• Degree course: *
  • Semester of study:
  • Nr wersji programu: *
  • *- required fields
  • (Reset filters)

Study programme - Model 2

Notes for: Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie).
Nominalna liczba semestrów - 3.
Nominalna liczba punktów ECTS - 90.
Specjalności (od sem. 1):
   Elektroenergetyka
      bloki (od sem. 2):
         Automatyka Elektroenergetyczna i Aparaty
         Sieci i Systemy Elektroenergetyczne
         Wytwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
   Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne
   Elektronika Przemysłowa
   Systemy Wbudowane
   Technika Świetlna i Multimedialna
   Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna

Notes for declarations for Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):

Informacje dotyczące deklaracji dla kierunku Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):

Program studiów w wersji WPS2022Z/2023L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku Elektrotechnika od r.ak. 2022/2023 - rekrutacja na sem. 2023L

Minimalna liczba ECTS wymagana do ukończenia studiów - 90, w tym:
20 ECTS - praca dyplomowa
5 ECTS - przedmioty HES
2 ECTS - język obcy

Obligatory courses blocks (considered only passed courses)

Specialization (Study programme version) Can be declared
from semesetr
Required
until
semester
Type of requireement Number of
courses
to credit
Required ECTS
Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) 1 3 dowolny przedmiot z katalogu: Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES 1 2
Quick filter: (ctrl+shif+f)

Courses

Semester
of study
Specialization (Study programme version) Course
code
Course name Hours ECTS
1 Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) 1DE2129 Ekonomika w Elektrotechnice (HES)   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:15 Lb:15 3
1DE2120 Matematyka - Metody numeryczne w technice   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:30 E:15 3
1DE2107 Wybrane zagadnienia teorii obwodów   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:30 2
Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna (WPS2022Z/2023L) 1DE2175 Dokumentacja techniczna projektów inżynierskich   (Pass) Lb:45 4
1DE2116 Matematyka - Metody optymalizacji EP   (Pass) Lc:30 E:15 3
1DE2186 Modelowanie procesów przejściowych   (Exam) Lc:15 Lb:30 3
1DE2188 Nowoczesne materiały w elektrotechnice   (Pass) Lc:15 E:15 2
1DE2169 Ochrona przepięciowa sieci elektroenergetycznych   (Exam) Lc:15 P:30 4
1DE2187 Ochrona sieci informatycznych przed impulsami EM   (Exam) Lc:15 P:30 2
1DE2192 Przemysłowe aplikacje WN   (Pass) Lc:15 Lb:15 2
Sum of ECTS to credit in 1 semester of study for obligatory courses: 28
2 Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) 1DJ2006 Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika   (Pass) (Pokaż zamienniki) E:30 2
Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna (WPS2022Z/2023L) 1DE2291 Kosztorysowanie instalacji elektrycznych   (Pass) Lc:15 Lb:30 4
2DE2230 Pomiary i badania w KEM   (Pass) Lc:30 Lb:30 6
1DE2295 Programowalne układy automatyki WN   (Pass) Lc:15 Lb:30 4
1DE2296 Projekt wykonawczy (budowlany) elektryczny   (Pass) Lc:15 P:30 4
1DE2298 Projektowanie i badania kabli wysokonapięciowych   (Pass) Lc:15 Lb:15 P:15 4
2DE2231 Symulacje i badania wysokonapięciowe   (Pass) Lc:30 Lb:30 6
Sum of ECTS to credit in 2 semester of study for obligatory courses: 30
3 Wydział (WPS2022Z/2023L) 1DW2302 Praca dyplomowa magisterska   (Exam) 20
1DW2301 Seminarium dyplomowe magisterskie   (Pass) S:30 3
Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna (WPS2022Z/2023L) 1DE2328 Symulacje i badania wysokonapięciowe projekt   (Pass) P:90 7
Sum of ECTS to credit in 3 semester of study for obligatory courses: 30

Suma godzin obowiązkowych:

  • wykład: 300
  • ćwiczenia: 75
  • laboratorium: 240
  • projekt: 195
  • seminarium: 30

Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):

  • ECTS: 90