Na stronie tej znajdują się propozycje tematów prac inżynierskich, magisterskich, projektów indywidualnych, zespołowych oraz przejściowych.

  • Temat:
  • Słowa kluczowe:
  • Wolny/Zajęty:
  • Liczba wykonawców:
  • Typ:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Kierunek:
  • Osoba zgłaszająca:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
1 2 3 4
Lp. Data modyfikacji Wolny / Zajęty Temat pracy dyplomowej lub projektu Szczegóły
1. 14.09.2017 Wolny Wykonanie oprogramowania wspomagającego wzorcowanie mierników
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:pomiary wielkości elektrycznych, wzorcowanie, niepewność pomiarowa
2. 1.09.2017 Wolny Aplikacja LabView analizująca parametry przebiegów udarowych
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:przebiegi udarawe, LabView,
3. 23.08.2017 Wolny Ocena możliwości ograniczenia przepięć w sieciach WN
mgr inż. Michał Borecki - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:przepięcia atmosferyczne, sieci wysokiego napięcia
4. 22.05.2017 Wolny Modelowanie sprzęgu magnetycznego
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:modelowanie komputerowe, pole magnetyczne, magnesy neodymowe
5. 30.03.2017 Wolny System gwarantowanego zasilania serwerowni
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:zasilanie gwarantowane, UPS, agregat prądotwórczy
6. 20.02.2017 Wolny Budowa filtra pozwalającego na podłączenie obciążeń silnie indukcyjnych do sieci zasilającej niskiego napięcia
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:przepięcia, przetężenia
7. 15.11.2016 Wolny Wpływ impedancji wejściowej mierników na wyniki pomiarów
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:impedancja wejściowa
8. 20.10.2016 Wolny Badanie wpływu momentu skręcającego przewody na rezystancję ich połączenia splatanego.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:połączenie splatane, rezystancja przejścia, połączenie "na skrętkę"
9. 13.09.2016 Wolny Inteligentne sieci elektroenergetyczne - porównanie technologii komunikacji inteligentnych systemów pomiarowych
dr inż. Michał Wojciechowski - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:Inteligentne sieci elektroenergetyczne, WIFI, GPRS, GSM, PLC
10. 8.08.2016 Wolny Lightning performance of electrical power systems: Monte Carlo simulation by means of a simplified grounding system model
dr inż. Tomasz Kisielewicz - IETiSIP
Kierunek:Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:protection, overvoltages, simulations
11. 8.08.2016 Wolny Lightning strokes to complex grounding system arrangements and validation by field measurements
dr inż. Tomasz Kisielewicz - IETiSIP
Kierunek:Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:protection, overvoltages, simulations
12. 8.08.2016 Wolny Simulation of direct lightning to transmission and distribution overhead lines
dr inż. Tomasz Kisielewicz - IETiSIP
Kierunek:Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:protection, overvoltages, simulations
13. 6.03.2016 Wolny Zastosowanie sterownika PLC do sterowania generatorem udarów napięciowych – praca o charakterze praktycznym
dr inż. Przemysław Sul - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1 lub 2
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:udar napięciowy, generator udarów napięciowych, sterownik PLC, pomiary wysokonapięciowe
14. 29.02.2016 Wolny Ocena stanu oleju elektroizolacyjnego na przykładzie badania izolacji transformatora probierczego TP-750.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:Olej izolacyjny, olej elektroizolacyjny, izolacia ciekła, zawilgocenie oleju, wytrzymałość dielektryczna.
15. 29.02.2016 Wolny Projekt i realizacja źródła wysokiego napięcia stałego typu "Deltatron".
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:wysokie napięcie stałe, Deltatron, Engetron
16. 18.02.2016 Wolny Zwarcia przewodów w korytkach kablowych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:Korytko kablowe, zwarcie
17. 10.02.2016 Wolny Model analityczny cewki Rhumkorffa
dr inż. Michał Wojciechowski - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:Cewka Rhumkorfa
18. 4.02.2016 Wolny Projekt i/lub wykonanie tranzystorowego generatora udarów napięciowych
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:generator udarowy, MOSFET, JFET
19. 24.01.2016 Wolny Implementacja mikrokomputera Raspberry do badania zmian napięcia zasilania.
dr inż. Michał Wojciechowski - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:Raspberry, zmiany napięcia zasilnia
20. 25.10.2015 Wolny analiza skuteczności wewnętrznej ochrony odgromowej w obiektach służby zdrowia
dr inż. Bolesław Kuca - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:
Słowa kluczowe:obiekty budowlane służby zdrowia, spd,
1 2 3 4