Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 400 401 402 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Zastosowanie sieci neuronowych w generacji siatek Metody Elementów Skończonych
(Application of neural networks in the generation of Finite Element Method meshes)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Zuzanna Krawczyk
Exam date: 1.07.2022
Reviewer: prof. dr hab. inż. Jacek Starzyński
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Projekt techniczny zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego wielorodzinnego
(The electricity supply technical project of a multi-family residential building)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Łasica
Exam date: 1.07.2022
Reviewer: dr inż. Konrad Sobolewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Jednofazowy prostownik aktywny z dławikiem o nieliniowej charakterystyce
(Single-phase active rectifier with a nonlinear choke)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Dominik Górski
Exam date: 1.07.2022
Reviewer: dr hab. inż. Grzegorz Iwański
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: Optymalizacja zużycia energii elektrycznej bezzałogowego wiropłata
(Energy optimization of rotary-wing unmanned aerial vehicle)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Grzegorz Iwański
Exam date: 1.07.2022
Reviewer: dr inż. Dominik Górski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Optymalizacja zużycia energii elektrycznej bezzałogowego wiropłata
(Energy optimization of rotary-wing unmanned aerial vehicle)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Grzegorz Iwański
Exam date: 1.07.2022
Reviewer: dr inż. Dominik Górski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Projekt instalacji elektrycznej w obiekcie typu centrum danych.
(Design of electrical installation in a data center type facility.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Michał Wojciechowski
Exam date: 1.07.2022
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
7.
Subject: Badania symulacyjne rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego wokół napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia
(Simulation studies of the electric and magnetic field intensity distribution around the high voltage overhead power line)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Przemysław Sul
Exam date: 1.07.2022
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
8.
Subject: Układ napędowy z synchronicznym silnikiem liniowym z sekcjonowanym stojanem zasilany z trójpoziomowego falownika o topologii NPC
(Drive system with a sectioned stator linear synchronous motor and a three-level NPC inverter.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Gałecki
Exam date: 1.07.2022
Reviewer: dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
9.
Subject: Komputerowe badania symulacyjne wielostopniowego generatora udarów napięciowych typu GUN2400
(Computer simulation studies of the multistage voltage surge generator type GUN 2400)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Przemysław Sul
Exam date: 1.07.2022
Reviewer: dr inż. Andrzej Łasica
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
10.
Subject: Wpływ kompatybilności elektromagnetycznej na sprawność działania instalacji teletechnicznych
(The impact of electromagnetic compatibility on the efficiency of teletechnical installations)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Sobolewski
Exam date: 1.07.2022
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
11.
Subject: Analiza wpływu linii wysokiego napięcia na wybrane instalacje elektryczne pracujące w ich otoczeniu
(Analysis of the impact of high-voltage lines on selected electrical installations operating in their surroundings)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Sobolewski
Exam date: 1.07.2022
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
12.
Subject: Rejestracja i analiza generowanych przepięć oraz jakości energii pobieranej przez urządzenia elektryczne użytku domowego.
(Acquisition and analysis of power quality consumed and overvoltages generated by household appliances.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Maciej Ciuba
Exam date: 1.07.2022
Reviewer: dr inż. Michał Wojciechowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
13.
Subject: Wpływ wymagań wybranych operatorów systemu dystrybucyjnego na rozwój sieci elektroenergetycznych SN i nN
(The impact of the requirements of selected distribution system operators on the development of MV and LV power grids.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Michał Borecki
Exam date: 1.07.2022
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
14.
Subject: Modyfikacja parametrów pracy elektronicznego układu sterującego pracą silnika Alfa Romeo 147 JTD
(Modification of the work parameters of the electronic control system in Alfa Romeo 147 JTD engine)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Jarosław Paszkowski
Exam date: 1.07.2022
Reviewer: prof. dr hab. inż. Jan Sroka
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
15.
Subject: Audyt energetyczny oświetlenia zewnętrznego wybranej gminy
(Energy audit of outdoor lighting in a selected commune)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Exam date: 30.06.2022
Reviewer: dr hab. inż. Sławomir Zalewski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
16.
Subject: Pomiary podstawowych parametrów świetlnych i elektrycznych modułów LED sterowanych sygnałem DMX
(The measurement of basic electrical and photometric parameters of LED modules manading via DMX signal)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Exam date: 30.06.2022
Reviewer: dr inż. Dariusz Czyżewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
17.
Subject: Wirtualny spacer 360 z interaktywną prezentacją otoczenia oraz parametrów oświetleniowych
(Virtual 360 Tour with an interactive presentation of the environment and lighting parameters)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Rafał Krupiński
Exam date: 30.06.2022
Reviewer: dr hab. inż. Piotr Pracki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Final grade: -
Given the degree of:
18.
Subject: Analiza opłacalności budowy farm fotowoltaicznych w warunkach Polskich
(Profitability analysis of the construction of photovoltaic farms in Polish conditions)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Karol Pawlak
Exam date: 29.06.2022
Reviewer: dr hab. inż. Mirosław Lewandowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
19.
Subject: Projekt instalacji elektrycznej w budynku przemysłowym z zasilaniem awaryjnym
(Design of electrical installation in an industrial building with emergency power supply)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Michał Piekarz
Exam date: 29.06.2022
Reviewer: dr inż. Piotr Helt
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
20.
Subject: Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania systemu fotowoltaicznego w budynku restauracji typu prosument
(Technical and economic analysis of the use of a photovoltaic system in a prosumer's restaurant building)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Exam date: 29.06.2022
Reviewer: dr hab. inż. Jerzy Marzecki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
<< first < previous 1 2 3 4 ... 400 401 402 next >