Informacje o pracowniku:

dr inż. Konrad Sobolewski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:konrad.sobolewski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 78 56 
 • Pokój GE 116 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Konrad Sobolewski
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Elektrotechniki pok. 116
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Kompatybilność elektromagnetyczna. Wyładowania piorunowe, ochrona odgromowa i przepięciowa. Lokalizacja i rejestracja wyładowań piorunowych. Modelowanie i symulacje.


Konsultacje w 2017Z:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2017Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2017Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
1DE1511:A - Kompatybilność elektromagnetyczna GR5, GR6, GR7, GR8, zaj. nieparz., GE-b AE
Proj. 1DE1715:A - Projektowanie instalacji odgromowej i przepięciowej GR12, GR13, GE-b 113
11:15-12:00
12:15-13:00
Proj. 1DE1717:A - Modelowanie zjawisk wysokonapięciowych GR12, GR13, Cykl inny, GE-b 113
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2017Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
1ZE1783:A - Pomiary zaburzeń elektromagnetycznych GR6, pierwsza połowa zjazdów, GE-b 113
Lab. 1ZE1783:A - Pomiary zaburzeń elektromagnetycznych GR6, druga połowa zjazdów, GE-b 109
18:40-19:25
19:30-20:15
1ZE1108:A - Systemy operacyjne i sieci komputerowe GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, pierwsza połowa zjazdów, GG 219
20:20-21:05
Sobota Niedziela
08:10-08:55
1ZE1504:A - Kompatybilność elektromagnetyczna GR1, GR2, GR3, pierwsza połowa zjazdów, GE-b AE
09:00-09:45
09:50-10:35
Proj. 1ZE1863:A - Projektowanie instalacji odgromowej i przepięciowej GR6, wszystkie zjazdy, GE-b 113
10:40-11:25
11:30-12:15
1ZE1504:A - Kompatybilność elektromagnetyczna GR1, GR2, GR3, pierwsza połowa zjazdów, GE-b AE
12:20-13:05
13:10-13:55
Proj. 2ZE2374:A - Ochrona sieci informatycznych przed impulsami EM GR8, druga połowa zjazdów, (6 zjazdów), GE-b 113
2ZE2374:A - Ochrona sieci informatycznych przed impulsami EM GR8, pierwsza połowa zjazdów, (3 zjazdy), GE-b 113
14:00-14:45
14:50-15:35

