• Degree course: *
  • Semester of study:
  • Nr wersji programu: *
  • *- required fields
  • (Reset filters)

Study programme - Model 2

Notes for: Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie).
Nominalna liczba semestrów - 3.
Nominalna liczba punktów ECTS - 90.
Specjalności (od sem. 1):
   Elektroenergetyka
      bloki (od sem. 2):
         Automatyka Elektroenergetyczna i Aparaty
         Sieci i Systemy Elektroenergetyczne
         Wytwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
   Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne
   Elektronika Przemysłowa
   Systemy Wbudowane
   Technika Świetlna i Multimedialna
   Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna

Notes for declarations for Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):

Informacje dotyczące deklaracji dla kierunku Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):

Program studiów w wersji WPS2022Z/2023L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku Elektrotechnika od r.ak. 2022/2023 - rekrutacja na sem. 2023L

Minimalna liczba ECTS wymagana do ukończenia studiów - 90, w tym:
20 ECTS - praca dyplomowa
5 ECTS - przedmioty HES
2 ECTS - język obcy

Obligatory courses blocks (considered only passed courses)

Specialization (Study programme version) Can be declared
from semesetr
Required
until
semester
Type of requireement Number of
courses
to credit
Required ECTS
Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) 1 3 dowolny przedmiot z katalogu: Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES 1 2
Quick filter: (ctrl+shif+f)

Courses

Semester
of study
Specialization (Study programme version) Course
code
Course name Hours ECTS
1 Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) 1DE2129 Ekonomika w Elektrotechnice (HES)   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:15 Lb:15 3
1DE2120 Matematyka - Metody numeryczne w technice   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:30 E:15 3
1DE2107 Wybrane zagadnienia teorii obwodów   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:30 2
Technika Świetlna i Multimedialna (WPS2022Z/2023L) 1DE2163 Elektrotermia   (Pass) Lc:30 Lb:15 3
1DE2164 Fotometria i kolorymetria   (Pass) Lc:15 Lb:45 4
1DE2116 Matematyka - Metody optymalizacji EP   (Pass) Lc:30 E:15 3
1DE2166 Zaawansowana edycja audiowizualna   (Pass) Lc:30 Lb:30 5
1DE2176 Zaawansowana technika oświetlania   (Pass) Lc:30 2
1DE2165 Źródła światła, technologia i konstrukcja   (Exam) Lc:30 Lb:15 3
Sum of ECTS to credit in 1 semester of study for obligatory courses: 28
2 Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) 1DJ2006 Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika   (Pass) (Pokaż zamienniki) E:30 2
Technika Świetlna i Multimedialna (WPS2022Z/2023L) 2DE2250 Aparatura łączeniowo-sterująca obwodów oświetleniowych   (Exam) Lc:30 Lb:15 3
2DE2265 Cyfrowa fotometria i kolorymetria   (Exam) Lc:15 Lb:30 4
2DE2263 Pracownia multimedialna   (Pass) Lc:15 Lb:15 2
2DE2267 Projekt opraw oświetleniowych   (Pass) P:30 3
2DE2251 Projekt przejściowy z techniki świetlnej i multimedialnej   (Pass) P:30 4
2DE2219 Projektowanie oświetlenia   (Pass) P:60 4
2DE2259 Sterowanie i zasilanie źródeł światła   (Exam) Lc:30 P:15 4
2DE2288 Zagadnienia wybrane z techniki świetlnej i multimedialnej 1   (Pass) Lc:45 Lb:15 4
Sum of ECTS to credit in 2 semester of study for obligatory courses: 30
3 Wydział (WPS2022Z/2023L) 1DW2302 Praca dyplomowa magisterska   (Exam) 20
1DW2301 Seminarium dyplomowe magisterskie   (Pass) S:30 3
Technika Świetlna i Multimedialna (WPS2022Z/2023L) 2DE2359 Audiowizualny przekaz informacji   (Pass) Lc:15 Lb:30 P:15 5
1DE2327 Projekt z techniki świetlnej i elektrotermii   (Pass) P:30 2
Sum of ECTS to credit in 3 semester of study for obligatory courses: 30

Suma godzin obowiązkowych:

  • wykład: 390
  • ćwiczenia: 60
  • laboratorium: 225
  • projekt: 180
  • seminarium: 30

Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):

  • ECTS: 90