• Degree course: *
  • Semester of study:
  • Nr wersji programu: *
  • *- required fields
  • (Reset filters)

Study programme - Model 2

Notes for: Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie).
Nominalna liczba semestrów - 3.
Nominalna liczba punktów ECTS - 90.
Specjalności (od sem. 1):
   Elektroenergetyka
      bloki (od sem. 2):
         Automatyka Elektroenergetyczna i Aparaty
         Sieci i Systemy Elektroenergetyczne
         Wytwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
   Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne
   Elektronika Przemysłowa
   Systemy Wbudowane
   Technika Świetlna i Multimedialna
   Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna

Notes for declarations for Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):

Informacje dotyczące deklaracji dla kierunku Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):

Program studiów w wersji WPS2022Z/2023L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku Elektrotechnika od r.ak. 2022/2023 - rekrutacja na sem. 2023L

Minimalna liczba ECTS wymagana do ukończenia studiów - 90, w tym:
20 ECTS - praca dyplomowa
5 ECTS - przedmioty HES
2 ECTS - język obcy

Obligatory courses blocks (considered only passed courses)

Specialization (Study programme version) Can be declared
from semesetr
Required
until
semester
Type of requireement Number of
courses
to credit
Required ECTS
Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) 1 3 dowolny przedmiot z katalogu: Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES 1 2
Quick filter: (ctrl+shif+f)

Courses

Semester
of study
Specialization (Study programme version) Course
code
Course name Hours ECTS
1 Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) 1DE2129 Ekonomika w Elektrotechnice (HES)   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:15 Lb:15 3
1DE2120 Matematyka - Metody numeryczne w technice   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:30 E:15 3
1DE2107 Wybrane zagadnienia teorii obwodów   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:30 2
Elektroenergetyka (WPS2022Z/2023L) 1DE2125 Badania i diagnostyka urządzeń elektrycznych   (Pass) Lc:30 Lb:15 3
1DE2212 Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:15 Lb:15 3
1DE2117 Matematyka - Metody optymalizacji EN   (Pass) Lc:30 E:15 3
1DE2121 Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:15 Lb:15 2
1DE2126 Podstawy inteligentnych sieci elektroenergetycznych   (Pass) Lc:15 1
1DE2122 Podstawy teletechniki   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lb:30 3
1DE2124 Rozproszone źródła energii   (Pass) Lc:30 Lb:15 3
1DE2128 Systemy teleinformatyczne sieci inteligentnych   (Pass) Lc:15 Lb:15 2
Sum of ECTS to credit in 1 semester of study for obligatory courses: 28
2 Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) 1DJ2006 Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika   (Pass) (Pokaż zamienniki) E:30 2
Elektroenergetyka (WPS2022Z/2023L) 1DE2211 Automatyka elektroenergetyczna cyfrowa   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:30 2
2DE2217 Integracja, nadzór i sterowanie źródeł w inteligentnych systemach elektroenergetycznych   (Pass) Lc:15 Lb:15 2
1DE2210 Stabilność systemu elektroenergetycznego   (Exam) Lc:30 2
2DE2213 Sterowanie systemami elektroenergetycznymi   (Exam) Lc:15 Lb:15 2
Sieci i Systemy Elektroenergetyczne (WPS2022Z/2023L) 1DE2286 Mikrosieci prądu przemiennego   (Pass) Lc:15 Lb:15 3
2DE2218 Planowanie pracy i rozwoju systemu elektroenergetycznego   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:30 2
2DE2226 Projekt zespołowy SiSE   (Pass) (Pokaż zamienniki) P:15 2
1DE2219 Sieci rozdzielcze i przesyłowe   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:30 P:30 4
1DE2287 Stany ustalone w systemach elektroenergetycznych   (Pass) Lc:15 Lb:15 3
1DE2288 Systemy informatyczne w elektroenergetyce   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:15 Lb:30 3
1DE2220 Zaawansowane systemy sztucznej inteligencji w elektroenergetyce   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:15 Lb:15 3
Sum of ECTS to credit in 2 semester of study for obligatory courses: 30
3 Wydział (WPS2022Z/2023L) 1DW2302 Praca dyplomowa magisterska   (Exam) 20
1DW2301 Seminarium dyplomowe magisterskie   (Pass) S:30 3
Sieci i Systemy Elektroenergetyczne (WPS2022Z/2023L) 1DE2331 Niezawodność systemów elektroenergetycznych   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:15 1
1DE2392 Optymalizacja w sieciach i systemach elektroenergetycznych   (Pass) Lc:15 1
1DE2390 Prognozowanie w elektroenergetyce   (Pass) Lc:15 1
2DE2391 Rynek energii elektrycznej   (Pass) Lc:15 1
2DE2334 Sieci komputerowe w elektroenergetyce   (Pass) Lc:15 P:15 3
Sum of ECTS to credit in 3 semester of study for obligatory courses: 30

Suma godzin obowiązkowych:

  • wykład: 510
  • ćwiczenia: 60
  • laboratorium: 225
  • projekt: 60
  • seminarium: 30

Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):

  • ECTS: 90