Employee information:

mgr inż. Paweł Terlikowski

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Asystent i doktorant

Contact:

 • E-mail:Pawel.Terlikowski@pw.edu.pl
 • Phone: 22 234 56 48 
 • Room GE kl. C pok. 204 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IE - Paweł Terlikowski
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2020L:

 • Thursday, at: 10:00 - 12:00, Poza PW pokój MS Teams
        on 3.09.2020 EKONOMIKA W ELEKTROTECHNICE - EGZAMIN TERMIN POPRAWKOWY, on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 47, zgłoszenia minimum 48 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
1DE2341:A - Zarządzanie przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi w warunkach rynkowych GR3, 1st half of sem., zajęcia od 8:25, GE-c 404
Proj. 1DE2341:A - Zarządzanie przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi w warunkach rynkowych GR3, 2nd half of sem., zajęcia od 8:25, GE-c 404
Lab. 1DE2124:A - Rozproszone źródła energii GR1, 2nd half of sem., zajęcia od 8:30, GE-c 406
09:15-10:00
Office hours 10:00-12:00 on 3.09.2020 (booking in ISOD required) EKONOMIKA W ELEKTROTECHNICE - EGZAMIN TERMIN POPRAWKOWY, in room Poza PW MS Teams
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
1DE2129:A - Ekonomika w Elektrotechnice (HES) GR1, GR2, 1st half of sem., GG 306
15:15-16:00
16:15-17:00
Lab. 1DE2129:A - Ekonomika w Elektrotechnice (HES) GR1, odd classes meetings, GE-c 405
Lab. 1DE2124:A - Rozproszone źródła energii GR2, 2nd half of sem., GE-c 406
17:15-18:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
Lab. 1ZE2279:A - Rozproszone źródła energii GR2, all meetings, GE-c 406
10:40-11:25
11:30-12:15
Lab. 1ZE2279:A - Rozproszone źródła energii GR3, all meetings, GE-c 406
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Analiza techniczno-ekonomiczna budowy farmy fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 1 MW praca inżynierska
2. Projekt koncepcyjny naziemnej farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW praca inżynierska
3. Analiza możliwości wykorzystania reaktorów wysokotemperaturowych HTR w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym praca inżynierska
4. Analiza wpływu pakietu zimowego „Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków” na Krajowy System Elektroenergetyczny praca inżynierska
5. Analiza jednostkowego kosztu wytwarzania energii elektrycznej LCOE dla wybranych technologii praca inżynierska
6. Analiza czynników wpływających na rozwój wybranych elektrowni bezemisyjnych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym praca inżynierska
7. Analiza czynników wpływających na rozwój elektrowni opalanych paliwami kopalnymi w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym praca inżynierska
8. Analiza przebiegu i wyników pierwszych aukcji dla odnawialnych źródeł energii w Polsce praca inżynierska
9. Projekt koncepcyjny elektrowni jądrowej praca inżynierska
10. Projekt koncepcyjny układu zasilania serwerowni, charakteryzującego się wysokimi parametrami niezawodnościowymi praca inżynierska
11. Projekt koncepcyjny elektrowni węglowej na parametry nadkrytyczne praca inżynierska
12. Analiza rozwoju systemów energetycznych w kilku państwach spoza OECD praca inżynierska
13. Projekt koncepcyjny elektrowni wykorzystującej zgazowanie węgla praca inżynierska
14. Analiza możliwości i skutków wprowadzenia rynku mocy w Polsce praca inżynierska
15. Wykorzystanie technik jądrowych do celów medycznych na przykładzie reaktora Maria praca inżynierska
16. Perspektywy rozwoju małej elektrowni wodnej Potok Służewiecki (3 kW) praca inżynierska
17. Projekt koncepcyjny zasobnika energii dla budynku wielorodzinnego praca inżynierska
18. Projekt koncepcyjny morskiej farmy wiatrowej praca inżynierska
19. Projekt koncepcyjny instalacji prosumenckiej w gospodarstwie domowym praca inżynierska
20. Opłacalność instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW przy uwzględnieniu różnych systemów wsparcia praca inżynierska
Back