Informacje o pracowniku:

dr inż. Konrad Sobolewski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:konrad.sobolewski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 78 56 
 • Pokój GE 116 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Konrad Sobolewski
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Elektrotechniki pok. 116
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Kompatybilność elektromagnetyczna. Wyładowania piorunowe, ochrona odgromowa i przepięciowa. Lokalizacja i rejestracja wyładowań piorunowych. Modelowanie i symulacje.


Konsultacje w 2018L:

 • Poniedziałek, w godzinach: 11:15 - 12:00, Gmach Elektrotechniki pokój 116
        w okresie 19.02.2018 - 15.06.2018 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )
 • Piątek, w godzinach: 17:50 - 18:35, Gmach Elektrotechniki pokój 116
        w okresie 19.02.2018 - 15.06.2018 , na studiach niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
1DE1417:B - Technika wysokich napięć GR5, GR6, GR7, GR8, GE-b AE
09:15-10:00
10:15-11:00
1DE2174:A - Ochrona sieci informatycznych przed impulsami EM GR9, I połowa sem., GE-b 105
Proj. 1DE2174:A - Ochrona sieci informatycznych przed impulsami EM GR9, II połowa sem., GE-b 105
Lab. 1DE1679:A - Pomiary zaburzeń elektromagnetycznych GR9, II połowa sem., GE-b 109
11:15-12:00
Konsultacje 11:15-12:00 w okresie 19.02.2018 - 15.06.2018 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 116
12:15-13:00
1DE1679:A - Pomiary zaburzeń elektromagnetycznych GR9, I połowa sem., GE-b 105
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00
17:15-18:00
Konsultacje 17:50-18:35 w okresie 19.02.2018 - 15.06.2018 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 116
18:15-19:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018L:

