Na stronie tej znajdują się propozycje tematów prac inżynierskich, magisterskich, projektów indywidualnych, zespołowych oraz przejściowych.

  • Temat:
  • Słowa kluczowe:
  • Wolny/Zajęty:
  • Liczba wykonawców:
  • Typ:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Kierunek:
  • Osoba zgłaszająca:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
1 2 3 4
Lp. Data modyfikacji Wolny / Zajęty Temat pracy dyplomowej lub projektu Szczegóły
1. 7.10.2019 Wolny Studium wykonalności urządzenia do diagnostyki połączeń kabli
dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. uczelni - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:
Słowa kluczowe:Wysokie napięcia, kable diagnostyka nieniszczaca
2. 20.07.2019 Wolny Stworzenie modelu do nauki wykonywania pomiarów uziemień oraz napięć rażenia w liniach napowietrznych WN
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:rezystancja uziemienia, napięcie krokowe, napięcie dotykowe, pomiary
3. 20.07.2019 Wolny Problematyka nieplanowanych przepływów transgranicznych
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:sieci przesyłowe, przepływy transgraniczne, stabilność sieci
4. 13.03.2019 Wolny Badanie parametrów zaburzeń emitowanych w czasie przejazdu tramwaju przez izolator sekcyjny.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:izolator sekcyjny, przepięcia łączeniowe, zaburzenia elektromagnetyczne
5. 6.03.2019 Wolny Opracowanie iskiernika wykorzystującego zjawisko wyładowań ślizgowych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:wyładowania ślizgowe, iskiernik, iskiernik trójelektrodowy
6. 6.03.2019 Wolny Opracowanie i realizacja bocznika szerokopasmowego do obserwacji prądu wyładowań elektrostatycznych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:ESD, bocznik, dopasowanie impedancji
7. 4.03.2019 Wolny Projekt i budowa stanowiska do badania współczynnika temperaturowego rezystancji materiałów elektrotechnicznych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:współcznnik temperaturowy rezystancji, półprzedowniki, przewodniki, dielektryki
8. 4.03.2019 Wolny Projekt i realizacja stanowiska modelowego do badania źródeł wysokiego napięcia stałego.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:źródła napięcia stałego, prostownik jednopołówkowy, powielacz napięcia
9. 1.03.2019 Wolny Analiza wymagań normalizacyjnych w oświetleniu samochodowym
dr inż. Marcin Chrzanowicz - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:technika świetlna, normalizacja, oświetlenie
10. 27.02.2019 Wolny Opracowanie projektu stacji WN/SN
dr inż. Michał Borecki - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:stacja elektroenergetyczna, projekt, rozdzielnia
11. 27.02.2019 Wolny Wybrane aspekty modernizacji stacji elektroenergetycznych 400 (220)/110/6-30 kV
dr inż. Michał Borecki - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:Rozdzielnia, analiza techniczna i ekonomiczna, modernizacja
12. 27.02.2019 Wolny Analiza charakterystyk urządzenia ochrony przepięciowej
dr inż. Michał Borecki - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:ochrona, przepięciowa, linia napowietrzna, sieć elektroenergetyczna
13. 21.02.2019 Wolny Graficzny interfejs użytkownika do programu ngspice
dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. uczelni - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1++
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO
Słowa kluczowe:przenośny GUI, symulacja obwodów
14. 20.02.2019 Wolny Modelowanie iskierników / Spark gap models
dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. uczelni - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1++
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO
Słowa kluczowe:iskierniki, symulacje komputerowe, metody numeryczne / spark-gap, computer simulation, numerical methods
15. 20.02.2019 Wolny Modelowanie strategii przetrwalnych
dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. uczelni - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Informatyka Liczba wykonawców: 1-2
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IO
Słowa kluczowe:teoria ewolucji, modelowanie numeryczne, algorytmy ewolucyjne
16. 20.02.2019 Wolny Jonolot / Ion Craft
dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. uczelni - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1++
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:efekt Biefelda-Browna, napęd jonowy / Biefeld–Brown effect ionic thrust
17. 25.01.2019 Wolny Automatyczny nadzór ruchu pojazdów
dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. uczelni - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK
Słowa kluczowe:identyfikacja, przetwarzanie obrazów, sieci neuronowe
18. 25.01.2019 Wolny Atomatyczna identyfikacja twarzy - wtyczka do systemu ISOD
dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. uczelni - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO
Słowa kluczowe:przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie obiektów, klasyfikacja, sieci neuronowe
19. 2.12.2018 Wolny Rozszerzenie możliwości kształtowania udarów napięciowych w generatorze GU2400
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:generator udarowy, udary napięciowe, pomiary wysokonapięciowe
20. 27.11.2018 Wolny Aplikacja do rzutowania wyników pomiarów pola EM na plan pomieszczenia
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1-2
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO
Słowa kluczowe:aplikacja, wizualizacja, pomiar pola
1 2 3 4