Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 407 408 409 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Audyt energetyczny oświetlenia zewnętrznego wybranej gminy
(Energy audit of outdoor lighting in a selected commune)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Exam date: 7.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Sławomir Zalewski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Studium oświetlenia czytelni
(Study on lighting in reading room)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Piotr Pracki
Exam date: 7.10.2022
Reviewer: dr inż. Dariusz Czyżewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Badania porównawcze oświetlenia wnętrz realizującego potrzeby wzrokowe i pozawzrokowe ludzi
(Comparative studies on interior lighting meeting visual and non-visual human needs)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Piotr Pracki
Exam date: 7.10.2022
Reviewer: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: Języki dziedzinowe i języki ogólnego zastosowania w aplikacjach Infrastructure as a Code na przykładzie aplikacji Terraform i Pulumi
(Domain Specific Languages vs General-purpose programming languages in Infrastructure as a Code applications on the example of Terraform and Pulumi)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Robert Szmurło
Exam date: 6.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Badanie i porównanie narzędzi do orkiestracji kontenerów pod kątem skalowalności, użyteczności oraz wydajności przy użyciu Kubernets i Docker Swarm
(Testing and comparing container orchestration tools for scalability, usability and performance using Kubernetes and Docker Swarm)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 6.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Utilization of the IOTA Distributed Ledger Technology for Secure and Trusted Interactions between Business Entities in an Industrial Setting
(Wykorzystanie technologii IOTA Distributed Ledger do zabezpieczonych i wiarygodnych interakcji pomiędzy jednostkami biznesowymi w środowisku przemysłowym)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bartosz Chaber
Exam date: 6.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Systemy Wbudowane)
Final grade: -
Given the degree of:
7.
Subject: Analiza wydajności komunikacji sieciowej w systemie automatyki budynkowej
(Performance analysis of network communication in a building automation system)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bartosz Chaber
Exam date: 6.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
8.
Subject: Badanie poziomu dostępności aplikacji internetowych wykonanych w podejściu wielo- i jednostronicowym
(Analysis of accessibility of a web application using multi-page and single-page approaches)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bartosz Chaber
Exam date: 6.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)
Final grade: -
Given the degree of:
9.
Subject: Detekcja nowotworu piersi w oparciu o obrazy histopatologiczne
(Breast cancer detection based on histopathological images)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Maciej Stodolski
Exam date: 6.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
10.
Subject: Analiza wpływu architektury mikrofrontendowej na wydajność klienckich aplikacji webowych
(An analysis of micro-frontend architecture impact on the performance of client web applications)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Kamil Rybiński
Exam date: 6.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Michał Śmiałek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
11.
Subject: Porównanie przetwarzania brzegowego względem przetwarzania w chmurze obliczeniowej
(Comparison of edge computing versus cloud computing)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 6.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
12.
Subject: Minimalizacja strat energii w układach zasilania zakładów przemysłowych
(Energy losses minimization in power supply systems of industrial plants)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Paweł Terlikowski
Exam date: 30.09.2022
Reviewer: dr hab. inż. Tadeusz Maciołek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
13.
Subject: Analiza techniczno-ekonomiczna możliwości wykorzystania technologii wodorowych w mikroinstalacjach prosumenckich
(Technical and economic analysis of the feasibility of hydrogen power in prosumer micro-installations)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Marchel
Exam date: 30.09.2022
Reviewer: dr inż. Paweł Terlikowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
14.
Subject: Analiza techniczno-ekonomiczna stosowania szynoprzewodów w nowoczesnym obiekcie biurowym
(Techno-economic analysis of using of busbars in a modern office building)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Paweł Terlikowski
Exam date: 30.09.2022
Reviewer: dr hab. inż. Tadeusz Maciołek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
15.
Subject: Modelowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego w aspekcie ochrony środowiska
(Power system expansion modelling from the perspective of environmental protection)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Paweł Terlikowski
Exam date: 30.09.2022
Reviewer: dr hab. inż. Tadeusz Maciołek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
16.
Subject: Metody poprawy efektywności energetycznej w gminnej jednostce samorządu terytorialnego
(Energy efficiency improvement in a self-government unit)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Paweł Terlikowski
Exam date: 30.09.2022
Reviewer: dr hab. inż. Tadeusz Maciołek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
17.
Subject: Nowoczesne rozwiązania układu zasilania bezprzerwowego na przykładzie zasilania serwerowni
(Modern solutions of an uninterruptible power supply system based on the example of server room power supply)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Paweł Terlikowski
Exam date: 30.09.2022
Reviewer: dr hab. inż. Tadeusz Maciołek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
18.
Subject: Ralizacja rozpoznawania gosu i twarzy w koncepcji inteligentnego domu
(Implementation of the voice control and face recognition in Smart Home concept)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Jarosław Wilk
Exam date: 30.09.2022
Reviewer: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Cyberbezpieczeństwo)
Final grade: -
Given the degree of:
19.
Subject: Ultracapacitance energy storage device for 750 V DC metro power supply
(Superkondensatorowy zasobnik energii w układzie zasilania metra 750 V prądu stałego)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Adam Szeląg
Exam date: 29.09.2022
Reviewer: dr inż. Włodzimierz Jefimowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: -
Given the degree of:
20.
Subject: Analiza sygnału EEG na użytek detekcji zmęczenia użytkownika
(EEG signal analysis for user fatigue detection)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 29.09.2022
Reviewer: dr hab. inż. Andrzej Majkowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Systemy Wbudowane)
Final grade: -
Given the degree of:
<< first < previous 1 2 3 4 ... 407 408 409 next >