• Degree course: *
  • Semester of study:
  • Nr wersji programu: *
  • *- required fields
  • (Reset filters)

Study programme - Model 2

Notes for: Elektrotechnika (wersja WPS2023Z/2024L):

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie).
Nominalna liczba semestrów - 4.
Nominalna liczba punktów ECTS - 90.

Notes for declarations for Elektrotechnika (wersja WPS2023Z/2024L):

Program studiów w wersji WPS2022Z/2023L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia od r.ak. 2022/2023 - rekrutacja na sem. 2022Z.

Minimalna liczba ECTS wymagana do ukończenia studiów - 90, w tym:
20 ECTS - praca dyplomowa (nie wymaga deklaracji)
4 ECTS - seminarium dyplomowe (na sem. 4; deklarowane z możliwością wyboru zakładu dyplomującego)
5 ECTS - przedmioty HES (jeden przedmiot obowiązkowy za 3 ECTS na sem. 1 i jeden przedmiot obieralny za 2 ECTS na sem. 3)
2 ECTS - język obcy (na sem. 2)

Nominalne wartości pkt ECTS w semestrach:
sem. 1 - 22
sem. 2 - 22
sem. 3 - 22
sem. 4 - 24
Łącznie 90 ECTS (70 przedmioty + 20 praca dyplomowa)

Obligatory courses blocks (considered only passed courses)

Specialization (Study programme version) Can be declared
from semesetr
Required
until
semester
Type of requireement Number of
courses
to credit
Required ECTS
Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) 1 4 dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika M,Z,PL - HES obieralne 1 2
Quick filter: (ctrl+shif+f)

Courses

Semester
of study
Specialization (Study programme version) Course
code
Course name Hours ECTS
1 Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) 1ZE2111 Ekonomika w elektrotechnice (HES)   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:18 Lb:18 3
1ZE2102 Elektromechaniczne systemy napędowe   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:18 Lb:18 4
1ZE2113 Metody numeryczne w technice   (Exam) Lc:18 P:9 3
1ZE2114 Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:18 Lb:18 4
1ZE2105 Wybrane zagadnienia teorii obwodów   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:18 Lb:18 4
1ZE2106 Zakłócenia w układach elektroenergetycznych   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:18 Lb:18 4
Sum of ECTS to credit in 1 semester of study for obligatory courses: 22
2 Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) 1ZE2001 Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika   (Pass) E:18 2
Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna (WPS2023Z/2024L) 1ZE2247 Dokumentacja techniczna projektów inżynierskich   (Pass) P:36 4
2ZE2258 Modelowanie procesów przejściowych   (Exam) Lc:9 P:18 3
1ZE2296 Nowoczesne materiały w elektrotechnice   (Pass) Lc:9 E:9 2
2ZE2297 Ochrona przepięciowa sieci elektroenergetycznych   (Exam) (Pokaż zamienniki) P:18 3
2ZE2218 Pomiary i badania w KEM   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:18 Lb:18 4
2ZE2256 Projektowanie i badania kabli wysokonapięciowych   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:9 Lb:9 P:9 2
2ZE2254 Przemysłowe aplikacje WN   (Pass) Lc:9 Lb:9 2
Sum of ECTS to credit in 2 semester of study for obligatory courses: 22
3 Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna (WPS2023Z/2024L) 2ZE2391 Kosztorysowanie instalacji elektrycznych   (Pass) Lc:9 Lb:27 4
2ZE2374 Ochrona sieci informatycznych przed impulsami EM   (Exam) Lc:9 P:18 3
2ZE2395 Programowalne układy automatyki WN   (Pass) Lc:9 Lb:27 4
2ZE2396 Projekt wykonawczy (budowlany) elektryczny   (Pass) Lc:9 P:27 4
2ZE2372 Symulacje i badania wysokonapięciowe   (Pass) Lc:9 Lb:18 P:18 5
Sum of ECTS to credit in 3 semester of study for obligatory courses: 20
4 Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) 1ZE2402 Praca dyplomowa magisterska   (Pass) 20
1ZE2401 Seminarium dyplomowe magisterskie   (Pass) (Pokaż zamienniki) S:27 4
Sum of ECTS to credit in 4 semester of study for obligatory courses: 24

Suma godzin obowiązkowych:

  • wykład: 207
  • ćwiczenia: 27
  • laboratorium: 198
  • projekt: 153
  • seminarium: 27

Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):

  • ECTS: 90