Na stronie tej znajdują się propozycje tematów prac inżynierskich, magisterskich, projektów indywidualnych, zespołowych oraz przejściowych.

  • Temat:
  • Słowa kluczowe:
  • Wolny/Zajęty:
  • Liczba wykonawców:
  • Typ:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Kierunek:
  • Osoba zgłaszająca:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
1 2 3 4
Lp. Data modyfikacji Wolny / Zajęty Temat pracy dyplomowej lub projektu Szczegóły
1. 10.11.2017 Wolny Wyznaczanie jednorodności pola w komorze GTEM zgodnie z normą EN 61000-4-20
prof. dr hab. inż. Jan Sroka - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:GTEM field uniformity WIN6000
2. 13.10.2017 Wolny Projekt i realizacja generatora udarów prądowych do badania ograniczników przepięć.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:udar prądowy, generator, ogranicznik przepięć
3. 12.10.2017 Wolny Badania symulacyjne rozkładu napięcia wzdłuż łańcucha izolatorów kołpakowych w oparciu o własny model.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:izolator kołpakowy, łańcuch izolatorów, rozkład napięcia
4. 12.10.2017 Wolny Opracowanie i realizacja bocznika szerokopasmowego do obserwacji prądu wyładowań elektrostatycznych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:ESD, bocznik, dopasowanie impedancji
5. 14.09.2017 Wolny Wykonanie oprogramowania wspomagającego wzorcowanie mierników
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:pomiary wielkości elektrycznych, wzorcowanie, niepewność pomiarowa
6. 1.09.2017 Wolny Aplikacja LabView analizująca parametry przebiegów udarowych
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:przebiegi udarawe, LabView,
7. 23.08.2017 Wolny Ocena możliwości ograniczenia przepięć w sieciach WN
dr inż. Michał Borecki - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:przepięcia atmosferyczne, sieci wysokiego napięcia
8. 30.03.2017 Wolny System gwarantowanego zasilania serwerowni
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:zasilanie gwarantowane, UPS, agregat prądotwórczy
9. 20.02.2017 Wolny Budowa filtra pozwalającego na podłączenie obciążeń silnie indukcyjnych do sieci zasilającej niskiego napięcia
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:przepięcia, przetężenia
10. 15.11.2016 Wolny Wpływ impedancji wejściowej mierników na wyniki pomiarów
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:impedancja wejściowa
11. 20.10.2016 Wolny Badanie wpływu momentu skręcającego przewody na rezystancję ich połączenia splatanego.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:połączenie splatane, rezystancja przejścia, połączenie "na skrętkę"
12. 13.09.2016 Wolny Inteligentne sieci elektroenergetyczne - porównanie technologii komunikacji inteligentnych systemów pomiarowych
dr inż. Michał Wojciechowski - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:Inteligentne sieci elektroenergetyczne, WIFI, GPRS, GSM, PLC
13. 8.08.2016 Wolny Lightning performance of electrical power systems: Monte Carlo simulation by means of a simplified grounding system model
dr inż. Tomasz Kisielewicz - IETiSIP
Kierunek:Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:protection, overvoltages, simulations
14. 8.08.2016 Wolny Lightning strokes to complex grounding system arrangements and validation by field measurements
dr inż. Tomasz Kisielewicz - IETiSIP
Kierunek:Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:protection, overvoltages, simulations
15. 8.08.2016 Wolny Simulation of direct lightning to transmission and distribution overhead lines
dr inż. Tomasz Kisielewicz - IETiSIP
Kierunek:Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:protection, overvoltages, simulations
16. 6.03.2016 Wolny Zastosowanie sterownika PLC do sterowania generatorem udarów napięciowych – praca o charakterze praktycznym
dr inż. Przemysław Sul - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1 lub 2
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:udar napięciowy, generator udarów napięciowych, sterownik PLC, pomiary wysokonapięciowe
17. 29.02.2016 Wolny Ocena stanu oleju elektroizolacyjnego na przykładzie badania izolacji transformatora probierczego TP-750.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:Olej izolacyjny, olej elektroizolacyjny, izolacia ciekła, zawilgocenie oleju, wytrzymałość dielektryczna.
18. 29.02.2016 Wolny Projekt i realizacja źródła wysokiego napięcia stałego typu "Deltatron".
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:wysokie napięcie stałe, Deltatron, Engetron
19. 18.02.2016 Wolny Zwarcia przewodów w korytkach kablowych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:Korytko kablowe, zwarcie
20. 10.02.2016 Wolny Model analityczny cewki Rhumkorffa
dr inż. Michał Wojciechowski - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:Cewka Rhumkorfa
1 2 3 4