Informacje o pracowniku:

dr hab. inż. Michał Śmiałek

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Profesor uczelni

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:Michal.Smialek@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 60 78 
 • Pokój GE 221 
 • Strona www: smialek.iem.pw.edu.pl 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Michał Śmiałek
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Metody i narzędzia usprawniające procesy inżynierii oprogramowania. Wytwarzanie oprogramowania sterowane modelami z naciskiem na modelowanie wymagań.


Konsultacje w 2019Z:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
1DI1708:A - Projektowanie oprogramowania GR1, GR2, I połowa sem., GE-b AE
1DI1708:A - Projektowanie oprogramowania GR1, GR2, I połowa sem., SK 107a
11:15-12:00
12:15-13:00
1DI1540:A - Metodyki wytwarzania oprogramowania GR1, GR2, I połowa sem., GE-b AE
13:15-14:00
14:15-15:00
1DI1306:A - Modelowanie oprogramowania w języku UML GR1, GR2, GR3, GE-b AE
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Projekt BalticLSC: skonfigurowanie i walidacja środowiska programistycznego zgodnego z DevOps projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
2. Projekt BalticLSC: zintegrowany edytor specjalizowanego języka programowania nowej generacji inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
3. Projekt BalticLSC: uniwersalny edytor diagramów w języku graficznym inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
4. Projekt BalticLSC: kompilator specjalizowanego języka programowania nowej generacji inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
5. Wykonanie aplikacji mobilnej z wykorzystaniem systematycznych metod inżynierii oprogramowania inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
6. Badanie efektywności tworzenia oprogramowania przy pomocy narzędzia ReDSeeDS magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
7. Prosty edytor graficzny języka UML inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
8. System automatycznej generacji kodu aplikacji webowych magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
9. Rozbudowa edytora języka RSL inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
10. Wykonanie systemu w technologii webowej z wykorzystaniem narzędzia ReDSeeDS inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
11. Wykonanie aplikacji webowej z wykorzystaniem systematycznych metod inżynierii oprogramowania inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
12. Wykonanie prostego systemu oprogramowania w narzędziu ReDSeeDS inżynierski projekt indywidualny
13. System automatycznej generacji aplikacji mobilnych (Android, iOS itp.) magisterski projekt przejściowy
14. Przeniesienie isteniejącej aplikacji do technologii webowej inżynierski magisterski projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
15. Skonfigurowanie serwera dla potrzeb zespołu badawczego w obszarze inżynierii oprogramowania projekt indywidualny
16. Badanie ewolucji oprogramowania wspomaganej narzędziem ReDSeeDS magisterski
17. Język programowania nowej generacji magisterski
18. Narzędzie do zarządzania biblioteką wzorców przypadków użycia magisterski

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. System wspomagający modelowanie obiektowe praca magisterska
2. Język programowania nowej generacji praca magisterska
3. System obsługi gabinetu lekarskiego praca inżynierska
4. Wykonanie systemu call center przy pomocy narzędzia REDSEEDS praca inżynierska
5. Wykorzystanie technologii ECLIPSE RCP do implementacji systemu odzyskiwania logiki istniejących aplikacji praca inżynierska
6. Translacja skryptów testowych do scenariuszy przypadków użycia w języku RSL praca magisterska
7. Studium przypadku dla systemu ReDSeeDS: system alokacji zasobów w projektach praca inżynierska
8. Studium przypadku dla systemu ReDSeeDS: system wyboru wycieczek na podstawie preferencji turysty praca inżynierska
9. Narzędzie do uruchamiania scenariuszy przypadków użycia - generator konfiguracji dla JavaServer Faces praca magisterska
10. Opracowanie języka i edytora zapisu wymagań pozafunkcjonalnych praca magisterska
11. Aplikacja do szybkiego wyszukiwania połączeń komunikacyjnych na urządzenia mobilne praca magisterska
12. Transformacja modeli wymagań w kod warstwy modelu wzorca MVC praca magisterska
13. Implementacja narzędzia w technologii Java EE 6 wspomagającego zarządzanie projektem informatycznym praca inżynierska
14. Transformacja modeli wymagań w kod warstw prezentacji w technologii Flex praca magisterska
15. System obsługi MOSiR zaprojektowany w narzędziu ReDSeeDS praca inżynierska
16. System obsługi MOSiR zaprojektowany w narzędziu ReDSeeDS praca inżynierska
17. Generator kodu z jezyka RSL do technologii Android SDK praca magisterska
18. System obsługi przychodni zdrowia wykonany przy pomocy narzędzia ReDSeeDS praca inżynierska
19. Translacja zdań w języku naturalnym w zdania z kontrolowaną gramatyką praca magisterska
20. Badanie efektywności tworzenia oprogramowania przy pomocy narzędzia ReDSeeDS praca magisterska
21. Metodyka tworzenia systemów w technologiach Oracle Service Bus i webMethods na podstawie precyzyjnych modeli wymagań praca magisterska
22. Metodyka tworzenia systemów w technologiach Oracle Service Bus i webMethods na podstawie precyzyjnych modeli wymagań praca magisterska
23. Transformacja do kodu w technologii JavaFX z języka RSL praca magisterska
24. System czarterowania jachtów jako studium przypadku dla narzędzia ReDSeeDS praca inżynierska
25. System rezerwacji zasobów w organizacji wykonany przy pomocy narzędzia ReDSeeDS praca inżynierska
26. Generator wieloplatformowych aplikacji mobilnych na podstawie wymagań praca magisterska
27. Ocena zastosowania zmian w zwinnej metodyce prowadzenia projektów informatycznych praca magisterska
28. System obsługi zleceń wykonany przy pomocy systematycznych technik analizy i projektowania praca inżynierska
29. Realizacja systemu bankowości elektronicznej w narzędziu ReDSeeDS praca inżynierska
30. Transformacja RSL-UML-Java wykonana w środowsku Epsilon praca magisterska
31. Specyfikacja wymagań systemu zarządzania kartami płatniczymi praca inżynierska
32. Aplikacja webowa wypożyczalni samochodów prywatnych wykonana w systematycznej metodyce inżynierii oprogramowania praca inżynierska
33. System sklepu internetowego z wykorzystaniem narzędzia ReDSeeDS praca inżynierska
34. Rozproszona baza danych typu klucz-wartość praca magisterska
35. System zarządzania bazą danych oraz doborem wentylatorów praca inżynierska
36. System automatycznej generacji aplikacji do obliczeń wysokoskalowych praca magisterska
37. Generator kodu logiki biznesowej dla modeli języka RSL praca magisterska
Powrót