Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 373 374 375 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z gazu
(Production of electricity and heat from gas)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Exam date: 6.09.2021
Reviewer: dr inż. Karol Pawlak
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Wpływ epidemii choroby koronawirusowej COVID-19 na rynek paliw i energii na świecie
(The impact of the COVID-19 epidemic on the global fuel and energy market)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Paweł Terlikowski
Exam date: 2.07.2021
Reviewer: dr inż. Mariusz Kłos
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
3.
Subject: Badanie zanieczyszczenia światłem na poziomie projektowym w oświetleniu wielkopowierzchniowych parkingów zewnętrznych
(The study of light pollution at the design stage in illumination of large-area outdoor parking lots)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Krzysztof Skarżyński
Exam date: 1.07.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
4.
Subject: Generowanie awatarów na podstawie zdjęć
(The generation of avatars based on photos)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
5.
Subject: Analiza techniczna i optymalizacyjna modernizacji miejskich sieci dystrybucyjnych
(Technical analysis and optimization of modernization of urban distribution networks)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Łasica
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,0
Given the degree of: magistra inżyniera
6.
Subject: Analiza możliwości tworzenia aplikacji mobilnych przy użyciu technologii Flutter oraz React Native.
(Comparing Flutter and React Native technologies for building mobile applications.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Jarosław Wilk
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
7.
Subject: Ocena programu badań kompatybilności elektromagnetycznej systemów zasilania bezprzerwowego wg normy EN 62040-2
(Electromagnetic compatibility of uninterruptible power systems acc. to the standard EN 62040-2)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Jan Sroka
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: dr inż. Michał Borecki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
8.
Subject: Analiza bezpieczeństwa mechanizmu zapisywania danych komunikacji HTTP w pamięci podręcznej
(Analysis of security aspects of HTTP caching)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: dr inż. Bartosz Chaber
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
9.
Subject: Projekt i wykonanie układu do pomiaru ilości przetransportowanej mieszaniny sypkiej
(Design and implementation of a system for measuring the amount of transported loose mixture)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Łasica
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: mgr inż. Maciej Ciuba
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
10.
Subject: Projket oraz wykonanie wiązki elektrycznej do bolidu WUT-2 Formuły Student koła naukowego WUT Racing
(Design and implementation of a wiring harness for the WUT-2 Formula Student car of scientific circle WUT Racing)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Łasica
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: dr inż. Marcin Chrzanowicz
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
11.
Subject: Analiza parametrów cewki cylindrycznej o zmiennym skoku uzwojenia z różnymi rodzajami przewodu nawojowego.
(Examination of parameters of the variable pitch coil with different wire types.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Maciej Ciuba
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: dr inż. Michał Wojciechowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
12.
Subject: Projekt i konstrukcja działa szynowego
(Project and construction of railgun)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Zuzanna Krawczyk
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Jacek Starzyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
13.
Subject: Projekt instalacji elektrycznej w wybranym lokalu gastronomicznym
(The design of the electrical installation in a restaurant)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Mateusz Polewaczyk
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: dr inż. Piotr Kapler
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
14.
Subject: Projekt instalacji elektrycznej w budynkach znajdujących się w obrębie gospodarstwa rolnego
(The design of electrical installation in buildings located on the farm)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Mateusz Polewaczyk
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: dr inż. Piotr Helt
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 5,0
Given the degree of: inżyniera
15.
Subject: Aplikacja internetowa dla miłośników gór wykorzystująca szkielet Angular Material
(Web application for hiking lovers using Angular Material Framework)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Jacek Korytkowski
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: dr inż. Bartosz Chaber
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
16.
Subject: Biblioteka głębokich sieci neuronowych
(Deep neural network library)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: dr inż. Radosław Roszczyk
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
17.
Subject: Badanie wskaźnika luminancji nawierzchni jezdni na wybranych drogach
(Testing the luminance index of the road surface on selected roads)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Dariusz Czyżewski
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: dr hab. inż. Sławomir Zalewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna)
Final grade: 3,0
Given the degree of: inżyniera
18.
Subject: Wirtualne środowisko symulacyjne do testowania robotów mobilnych
(Virtual sandbox for testing mobile robots)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Krzysztof Hryniów
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: dr hab. inż. Wiktor Malesza
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
19.
Subject: Zastosowanie algorytmu mrówkowego do wyznaczania optymalnego połączenia drogowego
(Application of the ant algorithm to determine the optimal road connection)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Helt
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: mgr inż. Mateusz Polewaczyk
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 5,0
Given the degree of: inżyniera
20.
Subject: Problematyka kompensacji mocy biernej na przykładzie wybranego obiektu
(Problems of reactive power compensation on the example of a selected object)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Łasica
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: dr inż. Konrad Sobolewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
<< first < previous 1 2 3 4 ... 373 374 375 next >