Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 377 378 379 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Ocena możliwości produkcji energii przez instalacje OZE na terenie kampusu głównego PW.
(Assessment of the possibility of energy production by renewable energy installations on the main campus of PW.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Michał Wojciechowski
Exam date: 19.10.2021
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Klasy niezawodności Data Center oraz wykorzystanie DRUPS’a w zasilaniu gwarantowanym
(Data Center reliability classes and the use of DRUPS in guaranteed power supply)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Sobolewski
Exam date: 19.10.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Jan Sroka
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Korzyści wynikające ze stosowania cross-bondingu w liniach kablowych WN i SN
(Benefits of using cross-bonding in HV and MV cable lines)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Łasica
Exam date: 19.10.2021
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektrotechnika Stosowana)
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: Kompleksowy projekt instalacji sieci teleinformatycznej LAN w budynku
(Comprehensive design of LAN ICT network installation in the building)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Michał Wojciechowski
Exam date: 19.10.2021
Reviewer: dr inż. Konrad Sobolewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Podstacja 3 kV DC jako zakłócający odbiór energii elektrycznej z zasilającej sieci elektroenergetycznej – studium przypadku
(3 kV DC traction substation as a disturbing energy consumer of electrical power supply network)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Adam Szeląg
Exam date: 30.09.2021
Reviewer: mgr inż. Anatolii Nikitenko
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Projekt i budowa stanowiska do badań przekształtników prądu stałego
(Design and construction of the DC-DC converter test setup)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Jacek Rąbkowski
Exam date: 29.09.2021
Reviewer: dr inż. Mariusz Zdanowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
7.
Subject: Projekt i budowa stanowiska do badań przekształtników prądu stałego
(Design and construction of the DC-DC converter test setup)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Jacek Rąbkowski
Exam date: 29.09.2021
Reviewer: dr inż. Mariusz Zdanowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
8.
Subject: Wpływ epidemii choroby koronawirusowej COVID-19 na funkcjonowanie krajowego systemu elektroenergetycznego
(The impact of the COVID-19 epidemic on the national power system functioning)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Paweł Terlikowski
Exam date: 29.09.2021
Reviewer: dr inż. Karol Pawlak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
9.
Subject: Analiza techniczno-ekonomiczna rozwiązań z zakresu jakości zasilania oraz gospodarki mocą bierną w sieciach z instalacjami OZE
(Technical and economic analysis of power quality and reactive power management solutions in RES networks)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Karol Pawlak
Exam date: 29.09.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
10.
Subject: Opracowanie algorytmu sterowania przekształtnikiem dwukierunkowym DC/DC (DAB) uwzględniającego minimalizację strat mocy
(Development of a bidirectional DC/DC converter (DAB) control algorithm with power losses minimization taking into account)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Grzejszczak
Exam date: 29.09.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Roman Barlik
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
11.
Subject: Nowoczesne układy napędowe robotów mobilnych
(Modern drive systems for mobile robots)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Paweł Fabijański
Exam date: 29.09.2021
Reviewer: dr inż. Piotr Fabijański
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i robotyka (Automatyka.)
Final grade: -
Given the degree of:
12.
Subject: Identyfikacja barier zwiększania udziału energii ze źródeł fotowoltaicznych w miksie energetycznym kraju
(Identification of barriers to increasing the share of energy from photovoltaic sources in the country's energy mix)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Dariusz Baczyński
Exam date: 28.09.2021
Reviewer: dr inż. Piotr Helt
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
13.
Subject: Wykorzystanie koncepcji inteligentnych miast (Smart Cities) w zarządzaniu miejską siecią elektroenergetyczną
(Utilization of the Smart Cities concept in the management of the municipal power grid)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Łukasz Rokicki
Exam date: 28.09.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Mirosław Parol
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i robotyka (Automatyka.)
Final grade: -
Given the degree of:
14.
Subject: Średnioterminowe prognozowanie zużycia energii elektrycznej w dużym przedsiębiorstwie przy użyciu sztucznych sieci neuronowych typu MLP oraz metod statystycznych
(Medium-term forecasting of electricity consumption in a large enterprise with the use of artificial neural networks of MLP type and statistical methods.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Helt
Exam date: 28.09.2021
Reviewer: dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
15.
Subject: Analiza techniczno - ekonomiczna przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia
(Technical and economic analysis of connecting a photovoltaic power plant up to 1 MW to the medium voltage distribution grid)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Łukasz Rokicki
Exam date: 28.09.2021
Reviewer: dr hab. inż. Sylwester Robak
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)
Final grade: -
Given the degree of:
16.
Subject: Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i elektromagnetycznymi w instalacjach niskiego napięcia
(Protection against voltage and electromagnetic disturbances in low-voltage electrical installations)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Tomasz Koźbiał
Exam date: 28.09.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Mirosław Parol
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
17.
Subject: Poszukiwanie optymalnych struktur i konfiguracji generatorów fotowoltaicznych
(Search for optimal structures and configurations of photovoltaic generators)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Tomasz Koźbiał
Exam date: 28.09.2021
Reviewer: dr hab. inż. Jerzy Marzecki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
18.
Subject: Wyznaczanie rozpływów mocy w sieciach dystrybucyjnych SN i nN przy użyciu liczb rozmytych
(Calculating of power flows in MV and LV distribution grids using fuzzy numbers)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Mirosław Parol
Exam date: 28.09.2021
Reviewer: dr inż. Tomasz Koźbiał
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
19.
Subject: Analiza celowości rozwoju e-mobilności w Polsce pod kątem wpływu na środowisko oraz Krajowy System Elektroenergetyczny
(Analysis of the desirability of developing e-mobility in Poland in terms of impact on the environment and the National Power Grid)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Helt
Exam date: 28.09.2021
Reviewer: dr hab. inż. Dariusz Baczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
20.
Subject: Hybrydowe układy zasilania z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych i bateryjnych magazynów energii
(Hybrid power systems using photovoltaic panels and battery energy storage)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Mariusz Kłos
Exam date: 27.09.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
<< first < previous 1 2 3 4 ... 377 378 379 next >