• Degree course: *
  • Semester of study:
  • Nr wersji programu: *
  • *- required fields
  • (Reset filters)

Study programme - Model 2

Notes for: Elektrotechnika (wersja WPS2023Z/2024L):

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie).
Nominalna liczba semestrów - 4.
Nominalna liczba punktów ECTS - 90.

Notes for declarations for Elektrotechnika (wersja WPS2023Z/2024L):

Program studiów w wersji WPS2022Z/2023L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia od r.ak. 2022/2023 - rekrutacja na sem. 2022Z.

Minimalna liczba ECTS wymagana do ukończenia studiów - 90, w tym:
20 ECTS - praca dyplomowa (nie wymaga deklaracji)
4 ECTS - seminarium dyplomowe (na sem. 4; deklarowane z możliwością wyboru zakładu dyplomującego)
5 ECTS - przedmioty HES (jeden przedmiot obowiązkowy za 3 ECTS na sem. 1 i jeden przedmiot obieralny za 2 ECTS na sem. 3)
2 ECTS - język obcy (na sem. 2)

Nominalne wartości pkt ECTS w semestrach:
sem. 1 - 22
sem. 2 - 22
sem. 3 - 22
sem. 4 - 24
Łącznie 90 ECTS (70 przedmioty + 20 praca dyplomowa)

Obligatory courses blocks (considered only passed courses)

Specialization (Study programme version) Can be declared
from semesetr
Required
until
semester
Type of requireement Number of
courses
to credit
Required ECTS
Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) 1 4 dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika M,Z,PL - HES obieralne 1 2
Quick filter: (ctrl+shif+f)

Courses

Semester
of study
Specialization (Study programme version) Course
code
Course name Hours ECTS
1 Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) 1ZE2111 Ekonomika w elektrotechnice (HES)   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:18 Lb:18 3
1ZE2102 Elektromechaniczne systemy napędowe   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:18 Lb:18 4
1ZE2113 Metody numeryczne w technice   (Exam) Lc:18 P:9 3
1ZE2114 Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:18 Lb:18 4
1ZE2105 Wybrane zagadnienia teorii obwodów   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:18 Lb:18 4
1ZE2106 Zakłócenia w układach elektroenergetycznych   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:18 Lb:18 4
Sum of ECTS to credit in 1 semester of study for obligatory courses: 22
2 Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) 1ZE2001 Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika   (Pass) E:18 2
Elektroenergetyka (WPS2023Z/2024L) 1ZE2273 Automatyka elektroenergetyczna cyfrowa   (Pass) Lc:18 2
1ZE2274 Badania i diagnostyka urządzeń elektrycznych   (Pass) Lc:9 Lb:9 2
1ZE2275 Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania   (Exam) Lc:18 2
1ZE2276 Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce   (Pass) Lc:9 Lb:18 3
1ZE2277 Podstawy inteligentnych sieci elektroenergetycznych   (Pass) Lc:9 1
1ZE2278 Podstawy teletechniki - laboratorium   (Pass) Lb:18 2
1ZE2279 Rozproszone źródła energii   (Exam) Lc:18 Lb:18 3
1ZE2280 Sterowanie systemami elektroenergetycznymi   (Exam) Lc:9 Lb:18 3
1ZE2281 Systemy teleinformatyczne sieci inteligentnych   (Pass) Lc:9 Lb:9 2
Sum of ECTS to credit in 2 semester of study for obligatory courses: 22
3 Elektroenergetyka (WPS2023Z/2024L) 2ZE2327 Integracja, nadzór i sterowanie źródeł w inteligentnych systemach elektroenergetycznych   (Pass) Lc:9 Lb:9 2
Wytwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej (WPS2023Z/2024L) 2ZE2375 Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania 2   (Exam) Lc:9 Lb:9 P:9 3
2ZE2326 Eksploatacja źródeł energii elektrycznej   (Pass) Lc:9 Lb:9 3
2ZE2328 Jakość energii elektrycznej i zarządzanie jej użytkowaniem   (Pass) Lc:18 Lb:9 P:9 3
2ZE2389 Magazynowanie energii elektrycznej i mikrosieci prądu stałego   (Pass) Lc:9 Lb:9 2
2ZE2339 Planowanie rozwoju i eksploatacji źródeł energii elektrycznej   (Pass) Lc:18 2
2ZE2329 Układy elektryczne elektrowni   (Pass) Lc:18 Lb:9 3
2ZE2341 Zarządzanie przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi w warunkach rynkowych   (Pass) Lc:9 P:9 2
Sum of ECTS to credit in 3 semester of study for obligatory courses: 20
4 Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) 1ZE2402 Praca dyplomowa magisterska   (Pass) 20
1ZE2401 Seminarium dyplomowe magisterskie   (Pass) (Pokaż zamienniki) S:27 4
Sum of ECTS to credit in 4 semester of study for obligatory courses: 24

Suma godzin obowiązkowych:

  • wykład: 306
  • ćwiczenia: 18
  • laboratorium: 234
  • projekt: 36
  • seminarium: 27

Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):

  • ECTS: 90