Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 396 397 398 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Urządzenie do monitorowania fiksacji wzroku użytkownika
(A device for monitoring the eyes activity)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 25.05.2022
Reviewer: prof. dr hab. inż. Dariusz Sawicki
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Systemy wbudowane)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Wykorzystanie sygnału EOG na użytek detekcji zmęczenia użytkownika
(Implementation of the EOG signal for user fatigue detection)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 25.05.2022
Reviewer: dr hab. inż. Andrzej Majkowski
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Metoda identyfikacji użytkownika na podstawie ruchu kursora myszy
(A method of user identification based on the movement of the mouse cursor)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 25.05.2022
Reviewer: dr inż. Łukasz Makowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: Ochrona przed inwersją priorytetów w systemie GNU/Linux
(Prevention of Priority Inversion in GNU/Linux System)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Łukasz Makowski
Exam date: 25.05.2022
Reviewer: dr hab. inż. Andrzej Majkowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Systemy Wbudowane)
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Układ nadawczo-odbiorczy do transmisji cyfrowej FSK w pasmie ISM 433 MHz
(Transceiver for FSK digital transmission in the ISM 433 MHz band)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Łukasz Makowski
Exam date: 25.05.2022
Reviewer: dr inż. Bogdan Dziadak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Systemy wbudowane)
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Projekt oświetlenia w biurze z wykorzystaniem systemu DALI
(Lighting Design in the Office Using the DALI System)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Monika Jakubowska
Exam date: 24.05.2022
Reviewer: dr inż. Andrzej Gałecki
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: -
Given the degree of:
7.
Subject: Metody poprawy efektywności energetycznej zakładów przemysłowych w kontekście rozliczenia opłaty mocowej.
(Methods for Improving the Energy Efficiency of Industrial Plants in the Context of Settling the Capacity Fee.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Krzysztof Zagrajek
Exam date: 24.05.2022
Reviewer: dr inż. Paweł Terlikowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
8.
Subject: Analiza wpływu różnic klimatycznych na terytorium Polski na opłacalność elektrowni wiatrowych
(Analysis of the impact of climatic differences across Poland on the economic efficiency of wind farms)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Piotr Marchel
Exam date: 24.05.2022
Reviewer: dr inż. Paweł Terlikowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
9.
Subject: Load and Frequency Control of Multi-Area Interconnected Power System with Doubly Fed Induction Generator Based Wind Turbine
(Automatyczna regulacja mocy i częstotliwości połączonego układu wielosystemowego z uwzględnieniem udziału farm wiatrowych typu DFIG)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona
Exam date: 19.05.2022
Reviewer: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 4,0
Given the degree of: magistra inżyniera
10.
Subject: Problematyka doboru zabezpieczeń dla transformatorów SN/nn w kontekście poprawności pracy instalacji elektrycznych
(The selection issues of protections for MV/LV transformers in the context of the correct operation of electrical installations)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Tomasz Koźbiał
Exam date: 18.05.2022
Reviewer: dr inż. Piotr Helt
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
11.
Subject: Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie agroturystycznym z instalacją fotowoltaiczną i punktem ładowania samochodów elektrycznych
(Design of electrical installation for a an agritourism farm with a photovoltaic installation and electric car charging point)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Helt
Exam date: 18.05.2022
Reviewer: mgr inż. Michał Piekarz
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
12.
Subject: Projekt instalacji elektrycznej mieszkaniowej opartej na standardzie KNX
(Project of a residential electrical installation based on the KNX standard)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Monika Jakubowska
Exam date: 18.05.2022
Reviewer: mgr inż. Tomasz Bałkowiec
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
13.
Subject: Projekt i konfiguracja automatyki budynkowej na podstawie planu apartamentu, z wykorzystaniem systemu Source Int zintegrowanego z systemami DALI i Beckhoff
(Project and Configuration of Building Automation Based on Apartment Plan, with the Use of Source Int System Integrated with DALI and Beckhoff Systems)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Monika Jakubowska
Exam date: 18.05.2022
Reviewer: mgr inż. Tomasz Bałkowiec
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
14.
Subject: Realizacja wybranych funkcji Inteligentnego Domu z wykorzystaniem mikrokontrolera Arduino
(Implementation of the Selected Functions of a Smart Home Based on the Arduino Microcontroller)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Monika Jakubowska
Exam date: 18.05.2022
Reviewer: dr inż. Dominik Górski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: 5,0
Given the degree of: inżyniera
15.
Subject: Projekt instalacji elektrycznej gospodarstwa agroturystycznego specjalizującego się w hodowli zwierząt, wyposażonego w instalację fotowoltaiczną
(Design of electrical installation in an agroturism farm specializing in animal breeding with a photovoltaic panels)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Marcin Kopyt
Exam date: 18.05.2022
Reviewer: dr inż. Piotr Helt
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
16.
Subject: Rozpoznawanie znaków drogowych z wykorzystaniem wybranych technik sieci neuronowych
(Recognision of road signs using selected methods of machine learning)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Exam date: 18.05.2022
Reviewer: mgr inż. Michał Piekarz
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
17.
Subject: Sterowanie procesami przepływu w rurociągach
(Control of Flow Processes in Pipelines)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Remigiusz Olesiński
Exam date: 18.05.2022
Reviewer: dr inż. Monika Jakubowska
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
18.
Subject: Zdalnie sterowany dyspenser pożywienia dla zwierząt domowych
(Remotely Controlled Pet Feeder)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Monika Jakubowska
Exam date: 17.05.2022
Reviewer: dr inż. Bartosz Chaber
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 5,0
Given the degree of: inżyniera
19.
Subject: Realizacja algorytmu przechodzenia labiryntu w programie sterownika PLC
(Implementation of the Labyrinth Traversal Algorithm in the PLC Program)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Remigiusz Olesiński
Exam date: 17.05.2022
Reviewer: dr inż. Monika Jakubowska
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
20.
Subject: Sterownik przemysłowy do sterowania fragmentem ruchu ulicznego
(Industrial Controller to Control a Part of the Traffic)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Remigiusz Olesiński
Exam date: 17.05.2022
Reviewer: dr inż. Monika Jakubowska
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
<< first < previous 1 2 3 4 ... 396 397 398 next >