Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 408 409 410 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Detekcja nowotworu piersi w oparciu o obrazy histopatologiczne
(Breast cancer detection based on histopathological images)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Maciej Stodolski
Exam date: 11.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Audyt energetyczny oświetlenia zewnętrznego wybranej gminy
(Energy audit of outdoor lighting in a selected commune)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Exam date: 7.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Sławomir Zalewski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Badania porównawcze oświetlenia wnętrz realizującego potrzeby wzrokowe i pozawzrokowe ludzi
(Comparative studies on interior lighting meeting visual and non-visual human needs)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Piotr Pracki
Exam date: 7.10.2022
Reviewer: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: Studium oświetlenia czytelni
(Study on lighting in reading room)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Piotr Pracki
Exam date: 7.10.2022
Reviewer: dr inż. Dariusz Czyżewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Badanie i porównanie narzędzi do orkiestracji kontenerów pod kątem skalowalności, użyteczności oraz wydajności przy użyciu Kubernets i Docker Swarm
(Testing and comparing container orchestration tools for scalability, usability and performance using Kubernetes and Docker Swarm)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 6.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Analiza wpływu architektury mikrofrontendowej na wydajność klienckich aplikacji webowych
(An analysis of micro-frontend architecture impact on the performance of client web applications)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Kamil Rybiński
Exam date: 6.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Michał Śmiałek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
7.
Subject: Porównanie przetwarzania brzegowego względem przetwarzania w chmurze obliczeniowej
(Comparison of edge computing versus cloud computing)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 6.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
8.
Subject: Badanie poziomu dostępności aplikacji internetowych wykonanych w podejściu wielo- i jednostronicowym
(Analysis of accessibility of a web application using multi-page and single-page approaches)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bartosz Chaber
Exam date: 6.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)
Final grade: -
Given the degree of:
9.
Subject: Języki dziedzinowe i języki ogólnego zastosowania w aplikacjach Infrastructure as a Code na przykładzie aplikacji Terraform i Pulumi
(Domain Specific Languages vs General-purpose programming languages in Infrastructure as a Code applications on the example of Terraform and Pulumi)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Robert Szmurło
Exam date: 6.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
10.
Subject: Utilization of the IOTA Distributed Ledger Technology for Secure and Trusted Interactions between Business Entities in an Industrial Setting
(Wykorzystanie technologii IOTA Distributed Ledger do zabezpieczonych i wiarygodnych interakcji pomiędzy jednostkami biznesowymi w środowisku przemysłowym)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bartosz Chaber
Exam date: 6.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Systemy Wbudowane)
Final grade: -
Given the degree of:
11.
Subject: Zastosowanie algorytmow genetycznych do wyszukiwania ekstremów globalnych funkcji
(Application of genetic algorithms to search for global extrema of functions)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Exam date: 6.10.2022
Reviewer: dr inż. Radosław Roszczyk
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
12.
Subject: Analiza wydajności komunikacji sieciowej w systemie automatyki budynkowej
(Performance analysis of network communication in a building automation system)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bartosz Chaber
Exam date: 6.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
13.
Subject: Projekt oraz wykonanie stanowiska laboratoryjnego prezentującego system BACnet w oparciu o sterowniki serii O3 firmy Delta Controls
(Project and implementation of the laboratory station to present BACnet system based on the O3 controllers by Delta Controls)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Monika Jakubowska
Exam date: 5.10.2022
Reviewer: mgr inż. Krzysztof Jackiewicz
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
14.
Subject: Układ sterowania półautomatycznym urządzeniem spawalniczym z zastosowaniem sterownika PLC
(PLC based control system for a semi-automatic welding device)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Monika Jakubowska
Exam date: 5.10.2022
Reviewer: dr inż. Dominik Górski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
15.
Subject: Analiza zużycia energii elektrycznej na cele oświetlenia biurowego stanowiska pracy z wykorzystaniem czujnika ruchu
(Analysis of electricity consumption for lighting the office workplace with the use of a motion sensor)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Monika Jakubowska
Exam date: 5.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Grzegorz Iwański
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
16.
Subject: Nowoczesne rozwiązania układu zasilania bezprzerwowego na przykładzie zasilania serwerowni
(Modern solutions of an uninterruptible power supply system based on the example of server room power supply)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Paweł Terlikowski
Exam date: 30.09.2022
Reviewer: dr hab. inż. Tadeusz Maciołek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
17.
Subject: Wdrażanie pracowników do zespołów zwinnych w warunkach pandemii Covid 19
(Onboarding employees to agile teams in the conditions of the Covid 19 pandemic)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
Exam date: 30.09.2022
Reviewer: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
18.
Subject: Automatyzacja zarządzania infrastrukturą IT z wykorzystaniem chmury publicznej
(Automation of IT infrastructure management using the public cloud)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
Exam date: 30.09.2022
Reviewer: dr hab. inż. Wiktor Malesza
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
19.
Subject: Koncepcja DevOps oraz narzędzia automatyzacji rozwoju i wdrażania systemów na przykładzie aplikacji kontenerowej
(The DevOps concept and automation tools for the development and implementation of systems on the example of a container application)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
Exam date: 30.09.2022
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Iwanowski
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: 4,0
Given the degree of: magistra inżyniera
20.
Subject: Systemy wsparcia edukacji zdalnej
(Remote education support systems)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
Exam date: 30.09.2022
Reviewer: dr hab. inż. Dominik Sierociuk
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
<< first < previous 1 2 3 4 ... 408 409 410 next >