• Degree course: *
  • Semester of study:
  • Nr wersji programu: *
  • *- required fields
  • (Reset filters)

Study programme - Model 2

Notes for: Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie).
Nominalna liczba semestrów - 3.
Nominalna liczba punktów ECTS - 90.
Specjalności (od sem. 1):
   Elektroenergetyka
      bloki (od sem. 2):
         Automatyka Elektroenergetyczna i Aparaty
         Sieci i Systemy Elektroenergetyczne
         Wytwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
   Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne
   Elektronika Przemysłowa
   Systemy Wbudowane
   Technika Świetlna i Multimedialna
   Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna

Notes for declarations for Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):

Informacje dotyczące deklaracji dla kierunku Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):

Program studiów w wersji WPS2022Z/2023L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku Elektrotechnika od r.ak. 2022/2023 - rekrutacja na sem. 2023L

Minimalna liczba ECTS wymagana do ukończenia studiów - 90, w tym:
20 ECTS - praca dyplomowa
5 ECTS - przedmioty HES
2 ECTS - język obcy

Obligatory courses blocks (considered only passed courses)

Specialization (Study programme version) Can be declared
from semesetr
Required
until
semester
Type of requireement Number of
courses
to credit
Required ECTS
Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) 1 3 dowolny przedmiot z katalogu: Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES 1 2
Quick filter: (ctrl+shif+f)

Courses

Semester
of study
Specialization (Study programme version) Course
code
Course name Hours ECTS
1 Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) 1DE2129 Ekonomika w Elektrotechnice (HES)   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:15 Lb:15 3
1DE2120 Matematyka - Metody numeryczne w technice   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:30 E:15 3
1DE2107 Wybrane zagadnienia teorii obwodów   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:30 2
Elektronika Przemysłowa (WPS2022Z/2023L) 1DE2144 Automatyka napędu 2   (Exam) Lc:30 Lb:30 4
1DE2116 Matematyka - Metody optymalizacji EP   (Pass) Lc:30 E:15 3
1DE2150 Modele i identyfikacja układów dynamicznych   (Exam) Lc:30 Lb:15 3
1DE2146 Projektowanie urządzeń energoelektronicznych   (Pass) Lc:15 P:45 4
1DE2149 Systemy sterowania   (Pass) Lc:15 Lb:15 2
1DE2145 Teoria przekształtników 2   (Exam) Lc:30 Lb:30 4
Sum of ECTS to credit in 1 semester of study for obligatory courses: 28
2 Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) 1DJ2006 Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika   (Pass) (Pokaż zamienniki) E:30 2
Elektronika Przemysłowa (WPS2022Z/2023L) 2DE2237 Aktywne metody poprawy jakości energii elektrycznej   (Pass) Lc:15 Lb:15 2
2DE2245 Interfejsy komunikacyjne mikrokontrolerów   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:15 Lb:15 2
2DE2215 Napędy pojazdów elektrycznych i hybrydowych   (Pass) Lc:15 Lb:15 3
2DE2221 Projekt zespołowy Elektronika Przemysłowa   (Pass) P:120 12
1DE2148 Przemysłowe systemy wizyjne   (Pass) Lc:15 Lb:15 2
2DE2249 Systemy informatyki przemysłowej i internetu rzeczy   (Pass) Lc:15 Lb:30 3
2DE2248 Systemy zasilania i magazynowania energii   (Pass) Lc:15 Lb:30 4
Sum of ECTS to credit in 2 semester of study for obligatory courses: 30
3 Wydział (WPS2022Z/2023L) 1DW2302 Praca dyplomowa magisterska   (Exam) 20
1DW2301 Seminarium dyplomowe magisterskie   (Pass) S:30 3
Elektronika Przemysłowa (WPS2022Z/2023L) 1DE2326 Laboratorium badawcze   (Pass) P:90 7
Sum of ECTS to credit in 3 semester of study for obligatory courses: 30

Suma godzin obowiązkowych:

  • wykład: 315
  • ćwiczenia: 60
  • laboratorium: 225
  • projekt: 255
  • seminarium: 30

Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):

  • ECTS: 90