• Degree course: *
  • Semester of study:
  • Nr wersji programu: *
  • *- required fields
  • (Reset filters)

Study programme - Model 2

Notes for: Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie).
Nominalna liczba semestrów - 3.
Nominalna liczba punktów ECTS - 90.
Specjalności (od sem. 1):
   Elektroenergetyka
      bloki (od sem. 2):
         Automatyka Elektroenergetyczna i Aparaty
         Sieci i Systemy Elektroenergetyczne
         Wytwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
   Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne
   Elektronika Przemysłowa
   Systemy Wbudowane
   Technika Świetlna i Multimedialna
   Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna

Notes for declarations for Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):

Informacje dotyczące deklaracji dla kierunku Elektrotechnika (wersja WPS2022Z/2023L):

Program studiów w wersji WPS2022Z/2023L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku Elektrotechnika od r.ak. 2022/2023 - rekrutacja na sem. 2023L

Minimalna liczba ECTS wymagana do ukończenia studiów - 90, w tym:
20 ECTS - praca dyplomowa
5 ECTS - przedmioty HES
2 ECTS - język obcy

Obligatory courses blocks (considered only passed courses)

Specialization (Study programme version) Can be declared
from semesetr
Required
until
semester
Type of requireement Number of
courses
to credit
Required ECTS
Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) 1 3 dowolny przedmiot z katalogu: Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES 1 2
Quick filter: (ctrl+shif+f)

Courses

Semester
of study
Specialization (Study programme version) Course
code
Course name Hours ECTS
1 Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) 1DE2129 Ekonomika w Elektrotechnice (HES)   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:15 Lb:15 3
1DE2120 Matematyka - Metody numeryczne w technice   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:30 E:15 3
1DE2107 Wybrane zagadnienia teorii obwodów   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:30 2
Elektroenergetyka (WPS2022Z/2023L) 1DE2125 Badania i diagnostyka urządzeń elektrycznych   (Pass) Lc:30 Lb:15 3
1DE2212 Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania   (Exam) (Pokaż zamienniki) Lc:15 Lb:15 3
1DE2117 Matematyka - Metody optymalizacji EN   (Pass) Lc:30 E:15 3
1DE2121 Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:15 Lb:15 2
1DE2126 Podstawy inteligentnych sieci elektroenergetycznych   (Pass) Lc:15 1
1DE2122 Podstawy teletechniki   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lb:30 3
1DE2124 Rozproszone źródła energii   (Pass) Lc:30 Lb:15 3
1DE2128 Systemy teleinformatyczne sieci inteligentnych   (Pass) Lc:15 Lb:15 2
Sum of ECTS to credit in 1 semester of study for obligatory courses: 28
2 Elektrotechnika (WPS2022Z/2023L) 1DJ2006 Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika   (Pass) (Pokaż zamienniki) E:30 2
Elektroenergetyka (WPS2022Z/2023L) 1DE2211 Automatyka elektroenergetyczna cyfrowa   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:30 2
2DE2217 Integracja, nadzór i sterowanie źródeł w inteligentnych systemach elektroenergetycznych   (Pass) Lc:15 Lb:15 2
1DE2210 Stabilność systemu elektroenergetycznego   (Exam) Lc:30 2
2DE2213 Sterowanie systemami elektroenergetycznymi   (Exam) Lc:15 Lb:15 2
Automatyka Elektroenergetyczna i Aparaty (WPS2022Z/2023L) 1DE2221 Automatyka elektroenergetyczna cyfrowa lab   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lb:30 3
2DE2275 Cyfrowe obwody wtórne stacji elektroenergetycznych   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:15 Lb:15 3
1DE2290 Harmoniczne w SEE   (Pass) Lc:30 2
2DE2253 Komputerowe projektowanie urządzeń elektrycznych   (Pass) Lc:15 P:15 3
2DE2269 Łączniki inteligentne   (Pass) Lc:15 Lb:15 3
2DE2222 Pomiary i przetwarzanie sygnałów w automatyce elektroenergetycznej   (Pass) Lc:30 Lb:30 3
1DE2223 Programowanie urządzeń mikroprocesorowych automatyki elektroenergetycznej   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lb:30 3
Sum of ECTS to credit in 2 semester of study for obligatory courses: 30
3 Wydział (WPS2022Z/2023L) 1DW2302 Praca dyplomowa magisterska   (Exam) 20
1DW2301 Seminarium dyplomowe magisterskie   (Pass) S:30 3
Automatyka Elektroenergetyczna i Aparaty (WPS2022Z/2023L) 1DE2330 Modelowanie procesów przejściowych w sieciach elektroenergetycznych   (Pass) Lb:30 2
1DE2224 Wybrane zagadnienia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lc:30 2
1DE2337 Zaawansowane technologie internetowe   (Pass) (Pokaż zamienniki) Lb:30 3
Sum of ECTS to credit in 3 semester of study for obligatory courses: 30

Suma godzin obowiązkowych:

  • wykład: 450
  • ćwiczenia: 60
  • laboratorium: 330
  • projekt: 15
  • seminarium: 30

Suma ECTS (uwzględnia obowiązkowe bloki):

  • ECTS: 90