Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 386 387 388 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Analiza funkcjonowania aukcyjnego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce
(Analysis of the auction scheme of support for renewable energy sources in Poland)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Paweł Terlikowski
Exam date: 8.02.2022
Reviewer: dr inż. Mariusz Kłos
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Projekt koncepcyjny mikroinstalacji OZE zasilającej budynek użyteczności publicznej
(Conceptual design of renewable energy micro-installations supplying a public utility building)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Paweł Terlikowski
Exam date: 8.02.2022
Reviewer: dr inż. Karol Pawlak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Analiza średniego kosztu wytwarzania energii elektrycznej w wybranych typach elektrowni
(Analysis of the levelized cost of electricity in selected types of power plants)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Paweł Terlikowski
Exam date: 8.02.2022
Reviewer: dr inż. Karol Pawlak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: Modelowanie niezawodności wyłączników SN w technologii SF6
(Modeling the reliability of MV circuit breakers in SF6 technology)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Tadeusz Daszczyński
Exam date: 8.02.2022
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Szewczyk
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do optymalizacji strategii giełdowych bazujących na momentum relatywnym
(Use of artificial intelligence methods to optimize stock trading strategies based on the relative momentum)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Exam date: 7.02.2022
Reviewer:
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Zastosowanie systemów BI (Business Intelligence) i CRM (Customer Relationship Management) w firmie farmaceutycznej
(Application of BI (Business Intelligence) and CRM (Customer Relationship Management) systems in a pharmaceutical company)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Helt
Exam date: 7.02.2022
Reviewer:
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: -
Given the degree of:
7.
Subject: Aplikacja – generator zadań z matematyki
(Software Application - Maths Tasks Generator)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Exam date: 7.02.2022
Reviewer:
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: -
Given the degree of:
8.
Subject: Projekt instalacji elektrycznej w budynku oczyszczalni ścieków zasilanej pomocniczo z paneli fotowoltaicznych
(Design of electrical installation in the sewage treatment plant building partially supplied with photovoltaic panels)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Marcin Kopyt
Exam date: 7.02.2022
Reviewer:
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
9.
Subject: Aplikacja do gry "kółko i krzyżyk" (oparta na silniku Unity) korzystająca ze sztucznej inteligencji umieszczonej w chmurze
(Tic-Tac-Toe game application (made with Unity game engine) working with Artificial Intelligence placed in the cloud)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Exam date: 7.02.2022
Reviewer:
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
10.
Subject: Projekt i implementacja gry SUPER MASTER MIND z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego
(Project and implementation of SUPER MASTER MIND game using evolutionary algorithm)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Exam date: 7.02.2022
Reviewer:
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)
Final grade: -
Given the degree of:
11.
Subject: Analiza parametrów elektrycznych i mechanicznych w szynoprzewodach
(Analysis of electrical and mechanical parameters in busbars)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Łukasz Kolimas
Exam date: 4.02.2022
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Szewczyk
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
12.
Subject: Analiza możliwości budowy i projekt wyspowego zasobnika energii dla instalacji wentylacji bytowej w budynku mieszkalnym
(Analysis of the construction possibilities and design of an island operation energy storage for a ventilation system in a residential building)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Tadeusz Daszczyński
Exam date: 4.02.2022
Reviewer: dr inż. Łukasz Kolimas
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
13.
Subject: Regulacja częstotliwości i mocy przy obecności źródeł odnawialnych
(Modelling Load and Frequency Control of power power system including renewable sources)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona
Exam date: 4.02.2022
Reviewer: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
14.
Subject: Zastosowanie programu symulacyjnego Matlab/Simulink w cyfrowych metodach przetwarzania sygnałów stosowanych w przekaźnikach odległościowych
(Application of Matlab / Simulink simulation program in digital signal processing methods used in distance relays)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Ryszard Kowalik
Exam date: 4.02.2022
Reviewer: dr inż. Marcin Januszewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
15.
Subject: Studium oświetlenia pomieszczeń ze stanowiskami komputerowymi
(Study on lighting in interiors with visual display units)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Piotr Pracki
Exam date: 4.02.2022
Reviewer: dr inż. Rafał Krupiński
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Final grade: -
Given the degree of:
16.
Subject: Weryfikacja stanu oświetlenia reprezentacyjnych warszawskich iluminacji
(The validation of lighting conditions of representative architectural lighting in Warsaw)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Krzysztof Skarżyński
Exam date: 4.02.2022
Reviewer: prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Final grade: -
Given the degree of:
17.
Subject: Analiza potencjału wytwórczego morskich farm wiatrowych w obszarze polskich wód terytorialnych
(Analysis of the generation potential from offshore wind power plants in the area of Polish territorial waters)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Krzysztof Zagrajek
Exam date: 3.02.2022
Reviewer: dr inż. Mariusz Kłos
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
18.
Subject: Budowa modelu symulacyjnego i analiza zwarć w sieciach SN
(Construction of a simulation model and short-circuit analysis in MV networks)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Tadeusz Daszczyński
Exam date: 2.02.2022
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Szewczyk
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
19.
Subject: Badanie zabezpieczenia różnicowego linii zawartego w urządzeniu RED670
(Testing of line differential protection of RED670)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Karol Kurek
Exam date: 2.02.2022
Reviewer: dr inż. Marcin Januszewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
20.
Subject: Analiza działania układów automatyki stosowanych do ochrony sieci SN z wykorzystaniem aplikacji symulacyjnych
(Analysis of the operation of automation systems applied to protect MV networks with the usage of simulation applications.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Marcin Januszewski
Exam date: 2.02.2022
Reviewer: dr hab. inż. Ryszard Kowalik
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
<< first < previous 1 2 3 4 ... 386 387 388 next >