Informacje o pracowniku:

dr inż. Andrzej Majkowski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:andrzej.majkowski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 73 57 
 • Pokój GE 205 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Andrzej Majkowski
  ul. Koszykowa 75 / GE 205
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (szczególnie biomedycznych – EEG). Interfejsy mózg-komputer, przetwarzanie obrazów, projektowanie i oprogramowanie systemów pomiarowych.


Konsultacje w 2017Z:

 • Czwartek, w godzinach: 12:15 - 13:00, Gmach Elektrotechniki pokój 205
        w okresie 1.10.2017 - 28.01.2018 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )
 • Sobota, w godzinach: 14:50 - 15:20, Gmach Elektrotechniki pokój 205
        w okresie 1.10.2017 - 28.01.2018 , na studiach niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2017Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2017Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Lab. 1DI2216:A - Komunikacja człowiek-komputer GR1, (przedmiot obieralny, wstępny termin zajęć), GE-b 210
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XII/2016-2020 w dniu 22.11.2017 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
09:15-10:00
10:15-11:00
Proj. 1DI1701:A - Grafika komputerowa proj GR1, GE-b 508
Lab. 1DI2216:A - Komunikacja człowiek-komputer GR2, (przedmiot obieralny, wstępny termin zajęć), GE-b 210
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE1512:A - Cyfrowe przetwarzanie sygnałów GR7, zaj. nieparz., GE-b 508
Lab. 1DE1512:A - Cyfrowe przetwarzanie sygnałów GR8, zaj. parz., GE-b 508
Konsultacje 12:15-13:00 w okresie 1.10.2017 - 28.01.2018 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 205
13:15-14:00
14:15-15:00
1DI1313:A - Architektura systemów komputerowych GR1, GR2, GR3, SK 108
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2017Z:

Piątek
14:30-15:15
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
Lab. 1ZE1106:A - Języki i metodyka programowania 1 GR3, wszystkie zjazdy, GE-b 508
10:40-11:25
11:30-12:15
Lab. 1ZE2114:A - Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów GR4, wszystkie zjazdy, GE-b 508
12:20-13:05
13:10-13:55
Lab. 1ZE1106:A - Języki i metodyka programowania 1 GR2, wszystkie zjazdy, GE-b 508
14:00-14:45
14:50-15:35
Konsultacje 14:50-15:20 w okresie 1.10.2017 - 28.01.2018 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 205

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Graficzny kreator stron internetowych praca inżynierska
2. Analiza pracy urządzeń standardu 802.11a/n w konfiguracji punkt-punkt w terenie otwartym. praca magisterska
3. Konwersja dźwięków do zapisu nutowego praca inżynierska
4. Analiza wydajności oraz możliwości szkieletów warstwy dostępu do danych JPA, JOO na podstawie aplikacji służącej do importu i eksportu danych. praca magisterska
5. Optymalizacja filtru niechcianej poczty w systemie Postfix. praca magisterska
6. Wybrane algorytmy selekcji i klasyfikacji cech sygnału EEG na potrzeby interfejsów BCI z wykorzystaniem technologii NVIDIA CUDA praca magisterska
7. Zaawansowane aplikacje internetowe z wykorzystaniem technologii Ajax. praca magisterska
8. Wspomaganie osób niewidomych za pomocą technologii mobilnych. praca magisterska
9. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu aplikacji internetowych wspomagających nauczanie na odległość praca magisterska
10. Obliczenia równoległe z wykorzystaniem technologii NVIDA CUDA praca inżynierska
11. Porównanie wydajności programowych macierzy dyskowych (RAID) w zwirtualizowanych środowiskach Windows oraz Linux praca magisterska
12. Chmura obliczeniowa jako alternatywa dla rozwiązań konwencjonalnych praca magisterska
13. Analiza narzędzi do monitorowania infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie praca magisterska
14. Rozpoznawanie komend głosowych praca inżynierska
15. Internetowa aplikacja do wyświetlania modeli 3D praca inżynierska
16. Opracowanie algorytmu detekcji dłoni oraz rozpoznawania gestów na obrazie rejestrowanym kamerą internetową praca magisterska
17. Integracja SAP ERP z systemem GIS z wykorzystaniem protokołu SOAP praca inżynierska
18. Wykorzystanie technologii Spring i AngularJS do stworzenia aplikacji internetowej wspierającej użytkowników siłowni praca inżynierska
19. Implementacja modelu obiegu dokumentów na przykładzie systemu do recenzji artykułów praca inżynierska
20. Opracowanie REST API do wyszukiwania aptek w pobliżu zadanej lokalizacji praca inżynierska
21. Algorytm kompresji obrazu kolorowego wykorzystujący fraktale praca magisterska
22. Opracowanie szablonu pracy dyplomowej o tematyce informatycznej z wykorzystaniem systemu LaTeX praca inżynierska
23. Zestaw filtrów do artystycznego przetwarzania obrazu praca inżynierska
24. Obliczanie tempa utworów muzycznych z wykorzystaniem filtru grzebieniowego praca inżynierska
25. Opracowanie systemu internetowego wspierającego wymianę międzynarodową studentów praca magisterska
Powrót