Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 35 36 37 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Podstacja 3 kV DC jako zakłócający odbiór energii elektrycznej z zasilającej sieci elektroenergetycznej – studium przypadku
(3 kV DC traction substation as a disturbing energy consumer of electrical power supply network)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Adam Szeląg
Exam date: 30.09.2021
Reviewer: mgr inż. Anatolii Nikitenko
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)
Final grade: 3,5
Given the degree of: inżyniera
2.
Subject: Analiza możliwości zastosowania promienników UV-C do dezynfekcji pomieszczeń
(Analysis the possibility of use UV-C lamps for rooms disinfection)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: dr inż. Krzysztof Skarżyński
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
3.
Subject: Opracowanie modelu symulacyjnego rozdzielnicy 500 kV izolowanej gazem SF6 typu GIS do obliczeń szybkozmiennych przepięć łączeniowych z użyciem biblioteki Python/PySpice
(Development of simulation model of 500 kV Gas-Insulated Switchgear for calculation of Very Fast Transients using Python/PySpice library)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Szewczyk
Exam date: 18.06.2021
Reviewer: dr hab. inż. Ryszard Kowalik
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 6,0
Given the degree of: inżyniera
4.
Subject: Iluminacja kościoła Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie
(Floodlighting of the Greatest Body and Blood of Christ Church in Legionowo)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Rafał Krupiński
Exam date: 28.05.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Final grade: 3,5
Given the degree of: inżyniera
5.
Subject: Analiza możliwości uzyskania samowystarczalności w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną w wybranej gminie
(Analysis of the possibilities of achieving independence in terms of electricity demand in the selected municipality)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Piotr Marchel
Exam date: 20.05.2021
Reviewer: dr inż. Karol Pawlak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
6.
Subject: Rynek mocy w Polsce w świetle zmian przepisów UE – studium przypadku Elektrowni Kozienice
(Capacity market in Poland in the context of amendments to EU regulations - Kozienice Power Plant case study)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Krzysztof Zagrajek
Exam date: 20.05.2021
Reviewer: dr inż. Karol Pawlak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
7.
Subject: Analiza wpływu przyłączenia do systemu elektroenergetycznego magazynów energii elektrycznej na pracę tego systemu
(The analysis of the impact of electricity storage connected to the power system on the operation of the system)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Gryszpanowicz
Exam date: 19.05.2021
Reviewer: mgr inż. Michał Piekarz
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 5,0
Given the degree of: inżyniera
8.
Subject: Struktura i parametry hulajnogi elektrycznej
(The structure and the parameters of a electric scooter.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Mirosław Lewandowski
Exam date: 13.05.2021
Reviewer: dr inż. Zbigniew Drążek
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
9.
Subject: Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie sadowniczym wykorzystującym pompę ciepła i panele fotowoltaiczne
(Design of electrical installation for a fruit farm using a heat pump and photovoltaic panels)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Dariusz Baczyński
Exam date: 12.05.2021
Reviewer: mgr inż. Michał Piekarz
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
10.
Subject: Analiza wpływu odnawialnych źródeł energii na napięcia i obciążenia w sieciach nn
(The analysis of the influence of renewable energy resources on voltages and loadings in low voltage grids)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Michał Połecki
Exam date: 12.05.2021
Reviewer: dr inż. Łukasz Rokicki
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 5,0
Given the degree of: inżyniera
11.
Subject: Ocena potencjalnych zagrożeń wynikających z rozwoju transportu elektrycznego dla systemu elektroenergetycznego w skali lokalnej
(Evaluation of potential risks resulting from the development of electric transport for the power system at local level)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Piotr Marchel
Exam date: 24.02.2021
Reviewer: dr inż. Mariusz Kłos
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
12.
Subject: Projekt instalacji elektrycznej w budynku urzędu gminy z instalacją fotowoltaiczną i punktami ładowania samochodów elektrycznych
(The design of the electrical installation for a commune office building with a photovoltaic installation and electric car charging points)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Helt
Exam date: 12.02.2021
Reviewer: dr inż. Tomasz Koźbiał
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 5,0
Given the degree of: inżyniera
13.
Subject: Analiza opłacalności zasilania domu jednorodzinnego w całości z turbin wiatrowych dla wybranych miast wojewódzkich
(Analysis of the profitability of supplying a single-family home entirely from wind turbines for selected voivodship cities)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Marcin Kopyt
Exam date: 12.02.2021
Reviewer: dr inż. Tomasz Koźbiał
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
14.
Subject: Projekt instalacji elektrycznej w lokalu usługowym pralni chemicznej
(Design of electrical installation in dry cleaning service premises)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Kapler
Exam date: 12.02.2021
Reviewer: mgr inż. Michał Połecki
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 5,0
Given the degree of: inżyniera
15.
Subject: Zastosowanie układów HVDC w automatyce przeciwawaryjnej
(The application of HVDC systems in emergency control)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Sylwester Robak
Exam date: 12.02.2021
Reviewer: mgr inż. Mateusz Polewaczyk
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
16.
Subject: Zamodelowanie układu automatyki samoczynnego załączania rezerwy za pomocą programu PSCAD/EMTDC
(Modelling of the power supply automatic transfer switching system using PSCAD/EMTDC software)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Adam Smolarczyk
Exam date: 11.02.2021
Reviewer: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
17.
Subject: Analiza oświetlenia w salonach mieszkalnych
(Analysis of lighting in living rooms)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Piotr Pracki
Exam date: 11.02.2021
Reviewer: dr inż. Rafał Krupiński
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Final grade: 5,0
Given the degree of: inżyniera
18.
Subject: Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej obiektu na przykładzie jednego z domów studenckich Politechniki Warszawskiej
(Analysis of the possibilities of improving the energy efficiency of the facility on the example of one of the dormitories of the Warsaw University of Technology)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Łukasz Michalski
Exam date: 11.02.2021
Reviewer: dr inż. Mariusz Kłos
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
19.
Subject: Sposoby nastawiania cyfrowych przekaźników odległościowych na przykładzie urządzenia D90plus
(Setting methods for digital distance relays using the D90plus device as an example)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Adam Smolarczyk
Exam date: 11.02.2021
Reviewer: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 3,5
Given the degree of: inżyniera
20.
Subject: Iluminacja wiaduktu Zielony Most na autostradzie A2
(Floodlighting of the Zielony Most viaduct on the A2 motorway)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan
Exam date: 11.02.2021
Reviewer: dr inż. Rafał Krupiński
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
<< first < previous 1 2 3 4 ... 35 36 37 next >