Na stronie tej znajdują się propozycje tematów prac inżynierskich, magisterskich, projektów indywidualnych, zespołowych oraz przejściowych.

  • Temat:
  • Słowa kluczowe:
  • Wolny/Zajęty:
  • Liczba wykonawców:
  • Typ:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Kierunek:
  • Osoba zgłaszająca:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
1 2 3 4
Lp. Data modyfikacji Wolny / Zajęty Temat pracy dyplomowej lub projektu Szczegóły
1. 2.12.2018 Wolny Rozszerzenie możliwości kształtowania udarów napięciowych w generatorze GU2400
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:generator udarowy, udary napięciowe, pomiary wysokonapięciowe
2. 2.12.2018 Wolny Wykonanie mapy narażeń na pole EM w Hali Wysokich Napięć WE PW
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:pole elektromagnetyczne, pomiary pola, poziom dopuszczalne
3. 27.11.2018 Wolny Aplikacja do rzutowania wyników pomiarów pola EM na plan pomieszczenia
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1-2
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO
Słowa kluczowe:aplikacja, wizualizacja, pomiar pola
4. 16.11.2018 Wolny Oprogramowanie do generowania zestawów pytań na sprawdzian
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO
Słowa kluczowe:oprogramowanie wspomagające, makra, skrypty
5. 8.11.2018 Wolny Projekt i realizacja stanowiska do badania rezystywności popiołów lotnych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:elektrofiltracja, pył dymnicowy, popiół lotny, rezysywność
6. 7.11.2018 Wolny Flux compression generators for electromagnetic warfare
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Electrical Engineering Liczba wykonawców: 1-1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:flux compression generators (FCG), intentional electromagnetic interference, electromagnetic warfare
7. 24.10.2018 Wolny Implementacja mikrokomputera Raspberry dosterowania programowanym żródłem napięcia.
dr inż. Michał Wojciechowski - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:Raspberry, zmiany napięcia zasilnia
8. 17.10.2018 Wolny Narzędzie wspomagające etykietowanie obiektów na obrazach
mgr inż. Zuzanna Krawczyk - IETiSIP
Kierunek:Informatyka Liczba wykonawców: 1-2
Typ:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:labeling, detekcja obiektów, segmentacja
9. 16.10.2018 Wolny Detekcja struktur anatomicznych krtani, z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego
mgr inż. Zuzanna Krawczyk - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, projekt indywidualny, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:deep learning, yolo, detekcja obiektów
10. 11.10.2018 Wolny Symulacyjna metoda oceny oświetlenia ulicznego
dr inż. Marcin Chrzanowicz - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:samochodowa technika swietlna, oswietlenie drogowe, modelowanie komputerowe
11. 6.10.2018 Wolny Aplikacja LabView analizująca parametry przebiegów udarowych
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO
Słowa kluczowe:przebiegi udarawe, LabView,
12. 25.09.2018 Wolny Mobilny generator udarów pradowych 10/350us
dr inż. Michał Wojciechowski - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 2
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:udar prądowy, generator
13. 20.09.2018 Wolny Wybrane aspekty modernizacji stacji elektroenergetycznych 400 (220)/110/6-30 kV
dr inż. Michał Borecki - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:Rozdzielnia, analiza techniczna i ekonomiczna, modernizacja
14. 20.09.2018 Wolny Opracowanie projektu stacji WN/SN
dr inż. Michał Borecki - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:stacja elektroenergetyczna, projekt, rozdzielnia
15. 1.07.2018 Wolny Badanie wpływu kształtu iskiernika w generatorze udarowym na czas narastania impulsu
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:generator Marksa, generator impulsowy,
16. 18.06.2018 Wolny Budowa stanowiska do kontroli okresowej przenośnych uziemiaczy
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:prace pod napięciem, próby wysokonapięciowe, technika probiercza
17. 18.06.2018 Wolny Budowa stanowiska do kontroli okresowej akustyczno-optycznych wskaźników napięć
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:prace pod napięciem, próby wysokonapięciowe, technika probiercza
18. 10.05.2018 Wolny Charakterystyki częstotliwościowe przekładnika napięciowego SN jako możliwość estymacji parametrów przepięć przenoszonych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:przekładnik napięciowy, charakterystyka częstotliwościowa, przepięcia przenoszone
19. 10.05.2018 Wolny Wpływ regulatora napięcia na pracę kaskadowego transformatora probierczego.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:regulator napięcia, transformator w układzie kaskadowym, napięcie odkształcone
20. 9.05.2018 Wolny Modelowanie numeryczne regulowanego kondensatora wzorcowego jako metoda skalowania.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:kondensator wzorcowy, MES, ANSYS, COMSOL
1 2 3 4