Employee information:

dr hab. inż. Andrzej Majkowski

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:andrzej.majkowski@ee.pw.edu.pl
 • Phone: 22 234 73 57 
 • Room GE 205 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Andrzej Majkowski
  ul. Koszykowa 75 / GE 205
  00-662 Warszawa

Biography, professional profile:

Digital signal processing(especially biomedical – EEG). Brain-computer interfaces, image processing, designing of measurement systems.


Office hours in 2020L:

 • Thursday, at: 12:15 - 13:45, Gmach Elektrotechniki pokój 205
        between 22.02.2020 - 30.09.2020 , on studies stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 10, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
1DA1406:A - Electrical Measurements, Instrumentation and Signal Transmission 2 GR1, GR2, 2nd half of sem., SK 107a
11:15-12:00
12:15-13:00
Office hours 12:15-13:45 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (booking in ISOD required) , in room GE-b 205
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
Lab. 1ZE1604:A - Przetwarzanie sygnałów GR3, odd meetings, GE-b 508
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
Lab. 1ZE1224:A - Języki i metodyka programowania 2 GR1, GR2, all meetings, GE-b 510
16:30-17:15

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Graficzny kreator stron internetowych praca inżynierska
2. Analiza pracy urządzeń standardu 802.11a/n w konfiguracji punkt-punkt w terenie otwartym. praca magisterska
3. Konwersja dźwięków do zapisu nutowego praca inżynierska
4. Analiza wydajności oraz możliwości szkieletów warstwy dostępu do danych JPA, JOO na podstawie aplikacji służącej do importu i eksportu danych. praca magisterska
5. Optymalizacja filtru niechcianej poczty w systemie Postfix. praca magisterska
6. Wybrane algorytmy selekcji i klasyfikacji cech sygnału EEG na potrzeby interfejsów BCI z wykorzystaniem technologii NVIDIA CUDA praca magisterska
7. Zaawansowane aplikacje internetowe z wykorzystaniem technologii Ajax. praca magisterska
8. Wspomaganie osób niewidomych za pomocą technologii mobilnych. praca magisterska
9. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu aplikacji internetowych wspomagających nauczanie na odległość praca magisterska
10. Obliczenia równoległe z wykorzystaniem technologii NVIDA CUDA praca inżynierska
11. Porównanie wydajności programowych macierzy dyskowych (RAID) w zwirtualizowanych środowiskach Windows oraz Linux praca magisterska
12. Chmura obliczeniowa jako alternatywa dla rozwiązań konwencjonalnych praca magisterska
13. Analiza narzędzi do monitorowania infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie praca magisterska
14. Rozpoznawanie komend głosowych praca inżynierska
15. Internetowa aplikacja do wyświetlania modeli 3D praca inżynierska
16. Opracowanie algorytmu detekcji dłoni oraz rozpoznawania gestów na obrazie rejestrowanym kamerą internetową praca magisterska
17. Integracja SAP ERP z systemem GIS z wykorzystaniem protokołu SOAP praca inżynierska
18. Wykorzystanie technologii Spring i AngularJS do stworzenia aplikacji internetowej wspierającej użytkowników siłowni praca inżynierska
19. Implementacja modelu obiegu dokumentów na przykładzie systemu do recenzji artykułów praca inżynierska
20. Opracowanie REST API do wyszukiwania aptek w pobliżu zadanej lokalizacji praca inżynierska
21. Algorytm kompresji obrazu kolorowego wykorzystujący fraktale praca magisterska
22. Opracowanie szablonu pracy dyplomowej o tematyce informatycznej z wykorzystaniem systemu LaTeX praca inżynierska
23. Zestaw filtrów do artystycznego przetwarzania obrazu praca inżynierska
24. Obliczanie tempa utworów muzycznych z wykorzystaniem filtru grzebieniowego praca inżynierska
25. Opracowanie systemu internetowego wspierającego wymianę międzynarodową studentów praca magisterska
26. Aplikacja sieciowa do wizualizacji danych o emisjii CO2 napisana z wykorzystaniem frameworków SpringBoot i AngularJS. praca inżynierska
27. Aplikacja do tworzenia prezentacji multimedialnych sterowana mową praca inżynierska
28. System do internetowej rezerwacji miejsc w sieci kin praca inżynierska
29. Aplikacja do rozpoznawania emocji w sygnale mowy praca magisterska
30. Voice Recognition System in Matlab for Isolated Words praca inżynierska
31. Zastosowanie algorytmów przetwarzania obrazów w aplikacji mobilnej do rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów praca magisterska
32. Implementacja aplikacji rozproszonej realizującej warunki zobowiązania jako kontraktu z zewnętrznymi arbitrami w technologii Ethereum praca magisterska
33. Identyfikacja osób na podstawie obrazu twarzy praca inżynierska
34. Generowanie liczb losowych w oparciu o rozpad radioaktywny z użyciem technik analizy obrazu praca inżynierska
35. Automatyka w chłodnictwie – optymalizacja wydajności i zużycia energii praca inżynierska
36. System detekcji i rozpoznawania znaków drogowych praca magisterska
37. Porównanie sprzętowych oraz programowych macierzy dyskowych (RAID) pod względem wydajności i zastosowania praca inżynierska
38. Zastosowanie cyfrowego przetwarzania obrazów w rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych. praca inżynierska
39. Zastosowanie architektury opartej na mikrousługach do stworzenia internetowej aplikacji wspierającej organizowanie wydarzeń praca inżynierska
Back