• Degree course: *
  • Semester of study:
  • Nr wersji programu: *
  • *- required fields
  • (Reset filters)

Study programme - Model 2

Notes for: Elektrotechnika (wersja WPS2023Z/2024L):

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie).
Nominalna liczba semestrów - 4.
Nominalna liczba punktów ECTS - 90.

Notes for declarations for Elektrotechnika (wersja WPS2023Z/2024L):

Program studiów w wersji WPS2022Z/2023L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia od r.ak. 2022/2023 - rekrutacja na sem. 2022Z.

Minimalna liczba ECTS wymagana do ukończenia studiów - 90, w tym:
20 ECTS - praca dyplomowa (nie wymaga deklaracji)
4 ECTS - seminarium dyplomowe (na sem. 4; deklarowane z możliwością wyboru zakładu dyplomującego)
5 ECTS - przedmioty HES (jeden przedmiot obowiązkowy za 3 ECTS na sem. 1 i jeden przedmiot obieralny za 2 ECTS na sem. 3)
2 ECTS - język obcy (na sem. 2)

Nominalne wartości pkt ECTS w semestrach:
sem. 1 - 22
sem. 2 - 22
sem. 3 - 22
sem. 4 - 24
Łącznie 90 ECTS (70 przedmioty + 20 praca dyplomowa)

Obligatory courses blocks (considered only passed courses)

Specialization (Study programme version) Can be declared
from semesetr
Required
until
semester
Type of requireement Number of
courses
to credit
Required ECTS
Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) 1 4 dowolny przedmiot z katalogu: Elektrotechnika M,Z,PL - HES obieralne 1 2
Quick filter: (ctrl+shif+f)

Courses

Semester
of study
Specialization (Study programme version) Course
code
Course name Hours ECTS
1 Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) 1ZE2111 Ekonomika w elektrotechnice (HES)   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:18 Lb:18 3
1ZE2102 Elektromechaniczne systemy napędowe   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:18 Lb:18 4
1ZE2113 Metody numeryczne w technice   (Exam) Lc:18 P:9 3
1ZE2114 Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:18 Lb:18 4
1ZE2105 Wybrane zagadnienia teorii obwodów   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:18 Lb:18 4
1ZE2106 Zakłócenia w układach elektroenergetycznych   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:18 Lb:18 4
Sum of ECTS to credit in 1 semester of study for obligatory courses: 22
2 Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) 1ZE2001 Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika   (Pass) E:18 2
Automatyka Przemysłowa (WPS2023Z/2024L) 1ZE2267 Automatyka napędu 2   (Exam) Lc:18 Lb:18 4
2ZE2268 Cyfrowa technika pomiarowa   (Exam) Lc:18 Lb:9 P:9 4
2ZE2269 Sprzęt i oprogramowanie systemów pomiarowych   (Pass) Lc:18 Lb:9 P:9 4
1ZE2270 Teoria przekształtników 2   (Exam) Lc:18 Lb:18 4
1ZE2271 Teoria sterowania   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:18 Lb:18 4
Sum of ECTS to credit in 2 semester of study for obligatory courses: 22
3 Automatyka Przemysłowa (WPS2023Z/2024L) 1ZE2365 Identyfikacja układów dynamicznych   (Pass) Lc:18 Lb:18 3
1ZE2333 Jakość energii elektrycznej i kompensacja   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:18 2
1ZE2368 Modelowanie i symulacja układów dynamicznych   (Pass) Lc:18 Lb:18 4
1ZE2366 Przemysłowe systemy wizyjne   (Pass) Lc:18 Lb:18 3
1ZE2337 Systemy informatyczne w automatyce   (Pass) Lc:9 Lb:18 3
1ZE2367 Systemy wbudowane   (Pass) Lc:9 Lb:9 P:9 3
1ZE2262 Układy mikroprocesorowe w energoelektronice   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:9 Lb:9 2
Sum of ECTS to credit in 3 semester of study for obligatory courses: 20
4 Elektrotechnika (WPS2023Z/2024L) 1ZE2402 Praca dyplomowa magisterska   (Pass) 20
1ZE2401 Seminarium dyplomowe magisterskie   (Pass) (Pokaż zamienniki) S:27 4
Sum of ECTS to credit in 4 semester of study for obligatory courses: 24

Suma godzin obowiązkowych:

  • wykład: 297
  • ćwiczenia: 18
  • laboratorium: 252
  • projekt: 36
  • seminarium: 27

Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):

  • ECTS: 90