• Degree course: *
  • Semester of study:
  • Nr wersji programu: *
  • *- required fields
  • (Reset filters)

Study programme - Model 2

Notes for: Elektrotechnika (wersja WPS2023Z/2024L):

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie).
Nominalna liczba semestrów - 4.
Nominalna liczba punktów ECTS - 90.

Notes for declarations for Elektrotechnika (wersja WPS2023Z/2024L):

Program studiów w wersji WPS2022Z/2023L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia od r.ak. 2022/2023 - rekrutacja na sem. 2022Z.

Minimalna liczba ECTS wymagana do ukończenia studiów - 90, w tym:
20 ECTS - praca dyplomowa (nie wymaga deklaracji)
4 ECTS - seminarium dyplomowe (na sem. 4; deklarowane z możliwością wyboru zakładu dyplomującego)
5 ECTS - przedmioty HES (jeden przedmiot obowiązkowy za 3 ECTS na sem. 1 i jeden przedmiot obieralny za 2 ECTS na sem. 3)
2 ECTS - język obcy (na sem. 2)

Nominalne wartości pkt ECTS w semestrach:
sem. 1 - 22
sem. 2 - 22
sem. 3 - 22
sem. 4 - 24
Łącznie 90 ECTS (70 przedmioty + 20 praca dyplomowa)

Obligatory courses blocks (considered only passed courses)

Specialization (Study programme version) Can be declared
from semesetr
Required
until
semester
Type of requireement Number of
courses
to credit
Required ECTS
Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) 1 4 dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika M,Z,PL - HES obieralne 1 2
Quick filter: (ctrl+shif+f)

Courses

Semester
of study
Specialization (Study programme version) Course
code
Course name Hours ECTS
1 Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) 1ZE2111 Ekonomika w elektrotechnice (HES)   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:18 Lb:18 3
1ZE2102 Elektromechaniczne systemy napędowe   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:18 Lb:18 4
1ZE2113 Metody numeryczne w technice   (Exam) Lc:18 P:9 3
1ZE2114 Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:18 Lb:18 4
1ZE2105 Wybrane zagadnienia teorii obwodów   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:18 Lb:18 4
1ZE2106 Zakłócenia w układach elektroenergetycznych   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:18 Lb:18 4
Sum of ECTS to credit in 1 semester of study for obligatory courses: 22
2 Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) 1ZE2001 Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika   (Pass) E:18 2
Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne (WPS2023Z/2024L) 1ZE2282 Aplikacje internetowe   (Pass) Lc:18 Lb:18 2
2ZE2273 Automatyka systemów zasilania transportu elektrycznego   (Pass) Lc:9 Lb:9 P:9 3
1ZE2283 Konstruowanie maszyn i urządzeń elektrycznych   (Pass) Lc:18 1
1ZE2284 Maszyny w energetyce i transporcie   (Pass) Lc:9 Lb:9 2
1ZE2285 Modelowanie urządzeń samochodowej techniki świetlnej   (Pass) Lb:18 2
1ZE2351 Samochodowe pojazdy ekologiczne   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:18 2
1ZE2287 Teoria trakcji elektrycznej   (Exam) Lc:9 P:9 2
1ZE2289 Uzwojenia i parametry maszyn i urządzeń elektrycznych   (Pass) Lc:9 P:9 2
2ZE2217 Zasilanie systemów zelektryfikowanego transportu   (Pass) Lc:18 Lb:9 P:9 4
Sum of ECTS to credit in 2 semester of study for obligatory courses: 22
3 Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne (WPS2023Z/2024L) 2ZE2342 Diagnostyka maszyn i urządzeń elektrycznych   (Pass) Lc:9 Lb:9 2
2ZE2383 Konstruowanie maszyn i urządzeń elektrycznych 2   (Pass) Lc:9 P:18 3
2ZE2381 Modelowanie maszyn i urządzeń w stanach dynamicznych   (Pass) Lc:9 Lb:18 2
1ZE2372 Normalizacja i bezpieczeństwo systemów zelektryfikowanego transportu   (Pass) Lc:18 Lb:9 3
1ZE2373 Obwody główne pojazdów trakcyjnych   (Pass) Lc:18 P:18 3
2ZE2347 Programowanie i projektowanie obiektowe   (Pass) Lc:18 Lb:18 3
1ZE2338 Układy elektroniczne w pojazdach samochodowych   (Exam) Lc:18 Lb:18 4
Sum of ECTS to credit in 3 semester of study for obligatory courses: 20
4 Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) 1ZE2402 Praca dyplomowa magisterska   (Pass) 20
1ZE2401 Seminarium dyplomowe magisterskie   (Pass) (Pokaż zamienniki) S:27 4
Sum of ECTS to credit in 4 semester of study for obligatory courses: 24

Suma godzin obowiązkowych:

  • wykład: 315
  • ćwiczenia: 18
  • laboratorium: 225
  • projekt: 81
  • seminarium: 27

Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):

  • ECTS: 90