Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 380 381 382 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Segmentacja struktur anatomicznych z wykorzystaniem sieci głębokich
(Segmentation of anatomical structures using deep neural networks)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Zuzanna Krawczyk
Exam date: 16.12.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Jacek Starzyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Analiza skuteczności wewnętrznej ochrony odgromowej w obiektach służby zdrowia
(Analysis of the effectiveness of internal lightning protection in healthcare facilities)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Sobolewski
Exam date: 14.12.2021
Reviewer: dr inż. Michał Wojciechowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Analiza techniczno-ekonomiczna farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW
(Technical and economic analysis of a photovoltaic farm with a nominal power up to 1.0 MW)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Sobolewski
Exam date: 14.12.2021
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: Analiza ochrony odgromowej obiektu w kontekście rozbudowy o instalację fotowoltaiczną
(Analysis of the lightning protection of the facility in the context of expansion with a photovoltaic installation)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Sobolewski
Exam date: 14.12.2021
Reviewer: dr inż. Michał Wojciechowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Parametry świetlne nośników reklamowych oraz ich wpływ na zaburzenie percepcji widzenia kierowcy
(Lighting parameters of advertising media and their influence on the driver's perception of vision)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Marcin Chrzanowicz
Exam date: 14.12.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Jan Sroka
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Wykorzystanie metod analizy obrazu do oceny rozwoju roślin w uprawie hydroponicznej
(The Application of Image Analysis Methods to Assess Plant Development in Hydroponics)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Łukasz Makowski
Exam date: 9.12.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Dariusz Sawicki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Systemy Wbudowane)
Final grade: -
Given the degree of:
7.
Subject: Bezpieczeństwo transmisji danych wybranej platformy Internetu Rzeczy
(Security of Data Transmission for the Selected Internet of Things Platform)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Łukasz Makowski
Exam date: 9.12.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Systemy Wbudowane)
Final grade: -
Given the degree of:
8.
Subject: Bezpieczeństwo systemu zamka elektronicznego
(Security of Electronic Lock System)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Łukasz Makowski
Exam date: 9.12.2021
Reviewer: dr hab. inż. Andrzej Majkowski
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: -
Given the degree of:
9.
Subject: Projekt wysokoczęstotliwościowego przekształtnika DC/DC z elementami SiC do zastosowania w generatorach plazmy
(Design of a high-frequency SiC-based DC-DC converter for plasma generators)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Jacek Rąbkowski
Exam date: 7.12.2021
Reviewer: dr inż. Michał Harasimczuk
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
10.
Subject: Badania porównawcze gałęzi falownikowych średniego napięcia z elementami mocy na bazie węglika krzemu
(Comparison of medium voltage inverter legs based on silicon carbide power devices)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Jacek Rąbkowski
Exam date: 7.12.2021
Reviewer: dr inż. Mariusz Zdanowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
11.
Subject: Nowe koncepcje topologii ładowarek do samochodów elektrycznych
(New topologies of battery charges for electric cars)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski
Exam date: 7.12.2021
Reviewer: dr hab. inż. Marek Jasiński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)
Final grade: -
Given the degree of:
12.
Subject: Modeling of chosen power devices and power systems in dynamic state
(Modelowanie wybranych urządzeń i systemu elektroenergetycznego w stanach dynamicznych)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
Exam date: 25.11.2021
Reviewer: dr inż. Tomasz Grzywacz
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 5,0
Given the degree of: inżyniera
13.
Subject: Terenowe pomiary diagnostyczne urządzeń nawigacji świetlnej lotnisk
(Field diagnostic measurements of airport light navigation devices)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan
Exam date: 19.11.2021
Reviewer: dr hab. inż. Sławomir Zalewski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Final grade: 4,0
Given the degree of: magistra inżyniera
14.
Subject: Wykorzystanie uczenia maszynowego w diagnostyce medycznej
(The use of machine learning in medical diagnostics)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bartosz Chaber
Exam date: 19.11.2021
Reviewer: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
15.
Subject: Porównanie sposobów symulacji pojazdów jednośladowych na potrzeby gier komputerowych
(Comparison of simulation models of single-track vehicles for video games)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bartosz Chaber
Exam date: 19.11.2021
Reviewer: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
16.
Subject: System do przygotowywania wysokiej jakości dokumentów HTML
(A system for producing high quality HTML documents)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bartosz Chaber
Exam date: 19.11.2021
Reviewer: dr inż. Tomasz Grzywacz
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
17.
Subject: Attenuation of RF suppression filters characterised with mixed mode S parameters
(Charakterystyka filtrów tłumiących zakłócenia częstotliwości radiowej z wykorzystaniem modalnych parametrów rozproszeniowych S)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Jan Sroka
Exam date: 16.11.2021
Reviewer: dr inż. Michał Borecki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 3,5
Given the degree of: magistra inżyniera
18.
Subject: EMC emissions by tramways – carrying out measurements according to EN 50121-3-1:2017 standard
(Emisja EMC przez tramwaje - przeprowadzenie pomiarów zgodnie z normą EN 50121-3-1-2017)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Adam Szeląg
Exam date: 10.11.2021
Reviewer: dr inż. Włodzimierz Jefimowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
19.
Subject: Lokalizacja zasobników energii elektrycznej przy uwzględnieniu rosnącej generacji odnawialnych źródeł energii
(Location of electricity storage, taking into account the growing generation of renewable energy sources)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Karol Pawlak
Exam date: 29.10.2021
Reviewer: dr hab. inż. Jerzy Marzecki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
20.
Subject: Ocena możliwości produkcji energii przez instalacje OZE na terenie kampusu głównego PW.
(Assessment of the possibility of energy production by renewable energy installations on the main campus of PW.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Michał Wojciechowski
Exam date: 26.10.2021
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
<< first < previous 1 2 3 4 ... 380 381 382 next >