Na stronie tej znajdują się propozycje tematów prac inżynierskich, magisterskich, projektów indywidualnych, zespołowych oraz przejściowych.

  • Temat:
  • Słowa kluczowe:
  • Wolny/Zajęty:
  • Liczba wykonawców:
  • Typ:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Kierunek:
  • Osoba zgłaszająca:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
1 2 3 4 5
Lp. Data modyfikacji Wolny / Zajęty Temat pracy dyplomowej lub projektu Szczegóły
1. 13.03.2019 Wolny Badanie parametrów zaburzeń emitowanych w czasie przejazdu tramwaju przez izolator sekcyjny.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:izolator sekcyjny, przepięcia łączeniowe, zaburzenia elektromagnetyczne
2. 8.03.2019 Wolny Zastosowanie MES do analizy rozkładu temperatury w kablu SN dla różnych warunków na powierzchni gruntu.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:Kabel SN, rozkład temperatury, przewodność cieplna
3. 6.03.2019 Wolny Opracowanie iskiernika wykorzystującego zjawisko wyładowań ślizgowych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:wyładowania ślizgowe, iskiernik, iskiernik trójelektrodowy
4. 6.03.2019 Wolny Opracowanie i realizacja bocznika szerokopasmowego do obserwacji prądu wyładowań elektrostatycznych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:ESD, bocznik, dopasowanie impedancji
5. 4.03.2019 Wolny Układ ładujący generator udarów prądowych - projekt i wykonanie.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:rezystancyjny dzielnik napięcia, prostownik jednopołówkowy
6. 4.03.2019 Wolny Projekt i budowa stanowiska do badania współczynnika temperaturowego rezystancji materiałów elektrotechnicznych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:współcznnik temperaturowy rezystancji, półprzedowniki, przewodniki, dielektryki
7. 4.03.2019 Wolny Skonstruowanie rezystorów ograniczających prąd ładowania dla generatora udarów napięciowych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: max 2
Typ:projekt indywidualny, projekt zespołowy
Słowa kluczowe:rezystor ograniczający
8. 4.03.2019 Wolny Projekt i realizacja prostownika wysokonapięciowego opartego na diodach szybkich.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:prostownik jednopołówkowy, dioda szybka, zasilacz generatora udarowego
9. 4.03.2019 Wolny Projekt i wykonanie rezystorów wysokonapięciowych z uzwojeniem Ayrtona-Perry’ego.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:rezystor wysokonapięciowy, uzwojenie Ayrtona-Perry’ego, rezystor bezindukcyjny
10. 4.03.2019 Wolny Projekt i realizacja stanowiska modelowego do badania źródeł wysokiego napięcia stałego.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:źródła napięcia stałego, prostownik jednopołówkowy, powielacz napięcia
11. 1.03.2019 Wolny Ocena poziomu widoczności pieszego na przejściu dla pieszych
dr inż. Marcin Chrzanowicz - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:samochodowa technika świetlna, BRD, oświetlenie drogowe
12. 1.03.2019 Wolny Analiza wymagań normalizacyjnych w oświetleniu samochodowym
dr inż. Marcin Chrzanowicz - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:technika świetlna, normalizacja, oświetlenie
13. 27.02.2019 Wolny Opracowanie projektu stacji WN/SN
dr inż. Michał Borecki - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:stacja elektroenergetyczna, projekt, rozdzielnia
14. 27.02.2019 Wolny Wybrane aspekty modernizacji stacji elektroenergetycznych 400 (220)/110/6-30 kV
dr inż. Michał Borecki - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:Rozdzielnia, analiza techniczna i ekonomiczna, modernizacja
15. 27.02.2019 Wolny Analiza charakterystyk urządzenia ochrony przepięciowej
dr inż. Michał Borecki - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:ochrona, przepięciowa, linia napowietrzna, sieć elektroenergetyczna
16. 21.02.2019 Wolny Graficzny interfejs użytkownika do programu ngspice
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1++
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO
Słowa kluczowe:przenośny GUI, symulacja obwodów
17. 20.02.2019 Wolny Generatory impulsów wysokiego napięcia / HV Pulse generators
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1++
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:impulsy wysokiego napięcia, generacja, HV pulses, generation
18. 20.02.2019 Wolny Modelowanie iskierników / Spark gap models
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1++
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO
Słowa kluczowe:iskierniki, symulacje komputerowe, metody numeryczne / spark-gap, computer simulation, numerical methods
19. 20.02.2019 Wolny Modelowanie strategii przetrwalnych
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Informatyka Liczba wykonawców: 1-2
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IO
Słowa kluczowe:teoria ewolucji, modelowanie numeryczne, algorytmy ewolucyjne
20. 20.02.2019 Wolny Jonolot / Ion Craft
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1++
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:efekt Biefelda-Browna, napęd jonowy / Biefeld–Brown effect ionic thrust
1 2 3 4 5