Informacje o pracowniku:

mgr inż. Andrzej Toboła

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:andrzej.tobola@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 71 38 
 • Pokój GE 227 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/~ato/ 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Andrzej Toboła
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Sieci komputerowe, systemy operacyjne, systemy rozproszone, centra danych, klastry, oprogramowanie systemowe, komputerowa analiza i synteza obwodów, obwody przełączane.


Konsultacje w 2017Z:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2017Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2017Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE1302:A - Teoria obwodów 2 GR3, SK 102
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
Lab. 1DE1302:A - Teoria obwodów 2 GR4, SK 102
14:15-15:00
Proj. 1DA2106:A - Selected Problems of Circuit Theory GR1, II połowa sem., SK 103
15:15-16:00
16:15-17:00
Lab. 1DA1312:A - Circuits and Systems 2 GR1, SK 102
Lab. 1DA1312:A - Circuits and Systems 2 GR2, SK 102
17:15-18:00
18:15-19:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2017Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Wirtualizacja GPU/CUDA inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy - IO
2. Podnoszenie systemu operacyjnego Windows7/8 z sieci inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
3. Punkt dostępowy WiFi inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
4. Monitorowanie sprzętowe klastra komputerowego inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
5. Instalacja, monitorowanie i zarządzanie systemem plikowym ZFS inżynierski projekt indywidualny
6. Instalacja i konfiguacja systemu Redmine (www+ruby) na serwerze internetowym
7. Uwieżytelnienie dwuelementowe dla serwisu ssh. inżynierski projekt indywidualny
8. System para-wirtualizacji typu "jail" dla sytsemu Unix FreeBSD inżynierski projekt indywidualny
9. Orpgramowanie podstawowe do wizualizacji warstwowych systemow plikowych (union-fs) inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
10. Monitorowanie i komunikacja z zasilczami UPS za pośrednictwem protokołu SNMP. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
11. Implemtacja symulatora obwodow PC-NAP/SPICE jako aplikacji sieciowej WWW inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
12. Oprogramowanie w technologii VPro (AMT) firmy Intel projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
13. Implementacja systemowego uwiezytelnienia przy pomocy linii papilarnych projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
14. Zunifikowana struktura certyfikacjna dla serwisów internetowych inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
15. Budowa klastra wirtualizacyjnego opartego o bezstanowy wirtualizator sprzętowy inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
16. Implementacja wirtualizatora KVM na bezdyskowej stacji sieciowe Linux inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
17. Implementacja virtualizatora VirtualBox na bezdyskowej stacji sieciowej FreeBSD
18. Równoległa budowa portów na klastrze komputerowym dla systemu FreeBSD inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Infrastruktura klastra sieciowego w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej. praca magisterska
2. INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMÓW WINDOWS 7, WINDOWS 2008 R2 W NIEJEDNORODNYM ŚRODOWISKU IETiSIP. praca magisterska
3. Optymalizacja i konfiguracja systemów sieciowych Windows Serwer 2008R2 praca magisterska
4. Przegląd urządzeń służących do zdalnego sterowania sprzętem komputerowym oraz ich praktyczne zastosowanie praca magisterska
5. Sieci UPN i przykładowa implementacja w niejednorodnym środowisku praca magisterska
6. Bezstanowy klaser wirtualizacyjny dla potrzeb ZETiIS praca magisterska
7. Analiza dzialania protokolow trasowania na podstawie protokołu RIP-2 praca inżynierska
8. Wprowadzenie do prototokołu LISP i demo środowiska testowego dla elementów eksperymentalnych implementacji LISPmob praca inżynierska
9. Konfiguracja bezdyskowej stacji roboczej w oparciu o system operacyjny Debian GNU/Linux w wersji live praca inżynierska
10. Bezpieczna i wydajna infrastruktura wirtualna na przykładzie środowiska ZETiIS praca magisterska
11. Zagnieżdżona wirtualizacja w klastrze bezstanowym praca magisterska
12. Uwierzytelnianie wieloetapowe dla serwisu SSH praca inżynierska
13. Samba 4 jako kontroler domeny Active Directory praca inżynierska
14. Uwierzytelnienie w środowisku niejednorodnym Unix/MS-Windows oparte na katalogu LDAP praca inżynierska
15. Usługi katalogowe oparte na otwartym oprogramowaniu w niejednorodnym środowisku systemów operacyjnych MS-Windows i Unix praca inżynierska
Powrót