Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 453 454 455 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Narzędzie wspomagające proces projektowania dławików przekształtników energoelektronicznych z użyciem bazy komponentów
(A tool supporting the design process of power electronic converter chokes using a component database)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Sebastian Styński
Exam date: 10.06.2024
Reviewer: dr inż. Kornel Wolski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektromobilność
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Aplikacja do śledzenia rozgrywek sportowych z predykcjami końcowego wyniku
(Application for tracking sports competitions with predictions of the final result)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Kamil Rybiński
Exam date: 29.05.2024
Reviewer: mgr inż. Marek Wdowiak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Internetowa aplikacja do prowadzenia rozgrywek szachowych
(Web-based application for running chess games)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 29.05.2024
Reviewer: mgr inż. Marek Wdowiak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: Generacja aplikacji w technologii Vaadin na podstawie modelu wymagań
(Generation of Vaadin application from the requirements model)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Kamil Rybiński
Exam date: 29.05.2024
Reviewer: dr hab. inż. Michał Śmiałek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Porównanie mechanizmów zarządzania pamięcią w wirtualnym środowisku uruchomieniowym na przykładzie JVM
(Comparison of Memory Management Mechanisms in a Virtual Runtime Environment on JVM Example)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 29.05.2024
Reviewer: dr hab. inż. Tomasz Leś
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Frontend dla systemu obliczeń wysokoskalowych w technologii Vue
(Frontend for a Large Scale Computation System in the Vue Technology)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Michał Śmiałek
Exam date: 29.05.2024
Reviewer: dr inż. Radosław Roszczyk
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: -
Given the degree of:
7.
Subject: Dwuelementowe uwierzytelnienie w systemie Linux z wykorzystaniem OAuth 2.0
(Two-factor authentication in Linux using OAuth 2.0)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Andrzej Toboła
Exam date: 29.05.2024
Reviewer: dr inż. Kamil Rybiński
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)
Final grade: -
Given the degree of:
8.
Subject: Metody skalowania zwinnego procesu inżynierii oprogramowania
(Scaling methods in agile software development)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Krzysztof Marek
Exam date: 28.05.2024
Reviewer: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
9.
Subject: Generowanie danych na potrzeby nauki metryk w inżynierii oprogramowania
(Generation of Datasets for Teaching Software Engineering Metrics)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Krzysztof Marek
Exam date: 28.05.2024
Reviewer: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
10.
Subject: Analiza zastosowania zwinnej metodyki Kanban w małych projektach IT
(Analysis of the Application of the Agile Kanban Methodology in Small IT Projects)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
Exam date: 28.05.2024
Reviewer: dr hab. inż. Dominik Sierociuk
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
11.
Subject: Wpływ metodyki DevOps i narzędzi automatycznej integracji i wdrażania na realizację projektów IT
(The Impact of the DevOps Methodology and Automatic Integration and Implementation Tools on the Implementation of IT Projects)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
Exam date: 28.05.2024
Reviewer: dr hab. inż. Wiktor Malesza
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
12.
Subject: Analiza możliwości wykorzystania platform lowcode jako alternatywy dla klasycznych rozwiązań programistycznych na przykładzie rozwiązań firmy Microsoft
(Analysis of the Possibility of Using Lowcode Platforms as an Alternative to Classic Programming Solutions on the Example of Microsoft Solutions)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
Exam date: 28.05.2024
Reviewer: dr hab. inż. Dominik Olszewski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
13.
Subject: Wpływ doboru trójek uczących na jakość klasyfikatora.
(The influence of the selection of training triplets on the quality of the classifier.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Grzegorz Sarwas
Exam date: 28.05.2024
Reviewer: dr inż. Witold Czajewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)
Final grade: -
Given the degree of:
14.
Subject: Przegląd i analiza architektur systemów Internetu Rzeczy w rozwiązaniach dla Inteligentnego Domu
(Review and anlysis of IoT systems architecture for Smart Home solutions)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Waldemar Graniszewski
Exam date: 28.05.2024
Reviewer: dr inż. Grzegorz Sarwas
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: -
Given the degree of:
15.
Subject: Projekt i budowa modelu robota przegubowego sterowanego mikroprocesorowo.
(Design and construction of a model of an articulated robot controlled by a microprocessor system)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Maciej Sławiński
Exam date: 28.05.2024
Reviewer: dr inż. Michał Macias
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: -
Given the degree of:
16.
Subject: Projekt i budowa pojazdu czterokołowego o dwóch osiach obrotowych sterowanego układem mikroprocesorowym.
(Design and construction of a four-wheeled vehicle with two rotary axes controlled by a microprocessor system.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Maciej Sławiński
Exam date: 28.05.2024
Reviewer: dr inż. Michał Macias
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: -
Given the degree of:
17.
Subject: Generacja zbalansowanych map asymetrycznych dla asymetrycznej gry strategicznej na przykładzie StarCrafta
(Generation of Asymmetric Balanced Maps for an Asymmetric Strategic Game on the Example of StarCraft)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Krzysztof Hryniów
Exam date: 28.05.2024
Reviewer: dr hab. inż. Dominik Olszewski
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
18.
Subject: Projekt przystosowania domu jednorodzinnego do ładowania pojazdu elektrycznego z odnawialnych źródeł energii
(The Project to Adapt a Single-Family House to Charge an Electric Vehicle from Renewable Energy Sources)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Helt
Exam date: 27.05.2024
Reviewer: mgr inż. Michał Połecki
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektromobilność
Final grade: -
Given the degree of:
19.
Subject: Porówanie algorytmów analizy obrazu na użytek rozpoznawania twarzy
(Comparison of image analysis algorithms for face recognition use)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 22.05.2024
Reviewer: prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: -
Given the degree of:
20.
Subject: Porównanie modeli językowych do wydobywania informacji z dokumentów księgowych
(Comparison of Language Models for Extracting Information from Accounting Documents)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 22.05.2024
Reviewer: prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
<< first < previous 1 2 3 4 ... 453 454 455 next >