Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 379 380 381 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Modeling of chosen power devices and power systems in dynamic state
(Modelowanie wybranych urządzeń i systemu elektroenergetycznego w stanach dynamicznych)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
Exam date: 25.11.2021
Reviewer: dr inż. Tomasz Grzywacz
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Terenowe pomiary diagnostyczne urządzeń nawigacji świetlnej lotnisk
(Field diagnostic measurements of airport light navigation devices)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan
Exam date: 19.11.2021
Reviewer: dr hab. inż. Sławomir Zalewski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Final grade: 4,0
Given the degree of: magistra inżyniera
3.
Subject: Wykorzystanie uczenia maszynowego w diagnostyce medycznej
(The use of machine learning in medical diagnostics)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bartosz Chaber
Exam date: 19.11.2021
Reviewer: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
4.
Subject: Porównanie sposobów symulacji pojazdów jednośladowych na potrzeby gier komputerowych
(Comparison of simulation models of single-track vehicles for video games)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bartosz Chaber
Exam date: 19.11.2021
Reviewer: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: System do przygotowywania wysokiej jakości dokumentów HTML
(A system for producing high quality HTML documents)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bartosz Chaber
Exam date: 19.11.2021
Reviewer: dr inż. Tomasz Grzywacz
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
6.
Subject: Attenuation of RF suppression filters characterised with mixed mode S parameters
(Charakterystyka filtrów tłumiących zakłócenia częstotliwości radiowej z wykorzystaniem modalnych parametrów rozproszeniowych S)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Jan Sroka
Exam date: 16.11.2021
Reviewer: dr inż. Michał Borecki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 3,5
Given the degree of: magistra inżyniera
7.
Subject: EMC emissions by tramways – carrying out measurements according to EN 50121-3-1:2017 standard
(Emisja EMC przez tramwaje - przeprowadzenie pomiarów zgodnie z normą EN 50121-3-1-2017)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Adam Szeląg
Exam date: 10.11.2021
Reviewer: dr inż. Włodzimierz Jefimowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
8.
Subject: Lokalizacja zasobników energii elektrycznej przy uwzględnieniu rosnącej generacji odnawialnych źródeł energii
(Location of electricity storage, taking into account the growing generation of renewable energy sources)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Karol Pawlak
Exam date: 29.10.2021
Reviewer: dr hab. inż. Jerzy Marzecki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
9.
Subject: Ocena możliwości produkcji energii przez instalacje OZE na terenie kampusu głównego PW.
(Assessment of the possibility of energy production by renewable energy installations on the main campus of PW.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Michał Wojciechowski
Exam date: 26.10.2021
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
10.
Subject: Analiza skuteczności wewnętrznej ochrony odgromowej w obiektach służby zdrowia
(Analysis of the effectiveness of internal lightning protection in healthcare facilities)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Sobolewski
Exam date: 26.10.2021
Reviewer: dr inż. Michał Wojciechowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
11.
Subject: Analysis of the Possibility Use LED Strips in Lighting
(Analiza możliwości zastosowania pasków LED w oświetleniu)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Exam date: 22.10.2021
Reviewer: dr inż. Krzysztof Skarżyński
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 3,5
Given the degree of: inżyniera
12.
Subject: Analiza możliwości zastosowania opraw LED w oświetleniu wnętrz
(Analysis of the possibility of using LED luminaires in interior lighting)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Exam date: 22.10.2021
Reviewer: dr hab. inż. Piotr Pracki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 3,5
Given the degree of: magistra inżyniera
13.
Subject: Studium oświetlenia wnętrz w galeriach malarstwa
(Study on interior lighting in painting art galleries)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Piotr Pracki
Exam date: 22.10.2021
Reviewer: dr inż. Rafał Krupiński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
14.
Subject: Budowa robota do pomiaru natężenia oświetlenia
(Development of a robot to measure of the illuminance distribution)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Sebastian Słomiński
Exam date: 22.10.2021
Reviewer: dr hab. inż. Piotr Pracki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
15.
Subject: Demonstrator automatyki budynkowej bazujący na środowisku Domoticz
(Building automation demonstrator based on the Domoticz environment)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
Exam date: 21.10.2021
Reviewer: dr inż. Bogdan Dziadak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
16.
Subject: Trójwymiarowa rekonstrukcja nerki
(Three-dimensional renal reconstruction)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 18.10.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
17.
Subject: Trójwymiarowa rekonstrukcja nerki
(Three-dimensional renal reconstruction)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 18.10.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
18.
Subject: Digonostyka stanu maszyn z wykorzystaniem sensorów MEMS
(Machine Condition Diagnostics Using MEMS Sensors)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bogdan Dziadak
Exam date: 14.10.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Systemy Wbudowane)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
19.
Subject: Projekt zautomatyzowanego stanowiska badawczego do wyznaczania charakterystyk błędów pomiarów wielkości elektrycznych
(The project of an automated test stand for determining measurement error characteristics of the electrical quantities)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Eugeniusz Misiuk
Exam date: 14.10.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
20.
Subject: Volatile organic compounds monitoring station based on Raspberry Pi
(Stacja monitorująca lotne związki organiczne bazująca na Raspberry Pi)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bogdan Dziadak
Exam date: 14.10.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 4,0
Given the degree of: magistra inżyniera
<< first < previous 1 2 3 4 ... 379 380 381 next >