On this page you can find propositions of dissertation subjects, individual and group subjects.

  • Subject:
  • Keywords:
  • Available/Occupied:
  • Number of students:
  • Type:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Degree course:
  • Responsible person:
  • (Reset filters) Search
1 2 3 4 5
No. Modification date Available / Occupied Thesis or Project subject Specific information
1. 3.07.2020 Available Modelowanie polowe transformatora przy różnym współczynniku mocy obciążenia.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:transforamtor 1-faz., obciążenie pojemnościowe, strumień magnetyczny, MES
2. 25.06.2020 Available Ocena możliwości zastosowania silikonu formierskiego jako wypełniacza izolacyjnego.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:dielektryk, wytrzymałość dielektryczna, przenikalność dielektryczna, rezystywność skrośna, silicone mold rubber, silikon formierski
3. 8.06.2020 Available Kieszonkowy transformator Tesli / Portable Tesla coil
dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. uczelni - IETiSIP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, projekt indywidualny, projekt przejściowy
Keywords:wysokie napięcia, obwód rezonansowy, cewka Tesli
4. 29.04.2020 Available Opracowanie układu automatycznego wielopunktowego pomiaru wilgotności gruntu.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:wilgotność gruntu, czujnik wilgotności, akwizycja danych
5. 28.04.2020 Available Projekt i wykonanie generatora impulsów o pikosekundowym czasie narastania.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:generator impulsów, impuls pikosekundowy, impedancja falowa
6. 28.04.2020 Available Ocena intensywności efektu Magnusa w strefie wiatru elektronowego.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:wiatr elektronowy, efekt Magnusa, mechanika płynów
7. 28.04.2020 Available Opracowanie stanowiska do obserwacji wpływu pola elektrycznego sinusoidalnie zmiennego na kiełkowanie i początkowy wzrost pieprzycy siewnej (Lepidium sativum).
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:tempo wzrostu roślin, pole elektryczne, wpływ pola E na rośliny
8. 27.04.2020 Available Badanie natężenia pola magnetycznego wewnątrz przewodnika wiodącego prąd stały.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:sonda pola magnetycznego, szynoprzewód, prąd stały
9. 27.04.2020 Available Projekt i wykonanie trójfazowego fitra przeciwzakłóceniowego 32 A, 230/400 V.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:filtr EMI, filtr przeciwzakłóceniowy, zakłócenia przewodzone
10. 27.04.2020 Available Projekt i wykonanie przenośnej pętlowej anteny magnetycznej.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:antena magnetyczna, magnetic loop antenna, antena odbiorcza, impulsowe pole magnetyczne
11. 27.04.2020 Available Wpływ przepływu prądu udarowego na jakość połączenia z użyciem taśmy miedzianej z klejem przewodzącym.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:klej przewodzący, udar prądowy, rezystancja przejścia połączenia
12. 14.02.2020 Available System automatycznego nadzoru na egzaminie
dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. uczelni - IETiSIP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Informatyka Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO
Keywords:uczenie maszynowe, głębokie sieci neuronowe, YOLO, Keras
13. 23.01.2020 Available Projekt i wykonanie układu do pomiaru ilości przetransportowanej mieszaniny sypkiej
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:Arduino, sterownik, automatyka
14. 7.10.2019 Available Studium wykonalności urządzenia do diagnostyki połączeń kabli
dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. uczelni - IETiSIP
Degree course: Number of students: 1
Type:
Keywords:Wysokie napięcia, kable diagnostyka nieniszczaca
15. 13.03.2019 Available Badanie parametrów zaburzeń emitowanych w czasie przejazdu tramwaju przez izolator sekcyjny.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:izolator sekcyjny, przepięcia łączeniowe, zaburzenia elektromagnetyczne
16. 6.03.2019 Available Opracowanie i realizacja bocznika szerokopasmowego do obserwacji prądu wyładowań elektrostatycznych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:ESD, bocznik, dopasowanie impedancji
17. 4.03.2019 Available Projekt i realizacja stanowiska modelowego do badania źródeł wysokiego napięcia stałego.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:źródła napięcia stałego, prostownik jednopołówkowy, powielacz napięcia
18. 1.03.2019 Available Analiza wymagań normalizacyjnych w oświetleniu samochodowym
dr inż. Marcin Chrzanowicz - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:technika świetlna, normalizacja, oświetlenie
19. 27.02.2019 Available Opracowanie projektu stacji WN/SN
dr inż. Michał Borecki - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:stacja elektroenergetyczna, projekt, rozdzielnia
20. 27.02.2019 Available Wybrane aspekty modernizacji stacji elektroenergetycznych 400 (220)/110/6-30 kV
dr inż. Michał Borecki - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:Rozdzielnia, analiza techniczna i ekonomiczna, modernizacja
1 2 3 4 5