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Analiza wpływu parametrów uziemienia na skuteczność ochrony odgromowej praca inżynierska
2. Badania odporności prostych przetwornic DC-DC na zaburzenia przewodzone. praca magisterska
3. Stanowisko pomiarowe do badania odporności urządzeń elektrycznych na zakłócenia harmoniczne w sieci zasilającej. praca magisterska
4. Metody ochrony typowych konfiguracji lokalnych sieci komputerowych LAN przed skutkami pobliskich i bezpośrednich wyładowań atmosferycznych. praca inżynierska
5. Analiza zagrożeń wyładowaniami atmosferycznymi w wewnętrznych instalacjach przesyłu. praca inżynierska
6. Metody ochrony odgromowej i przepięciowej urządzeń gwarantowanego zasilania. praca inżynierska
7. Ochrona przed przepięciami systemów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej praca magisterska
8. Systemy zasilania i ochrony przepięciowej obiektów budowlanych praca magisterska
9. Projekt i wykonanie stanowiska pomiarowego do badania wyładowań niezupełnych w materiałach stałych praca magisterska
10. Ocena zagrożenia przepięciami indukowanymi od wyładowania atmosferycznego dla wewnętrznych urządzeń elektronicznych. praca inżynierska
11. Elektroniczny układ wysokonapięciowy do badania świec zapłonowych silników spalinowych. praca magisterska
12. Analiza rozwiązań telekomunikacyjnych w inteligentnych sieciach energetycznych praca inżynierska
13. Analiza zagrożenia przepięciowego typowego stanowiska komputerowego praca magisterska
14. Ochrona odgromowa i przepięciowa dachowych systemów antenowych sieci transmisji danych praca inżynierska
15. Model obiektu z instalacją odgromową do badania rozpływu prądu piorunowego praca magisterska
16. Analiza rozkładu pola E-M w obiekcie budowlanym podczas rozpływu prądu udarowego w instalacji piorunochronnej praca magisterska
17. Wpływ instalacji odgromowej na wydajność ogniw fotowoltaicznych praca magisterska
18. Pomiar zakłóceń elektromagnetycznych prostownika PR-27 praca magisterska
19. Charakterystyka komputera pc jako odbiornika i zarazem źródła zakłóceń przewodzonych praca inżynierska
20. Możliwości wykorzystania badań termowizyjnych w diagnostyce urządzeń elektroenergetycznych praca inżynierska
21. Analiza kompatybilności elektromagnetycznej obiektów przetwarzających informacje niejawne praca magisterska
22. Napięcia indukowane w instalacjach niskonapięciowych praca magisterska
23. Analiza ochrony odgromowej i przepięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej wnętrzowych stacji transformatorowych SN/nn praca magisterska
24. Badanie wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na pracę wagi elektronicznej. praca magisterska
25. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - zasady i algorytm projektowania. praca inżynierska
26. Analiza konstrukcyjna kontenerowych stacji transformatorowych praca inżynierska
27. Metody analizy ryzyka oraz doboru ochrony odgromowej i przepięciowej na przykładzie oczyszczalni ścieków praca magisterska
28. Zasady i środki ochrony odgromowej i przepięciowej systemów nadzoru wizyjnego. praca magisterska
29. Analiza i projekt ochrony przepięciowej lokalnej sieci komputerowej zainstalowanej w bibliotece publicznej. praca magisterska
30. Zagrożenia piorunowe dla elektrowni wiatrowych. praca inżynierska
31. Analiza instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej obiektu Głównej Stacji Zasilającej praca magisterska
32. Kompatybilność elektromagnetyczna układów elektronicznych praca magisterska
33. Ochrona odgromowa i przepięciowa budynku pompowni pożarowej i zbiorników wody instalacji mgły wodnej. praca inżynierska
34. Badania symulacyjne instalacji piorunochronnych praca inżynierska
35. Ochrona przepięciowa w układach zasilających mobilne urządzenia łączności. praca inżynierska
36. Wykorzystanie procesora karty graficznej do analizy stanów nieustalonych układów elektrycznych. praca inżynierska
37. Systemy detekcji i lokalizacji wyładowań w Polsce praca inżynierska
38. Ochrona odgromowa i przepięciowa wolnostojących instalacji telekomunikacyjnych praca magisterska
39. Zasady zasilania tymczasowego placu budowy praca inżynierska
40. Kompatybilność elektromagnetyczna pojazdów silnikowych. praca magisterska
41. Kompatybilność elektromagnetyczna pojazdów silnikowych. praca magisterska
42. Analiza zmian w czasie skuteczności instalacji odgromowej obiektu mieszkalnego praca magisterska
43. Prace eksploatacyjne na liniach napowietrznych 15 i 0,4 kV praca inżynierska
44. Model linii długiej do analizy zjawisk falowych praca inżynierska
45. Zagrożenia piorunowe dla elektrowni wiatrowych. praca inżynierska
46. Uziomy w instalacjach ochrony odgromowej i przepięciowej. praca inżynierska
47. Analiza wpływu zmian parametrów instalacji ochrony odgromowej na jej skuteczność praca magisterska
48. Automatyka budynków biurowych. Stan obecny i kierunki rozwoju. praca magisterska
49. Opracowanie programu narzędziowego wspomagającego wykonanie wybranych obliczeń do projektu instalacji odgromowej. praca inżynierska
Powrót