Informacje o pracowniku:

dr inż. Andrzej Majkowski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:andrzej.majkowski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 73 57 
 • Pokój GE 205 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Andrzej Majkowski
  ul. Koszykowa 75 / GE 205
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (szczególnie biomedycznych – EEG). Interfejsy mózg-komputer, przetwarzanie obrazów, projektowanie i oprogramowanie systemów pomiarowych.


Konsultacje w 2018L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
Proj. 1DI1608:A - Techniki multimedialne GR3, II połowa sem., GE-b 210
1DI1608:A - Techniki multimedialne GR1, GR2, GR3, I połowa sem., SK 107a
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
Lab. 1ZE1604:A - Przetwarzanie sygnałów GR1, zjazdy nieparz., GE-b 508
14:00-14:45

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Graficzny kreator stron internetowych praca inżynierska
2. Voice Recognition System in Matlab for Isolated Words praca inżynierska
3. Analiza pracy urządzeń standardu 802.11a/n w konfiguracji punkt-punkt w terenie otwartym. praca magisterska
4. Konwersja dźwięków do zapisu nutowego praca inżynierska
5. Analiza wydajności oraz możliwości szkieletów warstwy dostępu do danych JPA, JOO na podstawie aplikacji służącej do importu i eksportu danych. praca magisterska
6. Optymalizacja filtru niechcianej poczty w systemie Postfix. praca magisterska
7. Wybrane algorytmy selekcji i klasyfikacji cech sygnału EEG na potrzeby interfejsów BCI z wykorzystaniem technologii NVIDIA CUDA praca magisterska
8. Zaawansowane aplikacje internetowe z wykorzystaniem technologii Ajax. praca magisterska
9. Wspomaganie osób niewidomych za pomocą technologii mobilnych. praca magisterska
10. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu aplikacji internetowych wspomagających nauczanie na odległość praca magisterska
11. Obliczenia równoległe z wykorzystaniem technologii NVIDA CUDA praca inżynierska
12. Porównanie wydajności programowych macierzy dyskowych (RAID) w zwirtualizowanych środowiskach Windows oraz Linux praca magisterska
13. Chmura obliczeniowa jako alternatywa dla rozwiązań konwencjonalnych praca magisterska
14. Analiza narzędzi do monitorowania infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie praca magisterska
15. Rozpoznawanie komend głosowych praca inżynierska
16. Internetowa aplikacja do wyświetlania modeli 3D praca inżynierska
17. Opracowanie algorytmu detekcji dłoni oraz rozpoznawania gestów na obrazie rejestrowanym kamerą internetową praca magisterska
18. Integracja SAP ERP z systemem GIS z wykorzystaniem protokołu SOAP praca inżynierska
19. Wykorzystanie technologii Spring i AngularJS do stworzenia aplikacji internetowej wspierającej użytkowników siłowni praca inżynierska
20. Implementacja modelu obiegu dokumentów na przykładzie systemu do recenzji artykułów praca inżynierska
21. Opracowanie REST API do wyszukiwania aptek w pobliżu zadanej lokalizacji praca inżynierska
22. Algorytm kompresji obrazu kolorowego wykorzystujący fraktale praca magisterska
23. Opracowanie szablonu pracy dyplomowej o tematyce informatycznej z wykorzystaniem systemu LaTeX praca inżynierska
24. Zestaw filtrów do artystycznego przetwarzania obrazu praca inżynierska
25. Obliczanie tempa utworów muzycznych z wykorzystaniem filtru grzebieniowego praca inżynierska
26. Opracowanie systemu internetowego wspierającego wymianę międzynarodową studentów praca magisterska
27. Aplikacja sieciowa do wizualizacji danych o emisjii CO2 napisana z wykorzystaniem frameworków SpringBoot i AngularJS. praca inżynierska
28. Aplikacja do tworzenia prezentacji multimedialnych sterowana mową praca inżynierska
29. System do internetowej rezerwacji miejsc w sieci kin praca inżynierska
30. Aplikacja do rozpoznawania emocji w sygnale mowy praca magisterska
Powrót