On this page you can find propositions of dissertation subjects, individual and group subjects.

  • Subject:
  • Keywords:
  • Available/Occupied:
  • Number of students:
  • Type:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Degree course:
  • Responsible person:
  • (Reset filters) Search
1 2 3 4 5
No. Modification date Available / Occupied Thesis or Project subject Specific information
1. 12.05.2021 Available Direct-burial MV cable ampacity estimation with FEM simulation software.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Electrical Engineering Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:direct-burial cable, direct-buried cable, insulating material allowable temperature, ampacity, seasonal temperature variation of underground soil
2. 12.05.2021 Available Analysis of the magnetic field for the MV cable line of different cable configurations.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Electrical Engineering Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:cable line, magnetic field, cables in ducts and tunnels, directly buried cables, magnetic field exposure limits
3. 9.04.2021 Available Hybrydowy generator udarów prądowych
dr inż. Przemysław Sul - IETiSIP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:generator udarów prądowych, laboratoryjne badania wysokonapięciowe
4. 9.04.2021 Available Badania laboratoryjne wysokonapięciowych bezpieczników topikowych przeznaczonych do pracy impulsowej
dr inż. Przemysław Sul - IETiSIP
Degree course: Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:bezpiecznik topikowy, impuls prądowy, badania laboratoryjne
5. 9.04.2021 Available Model symulacyjny wysokonapięciowego bezpiecznika topikowego w programie Matlab Simulink
dr inż. Przemysław Sul - IETiSIP
Degree course: Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:bezpiecznik topikowy, impuls pradowy, Matlab, Simulink
6. 9.04.2021 Available Badania symulacyjne modelu kondensatora wysokonapięciowego w programie Ansys
dr inż. Przemysław Sul - IETiSIP
Degree course: Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:kondensator wysokonapięciowy, impuls prądowy, Ansys
7. 9.04.2021 Available Badania laboratoryjne kondensatorów wysokonapięciowych przeznaczonych do pracy impulsowej
dr inż. Przemysław Sul - IETiSIP
Degree course: Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:kondensator wysokonapięciowy, impuls prądowy, udar prądowy
8. 26.03.2021 Available Stanowisko laboratoryjne do obserwacji wpływu stałego pola magnetycznego na proces krystalizacji KMnO₄ w wodnym roztworze nasyconym.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:pole magnetyczne, krystalizacja, roztwór nasycony
9. 26.03.2021 Available Przepięcia na końcu uzwojenia transformatora przy różnych położeniach przełącznika zaczepów w przypadku trafienia wyładowania piorunowego w fazę zasilającej go linii napowietrznej – analiza z użyciem środowiska Matlab i Simulink.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:Transformator, on-load tap changer (OLTC), podobciążeniowy przełącznik zaczepów (PPZ), no-load tap changer (NLTC), de-energized tap changer (DETC), bezobciążeniowy przełącznik zaczepów (BPZ), przepięcia, wyładowanie piorunowe
10. 26.03.2021 Available Rejestracja i analiza prądu upływu chodników elektroizolacyjnych przy badaniach okresowych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:chodnik elektroizolacyjny, badania okresowe, prąd upływu
11. 26.03.2021 Available Rejestracja i analiza przepięć generowanych przez urządzenia elektryczne użytku domowego.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:przepięcie, akwizycja danych, przepięcia komutacyjne
12. 26.03.2021 Available Rejestracja i analiza prądu upływu rękawic elektroizolacyjnych przy badaniach okresowych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:sprzęt ochronny, badanie okresowe, prąd upływu
13. 5.03.2021 Available Rozszerzenie możliwości kształtowania impulsów generatora Haefely PSURGE 30.2
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:udar złożony, EMC, badania laboratoryjne, generator udarowy
14. 17.12.2020 Available Budowa regulowanej przetwornicy DC/DC 12 V/20 kV
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:przetwornica, falownik, wysokie napięcie
15. 17.12.2020 Available Budowa regulowanej przetwornicy DC/DC 12 V/10 kV
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:przetwornica, falownik, wysokie napięcie
16. 8.12.2020 Available Modernizacja stanowiska do prób napięciem udarowym - koncepcja i realizacja.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:próby napięciem udarowym, rezystor niskoindukcyjny, uzwojenie Ayrtona-Perry’ego
17. 19.10.2020 Available Generacja impulsów WN w paśmie 200-500 MHz / Mesoband pulse generatorion
prof. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski, projekt zespołowy
Keywords:wysokie napięcia / HV Tech, generacja impulsów / pulse generation, mesoband
18. 3.07.2020 Available Modelowanie polowe transformatora przy różnym współczynniku mocy obciążenia.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:transforamtor 1-faz., obciążenie pojemnościowe, strumień magnetyczny, MES
19. 25.06.2020 Available Ocena możliwości zastosowania silikonu formierskiego jako wypełniacza izolacyjnego.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:dielektryk, wytrzymałość dielektryczna, przenikalność dielektryczna, rezystywność skrośna, silicone mold rubber, silikon formierski
20. 8.06.2020 Available Kieszonkowy transformator Tesli / Portable Tesla coil
prof. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, projekt indywidualny, projekt przejściowy
Keywords:wysokie napięcia, obwód rezonansowy, cewka Tesli
1 2 3 4 5