Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 384 385 386 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Modelowanie niezawodności wyłączników SN w technologii SF6
(Modeling the reliability of MV circuit breakers in SF6 technology)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Tadeusz Daszczyński
Exam date: 8.02.2022
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Szewczyk
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Analiza funkcjonowania aukcyjnego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce
(Analysis of the auction scheme of support for renewable energy sources in Poland)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Paweł Terlikowski
Exam date: 8.02.2022
Reviewer: dr inż. Mariusz Kłos
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Projekt koncepcyjny mikroinstalacji OZE zasilającej budynek użyteczności publicznej
(Conceptual design of renewable energy micro-installations supplying a public utility building)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Paweł Terlikowski
Exam date: 8.02.2022
Reviewer: dr inż. Karol Pawlak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: Regulacja częstotliwości i mocy przy obecności źródeł odnawialnych
(Modelling Load and Frequency Control of power power system including renewable sources)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona
Exam date: 4.02.2022
Reviewer: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Analiza parametrów elektrycznych i mechanicznych w szynoprzewodach
(Analysis of electrical and mechanical parameters in busbars)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Łukasz Kolimas
Exam date: 4.02.2022
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Szewczyk
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Analiza możliwości budowy i projekt wyspowego zasobnika energii dla instalacji wentylacji bytowej w budynku mieszkalnym
(Analysis of the construction possibilities and design of an island operation energy storage for a ventilation system in a residential building)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Tadeusz Daszczyński
Exam date: 4.02.2022
Reviewer: dr inż. Łukasz Kolimas
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
7.
Subject: Analiza potencjału wytwórczego morskich farm wiatrowych w obszarze polskich wód terytorialnych
(Analysis of the generation potential from offshore wind power plants in the area of Polish territorial waters)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Krzysztof Zagrajek
Exam date: 3.02.2022
Reviewer: dr inż. Mariusz Kłos
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
8.
Subject: Budowa modelu symulacyjnego i analiza zwarć w sieciach SN
(Construction of a simulation model and short-circuit analysis in MV networks)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Tadeusz Daszczyński
Exam date: 2.02.2022
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Szewczyk
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
9.
Subject: Zastosowanie programów symulacyjnych Matlab/Simulink w ćwiczeniach laboratoryjnych dotyczących systemów telekomunikacyjnych stosowanych do koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych
(Application of Matlab / Simulink simulation programs in laboratory exercises concerning telecommunication systems used to coordinate the operation of distance protection)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Ryszard Kowalik
Exam date: 2.02.2022
Reviewer: dr inż. Marcin Januszewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
10.
Subject: Wykorzystanie przekaźników odległościowych do ochrony transformatorów elektroenergetycznych
(The exploitation of distance relays to protect the power transformers)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Marcin Januszewski
Exam date: 2.02.2022
Reviewer: dr hab. inż. Ryszard Kowalik
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
11.
Subject: Analiza działania układów automatyki stosowanych do ochrony sieci SN z wykorzystaniem aplikacji symulacyjnych
(Analysis of the operation of automation systems applied to protect MV networks with the usage of simulation applications.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Marcin Januszewski
Exam date: 2.02.2022
Reviewer: dr hab. inż. Ryszard Kowalik
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
12.
Subject: Badanie zabezpieczenia różnicowego linii zawartego w urządzeniu RED670
(Testing of line differential protection of RED670)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Karol Kurek
Exam date: 2.02.2022
Reviewer: dr inż. Marcin Januszewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
13.
Subject: Porównanie architektury warstwowej z architekturą opartą o mikroserwisy na podstawie prostej aplikacji e-commerce
(Comparison of a standard layer architecture with a microservices-based architecture based on a simple e-commerce application)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 31.01.2022
Reviewer: prof. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)
Final grade: -
Given the degree of:
14.
Subject: System zarządzania usługami kurierskimi oparty o technologię mikroserwisów
(Courier service management system based on microservices technology)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 28.01.2022
Reviewer: dr inż. Kamil Rybiński
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
15.
Subject: Aplikacja internetowa do zarządzania działalnością szkoły.
(Web application for managing activities of a school.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Marek Wdowiak
Exam date: 28.01.2022
Reviewer: dr inż. Radosław Roszczyk
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
16.
Subject: Aplikacja webowa "Internetowy system obsługi przychodni medycznej" w architekturze rozproszonej oparta o technologie Spring Boot oraz React.
(Web application "Internet service system for medical clinics" in distributed architecture based on Spring Boot and React technologies)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Exam date: 28.01.2022
Reviewer: dr inż. Maciej Stodolski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: -
Given the degree of:
17.
Subject: System kontroli obecności na zajęciach w oparciu o kod kreskowy na legitymacji studenckiej
(Class attendance control system based on a bar code from a student ID card.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Marek Wdowiak
Exam date: 28.01.2022
Reviewer: dr inż. Radosław Roszczyk
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
18.
Subject: Aplikacja internetowa do tworzenia notatek graficznych
(Web application for creating graphic notes)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 26.01.2022
Reviewer: mgr inż. Marek Wdowiak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
19.
Subject: Agent giełdowy automatycznie reagujący na bieżące notowania
(Stock exchange agent automatically reacting to current trading quotes)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 26.01.2022
Reviewer: dr inż. Zuzanna Krawczyk
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)
Final grade: -
Given the degree of:
20.
Subject: Gra komputerowa typu JRPG z proceduralnym generowaniem elementów
(JRPG computer game with procedural generation of elements)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Krzysztof Hryniów
Exam date: 25.01.2022
Reviewer: mgr inż. Michał Wiraszka
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
<< first < previous 1 2 3 4 ... 384 385 386 next >