Na stronie tej znajdują się propozycje tematów prac inżynierskich, magisterskich, projektów indywidualnych, zespołowych oraz przejściowych.

  • Temat:
  • Słowa kluczowe:
  • Wolny/Zajęty:
  • Liczba wykonawców:
  • Typ:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Kierunek:
  • Osoba zgłaszająca:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
1 2 3 4 5
Lp. Data modyfikacji Wolny / Zajęty Temat pracy dyplomowej lub projektu Szczegóły
1. 11.05.2018 Wolny Hybrid power system for UAV
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:UAV, drones, hybrid power systems,
2. 10.05.2018 Wolny Projekt i realizacja zmodyfikowanego stanowiska do badania rozkładu napięcia na łańcuchu izolatorów kołpakowych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:łańcuch izolatorów, kołpak, rozkład napięcia, woltomierz elektrostatyczny, drążek Ferrantiego
3. 10.05.2018 Wolny Numeryczna analiza MES rozpływu w gruncie uwarstwionym prądu uziomu otokowego budynku jednorodzinnego.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:uziom otokowy, grunt uwarstwiony, MES, Ansys, COMSOL
4. 10.05.2018 Wolny Charakterystyki częstotliwościowe przekładnika napięciowego SN jako możliwość estymacji parametrów przepięć przenoszonych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:przekładnik napięciowy, charakterystyka częstotliwościowa, przepięcia przenoszone
5. 10.05.2018 Wolny Wpływ regulatora napięcia na pracę kaskadowego transformatora probierczego.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:regulator napięcia, transformator w układzie kaskadowym, napięcie odkształcone
6. 9.05.2018 Wolny Modelowanie numeryczne regulowanego kondensatora wzorcowego jako metoda skalowania.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:kondensator wzorcowy, MES, ANSYS, COMSOL
7. 9.05.2018 Wolny Porównanie metod wyznaczania 50-procentowego napięcia przeskoku na przykładzie izolatora kompozytowego.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:metoda góra-dół, metoda serii, napięcie pięćdziesięcioprocentowe, napięcie 50-procentowe, izolator kompozytowy
8. 6.03.2018 Wolny Opracowanie iskiernika sterowanego 20-100 kV
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:Iskierniki, łączenie wysokich napięć, układy wbudowane, badania wysokonapięciowe
9. 20.02.2018 Wolny Zastosowanie hamowni podwoziowej w badaniach silnika o zapłonie iskrowym.
dr inż. Jarosław Paszkowski - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:Hamownia podwoziowa AutoDyn 11, Diagnostyka pojazdu samochodowego
10. 20.02.2018 Wolny Analiza pomiarów drogowych pojazdu samochodowego przeprowadzonych na hamowni podwoziowej.
dr inż. Jarosław Paszkowski - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:hamownia podwoziowa, badania drogowe, analiza pomiarów drogowych
11. 20.02.2018 Wolny Skroplony gaz ropopochodny (Liquified Petrolum Gas) jako alternatywne paliwo do zasilania silników spalinowych o zapłonie iskrowym
dr inż. Jarosław Paszkowski - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:LPG, Eksploatacja pojazdów samochodowych, Diagnostyka pojazdów samochodowych, Hamownia podwoziowa AutoDyn11
12. 23.01.2018 Wolny Zarządzanie projektami w NGO
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy
Słowa kluczowe:aplikacja internetowa, współpraca zespołowa, administracja systemem komputerowym
13. 18.01.2018 Wolny Wykonanie zabezpieczenia stanowiska laboratoryjnego w oparciu o barierę świetlną
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:bezpieczeństwo pracy, automatyka
14. 10.01.2018 Wolny Mały, autonomiczny generator Marksa / Small autonomous Marx generator
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1-2
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:generacja szybkich impulsów WN, symulacje komputerowe, generator Marksa, fast pulses generation, Marx generator, computer simulations
15. 10.01.2018 Wolny Aplikacja do zarządzenia wnioskami o projekty
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Informatyka Liczba wykonawców: 1-3
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:Single Page Application, PHP, bazy danych, programowanie internetowe
16. 10.01.2018 Wolny Sterowanie czasem załączania iskiernika
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1-5
Typ:magisterski, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK
Słowa kluczowe:iskiernik, rozwój iskry, sterowanie rozwojem iskry, szybkie impulsy napięciowe
17. 8.12.2017 Wolny Modelling of standard grounding system configurations under surge conditions and validation by field measurements
dr inż. Tomasz Kisielewicz - IETiSIP
Kierunek:Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:protection, overvoltages, simulations
18. 8.11.2017 Wolny Model systemu ladowania baterii w pojeździe autonomicznym
dr hab. inż. Piotr Biczel - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy - IK
Słowa kluczowe:Trakcja elektryczna, autobus elektryczny, ladowanie baterii
19. 13.10.2017 Wolny Projekt i realizacja generatora udarów prądowych do badania ograniczników przepięć.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:udar prądowy, generator, ogranicznik przepięć
20. 12.10.2017 Wolny Badania symulacyjne rozkładu napięcia wzdłuż łańcucha izolatorów kołpakowych w oparciu o własny model.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:izolator kołpakowy, łańcuch izolatorów, rozkład napięcia
1 2 3 4 5