Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 388 389 390 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Analiza porównawcza wybranych algorytmów blokad kołysaniowych zabezpieczeń odległościowych
(Comparative analysis of selected swing blocking algorithms of distance protections)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Adam Smolarczyk
Exam date: 11.02.2022
Reviewer: dr hab. inż. Ryszard Kowalik
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Wykorzystanie sieci bezprzewodowych
(Application of wireless networks)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Exam date: 11.02.2022
Reviewer: dr inż. Marcin Januszewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Badanie poziomu świadomości społecznej na temat wytwarzania energii elektrycznej oraz jej wpływu na klimat i środowisko
(Public awareness research of electricity generation and its impact on the climate and the environment)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Paweł Terlikowski
Exam date: 9.02.2022
Reviewer: dr inż. Karol Pawlak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: Analiza funkcjonowania aukcyjnego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce
(Analysis of the auction scheme of support for renewable energy sources in Poland)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Paweł Terlikowski
Exam date: 8.02.2022
Reviewer: dr inż. Mariusz Kłos
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Projekt koncepcyjny mikroinstalacji OZE zasilającej budynek użyteczności publicznej
(Conceptual design of renewable energy micro-installations supplying a public utility building)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Paweł Terlikowski
Exam date: 8.02.2022
Reviewer: dr inż. Karol Pawlak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Modelowanie niezawodności wyłączników SN w technologii SF6
(Modeling the reliability of MV circuit breakers in SF6 technology)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Tadeusz Daszczyński
Exam date: 8.02.2022
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Szewczyk
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
7.
Subject: Analiza średniego kosztu wytwarzania energii elektrycznej w wybranych typach elektrowni
(Analysis of the levelized cost of electricity in selected types of power plants)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Paweł Terlikowski
Exam date: 8.02.2022
Reviewer: dr inż. Karol Pawlak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
8.
Subject: Porównanie dwukierunkowych przekształtników DC/DC do zastosowań z odnawialnymi źródłami energii i w systemach magazynowania energii
(Comparison of bidirectional DC/DC converters for applications in renewable energy sources and energy storage systems)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Rafał Kopacz
Exam date: 8.02.2022
Reviewer: dr inż. Michał Harasimczuk
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
9.
Subject: Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do optymalizacji strategii giełdowych bazujących na momentum relatywnym
(Use of artificial intelligence methods to optimize stock trading strategies based on the relative momentum)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Exam date: 7.02.2022
Reviewer: dr inż. Piotr Kapler
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
10.
Subject: Zastosowanie systemów BI (Business Intelligence) i CRM (Customer Relationship Management) w firmie farmaceutycznej
(Application of BI (Business Intelligence) and CRM (Customer Relationship Management) systems in a pharmaceutical company)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Helt
Exam date: 7.02.2022
Reviewer: mgr inż. Mateusz Polewaczyk
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: -
Given the degree of:
11.
Subject: Aplikacja – generator zadań z matematyki
(Software Application - Maths Tasks Generator)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Exam date: 7.02.2022
Reviewer: mgr inż. Michał Piekarz
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: -
Given the degree of:
12.
Subject: Projekt instalacji elektrycznej w budynku oczyszczalni ścieków zasilanej pomocniczo z paneli fotowoltaicznych
(Design of electrical installation in the sewage treatment plant building partially supplied with photovoltaic panels)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Marcin Kopyt
Exam date: 7.02.2022
Reviewer: dr inż. Konrad Gryszpanowicz
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
13.
Subject: Aplikacja do gry "kółko i krzyżyk" (oparta na silniku Unity) korzystająca ze sztucznej inteligencji umieszczonej w chmurze
(Tic-Tac-Toe game application (made with Unity game engine) working with Artificial Intelligence placed in the cloud)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Exam date: 7.02.2022
Reviewer: dr inż. Piotr Helt
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
14.
Subject: Projekt i implementacja gry SUPER MASTER MIND z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego
(Project and implementation of SUPER MASTER MIND game using evolutionary algorithm)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Exam date: 7.02.2022
Reviewer: dr inż. Piotr Helt
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)
Final grade: -
Given the degree of:
15.
Subject: Sterowanie predykcyjne silnika indukcyjnego - badania symulacyjne.
(Predictive control of induction motor - simulation study)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Dariusz Sobczuk
Exam date: 7.02.2022
Reviewer: dr inż. Michał Rolak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
16.
Subject: Manipulator planarny o pięciu stopniach swobody
(A planar manipulator with five degrees of freedom)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Fabijański
Exam date: 7.02.2022
Reviewer: dr inż. Michał Rolak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: -
Given the degree of:
17.
Subject: Pomocnicze przekształtniki trakcyjne w systemach 3 kV DC
(Auxiliary traction converters in 3 kV DC systems)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Rafał Kopacz
Exam date: 7.02.2022
Reviewer: dr inż. Rafał Miśkiewicz
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
18.
Subject: Wpływ zastosowania „polyglot persistence” na wydajność serwisu społecznościowego
(Influence of the use of „polyglot persistence” on performance of social networking service)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Kamil Rybiński
Exam date: 7.02.2022
Reviewer: dr hab. inż. Michał Śmiałek
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
19.
Subject: System analizujący bezpieczeństwo aplikacji internetowej w oparciu o wzorzec zachowania użytkowników
(Web application security system based on a pattern of user behavior)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Exam date: 7.02.2022
Reviewer: dr inż. Bartosz Chaber
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
20.
Subject: Silnik turowej gry wieloosobowej w postaci serwisu REST API
(REST API engine for a multiplayer turn-based game)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Robert Szmurło
Exam date: 7.02.2022
Reviewer: dr inż. Bartosz Chaber
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
<< first < previous 1 2 3 4 ... 388 389 390 next >