Na stronie tej znajdują się propozycje tematów prac inżynierskich, magisterskich, projektów indywidualnych, zespołowych oraz przejściowych.

  • Temat:
  • Słowa kluczowe:
  • Wolny/Zajęty:
  • Liczba wykonawców:
  • Typ:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Kierunek:
  • Osoba zgłaszająca:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
1 2 3 4 5
Lp. Data modyfikacji Wolny / Zajęty Temat pracy dyplomowej lub projektu Szczegóły
1. 20.02.2018 Wolny Sekwencyjny wtrysk LPG w silniku z jednopunktowym wtryskiem benzyny
dr inż. Jarosław Paszkowski - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:wtrysk LPG , Eksploatacja pojazdów samochodowych, Diagnostyka pojazdów samochodowych, Hamownia podwoziowa AutoDyn11
2. 20.02.2018 Wolny Zastosowanie hamowni podwoziowej w badaniach silnika o zapłonie iskrowym.
dr inż. Jarosław Paszkowski - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:Hamownia podwoziowa AutoDyn 11, Diagnostyka pojazdu samochodowego
3. 20.02.2018 Wolny Analiza pomiarów drogowych pojazdu samochodowego przeprowadzonych na hamowni podwoziowej.
dr inż. Jarosław Paszkowski - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:hamownia podwoziowa, badania drogowe, analiza pomiarów drogowych
4. 20.02.2018 Wolny Skroplony gaz ropopochodny (Liquified Petrolum Gas) jako alternatywne paliwo do zasilania silników spalinowych o zapłonie iskrowym
dr inż. Jarosław Paszkowski - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:LPG, Eksploatacja pojazdów samochodowych, Diagnostyka pojazdów samochodowych, Hamownia podwoziowa AutoDyn11
5. 23.01.2018 Wolny Zarządzanie projektami w NGO
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy
Słowa kluczowe:aplikacja internetowa, współpraca zespołowa, administracja systemem komputerowym
6. 18.01.2018 Wolny Wykonanie zabezpieczenia stanowiska laboratoryjnego w oparciu o barierę świetlną
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:bezpieczeństwo pracy, automatyka
7. 10.01.2018 Wolny Mały, autonomiczny generator Marksa / Small autonomous Marx generator
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1-2
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:generacja szybkich impulsów WN, symulacje komputerowe, generator Marksa, fast pulses generation, Marx generator, computer simulations
8. 10.01.2018 Wolny Aplikacja do zarządzenia wnioskami o projekty
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Informatyka Liczba wykonawców: 1-3
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:Single Page Application, PHP, bazy danych, programowanie internetowe
9. 10.01.2018 Wolny Sterowanie czasem załączania iskiernika
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1-5
Typ:magisterski, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK
Słowa kluczowe:iskiernik, rozwój iskry, sterowanie rozwojem iskry, szybkie impulsy napięciowe
10. 8.12.2017 Wolny Modelling of standard grounding system configurations under surge conditions and validation by field measurements
dr inż. Tomasz Kisielewicz - IETiSIP
Kierunek:Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:protection, overvoltages, simulations
11. 10.11.2017 Wolny Wyznaczanie jednorodności pola w komorze GTEM zgodnie z normą EN 61000-4-20
prof. dr hab. inż. Jan Sroka - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:GTEM field uniformity WIN6000
12. 8.11.2017 Wolny Model systemu ladowania baterii w pojeździe autonomicznym
dr hab. inż. Piotr Biczel - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy - IK
Słowa kluczowe:Trakcja elektryczna, autobus elektryczny, ladowanie baterii
13. 13.10.2017 Wolny Projekt i realizacja generatora udarów prądowych do badania ograniczników przepięć.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:udar prądowy, generator, ogranicznik przepięć
14. 12.10.2017 Wolny Badania symulacyjne rozkładu napięcia wzdłuż łańcucha izolatorów kołpakowych w oparciu o własny model.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:izolator kołpakowy, łańcuch izolatorów, rozkład napięcia
15. 12.10.2017 Wolny Opracowanie i realizacja bocznika szerokopasmowego do obserwacji prądu wyładowań elektrostatycznych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:ESD, bocznik, dopasowanie impedancji
16. 1.09.2017 Wolny Aplikacja LabView analizująca parametry przebiegów udarowych
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:przebiegi udarawe, LabView,
17. 26.05.2017 Wolny Hybrydyzacja samochodu dostawczego na przykładzie VW T5 / Hybridisation of transit van on the example of VW T4
dr hab. inż. Piotr Biczel - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:napęd hybrydowy, projektowanie, elektrotechnika samochodowa, napęd elektryczny
18. 21.05.2017 Wolny Zabezpieczenie obwodow pradu stalego przed lukiem elektrycznym/Protection of DC system against arc
dr hab. inż. Piotr Biczel - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:Prad staly, zabezpieczenia, luk elektryczny, energoelektronika, baterie, magazynowanie energi / DC, protection, arc, power electronics, battery, strage systems
19. 27.03.2017 Wolny Końcówka mocy do badania chemicznych źródeł prądu
dr hab. inż. Piotr Biczel - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:bateria, akumulator, obciążenie aktywne, energoelektronika,
20. 27.03.2017 Wolny Projekt przekształtnika energoelektornicznego do zasobnika energii do poprawy jakości energii elektrycznej
dr hab. inż. Piotr Biczel - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:jakość energii, energoelektronika, zasobnik energii
1 2 3 4 5