• Course code:
  • Course name:
  • Responsible person:
  • Courses taught for catalog:
  • Przedmioty dla programu studiów:
  • Only active courses: (Set to false to show historical already not active courses.)
  • (Clear filter)
No. Course code Course name Short name Responsible for course
1. 1DA1615 3D Computer Modeling MOD3D dr hab. inż. Rafał Krupiński, prof. uczelni
2. 1DA2310 Additional Practical Training PTA dr hab. inż. Paweł Piotrowski, prof. uczelni
3. 1DI1532 Administrowanie bazami danych ABAD dr inż. Maciej Stodolski
4. 1DD3-IL05 Advanced image processing and pattern recognition AIPPR dr hab. inż. Marcin Iwanowski
5. 1DA1611 Advanced internet programming AIPR prof. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona
6. 1DM1505 Aerodynamika w elektromobilności AEEL dr inż. Krzysztof Rogowski
7. 2DE2237 Aktywne metody poprawy jakości energii elektrycznej AMPJEE prof. dr hab. inż. Roman Barlik
8. 1DI1103 Algebra liniowa ALIN prof. dr hab. Wiesław Sasin
9. 1DR1104 Algebra liniowa z geometrią ALGGEOM dr Jan Samsonowicz
10. 1DI1713 Algorytmy ewolucyjne ALE dr inż. Jarosław Szostakowski
11. 1DR2211 Algorytmy ewolucyjne w sterowaniu i przetwarzaniu sygnałów AEWSIPS dr inż. Jarosław Szostakowski
12. 2DE2211 Algorytmy ewolucyjne w sterowaniu i przetwarzaniu sygnałów AEWSIPS dr inż. Jarosław Szostakowski
13. 1DI1302 Algorytmy i struktury danych ASTRUK prof. dr hab. inż. Jacek Starzyński
14. 1DR1636 Algorytmy i struktury danych ASTRUK prof. dr hab. inż. Jacek Starzyński
15. PI-BDA-104 Algorytmy Uczenia Maszynowego AuM dr inż. Robert Szmurło
16. 1DI2153 Algorytmy w inżynierii danych AWID dr inż. Bartosz Chaber
17. PI-MiNIO-107 Analiza danych biznesowych w języku VBA w Excelu ADB dr hab. inż. Tomasz Leś
18. 1DI2233 Analiza danych obrazowych i multimedialnych ADOM dr hab. inż. Marcin Iwanowski
19. PI-BDA-111 Analiza danych w biznesie ADwB Artur Grządziel
20. 1DI1116 Analiza matematyczna ANMAT dr Joanna Tarka