Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 452 453 454 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Aplikacja do śledzenia rozgrywek sportowych z predykcjami końcowego wyniku
(Application for tracking sports competitions with predictions of the final result)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Kamil Rybiński
Exam date: 29.05.2024
Reviewer: mgr inż. Marek Wdowiak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Internetowa aplikacja do prowadzenia rozgrywek szachowych
(Web-based application for running chess games)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 29.05.2024
Reviewer: mgr inż. Marek Wdowiak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Porównanie mechanizmów zarządzania pamięcią w wirtualnym środowisku uruchomieniowym na przykładzie JVM
(Comparison of memory management mechanisms in a virtual runtime environment on JVM example)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 29.05.2024
Reviewer: dr hab. inż. Tomasz Leś
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: Generacja aplikacji w technologii Vaadin na podstawie modelu wymagań
(Generation of Vaadin application from the requirements model)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Kamil Rybiński
Exam date: 29.05.2024
Reviewer: dr hab. inż. Michał Śmiałek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Porówanie algorytmów analizy obrazu na użytek rozpoznawania twarzy
(Comparison of image analysis algorithms for face recognition use)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 22.05.2024
Reviewer: prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Porównanie modeli językowych do wydobywania informacji z dokumentów księgowych
(Comparison of Language Models for Extracting Information from Accounting Documents)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 22.05.2024
Reviewer: prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
7.
Subject: Analiza zdjęć satelitarnych na użytek rozpoznawania turbin wiatrowych
(Analysis of satellite images for wind turbine recognition purposes)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 22.05.2024
Reviewer: prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Systemy Wbudowane)
Final grade: -
Given the degree of:
8.
Subject: Konstrukcja i oprogramowanie mini-robota podążającego za linią
(Design and software of a line-following mini-robot)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 22.05.2024
Reviewer: dr inż. Bogdan Dziadak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Systemy wbudowane)
Final grade: -
Given the degree of:
9.
Subject: Using Rogowski Coil for High Current Measurement
(Wykorzystanie cewki Rogowskiego do pomiarów wysokoprądowych)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bogdan Dziadak
Exam date: 22.05.2024
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: -
Given the degree of:
10.
Subject: Analiza obrazu dla inteligentnego systemu alarmowego
(Image analysis for an intelligent alarm system)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 22.05.2024
Reviewer: dr hab. inż. Andrzej Majkowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Systemy wbudowane)
Final grade: -
Given the degree of:
11.
Subject: Wpływ doboru trójek uczących na jakość klasyfikatora.
(The influence of the selection of training triplets on the quality of the classifier.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Grzegorz Sarwas
Exam date: 21.05.2024
Reviewer: dr inż. Witold Czajewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)
Final grade: -
Given the degree of:
12.
Subject: Proceduralne generowanie mapy miasta z wykorzystaniem silnika Unity
(Procedural city map generation using Unity engine)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Krzysztof Hryniów
Exam date: 21.05.2024
Reviewer: dr inż. Jarosław Szostakowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)
Final grade: -
Given the degree of:
13.
Subject: Generacja zbalansowanych map asymetrycznych dla asymetrycznej gry strategicznej na przykładzie StarCrafta
(Generation of asymmetric balanced maps for an asymmetric strategic game on the example of StarCraft)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Krzysztof Hryniów
Exam date: 21.05.2024
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Iwanowski
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
14.
Subject: Autonomiczny system podlewania roślin doniczkowych sterowany z aplikacji mobilnej
(Autonomous system for watering potted plants controlled from a mobile application)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Witold Czajewski
Exam date: 21.05.2024
Reviewer: dr inż. Maciej Sławiński
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: -
Given the degree of:
15.
Subject: Symulacja rozwoju ośrodka miejskiego za pomocą etapowego generowania proceduralnego
(Simulate the development of an urban center using staged procedural generation)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Krzysztof Hryniów
Exam date: 21.05.2024
Reviewer: dr hab. inż. Wiktor Malesza
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
16.
Subject: Klasyfikacja zdjęć twarzy pod kątem płci, wieku, emocji oraz pochodzenia etnicznego z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych na urządzeniach mobilnych
(Classifying Facial Images for Gender, Age, Emotions, and Ethnic Origin Using Deep Neural Networks on Mobile Devices)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Witold Czajewski
Exam date: 21.05.2024
Reviewer: dr hab. inż. Dominik Olszewski
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)
Final grade: -
Given the degree of:
17.
Subject: Safety Issues in DC Power Supply Traction Systems
(Zagadnienia bezpieczeństwa w systemie zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Adam Szeląg
Exam date: 21.05.2024
Reviewer: dr inż. Zbigniew Drążek
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: -
Given the degree of:
18.
Subject: Projekt i budowa Inteligentnego karmnika dla ptaków z wykorzystaniem algorytmu YOLO na platformie Raspberry Pi
(Project and Construction of a Smart Bird Feeder Using the YOLO Algorithm on the Raspberry Pi Platform.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Witold Czajewski
Exam date: 21.05.2024
Reviewer: dr inż. Maciej Sławiński
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
19.
Subject: Gra komputerowa typu survival horror
(Survival horror computer game)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Krzysztof Hryniów
Exam date: 21.05.2024
Reviewer: dr inż. Jarosław Szostakowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
20.
Subject: Zastosowanie zespołu sieci głębokich CNN w rozpoznawaniu obrazów
(Deep CNN networks in image recognition)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
Exam date: 16.05.2024
Reviewer: dr inż. Tomasz Grzywacz
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: 5,0
Given the degree of: inżyniera
<< first < previous 1 2 3 4 ... 452 453 454 next >