Na stronie tej znajdują się propozycje tematów prac inżynierskich, magisterskich, projektów indywidualnych, zespołowych oraz przejściowych.

  • Temat:
  • Słowa kluczowe:
  • Wolny/Zajęty:
  • Liczba wykonawców:
  • Typ:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Kierunek:
  • Osoba zgłaszająca:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
1 2 3 4
Lp. Data modyfikacji Wolny / Zajęty Temat pracy dyplomowej lub projektu Szczegóły
1. 8.11.2018 Wolny Projekt i realizacja stanowiska do badania rezystywności popiołów lotnych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:elektrofiltracja, pył dymnicowy, popiół lotny, rezysywność
2. 7.11.2018 Wolny Flux compression generators for electromagnetic warfare
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Electrical Engineering Liczba wykonawców: 1-1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:flux compression generators (FCG), intentional electromagnetic interference, electromagnetic warfare
3. 24.10.2018 Wolny Implementacja mikrokomputera Raspberry dosterowania programowanym żródłem napięcia.
dr inż. Michał Wojciechowski - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:Raspberry, zmiany napięcia zasilnia
4. 17.10.2018 Wolny Narzędzie wspomagające etykietowanie obiektów na obrazach
mgr inż. Zuzanna Krawczyk - IETiSIP
Kierunek:Informatyka Liczba wykonawców: 1-2
Typ:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:labeling, detekcja obiektów, segmentacja
5. 16.10.2018 Wolny Detekcja struktur anatomicznych krtani, z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego
mgr inż. Zuzanna Krawczyk - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, projekt indywidualny, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:deep learning, yolo, detekcja obiektów
6. 11.10.2018 Wolny Symulacyjna metoda oceny oświetlenia ulicznego
dr inż. Marcin Chrzanowicz - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:samochodowa technika swietlna, oswietlenie drogowe, modelowanie komputerowe
7. 6.10.2018 Wolny Aplikacja LabView analizująca parametry przebiegów udarowych
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO
Słowa kluczowe:przebiegi udarawe, LabView,
8. 25.09.2018 Wolny Mobilny generator udarów pradowych 10/350us
dr inż. Michał Wojciechowski - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 2
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:udar prądowy, generator
9. 20.09.2018 Wolny Wybrane aspekty modernizacji stacji elektroenergetycznych 400 (220)/110/6-30 kV
dr inż. Michał Borecki - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:Rozdzielnia, analiza techniczna i ekonomiczna, modernizacja
10. 20.09.2018 Wolny Opracowanie projektu stacji WN/SN
dr inż. Michał Borecki - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:stacja elektroenergetyczna, projekt, rozdzielnia
11. 1.07.2018 Wolny Badanie wpływu kształtu iskiernika w generatorze udarowym na czas narastania impulsu
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:generator Marksa, generator impulsowy,
12. 18.06.2018 Wolny Budowa stanowiska do kontroli okresowej przenośnych uziemiaczy
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:prace pod napięciem, próby wysokonapięciowe, technika probiercza
13. 18.06.2018 Wolny Budowa stanowiska do kontroli okresowej akustyczno-optycznych wskaźników napięć
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:prace pod napięciem, próby wysokonapięciowe, technika probiercza
14. 10.05.2018 Wolny Charakterystyki częstotliwościowe przekładnika napięciowego SN jako możliwość estymacji parametrów przepięć przenoszonych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:przekładnik napięciowy, charakterystyka częstotliwościowa, przepięcia przenoszone
15. 10.05.2018 Wolny Wpływ regulatora napięcia na pracę kaskadowego transformatora probierczego.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:regulator napięcia, transformator w układzie kaskadowym, napięcie odkształcone
16. 9.05.2018 Wolny Modelowanie numeryczne regulowanego kondensatora wzorcowego jako metoda skalowania.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:kondensator wzorcowy, MES, ANSYS, COMSOL
17. 9.05.2018 Wolny Porównanie metod wyznaczania 50-procentowego napięcia przeskoku na przykładzie izolatora kompozytowego.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:metoda góra-dół, metoda serii, napięcie pięćdziesięcioprocentowe, napięcie 50-procentowe, izolator kompozytowy
18. 6.03.2018 Wolny Opracowanie iskiernika sterowanego 20-100 kV
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:Iskierniki, łączenie wysokich napięć, układy wbudowane, badania wysokonapięciowe
19. 10.01.2018 Wolny Mały, autonomiczny generator Marksa / Small autonomous Marx generator
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1-2
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:generacja szybkich impulsów WN, symulacje komputerowe, generator Marksa, fast pulses generation, Marx generator, computer simulations
20. 8.12.2017 Wolny Modelling of standard grounding system configurations under surge conditions and validation by field measurements
dr inż. Tomasz Kisielewicz - IETiSIP
Kierunek:Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:protection, overvoltages, simulations
1 2 3 4