Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 409 410 411 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Wykonanie testów prądowych zasobników energii wykonanych w technologii NMC i LTO do pojazdów elektrycznych
(Performance of current tests of energy storages made in NMC and LTO technologies for electric vehicles)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Anatolii Nikitenko
Exam date: 15.12.2022
Reviewer: dr inż. Zbigniew Drążek
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Wyznaczanie położenia pociągów na podstawie analizy prądów i napięcia w podstacjach trakcyjnych
(Determining the location of trains on the basis of the analysis of currents and voltage in traction substations)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Tadeusz Maciołek
Exam date: 15.12.2022
Reviewer: dr inż. Włodzimierz Jefimowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Badanie skuteczności wzorca Wait-and-Retry do zwiększania niezawodności systemu w architekturze mikroserwisowej
(Testing the effectiveness of the Wait-and-Retry pattern for increasing system reliability in microservice architecture)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bartosz Chaber
Exam date: 14.12.2022
Reviewer: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: On-Line Bushing Monitoring in HVDC System
(Monitorowanie on-line przepustów w sytemach HVDC)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bogdan Dziadak
Exam date: 14.12.2022
Reviewer: dr hab. inż. Andrzej Majkowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Porównanie efektywności systemów wykorzystujących podejście reaktywne oraz imperatywne na przykładzie frameworka Spring
(Comparison of effectiveness of systems using reactive and imperative approach on the example of Spring framework)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 14.12.2022
Reviewer: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Sterowanie silnikiem PMSM z wykorzystaniem regulatora ze sprzężeniem od wektora stanu
(Control system for PMSM using state-feedback controller)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Gałecki
Exam date: 14.12.2022
Reviewer: dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
7.
Subject: Sterowanie przekształtnikiem sieciowym pracującym w warunkach miękkiej sieci.
(Control of a grid-connected converter operated under weak grid conditions.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Gałecki
Exam date: 14.12.2022
Reviewer: dr hab. inż. Grzegorz Iwański
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
8.
Subject: Rozpoznawanie gatunków roślin na podstawie zdjęć
(Identifying plant species based on photos)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Maciej Stodolski
Exam date: 14.12.2022
Reviewer: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
9.
Subject: Opracowanie programu do weryfikacji poprawności projektu instalacji odgromowej w środowisku Revit
(Development of a program to verify the correctness of the lightning protection system design in the Revit environment)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Sobolewski
Exam date: 13.12.2022
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
10.
Subject: Projekt modernizacji sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w związku z przebudową drogi
(Modernization project of the low voltage power grid related to renovated road)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Łasica
Exam date: 13.12.2022
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
11.
Subject: Projekt regulowanej przetwornicy DC/DC 12 V/10 kV
(Design DC-DC converter 12 V/10 kV)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Łasica
Exam date: 13.12.2022
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
12.
Subject: Metody zwiększenia skuteczności sieci YOLO w zadaniu klasyfikacji obiektów w ruchu ulicznym, zarejestrowanych przy pomocy kamer monitoringu miejskiego
(Methods of increasing the effectiveness of the YOLO network in the task of classifying objects in traffic, recorded with the use of city surveillance cameras)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Witold Czajewski
Exam date: 6.12.2022
Reviewer: dr inż. Grzegorz Sarwas
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
13.
Subject: Measurements of the basic electrical and lighting parameters of RGB LED luminaires controlled by the application
(Pomiary podstawowych parametrów elektrycznych i świetlnych opraw LED RGB sterowanych za pomocą aplikacji)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Exam date: 2.12.2022
Reviewer: dr inż. Krzysztof Skarżyński
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 3,5
Given the degree of: inżyniera
14.
Subject: Klasyfikacja utworów wybranych kompozytorów z użyciem głębokich sieci neuronowych
(Classification of works by selected composers using deep neural networks)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Exam date: 1.12.2022
Reviewer: dr inż. Tomasz Leś
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
15.
Subject: System do zarządzania konfiguracją stosu technologicznego projektów programistycznych
(Software projects technology stack configuration management system)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Michał Śmiałek
Exam date: 1.12.2022
Reviewer: dr inż. Kamil Rybiński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
16.
Subject: Predykcja pogody metodami sztucznej inteligencji z użyciem Raspberry Pi
(Weather forecasting using artificial intelligence methods in Raspberry Pi based station)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Exam date: 1.12.2022
Reviewer: dr inż. Tomasz Grzywacz
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
17.
Subject: The design of PV based remote microgrid
(Projekt mikrosieci oddalone, bazującej na źródłach fotowoltaicznych)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Łukasz Rokicki
Exam date: 29.11.2022
Reviewer: mgr inż. Michał Połecki
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
18.
Subject: Problem badania podatności samochodowych sieci CAN na cyberatak
(Problem of CAN bus cyber immunity investigation)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bernard Fryśkowski
Exam date: 16.11.2022
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
19.
Subject: Analiza wideo na użytek wspomagania zawodnika w aerobiku sportowym
(Video analysis for the purpose of supporting the athlete in sports aerobics)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 16.11.2022
Reviewer: dr hab. inż. Andrzej Majkowski
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
20.
Subject: Porównanie metod analizy obrazu na użytek systemu antyplagiatowego
(Comparison of image analysis methods for the use of the anti-plagiarism system)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 16.11.2022
Reviewer: dr inż. Bernard Fryśkowski
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
<< first < previous 1 2 3 4 ... 409 410 411 next >