Na stronie tej znajdują się propozycje tematów prac inżynierskich, magisterskich, projektów indywidualnych, zespołowych oraz przejściowych.

  • Temat:
  • Słowa kluczowe:
  • Wolny/Zajęty:
  • Liczba wykonawców:
  • Typ:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Kierunek:
  • Osoba zgłaszająca:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
1 2 3 4
Lp. Data modyfikacji Wolny / Zajęty Temat pracy dyplomowej lub projektu Szczegóły
1. 20.09.2018 Wolny Wybrane aspekty modernizacji stacji elektroenergetycznych 400 (220)/110/6-30 kV
dr inż. Michał Borecki - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:Rozdzielnia, analiza techniczna i ekonomiczna, modernizacja
2. 20.09.2018 Wolny Opracowanie projektu stacji WN/SN
dr inż. Michał Borecki - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:stacja elektroenergetyczna, projekt, rozdzielnia
3. 1.07.2018 Wolny Badanie wpływu kształtu iskiernika w generatorze udarowym na czas narastania impulsu
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:generator Marksa, generator impulsowy,
4. 18.06.2018 Wolny Budowa stanowiska do kontroli okresowej przenośnych uziemiaczy
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:prace pod napięciem, próby wysokonapięciowe, technika probiercza
5. 18.06.2018 Wolny Budowa stanowiska do kontroli okresowej akustyczno-optycznych wskaźników napięć
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:prace pod napięciem, próby wysokonapięciowe, technika probiercza
6. 10.05.2018 Wolny Charakterystyki częstotliwościowe przekładnika napięciowego SN jako możliwość estymacji parametrów przepięć przenoszonych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:przekładnik napięciowy, charakterystyka częstotliwościowa, przepięcia przenoszone
7. 10.05.2018 Wolny Wpływ regulatora napięcia na pracę kaskadowego transformatora probierczego.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:regulator napięcia, transformator w układzie kaskadowym, napięcie odkształcone
8. 9.05.2018 Wolny Modelowanie numeryczne regulowanego kondensatora wzorcowego jako metoda skalowania.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:kondensator wzorcowy, MES, ANSYS, COMSOL
9. 9.05.2018 Wolny Porównanie metod wyznaczania 50-procentowego napięcia przeskoku na przykładzie izolatora kompozytowego.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:metoda góra-dół, metoda serii, napięcie pięćdziesięcioprocentowe, napięcie 50-procentowe, izolator kompozytowy
10. 6.03.2018 Wolny Opracowanie iskiernika sterowanego 20-100 kV
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:Iskierniki, łączenie wysokich napięć, układy wbudowane, badania wysokonapięciowe
11. 20.02.2018 Wolny Zastosowanie hamowni podwoziowej w badaniach silnika o zapłonie iskrowym.
dr inż. Jarosław Paszkowski - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:Hamownia podwoziowa AutoDyn 11, Diagnostyka pojazdu samochodowego
12. 20.02.2018 Wolny Analiza pomiarów drogowych pojazdu samochodowego przeprowadzonych na hamowni podwoziowej.
dr inż. Jarosław Paszkowski - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:hamownia podwoziowa, badania drogowe, analiza pomiarów drogowych
13. 20.02.2018 Wolny Skroplony gaz ropopochodny (Liquified Petrolum Gas) jako alternatywne paliwo do zasilania silników spalinowych o zapłonie iskrowym
dr inż. Jarosław Paszkowski - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:LPG, Eksploatacja pojazdów samochodowych, Diagnostyka pojazdów samochodowych, Hamownia podwoziowa AutoDyn11
14. 18.01.2018 Wolny Wykonanie zabezpieczenia stanowiska laboratoryjnego w oparciu o barierę świetlną
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:bezpieczeństwo pracy, automatyka
15. 10.01.2018 Wolny Mały, autonomiczny generator Marksa / Small autonomous Marx generator
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1-2
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:generacja szybkich impulsów WN, symulacje komputerowe, generator Marksa, fast pulses generation, Marx generator, computer simulations
16. 8.12.2017 Wolny Modelling of standard grounding system configurations under surge conditions and validation by field measurements
dr inż. Tomasz Kisielewicz - IETiSIP
Kierunek:Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:protection, overvoltages, simulations
17. 8.11.2017 Wolny Model systemu ladowania baterii w pojeździe autonomicznym
dr hab. inż. Piotr Biczel - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy - IK
Słowa kluczowe:Trakcja elektryczna, autobus elektryczny, ladowanie baterii
18. 13.10.2017 Wolny Projekt i realizacja generatora udarów prądowych do badania ograniczników przepięć.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:udar prądowy, generator, ogranicznik przepięć
19. 12.10.2017 Wolny Badania symulacyjne rozkładu napięcia wzdłuż łańcucha izolatorów kołpakowych w oparciu o własny model.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:izolator kołpakowy, łańcuch izolatorów, rozkład napięcia
20. 12.10.2017 Wolny Opracowanie i realizacja bocznika szerokopasmowego do obserwacji prądu wyładowań elektrostatycznych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:ESD, bocznik, dopasowanie impedancji
1 2 3 4