Employee information:

mgr inż. Paweł Terlikowski

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Asystent i doktorant

Contact:

 • E-mail:Pawel.Terlikowski@pw.edu.pl
 • Phone: 22 234 56 48 
 • Room GE kl. C pok. 204 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IE - Paweł Terlikowski
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021L:

Courses taught in semester 2021L:

Plan on full-time studies in semester 2021L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
Proj. 1DE2341:A - Zarządzanie przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi w warunkach rynkowych GR8, 2nd half of sem., GE-c 404
Lab. 1DE2124:A - Rozproszone źródła energii GR1, 2nd half of sem., pierwsza połowa semestru, GE-c 406
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00
Lab. 1DE2124:A - Rozproszone źródła energii GR2, 2nd half of sem., GE-c 406
17:15-18:00

Plan on extramural studies in semester 2021L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
Lab. 1ZE2279:A - Rozproszone źródła energii GR2, all meetings, GE-c 406
10:40-11:25
11:30-12:15
Lab. 1ZE2279:A - Rozproszone źródła energii GR3, all meetings, GE-c 406
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Analiza wpływu pakietu zimowego „Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków” na Krajowy System Elektroenergetyczny praca inżynierska
2. Analiza czynników wpływających na rozwój wybranych elektrowni bezemisyjnych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym praca inżynierska
3. Analiza czynników wpływających na rozwój elektrowni opalanych paliwami kopalnymi w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym praca inżynierska
4. Analiza jednostkowego kosztu wytwarzania energii elektrycznej LCOE dla wybranych technologii praca inżynierska
5. Analiza przebiegu i wyników pierwszych aukcji dla odnawialnych źródeł energii w Polsce praca inżynierska
6. Projekt koncepcyjny układu zasilania serwerowni, charakteryzującego się wysokimi parametrami niezawodnościowymi praca inżynierska
7. Projekt koncepcyjny elektrowni jądrowej praca inżynierska
8. Analiza rozwoju systemów energetycznych w kilku państwach spoza OECD praca inżynierska
9. Projekt koncepcyjny elektrowni węglowej na parametry nadkrytyczne praca inżynierska
10. Projekt koncepcyjny elektrowni wykorzystującej zgazowanie węgla praca inżynierska
11. Analiza możliwości i skutków wprowadzenia rynku mocy w Polsce praca inżynierska
12. Wykorzystanie technik jądrowych do celów medycznych na przykładzie reaktora Maria praca inżynierska
13. Projekt koncepcyjny zasobnika energii dla budynku wielorodzinnego praca inżynierska
14. Perspektywy rozwoju małej elektrowni wodnej Potok Służewiecki (3 kW) praca inżynierska
15. Projekt koncepcyjny morskiej farmy wiatrowej praca inżynierska
16. Projekt koncepcyjny instalacji prosumenckiej w gospodarstwie domowym praca inżynierska
17. Opłacalność instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW przy uwzględnieniu różnych systemów wsparcia praca inżynierska
18. Projekt koncepcyjny naziemnej farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW praca inżynierska
19. Analiza techniczno-ekonomiczna budowy farmy fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 1 MW praca inżynierska
20. Analiza możliwości wykorzystania reaktorów wysokotemperaturowych HTR w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym praca inżynierska
21. Bezpieczeństwo funkcjonowania reaktorów jądrowych praca inżynierska
22. Analiza funkcjonowania elektrowni jądrowych w krajach sąsiadujących z Polską praca inżynierska
23. Bezpieczeństwo nowoczesnych elektrowni jądrowych w ujęciu analitycznym i organizacyjnym praca inżynierska
24. Analiza wpływu funkcjonowania systemu elektroenergetycznego na zdrowie człowieka i na środowisko praca inżynierska
25. Wpływ epidemii choroby koronawirusowej COVID-19 na rynek paliw i energii na świecie praca inżynierska
Back