Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 450 451 452 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Dobór kompensacji mocy biernej na przykładzie wybranego obiektu
(Selection of reactive power compensation on the example of a selected object)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Łasica
Exam date: 13.03.2024
Reviewer: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Badania zabezpieczeń synchronizatorów generatorów prądotwórczych średniej mocy
(Protection tests of medium power generator synchronizers)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Exam date: 12.03.2024
Reviewer: dr hab. inż. Adam Smolarczyk
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Wirtualny spacer 360deg z interaktywną prezentacją otoczenia świetlnego oraz parametrów technicznych
(Virtual 360 tour with an interactive presentation of the lighting environment and technical parameters)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Rafał Krupiński
Exam date: 8.03.2024
Reviewer: dr inż. Dariusz Czyżewski
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: Adaptation of croft buildings in the existing power infrastructure to the needs of modern agriculture
(Adaptacja istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej budynków gospodarczych na potrzeby nowoczesnego rolnictwa)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Michał Połecki
Exam date: 7.03.2024
Reviewer: dr inż. Łukasz Rokicki
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Embedded system for road sign identification and controlling the vehicle speed
(Model systemu do odczytu, zadawania i kontroli prędkości w pojazdach)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Adam Jóśko
Exam date: 6.03.2024
Reviewer: dr hab. inż. Andrzej Majkowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Analiza systemów diagnostyki obrazowej pod względem cyberbezpieczeństwa
(Cybersecurity analysis of diagnostic imaging systems)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Exam date: 5.03.2024
Reviewer: dr inż. Bartosz Chaber
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: -
Given the degree of:
7.
Subject: Badanie potencjału modeli LLM na różnych etapach procesu wytwarzania oprogramowania
(Exploring the potential of LLM models at different stages of the software development process)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Exam date: 5.03.2024
Reviewer: dr inż. Zuzanna Krawczyk
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: -
Given the degree of:
8.
Subject: Analizator danych w formacie COMTRADE
(COMTRADE data analyzer)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Exam date: 5.03.2024
Reviewer: dr inż. Marcin Januszewski
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)
Final grade: -
Given the degree of:
9.
Subject: Analiza porównawcza podejść do programowania wielowątkowego przy tworzeniu serwerów aplikacyjnych
(Comparative analysis of multithreaded programming approaches in application server development)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Exam date: 5.03.2024
Reviewer: dr hab. inż. Tomasz Leś
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
10.
Subject: Projekt i realizacja aplikacji internetowej przy użyciu Flask
(Design and implementation of a web application using Flask)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Exam date: 29.02.2024
Reviewer: dr inż. Radosław Roszczyk
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
11.
Subject: Implementacja wybranych metod kalibracji układu wielokamerowego wielomodalnego na potrzeby wyznaczania mapy głębi
(Implementation of chosen calibration methods for a multimodal and multi-camera system, in accordance with the needs of depth map acquisition)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Markowski
Exam date: 27.02.2024
Reviewer: dr inż. Witold Czajewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
12.
Subject: Gra 2D z proceduralną generacją elementów
(2D game with procedural generation of elements)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Krzysztof Hryniów
Exam date: 27.02.2024
Reviewer: dr inż. Jarosław Szostakowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
13.
Subject: Sposoby zarządzania chmurowymi systemami ciągłej integracji i wdrażania
(Approaches to cloud based Continuous Integration and Deployment system management)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Krzysztof Marek
Exam date: 27.02.2024
Reviewer: dr inż. Konrad Markowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
14.
Subject: Porównanie manualnych i automatycznych metod wyceny oprogramowania
(Comparison of manual and automatic software valuation methods)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
Exam date: 27.02.2024
Reviewer: dr hab. inż. Wiktor Malesza
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
15.
Subject: Analiza porównawcza metod testów penetracyjnych dla aplikacji internetowych i mobilnych
(Comparative analysis of penetration testing methods for web and mobile applications)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Waldemar Graniszewski
Exam date: 27.02.2024
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Iwanowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Cyberbezpieczeństwo)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
16.
Subject: Analiza porównawcza metod segmentacji instancji i detekcji obiektów pod kątem ich odporności na typowe zniekształcenia obrazu
(Comparative analysis of instance segmentation and object detection methods in terms of their resistance to typical image distortions)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Iwanowski
Exam date: 27.02.2024
Reviewer: dr inż. Sławomir Skoneczny
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
17.
Subject: Metody zarządzania obiektami na platformie konteneryzacji Kubernetes
(Methods for managing objects in Kubernetes containerization platform)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Krzysztof Marek
Exam date: 27.02.2024
Reviewer: dr inż. Maciej Twardy
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
18.
Subject: Porównanie rozwiązań stosowanych do optymalizacji metod harmonogramowania
(Comparison of solutions used to optimize scheduling methods)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Krzysztof Hryniów
Exam date: 27.02.2024
Reviewer: dr hab. inż. Dominik Sierociuk
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
19.
Subject: Zastosowanie Azure Machine Learning w analizie i przewidywaniu zawału serca
(Heart attack analysis and prediction using Azure Machine Learning)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Exam date: 20.02.2024
Reviewer: mgr inż. Marek Wdowiak
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
20.
Subject: Generator proceduralny terenu dwuwymiarowego
(Procedural Generator of Two-Dimensional Terrain)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Kamil Rybiński
Exam date: 20.02.2024
Reviewer: dr inż. Radosław Roszczyk
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
<< first < previous 1 2 3 4 ... 450 451 452 next >