Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 454 455 456 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Modyfikacja stanowiska do badania sprzętu elektroizolacyjnego
(Modification of the Stand for Testing Electrical Insulating Equipment)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Łasica
Exam date: 3.07.2024
Reviewer: mgr inż. Maciej Ciuba
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Zaawansowane algorytmy automatycznej rekonstrukcji trójwymiarowej wątroby i zmian nowotworowych w obrazach CT
(Advanced Algorithms for Automatic 3D Reconstruction of Liver and Tumor Lesions in CT Images)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 2.07.2024
Reviewer: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Internetowy system wspomagania zarządzania projektami zgodnie z metodologią Kanban
(Web-based project management support system according to Kanban methodology)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 2.07.2024
Reviewer: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: Obliczanie objętości zmian nowotworowych w obrębie wątroby na podstawie danych z obrazowania medycznego
(Calculation of Liver Tumor Lesion Volume from Medical Imaging Data)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 2.07.2024
Reviewer: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Opracowanie oraz implementacja mechanizmu wykrywania autentyczności nagrania video
(Development and Implementation of a Video Authenticity Detection Technique)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 2.07.2024
Reviewer: dr hab. inż. Tomasz Leś
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Analiza wpływu prosumenckiej energetyki wiatrowej na pracę sieci dystrybucyjnych SN i nN
(Analysis of the Impact of Prosumer Wind Energy on the Operation of MV and LV Distribution Networks)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Łukasz Rokicki
Exam date: 1.07.2024
Reviewer: dr hab. inż. Jerzy Marzecki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
7.
Subject: Robot Yumi w montażu obwodów drukowanych.
(Robot Yumi in Assembly of Electric Circuit.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Fabijański
Exam date: 28.06.2024
Reviewer: dr inż. Dariusz Sobczuk
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: -
Given the degree of:
8.
Subject: Ocena zgodności deklaratywnej i analiza porównawcza parametrów statycznych wybranych kondycjonerów jakości energii elektrycznej
(Compliance Assessment and Comparative Analysis of Static Parameters of Selected Power Quality Conditioners)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Sebastian Styński
Exam date: 28.06.2024
Reviewer: prof. dr hab. inż. Jan Sroka
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
9.
Subject: Zastosowanie uczenia maszynowego do predykcji niealkoholowego stłuszczenia wątroby
(Machine learning application to predict non-alcoholic fatty liver disease)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Exam date: 25.06.2024
Reviewer: dr inż. Radosław Roszczyk
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)
Final grade: -
Given the degree of:
10.
Subject: Aplikacja wspomagająca trening siłowy oraz zrzeszająca sportowców
(Application supporting strength training and bringing together athletes)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Maciej Stodolski
Exam date: 25.06.2024
Reviewer: dr inż. Tomasz Grzywacz
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: -
Given the degree of:
11.
Subject: Zastosowanie głębokich sieci neuronowych w aplikacjach mobilnych na przykładzie aplikacji do klasyfikacji ryb
(The Use of Deep Neural Networks in Mobile Applications on the Example of an Application for Fish Classification)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Exam date: 25.06.2024
Reviewer: dr inż. Radosław Roszczyk
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: -
Given the degree of:
12.
Subject: Dwuelementowe uwierzytelnienie w systemie Linux z wykorzystaniem OAuth 2.0
(Two-Factor Authentication in Linux Using OAuth 2.0)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Andrzej Toboła
Exam date: 25.06.2024
Reviewer: dr inż. Kamil Rybiński
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)
Final grade: -
Given the degree of:
13.
Subject: Zastosowanie uczenia maszynowego do predykcji przeżywalności pacjentów z marskością wątroby
(Application of Machine Learning to Predict Survival of Patients with Liver Cirrhosis)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Exam date: 25.06.2024
Reviewer: mgr inż. Marek Wdowiak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: -
Given the degree of:
14.
Subject: Prognozowanie krótkoterminowe generacji energii elektrycznej z wybranych OZE w KSE z wykorzystaniem lasu losowego
(Short Term Forecasting of Electric Energy Generation from Selected Renewable Energy Sources in a Power System Using Random Forest)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Exam date: 25.06.2024
Reviewer:
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
15.
Subject: Analiza techniczno-ekonomiczna częściowego zasilania instalacji niskiego napięcia w zakładzie przetwórstwa owoców za pomocą odnawialnego źródła energii.
(Technical-Economic Analysis of Partial Power Supply of Low-Voltage Installations in a Fruit Processing Plant Using a Renewable Energy Source.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Marcin Kopyt
Exam date: 25.06.2024
Reviewer:
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
16.
Subject: Projekt i implementacja systemu wyszukiwania informacji opartego na modelach językowych LLM i RAG i wektorowej bazie danych
(Design and Implementation of an Information Retrieval System Based on LLM and RAG Language Models and a Vector Database)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Exam date: 25.06.2024
Reviewer: dr inż. Radosław Roszczyk
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)
Final grade: -
Given the degree of:
17.
Subject: Analiza oraz porównanie możliwości technik testowania "Snapshot" przy wykorzystaniu platformy Android
(Analysis and comparison of the possibilities of "Snapshot" testing techniques using the Android platform)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 21.06.2024
Reviewer: dr hab. inż. Tomasz Leś
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
18.
Subject: Sprawdzenie wybranych funkcji przekaźnika CZIP-PRO za pomocą testera mikroprocesorowego typu CMC
(Testing Selected Functions of the CZIP-PRO Relay Using a CMC Microprocessor Tester)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Adam Smolarczyk
Exam date: 21.06.2024
Reviewer: dr inż. Marcin Januszewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
19.
Subject: Optymalizacja kosztów pokrycia zapotrzebowania na moc w mikrosieci niskiego napięcia z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego
(Optimization of the Costs of Covering Power Demand in a Low-Voltage Microgrid Using an Evolutionary Algorithm)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Łukasz Rokicki
Exam date: 21.06.2024
Reviewer: dr hab. inż. Jerzy Marzecki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
20.
Subject: Integracja klimatyzatorów VRF z BMS Delta Controls po protokole BACnet
(Integration of VRF Air Conditioners into Delta Controls BMS via BACnet Protocol)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Grzegorz Iwański
Exam date: 20.06.2024
Reviewer: dr inż. Piotr Pura
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: -
Given the degree of:
<< first < previous 1 2 3 4 ... 454 455 456 next >