Employee information:

dr hab. inż. Andrzej Majkowski

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:andrzej.majkowski@pw.edu.pl
 • Phone: 22 234 73 57 
 • Room GE 205 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Andrzej Majkowski
  ul. Koszykowa 75 / GE 205
  00-662 Warszawa

Biography, professional profile:

Digital signal processing(especially biomedical – EEG). Brain-computer interfaces, image processing, designing of measurement systems.


Office hours in 2021Z:

 • Thursday, at: 12:15 - 13:00, Gmach Elektrotechniki pokój 205
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 , on studies stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
Lab. 1DI1531:A - Podstawy kompresji danych GR4, cycle other, GE-b 508
09:15-10:00
10:15-11:00
1DI1752:A - Techniki multimedialne GR3, cycle other, MS-Tms MS Teams
Lab. 1DE1512:A - Cyfrowe przetwarzanie sygnałów GR3, 1st half of sem., GE-b 508
Lab. 1DE1512:A - Cyfrowe przetwarzanie sygnałów GR4, 2nd half of sem., GE-b 508
Lab. 1DA1508:A - Electrical Measurements, Instrumentation and Signal Transmission lab GR1, cycle other, Software gr2 - 12 stud.; 10:15 - 12:30, GE-b 508
11:15-12:00
12:15-13:00
Proj. 1DI1752:A - Techniki multimedialne GR3, GE-b 210
Office hours 12:15-13:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) , in room GE-b 205
13:15-14:00
Lab. 1DA1508:A - Electrical Measurements, Instrumentation and Signal Transmission lab GR1, cycle other, Software gr1 - 22 stud.; 12:45 - 15:00, GE-b 508
14:15-15:00
Proj. 1DI1752:A - Techniki multimedialne GR3, GE-b 210
15:15-16:00
1DI1313:A - Architektura systemów komputerowych GR1, GR2, GR3, GR4, MS-Tms MS Teams
Proj. 1DI1752:A - Techniki multimedialne GR3, GE-b 210
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
Lab. 1ZE2114:A - Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów GR2, all meetings, GE-b 508
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Graficzny kreator stron internetowych praca inżynierska
2. Analiza pracy urządzeń standardu 802.11a/n w konfiguracji punkt-punkt w terenie otwartym. praca magisterska
3. Konwersja dźwięków do zapisu nutowego praca inżynierska
4. Analiza wydajności oraz możliwości szkieletów warstwy dostępu do danych JPA, JOO na podstawie aplikacji służącej do importu i eksportu danych. praca magisterska
5. Optymalizacja filtru niechcianej poczty w systemie Postfix. praca magisterska
6. Wybrane algorytmy selekcji i klasyfikacji cech sygnału EEG na potrzeby interfejsów BCI z wykorzystaniem technologii NVIDIA CUDA praca magisterska
7. Zaawansowane aplikacje internetowe z wykorzystaniem technologii Ajax. praca magisterska
8. Wspomaganie osób niewidomych za pomocą technologii mobilnych. praca magisterska
9. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu aplikacji internetowych wspomagających nauczanie na odległość praca magisterska
10. Obliczenia równoległe z wykorzystaniem technologii NVIDA CUDA praca inżynierska
11. Porównanie wydajności programowych macierzy dyskowych (RAID) w zwirtualizowanych środowiskach Windows oraz Linux praca magisterska
12. Chmura obliczeniowa jako alternatywa dla rozwiązań konwencjonalnych praca magisterska
13. Analiza narzędzi do monitorowania infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie praca magisterska
14. Rozpoznawanie komend głosowych praca inżynierska
15. Internetowa aplikacja do wyświetlania modeli 3D praca inżynierska
16. Integracja SAP ERP z systemem GIS z wykorzystaniem protokołu SOAP praca inżynierska
17. Opracowanie algorytmu detekcji dłoni oraz rozpoznawania gestów na obrazie rejestrowanym kamerą internetową praca magisterska
18. Implementacja modelu obiegu dokumentów na przykładzie systemu do recenzji artykułów praca inżynierska
19. Wykorzystanie technologii Spring i AngularJS do stworzenia aplikacji internetowej wspierającej użytkowników siłowni praca inżynierska
20. Opracowanie REST API do wyszukiwania aptek w pobliżu zadanej lokalizacji praca inżynierska
21. Algorytm kompresji obrazu kolorowego wykorzystujący fraktale praca magisterska
22. Opracowanie szablonu pracy dyplomowej o tematyce informatycznej z wykorzystaniem systemu LaTeX praca inżynierska
23. Zestaw filtrów do artystycznego przetwarzania obrazu praca inżynierska
24. Obliczanie tempa utworów muzycznych z wykorzystaniem filtru grzebieniowego praca inżynierska
25. Opracowanie systemu internetowego wspierającego wymianę międzynarodową studentów praca magisterska
26. Aplikacja sieciowa do wizualizacji danych o emisjii CO2 napisana z wykorzystaniem frameworków SpringBoot i AngularJS. praca inżynierska
27. System do internetowej rezerwacji miejsc w sieci kin praca inżynierska
28. Aplikacja do tworzenia prezentacji multimedialnych sterowana mową praca inżynierska
29. Aplikacja do rozpoznawania emocji w sygnale mowy praca magisterska
30. Voice Recognition System in Matlab for Isolated Words praca inżynierska
31. Implementacja aplikacji rozproszonej realizującej warunki zobowiązania jako kontraktu z zewnętrznymi arbitrami w technologii Ethereum praca magisterska
32. Zastosowanie algorytmów przetwarzania obrazów w aplikacji mobilnej do rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów praca magisterska
33. Identyfikacja osób na podstawie obrazu twarzy praca inżynierska
34. Generowanie liczb losowych w oparciu o rozpad radioaktywny z użyciem technik analizy obrazu praca inżynierska
35. Automatyka w chłodnictwie – optymalizacja wydajności i zużycia energii praca inżynierska
36. Porównanie sprzętowych oraz programowych macierzy dyskowych (RAID) pod względem wydajności i zastosowania praca inżynierska
37. System detekcji i rozpoznawania znaków drogowych praca magisterska
38. Zastosowanie architektury opartej na mikrousługach do stworzenia internetowej aplikacji wspierającej organizowanie wydarzeń praca inżynierska
39. Zastosowanie cyfrowego przetwarzania obrazów w rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych. praca inżynierska
40. Realizacja wirtualnego środowiska automatyki przemysłowej w celu analizy bezpieczeństwa informacji praca magisterska
41. Porównanie frameworków AngularJS i Angular na podstawie opracowanej aplikacji webowej praca magisterska
Back