Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 408 409 410 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Metody zwiększenia skuteczności sieci YOLO w zadaniu klasyfikacji obiektów w ruchu ulicznym, zarejestrowanych przy pomocy kamer monitoringu miejskiego
(Methods of increasing the effectiveness of the YOLO network in the task of classifying objects in traffic, recorded with the use of city surveillance cameras)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Witold Czajewski
Exam date: 6.12.2022
Reviewer: dr inż. Grzegorz Sarwas
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Measurements of the basic electrical and lighting parameters of RGB LED luminaires controlled by the application
(Pomiary podstawowych parametrów elektrycznych i świetlnych opraw LED RGB sterowanych za pomocą aplikacji)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Exam date: 2.12.2022
Reviewer: dr inż. Krzysztof Skarżyński
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Predykcja pogody metodami sztucznej inteligencji z użyciem Raspberry Pi
(Weather forecasting using artificial intelligence methods in Raspberry Pi based station)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Exam date: 1.12.2022
Reviewer: dr inż. Tomasz Grzywacz
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: Klasyfikacja utworów wybranych kompozytorów z użyciem głębokich sieci neuronowych
(Classification of works by selected composers using deep neural networks)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Exam date: 1.12.2022
Reviewer: dr inż. Tomasz Leś
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: The design of PV based remote microgrid
(Projekt mikrosieci oddalone, bazującej na źródłach fotowoltaicznych)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Łukasz Rokicki
Exam date: 29.11.2022
Reviewer: mgr inż. Michał Połecki
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Problem badania podatności samochodowych sieci CAN na cyberatak
(Problem of CAN bus cyber immunity investigation)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bernard Fryśkowski
Exam date: 16.11.2022
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
7.
Subject: Analiza wideo na użytek wspomagania zawodnika w aerobiku sportowym
(Video analysis for the purpose of supporting the athlete in sports aerobics)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 16.11.2022
Reviewer: dr hab. inż. Andrzej Majkowski
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
8.
Subject: Porównanie metod analizy obrazu na użytek systemu antyplagiatowego
(Comparison of image analysis methods for the use of the anti-plagiarism system)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 16.11.2022
Reviewer: dr inż. Bernard Fryśkowski
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
9.
Subject: Budowa i sterowanie układu do sortowania na podstawie kolorów
(Construction and control of the color sorting system)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Remigiusz Olesiński
Exam date: 14.11.2022
Reviewer: mgr inż. Krzysztof Jackiewicz
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
10.
Subject: Aplikacja internetowa do zamawianie posiłków z lokalnych restauracji
(Web application for ordering meals from local restaurants)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Jacek Korytkowski
Exam date: 14.11.2022
Reviewer: dr inż. Tomasz Leś
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
11.
Subject: Analiza energetyczna serwera multimediów pracującego jako aplikacja systemowa i w dockerze
(Energy analysis of a media server running as a system application and in a docker)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Exam date: 9.11.2022
Reviewer: dr inż. Radosław Roszczyk
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
12.
Subject: Projekt systemu do identyfikacji osób poprzez zdjęcia twarzy i sylwetek
(System design to recognize people by face images and figures)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Exam date: 9.11.2022
Reviewer: dr inż. Maciej Stodolski
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
13.
Subject: Zastosowanie głębokich sieci neuronowych do segmentacji instrumentów muzycznych na obrazach RGB.
(Musical instruments segmentation by using deep neural networks on RGB images)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Exam date: 28.10.2022
Reviewer: dr inż. Radosław Roszczyk
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
14.
Subject: Modelowanie efektu termoelektrycznego
(Modelling the thermoelectric effect)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bogdan Dziadak
Exam date: 26.10.2022
Reviewer: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Systemy Wbudowane)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
15.
Subject: Detekcja nowotworu piersi w oparciu o obrazy histopatologiczne
(Breast cancer detection based on histopathological images)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Maciej Stodolski
Exam date: 11.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
16.
Subject: Badania porównawcze oświetlenia wnętrz realizującego potrzeby wzrokowe i pozawzrokowe ludzi
(Comparative studies on interior lighting meeting visual and non-visual human needs)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Piotr Pracki
Exam date: 7.10.2022
Reviewer: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
17.
Subject: Studium oświetlenia czytelni
(Study on lighting in reading room)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Piotr Pracki
Exam date: 7.10.2022
Reviewer: dr inż. Dariusz Czyżewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
18.
Subject: Audyt energetyczny oświetlenia zewnętrznego wybranej gminy
(Energy audit of outdoor lighting in a selected commune)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Exam date: 7.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Sławomir Zalewski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,0
Given the degree of: magistra inżyniera
19.
Subject: Badanie i porównanie narzędzi do orkiestracji kontenerów pod kątem skalowalności, użyteczności oraz wydajności przy użyciu Kubernets i Docker Swarm
(Testing and comparing container orchestration tools for scalability, usability and performance using Kubernetes and Docker Swarm)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 6.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
20.
Subject: Analiza wpływu architektury mikrofrontendowej na wydajność klienckich aplikacji webowych
(An analysis of micro-frontend architecture impact on the performance of client web applications)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Kamil Rybiński
Exam date: 6.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Michał Śmiałek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
<< first < previous 1 2 3 4 ... 408 409 410 next >