• Degree course: *
  • Semester of study:
  • Nr wersji programu: *
  • *- required fields
  • (Reset filters)

Study programme - Model 2

Notes for: Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie).
Nominalna liczba semestrów - 3.
Nominalna liczba punktów ECTS - 90.
Specjalności (od sem. 1):
   Elektroenergetyka
      bloki (od sem. 2):
         Automatyka Elektroenergetyczna i Aparaty
         Sieci i Systemy Elektroenergetyczne
         Wytwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
   Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne
   Elektronika Przemysłowa
   Systemy Wbudowane
   Technika Świetlna i Multimedialna
   Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna

Notes for declarations for Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):

Informacje dotyczące deklaracji dla kierunku Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):

Program studiów w wersji WPS2022Z/2023L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku Elektrotechnika od r.ak. 2022/2023 - rekrutacja na sem. 2023L

Minimalna liczba ECTS wymagana do ukończenia studiów - 90, w tym:
20 ECTS - praca dyplomowa
5 ECTS - przedmioty HES
2 ECTS - język obcy

Obligatory courses blocks (considered only passed courses)

Specialization (Study programme version) Can be declared
from semesetr
Required
until
semester
Type of requireement Number of
courses
to credit
Required ECTS
Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) 1 3 dowolny przedmiot z katalogu: Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES 1 2
Quick filter: (ctrl+shif+f)

Courses

Semester
of study
Specialization (Study programme version) Course
code
Course name Hours ECTS
1 Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) 1DE2129 Ekonomika w Elektrotechnice (HES)   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:15 Lb:15 3
1DE2120 Matematyka - Metody numeryczne w technice   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:30 E:15 3
1DE2107 Wybrane zagadnienia teorii obwodów   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:30 2
Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne (WPS2022Z/2023L) 1DE2153 Elektroenergetyka systemów transportu   (Pass) Lc:30 Lb:15 3
1DE2151 Konstruowanie maszyn i urządzeń elektrycznych   (Exam) Lc:30 P:15 3
1DE2116 Matematyka - Metody optymalizacji EP   (Pass) Lc:30 E:15 3
1DE2154 Teoria trakcji elektrycznej   (Exam) Lc:30 P:15 3
1DE2140 Układy elektroniczne w pojazdach samochodowych   (Exam) Lc:30 Lb:30 4
1DE2152 Uzwojenia i parametry maszyn i urządzeń elektrycznych   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:15 P:15 2
1DE2138 Współczesne źródła energii w pojazdach   (Pass) Lc:30 2
Sum of ECTS to credit in 1 semester of study for obligatory courses: 28
2 Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) 1DJ2006 Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika   (Pass) (Pokaż zamienniki) E:30 2
Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne (WPS2022Z/2023L) 1DE2284 Automatyka systemów transportu elektrycznego   (Exam) Lc:15 Lb:15 3
1DE2283 Maszyny w energetyce i transporcie   (Pass) Lc:15 1
1DE2281 Modelowanie maszyn i urządzeń w stanach dynamicznych   (Pass) Lc:15 Lb:30 3
1DE2241 Modelowanie urządzeń samochodowej techniki świetlnej   (Pass) Lb:30 3
2DE2285 Obwody główne pojazdów trakcyjnych   (Pass) Lc:30 P:30 5
1DE2257 Programowanie obiektowe w elektromechatronice pojazdów   (Exam) Lc:15 Lb:15 2
2DE2214 Projektowanie maszyn i urządzeń elektrycznych   (Pass) Lc:15 P:30 4
1DE2258 Systemy transmisji danych w pojazdach samochodowych   (Pass) Lc:15 3
2DE2287 Zasilanie elektryczne w systemach transportu   (Exam) Lc:15 P:30 4
Sum of ECTS to credit in 2 semester of study for obligatory courses: 30
3 Wydział (WPS2022Z/2023L) 1DW2302 Praca dyplomowa magisterska   (Exam) 20
1DW2301 Seminarium dyplomowe magisterskie   (Pass) S:30 3
Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne (WPS2022Z/2023L) 1DE2249 Bezpieczeństwo eksploatacji systemów zelektryfikowanego transportu   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:15 Lb:15 2
1DE2342 Diagnostyka maszyn i urządzeń elektrycznych   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:15 Lb:15 2
1DE2385 Samochodowe pojazdy ekologiczne   (Pass) Lc:30 3
Sum of ECTS to credit in 3 semester of study for obligatory courses: 30

Suma godzin obowiązkowych:

  • wykład: 465
  • ćwiczenia: 60
  • laboratorium: 180
  • projekt: 135
  • seminarium: 30

Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):

  • ECTS: 90