Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 384 385 386 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Modelowanie niezawodności wyłączników SN w technologii SF6
(Modeling the reliability of MV circuit breakers in SF6 technology)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Tadeusz Daszczyński
Exam date: 8.02.2022
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Szewczyk
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Budowa modelu symulacyjnego i analiza zwarć w sieciach SN
(Construction of a simulation model and short-circuit analysis in MV networks)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Tadeusz Daszczyński
Exam date: 2.02.2022
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Szewczyk
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Aplikacja internetowa do tworzenia notatek graficznych
(Web application for creating graphic notes)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 26.01.2022
Reviewer: mgr inż. Marek Wdowiak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: Agent giełdowy automatycznie reagujący na bieżące notowania
(Stock exchange agent automatically reacting to current trading quotes)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 26.01.2022
Reviewer: dr inż. Zuzanna Krawczyk
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Gra komputerowa typu JRPG z proceduralnym generowaniem elementów
(JRPG computer game with procedural generation of elements)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Krzysztof Hryniów
Exam date: 25.01.2022
Reviewer: mgr inż. Michał Wiraszka
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Analiza porównawcza technologii do wytwarzania aplikacji mobilnych
(Comparative analysis of technologies for the development of mobile applications)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
Exam date: 25.01.2022
Reviewer: dr inż. Jarosław Szostakowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
7.
Subject: Percepcja otoczenia pojazdu z wykorzystaniem segmentacji semantycznej
(Perception of the car surrounding using semantic segmentation)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Iwanowski
Exam date: 25.01.2022
Reviewer: dr inż. Sławomir Skoneczny
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)
Final grade: -
Given the degree of:
8.
Subject: Proceduralne generowanie świata 2D w modelowaniu fikcyjnych map
(Procedural generation of a 2D world in modeling fictional maps)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Krzysztof Hryniów
Exam date: 25.01.2022
Reviewer: dr inż. Maciej Twardy
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
9.
Subject: Badania symulacyjne stanów przejściowych transformatora
(Simulation studies of transformer transients)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Exam date: 24.01.2022
Reviewer: dr inż. Marcin Januszewski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
10.
Subject: Kompensacja czasów martwych w przekształtnikowym układzie napędowym z silnikiem PMSM
(Dead-time compensation for permanent magnet synchronous motor drive)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Gałecki
Exam date: 24.01.2022
Reviewer: dr hab. inż. Grzegorz Iwański
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
11.
Subject: Wykrywanie regularnych kształtów na obrazach termograficznych
(Detection of regular shapes on thermal images)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Jacek Starzyński
Exam date: 24.01.2022
Reviewer: dr inż. Robert Szmurło
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: -
Given the degree of:
12.
Subject: Wykrywanie regularnych kształtów na obrazach termograficznych
(Detection of regular shapes on thermal images)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Jacek Starzyński
Exam date: 24.01.2022
Reviewer: dr inż. Robert Szmurło
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: -
Given the degree of:
13.
Subject: Dynamic projection mapping using the RGB-D system
(Dynamiczny Video Mapping z wykorzystaniem systemu RGB-D)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Sebastian Słomiński
Exam date: 21.01.2022
Reviewer: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: -
Given the degree of:
14.
Subject: Analiza możliwości użycia magazynów energii do zmaksymalizowania wykorzystania energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii
(Analysis of the possibility of using energy storage to maximize the use of energy generated in renewable energy sources)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Gryszpanowicz
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: dr hab. inż. Jerzy Marzecki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
15.
Subject: Wpływ połączeń międzysystemowych na pracę systemu elektroenergetycznego
(The influence of interconnections to the power system)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Gryszpanowicz
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: dr hab. inż. Sylwester Robak
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
16.
Subject: Graphical user interface for high power rectifiers implemented in MATLAB
(Graficzny interfejs sterowania przekształtnikami AC/DC dużej mocy zrealizowany w środowisku MATLAB)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Grzejszczak
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Iwanowski
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: -
Given the degree of:
17.
Subject: Opracowanie algorytmu sterowania mikrosiecią energetyczną z magazynem energii
(Development of control algorithm for microgrid with energy storage system)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Grzejszczak
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: prof. dr hab. inż. Roman Barlik
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: -
Given the degree of:
18.
Subject: Ochrona odgromowa i przepięciowa instalacji fotowoltaicznej
(Lightning and overvoltage protection for photovoltaic installations)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Sobolewski
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: mgr inż. Maciej Ciuba
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
19.
Subject: Techniczno-ekonomiczna analiza przyłączenia morskiej farmy wiatrowej do systemu elektroenergetycznego
(Technical and economic analysis of connecting the offshore wind farm to the power system)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Gryszpanowicz
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: dr hab. inż. Jerzy Marzecki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
20.
Subject: Analiza, ocena i perspektywy rozwoju sektora wytwarzania energii elektrycznej w Polsce
(Analysis, evaluation and development prospects for the electricity generation sector in Poland)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Kapler
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: dr hab. inż. Jerzy Marzecki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
<< first < previous 1 2 3 4 ... 384 385 386 next >