sklepu internetowego z wykorzystaniem narzędzia ReDSeeDS praca inżynierska
35. Rozproszona baza danych typu klucz-wartość praca magisterska
36. System zarządzania bazą danych oraz doborem wentylatorów praca inżynierska
37. System automatycznej generacji aplikacji do obliczeń wysokoskalowych praca magisterska
38. Generator kodu logiki biznesowej dla modeli języka RSL praca magisterska
39. System automatycznej generacji kodu platformy BalticLSC praca magisterska
40. Zastosowanie zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania w innowacyjnym projekcie badawczym praca magisterska
Back