Piątek
15:20-16:05
Sem. 1ZE1801:D - Seminarium dyplomowe inżynierskie GR6, wszystkie zjazdy, Sala i termin do ustalenia na pierwszych zajęciach, GE-b 105
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
Konsultacje 17:50-18:35 w okresie 19.02.2018 - 15.06.2018 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 116
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15
17:20-18:05
18:10-18:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Analiza wpływu parametrów uziemienia na skuteczność ochrony odgromowej praca inżynierska
2. Fizyka wyładowania atmosferycznego a skuteczność ochrony odgromowej praca inżynierska
3. Stanowisko pomiarowe do badania odporności urządzeń elektrycznych na zakłócenia harmoniczne w sieci zasilającej. praca magisterska
4. Metody ochrony typowych konfiguracji lokalnych sieci komputerowych LAN przed skutkami pobliskich i bezpośrednich wyładowań atmosferycznych. praca inżynierska
5. Analiza zagrożeń wyładowaniami atmosferycznymi w wewnętrznych instalacjach przesyłu. praca inżynierska
6. Metody ochrony odgromowej i przepięciowej urządzeń gwarantowanego zasilania. praca inżynierska
7. Ochrona przed przepięciami systemów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej praca magisterska
8. Systemy zasilania i ochrony przepięciowej obiektów budowlanych praca magisterska
9. Projekt i wykonanie stanowiska pomiarowego do badania wyładowań niezupełnych w materiałach stałych praca magisterska
10. Ocena zagrożenia przepięciami indukowanymi od wyładowania atmosferycznego dla wewnętrznych urządzeń elektronicznych. praca inżynierska
11. Elektroniczny układ wysokonapięciowy do badania świec zapłonowych silników spalinowych. praca magisterska
12. Analiza rozwiązań telekomunikacyjnych w inteligentnych sieciach energetycznych praca inżynierska
13. Analiza zagrożenia przepięciowego typowego stanowiska komputerowego praca magisterska
14. Ochrona odgromowa i przepięciowa dachowych systemów antenowych sieci transmisji danych praca inżynierska
15. Model obiektu z instalacją odgromową do badania rozpływu prądu piorunowego praca magisterska
16. Analiza rozkładu pola E-M w obiekcie budowlanym podczas rozpływu prądu udarowego w instalacji piorunochronnej praca magisterska
17. Wpływ instalacji odgromowej na wydajność ogniw fotowoltaicznych praca magisterska
18. Pomiar zakłóceń elektromagnetycznych prostownika PR-27 praca magisterska
19. Charakterystyka komputera pc jako odbiornika i zarazem źródła zakłóceń przewodzonych praca inżynierska
20. Możliwości wykorzystania badań termowizyjnych w diagnostyce urządzeń elektroenergetycznych praca inżynierska
21. Analiza kompatybilności elektromagnetycznej obiektów przetwarzających informacje niejawne praca magisterska
22. Napięcia indukowane w instalacjach niskonapięciowych praca magisterska
23. Analiza ochrony odgromowej i przepięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej wnętrzowych stacji transformatorowych SN/nn praca magisterska
24. Badanie wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na pracę wagi elektronicznej. praca magisterska
25. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - zasady i algorytm projektowania. praca inżynierska
26. Analiza konstrukcyjna kontenerowych stacji transformatorowych praca inżynierska
27. Metody analizy ryzyka oraz doboru ochrony odgromowej i przepięciowej na przykładzie oczyszczalni ścieków praca magisterska
28. Zasady i środki ochrony odgromowej i przepięciowej systemów nadzoru wizyjnego. praca magisterska
29. Analiza i projekt ochrony przepięciowej lokalnej sieci komputerowej zainstalowanej w bibliotece publicznej. praca magisterska
30. Zagrożenia piorunowe dla elektrowni wiatrowych. praca inżynierska
31. Analiza instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej obiektu Głównej Stacji Zasilającej praca magisterska
32. Kompatybilność elektromagnetyczna układów elektronicznych praca magisterska
33. Ochrona odgromowa i przepięciowa budynku pompowni pożarowej i zbiorników wody instalacji mgły wodnej. praca inżynierska
34. Badania symulacyjne instalacji piorunochronnych praca inżynierska
35. Ochrona przepięciowa w układach zasilających mobilne urządzenia łączności. praca inżynierska
36. Wykorzystanie procesora karty graficznej do analizy stanów nieustalonych układów elektrycznych. praca inżynierska
37. Systemy detekcji i lokalizacji wyładowań w Polsce praca inżynierska
38. Ochrona odgromowa i przepięciowa wolnostojących instalacji telekomunikacyjnych praca magisterska
39. Zasady zasilania tymczasowego placu budowy praca inżynierska
40. Kompatybilność elektromagnetyczna pojazdów silnikowych. praca magisterska
41. Kompatybilność elektromagnetyczna pojazdów silnikowych. praca magisterska
42. Analiza zmian w czasie skuteczności instalacji odgromowej obiektu mieszkalnego praca magisterska
43. Prace eksploatacyjne na liniach napowietrznych 15 i 0,4 kV praca inżynierska
44. Model linii długiej do analizy zjawisk falowych praca inżynierska
45. Zagrożenia piorunowe dla elektrowni wiatrowych. praca inżynierska
46. Uziomy w instalacjach ochrony odgromowej i przepięciowej. praca inżynierska
47. Analiza wpływu zmian parametrów instalacji ochrony odgromowej na jej skuteczność praca magisterska
48. Automatyka budynków biurowych. Stan obecny i kierunki rozwoju. praca magisterska
49. Opracowanie programu narzędziowego wspomagającego wykonanie wybranych obliczeń do projektu instalacji odgromowej. praca inżynierska
50. Badania odporności prostych przetwornic DC-DC na zaburzenia przewodzone. praca magisterska
51. Budowa stanowiska laboratoryjnego do badania sprzężeń pomiędzy układami przewodów praca inżynierska
52. Analiza porównawcza różnych typów połączeń elementów instalacji uziomowej praca magisterska
53. Projekt instalacji budynku produkcyjno-biurowego praca inżynierska
Powrót