Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 378 379 380 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Ocena możliwości produkcji energii przez instalacje OZE na terenie kampusu głównego PW.
(Assessment of the possibility of energy production by renewable energy installations on the main campus of PW.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Michał Wojciechowski
Exam date: 19.10.2021
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Korzyści wynikające ze stosowania cross-bondingu w liniach kablowych WN i SN
(Benefits of using cross-bonding in HV and MV cable lines)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Łasica
Exam date: 19.10.2021
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektrotechnika Stosowana)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Klasy niezawodności Data Center oraz wykorzystanie DRUPS’a w zasilaniu gwarantowanym
(Data Center reliability classes and the use of DRUPS in guaranteed power supply)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Sobolewski
Exam date: 19.10.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Jan Sroka
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: Kompleksowy projekt instalacji sieci teleinformatycznej LAN w budynku
(Comprehensive design of LAN ICT network installation in the building)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Michał Wojciechowski
Exam date: 19.10.2021
Reviewer: dr inż. Konrad Sobolewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Podstacja 3 kV DC jako zakłócający odbiór energii elektrycznej z zasilającej sieci elektroenergetycznej – studium przypadku
(3 kV DC traction substation as a disturbing energy consumer of electrical power supply network)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Adam Szeląg
Exam date: 30.09.2021
Reviewer: mgr inż. Anatolii Nikitenko
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Potencjał rodziny sieci Inception w estymacji sylwetki ludzkiej.
(Capability of Inception network family in human pose estimation.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Grzegorz Sarwas
Exam date: 30.09.2021
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Iwanowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)
Final grade: -
Given the degree of:
7.
Subject: Opracowani metody oraz implementacja oprogramowania wspierającego zarządzanie prywatnymi zbiorami danych
(Development of methodology and software implementation of private collection management systems)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Krzysztof Madziar
Exam date: 30.09.2021
Reviewer: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: -
Given the degree of:
8.
Subject: Głębokie uczenie w procesie rozpoznawania twarzy.
(Deep learning in face recognition process.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Grzegorz Sarwas
Exam date: 30.09.2021
Reviewer: dr hab. inż. Wiktor Malesza
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
9.
Subject: Opracowanie ćwiczeń laboratoryjnych ze zwinnych metod wytwarzania oprogramowania z wykorzystaniem Jira Cloud
(Preparation of agile software development methods laboratory excercises with use of Jira Cloud)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Krzysztof Marek
Exam date: 30.09.2021
Reviewer: dr inż. Maciej Twardy
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: -
Given the degree of:
10.
Subject: Detekcja cebulek włosowych na obrazach trichoskopowych z wykorzystaniem sieci splotowych
(Hair follicle detection on trichoscopic images using convolutional neural networks)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Iwanowski
Exam date: 30.09.2021
Reviewer: dr inż. Sławomir Skoneczny
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)
Final grade: -
Given the degree of:
11.
Subject: Analiza rozproszonych baz danych opartych na łańcuchu blokowym
(Analysis of distributed databases based on blockchain)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Krzysztof Hryniów
Exam date: 30.09.2021
Reviewer: dr hab. inż. Dominik Sierociuk
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
12.
Subject: Porównanie układów przetwarzania i przekształcania energii Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych "EZT"
([12:38] Pietruszewski Dawid (STUD) Comparison of energy conversion and conversion systems for Electric Multiple Unita "EMU")
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Mirosław Lewandowski
Exam date: 30.09.2021
Reviewer: dr inż. Zbigniew Drążek
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)
Final grade: -
Given the degree of:
13.
Subject: Proceduralne generowanie rzek na potrzeby komputerowego modelowania świata rzeczywistego
(Procedural river generation for real world computer modeling)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Krzysztof Hryniów
Exam date: 30.09.2021
Reviewer: dr hab. inż. Wiktor Malesza
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
14.
Subject: Wykorzystanie wybranych narzędzi analizy danych do określania położenia zasobnika poczty hydraulicznej w reaktorze Maria
(Application of selected data analysis methods to determination of the sample container position within Maria reactor feed system)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Rafał Łopatka
Exam date: 30.09.2021
Reviewer: dr inż. Maciej Twardy
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
15.
Subject: Wpływ epidemii choroby koronawirusowej COVID-19 na funkcjonowanie krajowego systemu elektroenergetycznego
(The impact of the COVID-19 epidemic on the national power system functioning)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Paweł Terlikowski
Exam date: 29.09.2021
Reviewer: dr inż. Karol Pawlak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
16.
Subject: Analiza techniczno-ekonomiczna rozwiązań z zakresu jakości zasilania oraz gospodarki mocą bierną w sieciach z instalacjami OZE
(Technical and economic analysis of power quality and reactive power management solutions in RES networks)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Karol Pawlak
Exam date: 29.09.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
17.
Subject: Nowoczesne układy napędowe robotów mobilnych
(Modern drive systems for mobile robots)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Paweł Fabijański
Exam date: 29.09.2021
Reviewer: dr inż. Piotr Fabijański
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i robotyka (Automatyka.)
Final grade: -
Given the degree of:
18.
Subject: Projekt i budowa stanowiska do badań przekształtników prądu stałego
(Design and construction of the DC-DC converter test setup)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Jacek Rąbkowski
Exam date: 29.09.2021
Reviewer: dr inż. Mariusz Zdanowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
19.
Subject: Projekt i budowa stanowiska do badań przekształtników prądu stałego
(Design and construction of the DC-DC converter test setup)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Jacek Rąbkowski
Exam date: 29.09.2021
Reviewer: dr inż. Mariusz Zdanowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
20.
Subject: Opracowanie algorytmu sterowania przekształtnikiem dwukierunkowym DC/DC (DAB) uwzględniającego minimalizację strat mocy
(Development of a bidirectional DC/DC converter (DAB) control algorithm with power losses minimization taking into account)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Grzejszczak
Exam date: 29.09.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Roman Barlik
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
<< first < previous 1 2 3 4 ... 378 379 380 next >